Dokumentace systému Steamworks
Klíče služby Steam

Přehled

Klíče služby Steam jsou jednorázové alfanumerické kódy, které jsou spjaty s licencemi daných produktů – jakmile zákazník kód aktivuje ve službě Steam, produkt je přidán na jeho účet. Klíče služby Steam jsou vývojářům poskytovány zdarma jako nástroj pro pomoc s prodejem her v jiných obchodech (digitálních i kamenných) a pro pomoc s distribucí her mezi beta testery nebo médii/influencery. A právě kvůli bezplatné nátuře klíčů Vás žádáme nejen o dobrý úsudek, ale také o dodržování základních pravidel, co se jejich vyžadování a prodávání týče.

https://www.youtube.com/watch?v=V0tRQgNiQMo

Typy klíčů

Vyžádat je možné tři typy klíčů služby Steam: klíče pro běžné účely, klíče s přepsáním stavu vydání (neboli klíče pro testování) a klíče pro vývojáře. O klíče se vždy žádá z konkrétního balíku.

 • Pro běžné účely (standardní vydání)
  Klíče tohoto typu jsou ve službě Steam nejčastější, protože jsou většinou spjaty s balíky her, které slouží k prodeji v digitálních obchodech (tzn. mimo obchod služby Steam) a kamenných obchodech (tzn. prodej krabicových verzí). Klíče tohoto typu je možné aktivovat kdykoli, nicméně související hra se odemkne (půjde spustit) až po vydání ve službě Steam. Hry a aplikace mají při vydání ve službě Steam nárok až na 5 000 klíčů pro běžné účely, mezi které se řadí prodej v kamenných nebo jiných digitálních obchodech. Případné další žádosti o tyto klíče jsou kontrolovány individuálně a poskytnutí klíčů Vám nemůžeme garantovat.

 • S přepsáním stavu vydání (pro testování)
  Klíče tohoto typu umožňují přístup k daným hrám ještě před jejich vydáním ve službě Steam. Klíče s přepsáním stavu vydání jsou určeny pro beta testy s menším počtem účastníků a pro distribuci médiím/influencerům. Žádosti o tyto klíče jsou kontrolovány individuálně, nicméně počet klíčů na hru je obecně omezen na 2 500. Tyto klíče je zakázáno prodávat. Chcete-li uspořádat testování s více než pár tisíci účastníky, využijte funkci Steam Playtest, o které se dozvíte více zde.
  POZNÁMKA: Klíče s přepsáním stavu vydání je zakázáno prodávat koncovým zákazníkům.

 • Pro vývojáře (devcomp)
  Klíče tohoto typu jsou určeny pouze pro účely vývoje dané hry a naleznou využití, pokud potřebujete zajistit přístup vývojářům, kteří NEJSOU členy Vašeho účtu partnera systému Steamworks. Obecně je potřeba jenom pár klíčů tohoto typu, mnohdy nejsou potřeba vůbec. Tyto klíče nejsou určeny pro běžné testování – potřebujete-li klíče pro beta testery, vyžádejte si klíče s přepsáním stavu vydání nebo klíče spjaté s funkcí Steam Playtest.
  POZNÁMKA: Klíče pro vývojáře je zakázáno distribuovat koncovým zákazníkům.

  Zvláštní případy
  Klíče služby Steam nelze vygenerovat pro následující typy produktů:

  Bezplatné produkty
  Pokud je hra typu Free to play nebo je ve službě Steam dostupná k bezplatnému stažení, nelze pro ni vyžádat klíče. Potřebujete-li klíč pro svůj bezplatný produkt, obraťte se na podporu.

  Balíčky produktů
  Klíče nelze vyžádat pro balíčky produktů prodávané v obchodu služby Steam, vždy se musí žádat o klíče pro jednotlivé hry v balíčcích zahrnuté.

