เอกสาร Steamworks
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษี

การรายงาน

 • ถาม: Valve จะรายงานข้อมูลภาษีรายได้ประจำปีใดแก่พันธมิตรบ้าง?

  ตอบ: คำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงประเภทของรายได้และข้อมูลที่คุณให้กับเราผ่านการสัมภาษณ์ภาษี แต่การจ่ายส่วนแบ่งรายได้จัดว่าเป็นค่าสิทธิและจะมีรายงานดังต่อไปนี้:

  • หากคุณส่ง W8 ในฐานะผู้จ่ายภาษีที่ไม่ใช่บุคคลของสหรัฐฯ คุณจะได้รับแบบฟอร์ม 1042-S ที่แสดงรายได้ที่มีแหล่งที่มาจากสหรัฐฯ และจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ Valve ชำระในนามของคุณ
  • หากคุณส่ง W9 ในฐานะผู้จ่ายภาษีที่เป็นบุคคลของสหรัฐฯ คุณจะได้รับแบบฟอร์ม 1099 เว้นแต่คุณจะเป็นบริษัท C หรือ S (หรือ LLC ยื่นภาษีในฐานะบริษัท C หรือ S) IRS ไม่ได้กำหนดให้เราต้องให้แบบฟอร์ม 1099 แก่บริษัทสำหรับการจ่ายค่าสิทธิ ในปีก่อน ๆ เราจัดเตรียมแบบฟอร์ม 1099 ให้กับพันธมิตรทุกรายในสหรัฐฯ แต่นับตั้งแต่ปีปฏิทิน 2018 เราจะไม่ส่งแบบฟอร์ม 1099 ให้กับบริษัท C หรือ S อีกต่อไป ในการคำนวณรายได้ของคุณ กรุณาดูประวัติการจ่ายเงินของคุณในรายงาน Steamstats ที่: https://partner.steamgames.com/doc/finance/payments_salesreporting
 • ถาม: ฉันควรจะได้รับแบบฟอร์มภาษีประจำปีเหล่านี้เมื่อใด?

  ตอบ: เราส่งแบบฟอร์มภาษีประจำปีให้กับพันธมิตรตามกำหนดเวลาของ IRS IRS กำหนดให้เราต้องส่งแบบฟอร์ม 1099 ภายในวันที่ 31 มกราคม และแบบฟอร์ม 1042-S ภายในวันที่ 15 มีนาคม หากคุณเลือกที่จะรับแบบฟอร์มภาษีของคุณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งแบบฟอร์มให้กับคุณทางอีเมล หากคุณไม่ได้เลือกรับแบบฟอร์มทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้กับคุณทางไปรษณีย์แทน เราขอแนะนำให้เลือกการส่งแบบฟอร์มทางอีเมล เนื่องจากรวดเร็วกว่า ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและใช้งานได้ของคุณในระบบของเรา และกรุณาอัปเดตที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณหากจำเป็น

  โปรดอย่าพลาดอีเมลจาก taxclientsupport-valve@taxidentity.com ที่มีบรรทัดหัวข้อ "MESSAGE FROM VALVE - [1099 or 1042S] DOCUMENTATION ENCLOSED" หากคุณไม่เห็นอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจดูในโฟลเดอร์สแปม/อีเมลขยะ กรุณาอย่าลบอีเมลนี้ หากคุณไม่ได้รับอีเมลฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราที่ financevalve@valvesoftware.com

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ถาม: ค่าตอบแทนที่ฉันได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเท่าใด?

  ตอบ: เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษี เราจะแจ้ง % การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้คุณทราบ โดยรายได้ซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตั้งแต่ 0% ถึง 30% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้ไว้ในระหว่างการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษี หากอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของคุณเป็น 30% และประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่ได้ทำอนุสัญญาภาษีกับสหรัฐอเมริกา คุณอาจจะต้องรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีอีกครั้ง และแจ้งหมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ เพื่อลดหย่อนอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย คุณสามารถตรวจดูรายชื่อประเทศที่ทำอนุสัญญาภาษีกับสหรัฐอเมริกาได้ที่นี่:

  http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/United-States-Income-Tax-Treaties-A-to-Z

 • ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากประเทศที่ฉันพักอาศัยอยู่ไม่ได้ทำอนุสัญญาภาษีเงินได้กับสหรัฐอเมริกา?

