Dokumentacja Steamworks
Wycena

Wprowadzenie

Partnerzy na Steam są odpowiedzialni za ustalanie oraz zarządzanie cenami swoich produktów. Narzędzia na stronie partnerskiej Steamworks pozwalają dostosować ceny oraz zniżki dla każdej waluty obsługiwanej przez Steam. Ocena przez Valve oraz przetworzenie wstępnej wyceny wraz z indywidualnymi poprawkami zajmuje zazwyczaj do dwóch dni roboczych. Nasze sugestie cenowe ustalane są na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń, obecnych kursów walut oraz innych czynników. Staramy się również weryfikować sugerowane ceny pod kątem poprawnego wprowadzenia, jednak nie możemy zapewnić, że wszystkie pomyłki z tym związane zostaną zidentyfikowane. Zalecamy dokładne sprawdzenie cen przed ich przesłaniem.

Rodzaje wyceny

Steam obsługuje wiele modeli biznesowych, które gry wykorzystują do wyceny zawartości – niezależnie od tego, czy jest to pojedynczy zakup pełnej gry, DLC, mikrotransakcje w grze lub odnawialne subskrypcje. Ten artykuł skupia się głównie na wycenie pakietów – jest to opcja zakupu, która wyświetla się klientom na stronie gry w Sklepie Steam.

Inne modele wyceny to m.in. mikrotransakcje i odnawialne subskrypcje. Więcej informacji na temat implementacji tych rodzajów wyceny można znaleźć tutaj:

Uprawnienia wymagane do edycji cen

Tylko niektóre konta wydawców posiadają uprawnienia potrzebne do wprowadzania i zmiany ceny lub konfiguracji zniżek dla twoich produktów na Steam. Dla nowych partnerów Steamworks takie uprawnienia domyślnie posiada konto osoby, która wypełniła cyfrową dokumentację dla Umowy dystrybucyjnej Steam. Niemniej jednak może się okazać, że w twojej organizacji tą osobą będzie ktoś inny.

Jeżeli nie posiadasz uprawnień wyszczególnionych poniżej, najlepiej jest skontaktować się z jednym z administratorów Steamworks – są to użytkownicy odpowiedzialni za nadawanie uprawnień. Lista administratorów Steamworks znajduje się w prawej kolumnie strony domowej Steamworks (chyba że to ty jesteś administratorem).


Następujące uprawnienia są wymagane, by móc określać oraz wprowadzać zmiany w cenach produktów:

 • Konto partnerskie Steamworks, którego jesteś członkiem, musi być uprawnione do otrzymywania przychodów ze sprzedaży produktu. Przykładowo, jeżeli współpracujesz przy tworzeniu gry wraz z inną firmą, i to ona jest uprawniona do otrzymywania przychodów, to tylko ona będzie mogła zmieniać ceny.
 • Twoje konto musi posiadać uprawnienie „Zarządzanie cenami i zniżkami” dla danego produktu. Więcej informacji znajduje się w dziale o zarządzaniu użytkownikami i uprawnieniami.

Aktualizowanie cen i dodawanie zniżek

Poniżej znajduje się krótki film instruktażowy, dzięki któremu dowiesz się, jak wprowadzać obniżki i aktualizować ceny produktów na Steam.
https://www.youtube.com/watch?v=_cPdvPBfy5M

Wycena – najlepsze praktyki

Podczas ustalania ceny premierowej produktu warto rozważyć kilka różnych czynników.

 • Jak długo zajmie klientom przejście gry?
 • Czy gra posiada duży stopień regrywalności?
 • Czy oferuje ona tryb wieloosobowy?
 • Czy wydajesz ją w fazie wczesnego dostępu?
 • Jaką cenę mają podobne gry?
 • Czy bierzesz pod uwagę zniżki w przyszłości?

Jeżeli poważnie podchodzisz do sprzedaży swojej gry, należy potraktować ten proces jak każde inne przedsięwzięcie biznesowe i sprawdzić sytuację na rynku. Kupuj i graj w podobne gry. Czytaj recenzje i opinie użytkowników na ich temat, by dowiedzieć się, jaką wartość otrzymują. Następnie użyj tych informacji we własnej strategii cenowej. Celem nie jest podcięcie konkurencji skrzydeł przez zaniżanie ceny własnego produktu. Zamiast tego skoncentruj się na zrozumieniu sytuacji panującej na rynku i upewnieniu się, że klienci otrzymują produkt o cenie stosownej do jego jakości.

Rekomendacje cenowe w zależności od regionu

Producenci i wydawcy na Steam kontrolują ceny swoich produktów we wszystkich walutach. Jednak dla części z nich badanie rynku i określenie idealnych cen dla dziesiątek różnych walut może okazać się nie lada wyzwaniem.

Aby pomóc ci zarządzać cenami dla wszystkich obsługiwanych przez nas walut, Steam oferuje usługę w postaci rekomendowanego przelicznika na podstawie dowolnej wybranej przez ciebie ceny w dolarach amerykańskich. Podczas wprowadzania ceny dla twojej gry zauważysz, że Steam automatycznie wypełni ceny swoimi zaleceniami na podstawie twojej ceny w dolarach amerykańskich. Możesz skorzystać z naszych zaleceń w przypadku dowolnej liczby walut wedle twojego uznania!