Pravidla a pokyny

 • Svoji hru musíte v ostatních obchodech (tzn. pomocí klíčů) prodávat podobně jako v obchodu služby Steam. Je důležité, abyste se k zákazníkům ve službě Steam chovali spravedlivě a neznevýhodňovali je oproti zákazníkům jiných obchodů.
 • Klíče můžete vyžádat pouze pro obsah, který je ve službě Steam dostupný k zakoupení nebo ke stažení. To znamená hry, demoverze a DLC.
  • Není tedy například v pořádku distribuovat prostřednictvím klíčů demoverzi, kterou není možné stáhnout přímo ve službě Steam.
  • Jedinou výjimkou je, když žádáte o klíče s přepsáním stavu vydání pro omezené testování nebo distribuci kosmetických DLC pro zákazníky, kteří podpořili Vaši crowdfundingovou kampaň. Máte-li jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
 • Není v pořádku rozdávat klíče zdarma, pokud stejnou nabídku (tedy hru zdarma) neposkytnete také zákazníkům ve službě Steam. Do tohoto pravidla se počítají i propagační tomboly (s výjimkou velmi malých tombol pod 100 klíčů).
  • Chcete-li ve službě Steam uspořádat větší tombolu napište nám.
 • Je v pořádku zlevňovat klíče na různých místech v různý čas, nicméně zákazníkům ve službě Steam musíte vždy s rozumně dlouhou prodlevou poskytnout srovnatelnou nabídku.
 • Pokud si vyžádáte nadměrné množství klíčů, ale je zjištěno, že neposkytujete zákazníkům ve službě Steam srovnatelnou nabídku nebo o klíče žádáte pouze za účelem prodeje jinde a šizení zákazníků ve službě Steam, Vaše žádost může být zamítnuta a také můžete přijít o možnost žádat o klíče.

Při kontrolování žádostí o klíče běžně přihlížíme k zájmu o hru ve službě Steam, celkovému počtu již vydaných a aktivovaných klíčů a pochopitelně také k počtu vyžádaných klíčů. Žádosti bývají zamítnuty, pokud narazíme na nesrovnalost naznačující, že daný vývojář se nesnaží nabízet zákazníkům ve službě Steam srovnatelnou nabídku jako zákazníkům jinde. Jako příklad uveďme hru, která ve službě Steam od vydání prodala pár stovek kopií, ale žádá o desítky tisíc klíčů nebo dokonce více.

Poznámka: Váš závazek k prodeji nebo distribuci klíčů učiněný před obdržením klíčů nebo schválením žádosti není závazkem pro společnost Valve poskytnout Vám klíče. Pokud chcete, abychom Vaši žádost o klíče zkontrolovali v předstihu, rádi Vám vyhovíme, stačí nás kontaktovat.

Společnost Valve si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli žádost o klíče.

Statistiky klíčů

Když na vstupní stránce hry v systému Steamworks vyberete možnost „Vyžádání aktivačních klíčů“, můžete si prohlédnout stručnou historii klíčů – v sekci „Statistiky klíčů“ bude uvedený celkový počet aktivovaných klíčů, neaktivovaných klíčů a zrušených klíčů (pomocí stránky „Zakázání nebo zrušení klíčů“) všech balíků, které zahrnují danou hru.

keystats.JPG

Crowdfunding


Klíče služby Steam lze použít jako odměny crowdfundingové kampaně a poskytnout jejich prostřednictvím přístup ke hře backerům. Je však nutné se držet následujících pokynů.

 • Klíče je možné propagovat jako odměnu pouze v případě, že související hra už byla potvrzena pro distribuci ve službě Steam. To znamená, že musíte být partnery systému Steamworks a disponovat kreditem pro aplikaci nebo rovnou ID aplikace. Není v pořádku používat loga společnosti Valve a služby Steam k propagaci hry, na kterou se ještě nevztahuje Distribuční dohoda služby Steam.