  ตอบ: IRS กำหนดให้เราต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากส่วนแบ่งรายได้ของคุณในอัตรา 30% เพื่อส่งให้กับ IRS คุณอาจต้องขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษีเกี่ยวกับการขอคืนภาษีเหล่านี้ในรูปแบบเครดิตภาษีต่างประเทศ

 • ถาม: ทำไมข้อมูลภาษีของฉันจึงแสดงอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ค่า อัตราหนึ่งสำหรับค่าสิทธิในลิขสิทธิ์ และอีกอัตราหนึ่งสำหรับค่าสิทธิในภาพยนตร์?

  ตอบ: อัตราภาษีเหล่านี้จะมีการปรับใช้แยกกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย อัตราสำหรับค่าสิทธิในลิขสิทธิ์ จะใช้สำหรับยอดขายเกมและเนื้อหาดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา อัตราสำหรับค่าสิทธิในภาพยนตร์ จะใช้สำหรับยอดขายภาพยนตร์และวิดีโอซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา อัตราเหล่านี้จะไม่สะสมเพิ่มเป็นอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สูงกว่า เราจะเลือกใช้อัตราเดียวที่สอดคล้องกับประเภทการขาย

 • ถาม: หากฉันอัปเดตการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีให้รวมหมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศเข้าไปด้วยเพื่อลดหย่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วทาง Valve จะคืนภาษีที่หักไว้จากการจ่ายเงินครั้งก่อนหรือไม่?

  ตอบ: ไม่ ทาง Valve จะไม่คืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักภาษีอันเกิดจากการแสดงหมายเลข TIN เนื่องจาก Valve ได้ส่งภาษีที่หักไว้ให้กับ IRS แล้ว คุณจะต้องขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษี เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีขอคืนเงินเหล่านี้

 • ถาม: "ส่วนแบ่งรายได้ในสหรัฐอเมริกา" ในรายงานประจำเดือนของฉันหมายถึงอะไร?

  ตอบ: นี่คือคอลัมน์บันทึกข้อความที่แสดงถึงส่วนรายได้ของคุณที่มาจากการขายในสหรัฐอเมริกาหรือรายได้ซึ่งมีแหล่งที่มาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะถูกใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากมี โดยการคูณส่วนแบ่งรายได้ในสหรัฐอเมริกากับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เหมาะสม

 • ถาม: ฉันจะดูอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของฉันได้ที่ไหน?

  ตอบ: กรุณาเข้าสู่ระบบบัญชีพันธมิตรของคุณเพื่อดูผลการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีของคุณ รวมถึงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เราจะใช้ ข้อมูลภาษีของคุณจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าภายใต้ส่วน ผู้ใช้และสิทธิ์/รายละเอียดของบริษัท โปรดทราบว่าคุณต้องมีสิทธิ์ในอำนาจโดยชอบธรรมในการเข้าถึงข้อมูลนี้

หมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกา

 • ถาม: ทำไมฉันจึงต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป (Individual Taxpayer Identification Number หรือ ITIN)?

