เอกสาร Steamworks
การจัดเตรียมการสตรีม

ภาพรวม

ในการฝึกสอนนี้ เราจะแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการถ่ายทอดสดเกมของคุณบนหน้าร้านค้า Steam

ก่อนที่จะเริ่ม

Note: Games marked as "Adult-Only" cannot be streamed on the Steam store.
 • คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชี Steam แบบไม่จำกัดสิทธิ์ “แบบไม่จำกัดสิทธิ์” หมายความว่า บัญชี Steam ที่คุณตั้งใจใช้ในการสตรีมต้องเคยซื้อสินค้าที่มีมูลค่าอย่างน้อย $5 ดอลลาร์สหรัฐจากร้านค้าบน Steam บัญชี “แบบจำกัดสิทธิ์” (บัญชีที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าที่มีมูลค่าอย่างน้อย $5 ดอลลาร์สหรัฐบน Steam) จะไม่สามารถสร้างโทเค็น RTMP และจะไม่สามารถสตรีมไปยังหน้าร้านค้าบน Steam ได้
 • บัญชีที่คุณตั้งใจใช้ในการสตรีมต้องเป็นเจ้าของเกมที่จะเป็นจุดตั้งต้นของการสตรีม คุณสามารถตรวจสอบได้โดยการเข้าสู่ไคลเอนต์ Steam จากบัญชีนี้และยืนยันว่าคุณมองเห็นเกมในคลัง Steam ของคุณ
 • The account must either have the "Broadcast Live" permission in the Steamworks partner account, or be a member of the Steam Broadcast Beta group.

การเริ่มตั้งค่า Stream ของคุณโดยใช้ RTMP


The steps below will help you gather the information required to stream your game from third-party broadcasting software. Streaming on Steam uses the RTMP protocol. You won’t need to know exactly how this protocol works to stream on Steam, but some familiarity with the below concepts will be helpful.
 • 1. ไปที่ http://steamcommunity.com/broadcast/upload/

 • 2. เลือกเซิร์ฟเวอร์การอัปโหลด Steam จะเลือกเซิร์ฟเวอร์การอัปโหลดที่อยู่ใกล้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในปัจจุบันตามที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเลือกเซิร์ฟเวอร์การอัปโหลดที่แตกต่างออกไป คุณก็สามารถทำได้โดยใช้รายการที่มีอยู่บนหน้านั้น คอมพิวเตอร์ที่สตรีมเกมของคุณในขณะนั้นจะส่งวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์การอัปโหลด ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะมีความล่าช้าน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยปกติแล้วจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้คุณมากที่สุด

  stream1.png


 • 3. ตรวจหาโทเค็น RTMP ของคุณ คุณจำเป็นจะต้องใส่โทเค็นนี้เข้าไปในซอฟต์แวร์การสตรีมของคุณ

  โทเค็น RTMP คืออะไร?

  An RTMP token is a unique identifier to allow you to stream on Steam. คุณจะสามารถสร้างโทเค็นนี้ได้ที่ https://steamcommunity.com/broadcast/upload และใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์ที่คุณตั้งใจจะใช้เพื่อสตรีมเกมของคุณไปยัง Steam
  สิ่งสำคัญ: ใช้โทเค็นของคุณเหมือนรหัสผ่าน และห้ามแบ่งปันกับผู้อื่น เพราะผู้ที่มีโทเค็นของคุณจะสามารถสตรีมแทนคุณได้ หากคุณคิดว่าผู้อื่นล่วงรู้รหัสของคุณ คุณสามารถยกเลิกได้ และสร้างรหัสใหม่ที่หน้านี้

  stream2.png


 • 4. ใส่ไอดีแอปเกมของคุณ

  คุณสามารถดูไอดีแอปเกมของคุณได้โดยไปที่หน้ารองรับแอปเกมของคุณใน Steamworks หรือไปที่หน้าร้านค้าเกมของคุณบน Steam--ไอดีแอปของคุณอยู่ใน URL

  โปรดทราบว่าคุณควรใช้เฉพาะไอดีแอปสำหรับเกม “หลัก” ของคุณเท่านั้น--ห้ามใช้ไอดีแอปสำหรับเนื้อหาดาวน์โหลด เดโม เพลงประกอบ หรือแอปพลิเคชันรองอื่น ๆ

  stream3.png


 • 5. Set Your Broadcast Permissions

  By default, your stream is set to “Friends Only”, which means it’s only visible by you and your friends on Steam. This is a good way to test your stream before it’s publicly visible on your store page. It will be visible by clicking the “Your broadcast URL” under Quick Links on this page. Once you are ready for your stream to appear publicly on your store page, you can change this permission to “Public”.