 • Klíče s přepsáním stavu vydání a přístup do alfa/beta verze pro backery: Je v pořádku vyžádat si relativně malou várku klíčů s přepsáním stavu vydání, které poskytnou předčasný přístup k Vaší hře ve službě Steam. Tyto klíče lze rozdat jako odměny pro nejvěrnější fanoušky, aby Vám pomohli s testováním hry před vydáním, ale obecně by klíčů pro tyto účely nemělo být vyžádáno více než 2 500 kusů. Neslibujte tedy ve své crowdfundingové kampani více než 2 500 klíčů pro účast na alfa/beta verzi (nebo obecně na testování před vydáním).
  • Crowdfundingová kampaň by měla být časově omezena.
  • Pro vyřešení dalších odměn můžete kdykoli vyžádat klíče pro běžné účely, které poskytnou přístup ke hře po jejím vydání.
  • Potřebujete pro své backery uspořádat větší testování? Zvažte použití funkce Steam Playtest, pro kterou (resp. pro její speciální aplikaci) také můžete vyžádat klíče a ty rozdat hráčům. Mějte však na paměti, že nezávisle na situaci není v pořádku prodávat klíče pro testování přímo koncovým zákazníkům.

Správa klíčů

Žádání o klíče

Potřebujete-li klíče pro svoji hru, vyberte na její vstupní stránce v systému Steamworks možnost „Vyžádání aktivačních klíčů“ a postupujte dle pokynů na obrazovce. Pokud tuto možnost nemůžete najít, Váš účet nedisponuje oprávněním „Generování klíčů služby Steam“. Více informací o oprávněních se dočtete zde.

Stahování klíčů

Jakmile je žádost o klíče zpracována, klíče je možné stáhnout ze stejné stránky (tzn. možnost „Vyžádání aktivačních klíčů“ na vstupní stránce hry v systému Steamworks), přičemž ke stažení dostanete soubor formátu ZIP obsahující textový soubor s prostým textem. Pozor, klíče si může stáhnout pouze uživatel, který je vyžádal.

Označování klíčů

Je velmi důležité klíče vhodně označovat, abyste v nich měli pořádek. Pokud tedy například žádáte o várku klíčů určenou k maloobchodnímu prodeji ve Francii, přidejte k ní značku „Francie“. Označování klíčů navíc není jenom byrokratická zbytečnost, ale lze díky tomu snadno sledovat prodeje v jiných obchodech.

Zjišťování stavu klíčů

Pokud potřebujete zjistit stav klíče, můžete tak učinit z příslušné stránky. Upozorňujeme však, že v jednu chvíli lze zjišťovat stav pouze jednoho klíče a tuto akci mohou provést jedině účty, které disponují oprávněním „Generování klíčů služby Steam“. Dále platí, že stav klíče můžete zjistit, pouze pokud pochází z Vámi vyžádané várky nebo pokud balík, pro který jste si vyžádali klíče, zahrnuje aplikace, pro něž disponujete patřičným oprávněním. Když se pokusíte zjistit stav klíče, pro který nemáte dostatečná oprávnění, případně klíč nesprávně zadáte, dostanete chybovou hlášku poukazující na neplatnost klíče.

Zakazování/rušení klíčů

Někdy mohou nastat situace, kdy budete potřebovat zakázat/zrušit jeden klíč nebo celou várku klíčů. O důvodech pro takový krok se dočtete přímo na stránce Zakázání nebo zrušení klíčů, nicméně nejčastěji jde o proaktivní zrušení nepoužitých klíčů, zrušení klíčů pro přístup do beta verze nebo zrušení klíčů, za které byly vráceny peníze.

Pokud tedy potřebujete zrušit nějaké klíče, zamiřte na příslušnou stránku.

Podobně jako u zjištění stavu platí, že zrušit můžete pouze klíče, pro které disponujete dostatečnými oprávněními. Ve druhém kroku procesu zrušení také dostanete na výběr, jestli chcete zrušit všechny klíče z dané várky, nebo pouze neaktivované klíče.

Při rušení klíčů dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož můžete omylem zrušit i legálně prodané klíče.

Pochopitelně existují i důvody pro zrušení legálně získaných klíčů (například vlivem dokončení beta verze), ale většinou jde o zakročení proti ukradeným nebo nelegálně zakoupeným klíčům.

Pakliže potřebujete zrušit velké množství klíčů, doporučujeme je rozdělit po 10 000 na textový soubor. Stránka pro zakazování/rušení klíčů je totiž schopna zpracovat velké várky, nicméně můžete narazit na problém s vypršením času spojení, přestože ke zrušení klíčů skutečně došlo (což je matoucí a je lepší mít jistotu).