  ตอบ: โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างประเทศจะต้องเสียภาษีของสหรัฐอเมริกาสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ประเภทรายได้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ของชาวต่างประเทศ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 30% อาจขอลดหย่อนหรืองดเว้นการหักภาษีเหล่านี้ได้ หากประเทศที่บุคคลนั้นพักอาศัยอยู่มีการทำอนุสัญญาภาษีกับสหรัฐอเมริกา หากต้องการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีดังกล่าว คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN และจะต้องมีหมายเลข TIN ต่างประเทศหรือของสหรัฐอเมริกา คุณสามารถตรวจดูรายชื่อประเทศที่ทำอนุสัญญาภาษีกับสหรัฐอเมริกาได้ที่นี่:
  http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/United-States-Income-Tax-Treaties-A-to-Z

  หากคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศสโลวาเกีย คุณจะต้องแจ้งหมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกาด้วย เมื่อกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ในอนุสัญญาภาษีและของดเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย หมายเลข TIN ต่างประเทศอย่างเดียวไม่เพียงพอ

 • ถาม: เมื่อสมัครขอหมายเลข TIN แล้ว ฉันจะต้องยื่นเอกสารขอคืนภาษีกับทางการสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

  ตอบ: การสมัครขอหมายเลข ITIN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้อนุสัญญาภาษี ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารขอคืนภาษีกับทางการสหรัฐอเมริกา

 • ถาม: หมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกามีกี่ประเภท?

  ตอบ: สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา หมายเลข TIN อาจอยู่ในรูปแบบหมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง (EIN) สำหรับบุคคลทั่วไปหรือองค์กรธุรกิจ หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป (ITIN) สำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น

 • ถาม: หากฉันเป็นบุคคลทั่วไป ฉันสามารถเลือกสมัครขอระหว่าง EIN กับ ITIN ได้หรือไม่?

  ตอบ: ได้ บุคคลทั่วไปสามารถเลือกสมัครขอ EIN หรือ ITIN ก็ได้

 • ถาม: ฉันจะสมัครขอหมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร?

  ตอบ: คุณสามารถสมัครขอหมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง (EIN) สำหรับบุคคลทั่วไป (คุณจะต้องระบุว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว) และองค์กรธุรกิจได้ทางโทรศัพท์โดยโทรติดต่อไปที่หมายเลข (267) 941-1099 หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขโทรฟรี และอาจมีการเก็บค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล นอกจากนี้ยังสามารถสมัครขอ EIN ได้โดยกรอก “แบบฟอร์ม SS-4 เพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง” แล้วส่งแฟกซ์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ หรือหากส่งทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม SS-4 ได้ที่เว็บไซต์ IRS

  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf

  ถาม: IRS ใช้เวลานานเท่าใดในการออกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป (ITIN)?

  ตอบ: อาจต้องรอสองสามเดือนหรือนานกว่านั้นจึงจะได้รับ ITIN

  ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการขาย

  • ถาม: การขายผลิตภัณฑ์บน Steam มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีสินค้าและบริการ/ภาษีผู้บริโภคอย่างไร?

   ตอบ: กรุณาดูหัวข้อ อัตราภาษีปัจจุบัน ด้านล่างสำหรับรายชื่อประเทศที่เก็บภาษีประเภทนี้และอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง รายชื่อประเทศเหล่านี้ได้รับการอัปเดตแล้ว เมื่อกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ สำหรับประเทศอื่น ๆ ถือเป็นการจำหน่ายสินค้าข้ามพรมแดนและเราจะไม่เรียกเก็บภาษีดังกล่าว ราคาผลิตภัณฑ์บน Steam จะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สำหรับทุกประเทศที่มีการเก็บภาษีดังกล่าว Valve จะส่งเงินภาษีที่เรียกเก็บสำหรับการขายให้กับหน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
  • ถาม: คุณคิดภาษีการขายหรือไม่ และหากคิด คุณคิดด้วยอัตราภาษีของรัฐใด?

   ตอบ: เราเรียกเก็บภาษีการขายในรัฐตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ภาษีการขายจะได้รับการคิดคำนวณและรวมไปกับราคาผลิตภัณฑ์บน Steam Valve จะส่งเงินภาษีการขายให้กับหน่วยงานสรรพากรตามกำหนดเวลา
  • ถาม: เงินรายได้จากการขายที่คุณจ่ายให้กับเราได้ถูกหักภาษีไปแล้วหรือยัง?