  stream4.png

Setting up OBS (Optional)

There are several software tools available for streaming your game to Steam. OBS is a popular free and open-source option. Below are steps to get your stream set up in OBS. Steam supports any broadcast software that supports the RTMP protocol.

stream5.png
 • 1. Navigate to File-->Settings-->Stream

 • 2. In the dropdown menu, select “Custom...”

  stream6.png

 • 3. In the “Server” field, enter the “Upload Server” you selected at http://steamcommunity.com/broadcast/upload/

 • 4. In the “Stream Key” field, enter the token provided at http://steamcommunity.com/broadcast/upload/

 • 5. In OBS, navigate to File-->Settings-->Output

  stream7.png

 • 6. Under Output Mode, select “Advanced” in the drop-down menu.
 • 7. On the Streaming tab, enter Keyframe Interval to 2. Note: This step is important. Without this setting your stream will fail to start.

Testing Your Stream

Once you are ready, begin streaming your game using OBS. Next, go back to http://steamcommunity.com/broadcast/upload/ and look for a link to the right of the page called “Your Broadcast URL”.

stream8.png

You should see your gameplay being streamed on this page. At this point, if you set your broadcast permission to “Friends only”, your stream is not public yet.

Create a Steam Event For Your Game

It's a good idea to let your community know about your stream. You can do this using the Event tools on Steamworks. Below is a brief guide to setting up a Live-Stream/Broadcast event. You can learn more about Events on Steam here: https://partner.steamgames.com/doc/marketing/event_tools.

Follow these steps:
 • 1. From your game’s App Landing Page, Click “Post New Event” (or whatever it says)

 • 2. Select “Live-Stream/Broadcast”


  stream10.png


 • 3. Navigate to the “Broadcasting” tab


  stream11.png


  This is where you will designate one or more Steam accounts as allowed to stream to your store page during the event. Enter a title for your broadcast from the list, or enter your own. If you enter a custom name, don’t forget to add localized titles.

  stream12.png


  Add the account you intend to Stream with:


  stream13.png


  Important: The Steam account setting up the stream and the account that is streaming must be friends in order for it to be visible on this page.

  Suggested but optional: upload artwork (which you can re-use in the future) for your livestream. This artwork will appear on both sides of your livestream.

  Click the “Save” button to save your event.

 • 4. Go to the “Options” tab and confirm the start and stop times of the event are correct. You can continue your stream for up to 24 hours past the end time of your event.

 • 5. Enable the broadcast feature on the event

  stream14.png

  • Save and publish your event. When you start streaming during the event, your stream will appear on your store page. Note that There may be a delay up to 5 minutes before the stream is picked up on the store page once you start streaming, so you may want to begin the stream a few minutes early to account for this.

Troubleshooting:


Q: I don’t see my broadcast on my Steam store page!

 • A.You may need to refresh the product page after a few seconds. We only display the live broadcast once a connection is established. First viewers will take the longest to establish the connection to the broadcaster.
 • Confirm that you have entered the right appID at https://steamcommunity.com/broadcast/upload. The appid is used to connect the stream to the correct game. If the appid is missing, the Steam store product page will not show the stream and it will not be featured on the front page. You will need to enter the appID and regenerate the RTMP token and enter it into your broadcasting software.

RTMP Streaming Specs

If your stream is using external software to stream content to steam, then this section applies. At this time, Steam requires these encoding specs to be set. If you're having issues with videos stuttering, pausing, or not playing back correctly, please check the following:

Video encoding requirements

 • Codec: H.264
 • Profile: High
 • Level: 4.1
 • Frame Rate: 30 FPS or 60 FPS
 • Frame Ratio: 16:9
 • Keyframe interval: 2 seconds
 • Maximum bitrate: 7000 kbps CBR
Audio encoding requirements
 • Codec: AAC-LC
 • Maximum bitrate: 128 kbps

Streaming Software Notes
VMIX: By default, VMIX uses Profile Main and Level 3.0. You must change those settings in order for VMIX to stream correctly to Steam.

Using a Multi-streaming Service

Content Rules

Remember to obey the content rules when broadcasting on your product page. Those rules can be found in the FAQ under the answer to 'What kind of content is restricted?'. Valve may moderate streams that violate these rules, or take other action on offending partner accounts, including termination.