W jaki sposób Valve określa te rekomendacje?

Traktowanie wyceny jako czegoś marginalnego i powiązania cen z prostą wymiany walut może być kuszące. Jednak ta strategia nadmiernie upraszcza znacząco różne uwarunkowania gospodarcze między regionami. Pomimo tego, że kursy walut mają swoje konsekwencje w skali makroekonomii, to zazwyczaj nie przekładają się one na krótkotrwały wpływ na decyzje zakupowe podejmowane przez indywidualnych klientów.

Zamiast pozostawiać kwestię wyceny tylko kursom wymiany walut, nasz proces sugestii cen idzie o wiele dalej i szczegółowo analizujemy, ile gracze płacą za towary i usługi w swoich miejscach zamieszkania. Obejmuje to takie mierniki jak parytet siły nabywczej czy wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, które pomagają szerzej porównać ceny i koszta w różnych sektorach gospodarczych. Jednak w przypadku gier na Steam dodatkowo o wiele uważniej przyglądamy się zakupom w branży rozrywkowej, by podejmować trafniejsze decyzje.
Wszystkie te czynniki skłoniły nas do zaangażowania się w aktualizowanie tych sugestii cenowych bardziej regularnie, abyśmy nadążali za zmianami gospodarczymi w czasie.

Wiele gier decyduje się ignorować nasze rekomendacje i określa własne ceny dla każdej waluty i nie ma w tym nic złego. Mimo to mamy nadzieję, że nasze zalecenia stanowią przydatną informację dla tych producentów i wydawców, którzy nie mają czasu lub chęci na samodzielne zapoznawanie się z cenami w każdej walucie.

Najczęściej zadawane pytania

P: Moja gra nie posiada cen w kilku lokalnych walutach, które obsługuje Steam. Czy ma to jakieś znaczenie?
O: Brak określonej ceny w dowolnej walucie uniemożliwi zakup gry klientom korzystającym z tej waluty. Jeżeli przykładowo nie wprowadzisz ceny w jenach japońskich, to użytkownicy znajdujący się w Japonii nie będą mogli kupić twojej gry.

P: Nie widzę pewnych pakietów dla mojej gry. Jak mogę przesłać ceny?
O: Czasem natrafiamy na błąd powodujący, że podczas tworzenia ID aplikacji nie są równocześnie tworzone pakiety dla tego ID. Możesz utworzyć te pakiety, przechodząc na stronę „Wszystkie powiązane pakiety, DLC, dema i narzędzia” i wybierając zielony przycisk „Utwórz standardowe pakiety” na górze. W dowolnym momencie możesz również skorzystać z przycisku „Wsparcie” na górze tej strony, by poprosić nas o pomoc.

P: Jakie waluty obsługuje Steam?
O: Pełną listę walut można znaleźć na stronie obsługiwanych walut, która również zawiera informacje na temat tego, które waluty obsługują możliwość wyceny i zakupu w jednostkach częściowych, na co się dzielą i w jakich wielokrotnościach są naliczane.

P: Jak często mogę zmieniać cenę mojego produktu?
O: Przed zmianą ceny sugerujemy odczekanie przynajmniej miesiąca po premierze. Jednak jeśli przypadkowo popełnisz rażący błąd w wycenie w momencie premiery i trzeba go będzie szybko naprawić, będziemy w stanie ci pomóc.
Później możesz już zmieniać ceny, jak tylko chcesz, ale pamiętaj, że zwiększenie ceny nawet w jednej walucie nałoży blokadę na możliwość nakładania zniżek. Sprawdź naszą dokumentację zniżek, by dowiedzieć się więcej na ten temat.


P: Czy mogę zaplanować, by moja aktualizacja cen została wprowadzona automatycznie?
O: Nie, zmiany cen nie można zaplanować w ten sposób, ale masz opcję opublikowania zmian w cenach według swojego własnego harmonogramu po tym, jak Valve je sprawdzi. Ewentualnie możesz poprosić Valve o ich publikację natychmiast po sprawdzeniu.

Jeżeli wybierzesz samodzielną publikację zmian w cenach, otrzymasz powiadomienie e-mailowe o tym, gdy Valve już je sprawdzi. Następnie otrzymasz opcję opublikowania swoich przyszłych zmian w cenach w dogodnym dla ciebie czasie. Opublikowane zmiany będą natychmiastowo widoczne dla klientów.

Tę opcję można znaleźć w sekcji „Zaproponuj ceny” na stronie docelowej pakietu.

pricechangeschedule.JPG

P: Czy mogę zwiększyć cenę mojej gry po zakończeniu okresu wczesnego dostępu?
O: Tak. Konieczne będzie zgłoszenie nowej ceny na kilka dni przed pełnym wydaniem gry, by upewnić się, że zostanie ona zatwierdzona do momentu zakończenia okresu wczesnego dostępu.