   ตอบ: เงินที่เราจ่ายให้คุณ คือ รายได้สุทธิ ซึ่งก็คือรายได้รวมลบด้วยการหักลบเงินต่าง ๆ รายได้รวม จะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการขายที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว การหักลบเงินที่เกี่ยวข้อง จะรวมถึงภาษี การขอคืนเงิน และการเรียกเงินคืน จากนั้นจะนำรายได้สุทธิไปคูณกับ % ส่วนแบ่งรายได้ เพื่อคำนวณจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว กรุณาอ้างอิงข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Steam ที่คุณลงนามยอมรับ เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินส่วนแบ่งรายได้
  • ถาม: ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการขาย หรือภาษีอื่น ๆ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้?

   ตอบ: เราทำได้เพียงให้ข้อมูลวิธีจัดการกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการขายเท่านั้น คุณจะต้องขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อจัดการกับภาระทางภาษีของคุณ ในรายงานยอดขายรายเดือนบน Steam ที่สามารถเปิดดูได้บนเว็บไซต์พันธมิตรที่ปลอดภัย (https://partner.steampowered.com/) ภายใต้ "แท็บรายงาน" คุณจะพบลิงก์ใต้รายงานชื่อ "ยอดขายบน Steam แบ่งตามประเทศ" ข้อมูลนี้อาจช่วยในการคำนวณภาระทางภาษีของคุณได้หากเกี่ยวข้อง

  อัตราภาษีปัจจุบัน

  ขณะนี้ Steam เก็บภาษีดังต่อไปนี้ ภาษีอาจรวมไปกับราคาผลิตภัณฑ์แล้ว หรือเรียกเก็บเพิ่มต่างหากตอนชำระเงิน

  นอกจากภาษีในตารางนี้แล้ว เรายังเก็บภาษีการขายในเขตอำนาจศาลบางแห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วย ภาษีการขายของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเหล่านี้จะเรียกเก็บเพิ่มเติมตอนชำระเงินเสมอ

  ถูกเรียกเก็บในขณะนี้

  ประเทศ (?)ชื่อประเทศอัตราภาษีประเภทภาษีวันที่มีผลบังคับใช้
  AEUnited Arab Emirates5%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  ATAustria20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  AUAustralia10%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  BEBelgium21%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  BGBulgaria20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  BYBelarus20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  CHSwitzerland7.7%รวมภาษี1 ม.ค. 2018
  CLChile19%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  COColombia19%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  CYCyprus19%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  CZCzech Republic21%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  DEGermany19%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  DKDenmark25%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  EEEstonia20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  ESSpain21%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  FIFinland24%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  FRFrance20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  GBUnited Kingdom20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  GRGreece24%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  HRCroatia25%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  HUHungary27%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  IDIndonesia11%รวมภาษี1 เม.ย. 2022
  IEIreland23%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  IMIsle of Man20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  INIndia18%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  ISIceland24%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  ITItaly22%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  JPJapan10%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  KRKorea, Republic of10%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  KZKazakhstan12%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  LTLithuania21%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  LULuxembourg17%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  LVLatvia21%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  MCMonaco20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  MDMoldova, Republic of20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  MTMalta18%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  MXMexico16%รวมภาษี1 มิ.ย. 2020
  MYMalaysia6%รวมภาษี1 ม.ค. 2020
  NLNetherlands21%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  NONorway25%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  NZNew Zealand15%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  PLPoland23%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  PTPortugal23%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  RORomania19%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  RSSerbia20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  RURussian Federation20%รวมภาษี30 มี.ค. 2021
  SASaudi Arabia15%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  SESweden25%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  SGSingapore7%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  SISlovenia22%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  SKSlovakia20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  THThailand7%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  TRTurkey18%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  TWTaiwan5%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  UAUkraine20%รวมภาษี26 ม.ค. 2022
  ZASouth Africa15%รวมภาษี1 เม.ย. 2018