Rady ohledně klíčů

 • Žádejte o klíče v menších várkách.
  Vždy se důkladně zamyslete nad tím, kolik klíčů budete potřebovat. I kdyby po Vás maloobchodní partner chtěl velké množství klíčů, můžete mu nejprve poskytnout menší várku a později případně vyžádat další. Obecně distributorům poskytujte pouze tolik klíčů, kolik by reálně mohli potřebovat, protože když náhodou Vy nebo některý z distributorů uděláte chybu nebo se s klíči něco stane, bude lepší, když si nebudete muset dělat starosti o desítky tisíc ukradených klíčů. Zjednodušeně řečeno: berte klíče jako peníze.

 • Zacházejte s klíči co nejopatrněji.
  Donesl se k nám nespočet stížností na podvodníky, kteří se vydávali za herní žurnalisty nebo internetové obchody a klíče získané od vývojářů přeprodávali pro vlastní obohacení.

 • Předobjednávky.
  Pokud nabízíte svoji hru k předobjednání mimo službu Steam a předobjednávky mají zákazníkům zajistit klíč použitelný ve službě Steam, tyto klíče by měly odemknout Vaši hru ve stejnou chvíli, v jakou se začne prodávat v obchodu služby Steam. Znovu také připomínáme, že nesmíte znevýhodňovat zákazníky ve službě Steam.

 • Beta testování.
  Klíče nabízí skvělý způsob, jak umožnit zákazníkům dřívější přístup do hry pro účely testování. Na druhou stranu dbejte na to, že když si prostřednictvím takového klíče aktivuje hru někdo, kdo ji měl v seznamu přání, hra je z jeho seznamu přání odstraněna, a to i když o ni s koncem testování zase přijde. Pokud navíc plánujete větší testování, pro které by bylo potřeba více než pár tisíc klíčů s přepsáním stavu vydání, musíte využít funkci Steam Playtest, o níž se dočtete vše podstatné zde.

 • Klíče a požadavky na branding.
  Pokud žádáte o klíče pro distribuci nebo prodej své hry mimo službu Steam, musíte dodržet také požadavky na branding.

  Pokud je Vaše hra navíc nabízena v rámci předběžného přístupu, nezapomeňte ani na materiály související s brandingem specifikované zde.

Časté dotazy


Kolik klíčů si mohu vyžádat pro svoji hru?
Hry a aplikace mají při vydání ve službě Steam nárok až na 5 000 klíčů pro běžné účely, mezi které se řadí prodej v kamenných nebo jiných digitálních obchodech. Případné další žádosti o tyto klíče jsou kontrolovány individuálně.

Počet klíčů s přepsáním stavu vydání je obecně omezen na 2 500.
 • Chcete-li před vydáním uspořádat větší testování, využijte funkci Steam Playtest, pro kterou (resp. pro související speciální aplikaci) lze vyžádat více klíčů.

Proč byla moje žádost o klíče zamítnuta?
Při kontrolování žádostí o klíče běžně přihlížíme k zájmu o hru ve službě Steam, celkovému počtu již vydaných a aktivovaných klíčů a pochopitelně také k počtu vyžádaných klíčů. Žádosti bývají zamítnuty, pokud narazíme na nesrovnalost naznačující, že daný vývojář se nesnaží nabízet zákazníkům ve službě Steam srovnatelnou nabídku jako zákazníkům jinde.

Problém může také pramenit z toho, že jste žádali o klíče s přepsáním stavu vydání (tedy umožňující okamžitý přístup k dané hře). Počet těchto klíčů je obecně omezen na 2 500 kusů na hru.

Vyprší klíče s přepsáním stavu vydání ve chvíli vydání hry?
Ne, klíče nikdy automaticky nevyprší. Každý, kdo aktivoval klíč před vydáním hry, si hru ponechá i po jejím vydání. Pokud potřebujete odebrat přístup po skončení uzavřené beta verze, přečtěte si výše sekci Zakazování/rušení klíčů.