Zwróć uwagę, że po zwiększeniu ceny nałożenie zniżki nie będzie możliwe przez 30 dni. Jeżeli zwiększysz cenę w ciągu 30 dni od wyjścia produktu z fazy wczesnego dostępu, zniżka premierowa nie zostanie zastosowana.

Jeśli planujesz podnieść cenę podczas przejścia z wczesnego dostępu do pełnej wersji i chcesz ustalić zniżkę z okazji wydania wersji 1.0, rozważ następujące scenariusze:
 • Można pozostawić cenę bez zmian, ustawić zniżkę na przejście do pełnej wersji i dopiero po tym podnieść cenę.
 • Można podnieść cenę, przechodząc do pełnej wersji bez ustalania rabatu.
 • Można podnieść cenę na więcej niż 30 dni przed przejściem do pełnej wersji, a następnie ustawić zniżkę z okazji wydania wersji 1.0.


P: Czy mogę uczestniczyć w ważnych wydarzeniach wyprzedażowych, jeżeli mój produkt został niedawno wydany?
O: Przeważnie nałożenie zniżki jest niemożliwe przez okres 30 dni, licząc od premiery gry lub od końca zniżki premierowej. Jednakże możesz aktywować zniżkę premierową – jeśli data wydania gry ma miejsce w ciągu 7 dni od ważnego wydarzenia (np. letniej wyprzedaży Steam), Valve może przedłużyć okres zniżki premierowej na czas trwania całego wydarzenia.

W przyszłości pojawi się wiele okazji do nałożenia zniżek, więc nie należy zmieniać daty wydania tylko z powodu wydarzenia sezonowej wyprzedaży.

P: Co, jeśli chcę zmienić status gry z darmowej na płatną?
O: Nie ma z tym żadnego problemu. Aby skontaktować się z nami i poinformować nas o chęci zmiany darmowej gry na płatny pakiet, skorzystaj z tego formularza pomocy technicznej. Uczciwość względem użytkowników jest dla nas najważniejsza, dlatego jeśli twoja gra nie będzie już sprzedawała przedmiotów od momentu zmiany modelu z Free to Play na płatny, to prosimy cię o poinformowanie swoich klientów na co najmniej 30 dni przed usunięciem tego typu treści z gry, aby mogli oni wydać resztę waluty obowiązującej w grze i skorzystać z przedmiotów, zanim ta opcja przestanie być dostępna. Użytkownicy posiadający darmową licencję na twoją grę na swoim koncie dalej będą w stanie grać po zmianie modelu z darmowego na płatny.

P: Co, jeśli chcę zmienić status gry z płatnej na darmową?
O: Podobnie jak w powyższym pytaniu, jeśli chcesz zmienić status gry z płatnej na darmową, użyj tego formularza pomocy technicznej, by nas o tym poinformować. Analogicznie prosimy o poinformowanie klientów o zmianie na co najmniej miesiąc wcześniej, by mogli oni podjąć świadomą decyzję dotyczącą zakupu gry, która ma zamiar zmienić swój model biznesowy w nieodległej przyszłości.

P: Czy wycena na Steam wspiera gry z płatnymi reklamami?
O: Nie. Steam nie wspiera płatnych reklam ani przychodów uzyskanych z poleceń i partnerstw dotyczących innych gier, produktów i/lub usług. Jeżeli przychody twojej gry zależą od reklam na innych platformach, musisz znaleźć nowy model finansowy, by wydać grę na Steam. Natomiast jeżeli posiadasz grę wspierającą reklamy i chcesz ją wydać na Steam, zastanów się nad zmianą swojej gry, by obsługiwała model pojedynczego zakupu lub uczyń ją darmową z mikrotransakcjami czy dodatkową zawartością jako DLC.

P: Czy wycena na Steam wspiera gry z tzw. paywallem?
O: Nie. Steam nie wspiera modeli finansowych, w których klient zostaje zablokowany i musi zapłacić, by grać dalej. Jeżeli chcesz stworzyć darmowe demo, by pokazać swoją grę, możesz to zrobić bez przeszkód. Twoje demo i pełna gra mogą również współdzielić pliki, by kontynuacja rozgrywki była możliwa. Aby zadecydować, czy demo jest czymś, na czym skorzystałaby twoja gra, sprawdź dokumentację dem.

P: Jakie ceny należy ustawić dla walut, z którymi nie mam obeznania?
O: W narzędziu proponowania cen zasugerujemy wartości na podstawie wprowadzonej ceny w dolarach amerykańskich. Te wartości możesz następnie przyjąć lub dostosować wedle uznania. Decyzje dotyczące cen leżą całkowicie w twoich rękach jako producenta.

P: Czy ceny sugerowane wliczają podatki?
O: Klienci w niektórych krajach są przyzwyczajeni do podatków już wliczonych w ceny kupowanych towarów, a klienci w innych krajach do doliczania podatków osobno do podanej ceny. Przy wyświetlanych cenach i podatkach Steam korzysta z lokalnych norm i regulacji oczekiwanych przez klientów. Więcej informacji znajdziesz w artykule o podatkach.