Steamworks-dokumentasjon
Steam-nøkler

Oversikt

Steam-nøkler er unike alfanumeriske koder som kan brukes én gang. Kunder kan aktivere dem på Steam for å legge til en lisens for et produkt til kontoen sin. Steam-nøkler er en gratis tjeneste vi leverer til utviklere som et nyttig verktøy for å hjelpe med å selge spillet i andre butikker eller hos forhandlere, eller dele det ut gratis til betatestere eller pressen/påvirkere. Steam-nøkler er en gratis tjeneste, så vi ber om at du bruker sunn fornuft og følger grunnleggende retningslinjer rundt forespørsel og salg av disse.

https://www.youtube.com/watch?v=V0tRQgNiQMo

Nøkkeltyper

Du kan be om tre typer Steam-nøkler: standardutgivelse, utgivelsesoverstyring og utviklernøkler. Man ber alltid om Steam-nøkler for en spesifikk pakke på Steam.

 • Standardutgivelse
  Dette er den vanligste nøkkeltypen på Steam, som vanligvis er knyttet til en butikkside på Steam eller forhandlerpakke med Steam-nøkler. Disse nøklene passer til fysiske eksemplarer eller salg i andre digitale butikker. Kunder kan aktivere denne typen Steam-nøkkel når som helst, men produktet låses opp kun etter at det er blitt utgitt på Steam. Spill og applikasjoner som gis ut på Steam, kan få opptil 5000 standardutgivelsesnøkler for å legge til rette for aktiviteter hos forhandlere og distribusjon i andre butikker. Etter dette så går vi gjennom alle forespørsler om Steam-nøkler hver for seg. Det finnes ingen garanti for at du kommer til å motta ytterligere nøkler.

 • Utgivelsesoverstyring (eller betanøkler)
  Disse nøklene brukes for å gi tilgang til et produkt før det gis ut på Steam. Overstyringsnøkler er beregnet for bruk til små betatester og tilgang for pressen/påvirkere. Vi vurderer hver forespørsel for seg, men overstyringsnøkler (og betanøkler) er generelt underlagt en begrensning på maks 2500 nøkler. Det er aldri greit å selge overstyringsnøkler. Hvis du vil ha en større spilltest med flere enn noen få tusen testere før spillet gis ut, bør du bruke Steam Playtest. Du kan finne ut mer om dette her.
  MERK: Overstyringsnøkler skal aldri selges til kunder.

 • Automatisk tildeling for utviklere (eller utviklernøkler)
  Disse nøklene er kun beregnet for utviklere. De kan brukes for å gi utviklere tilgang til produktet hvis Steam-kontoen IKKE allerede er del av partnergruppen i Steamworks. Du skal bare trenge noen få av disse nøklene, og trolig trenger du ikke noen i det hele tatt. Disse nøklene er ikke beregnet for grunnleggende testing – hvis du trenger nøkler for å teste spillet, be om overstyringsnøkler eller nøkler til Steam Playtest.
  MERK: Utviklernøkler skal aldri distribueres til kunder.

  Steam-nøkler til spesiell bruk
  Steam-nøkler kan ikke genereres for følgende typer produkter på Steam:

  Gratisprodukter
  Spill som er gratis å spille eller gratis å laste ned på Steam, kan ikke vanligvis be om Steam-nøkler. Hvis du trenger Steam-nøkler til et gratis produkt, må du opprette en sak.

  Steam-bunter
  Steam-nøkler kan ikke genereres for Steam-bunter. Du må generere nøkler for de individuelle applikasjonene i bunten.

Regler og retningslinjer for Steam-nøkler

 • Du skal bruke Steam-nøkler for å selge spillet i andre butikker på samme måte som du selger spillet på Steam. Det er viktig at du ikke gir kunder på Steam et dårligere tilbud enn de som kjøper Steam-nøkler.
 • Du kan kun be om Steam-nøkler for innhold som er tilgjengelig for kjøp eller nedlasting på Steam. Dette omfatter spill, demoer og nedlastbart innhold.
  • For eksempel er det ikke greit å bruke Steam-nøkler til å distribuere en demo som ikke også er tilgjengelig for brukere å laste ned på Steam.
  • Det eneste unntaket er når man ber om overstyringsnøkler til begrenset betatesting eller distribusjon av nedlastbart innhold som kun er til pynt for støttespillere fra folkefinansiering. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss og opprett en sak.
 • Steam-nøkler skal ikke gis bort gratis med mindre du har samme tilbud (dvs. gir bort spillet gratis) til kunder på Steam. Dette gjelder også utdelinger i forbindelse med markedsføring, med mindre utdelingen er veldig liten (færre enn 100 Steam-nøkler).
  • Hvis du har lyst til å ha en utdeling på Steam, ta kontakt med oss og opprett en sak.
 • Det går helt greit å tilby en rabatt på Steam-nøkler på forskjellige tidspunkter i forskjellige butikker, så lenge du også har planer om å gi et tilsvarende tilbud til kunder på Steam innenfor en rimelig tidsramme.
 • Hvis du ber om et veldig stort antall nøkler og du ikke gir kunder på Steam et tilsvarende tilbud, eller hvis det eneste du driver med, er å selge Steam-nøkler uten å gi et godt tilbud til kunder på Steam, så kan forespørselen avvises og du kan miste retten til å be om nøkler.

Ved gjennomgang av forespørsler om Steam-nøkler ser vi vanligvis på faktorer som kundeinteressen på Steam, det totale antallet nøkler som er blitt utstedt og aktivert for spillet, og det ekstra antallet som blir forespurt. En forespørsel blir vanligvis avvist hvis det finnes en ubalanse som antyder at utvikleren ikke gir et tilbud til kunder på Steam som står i forhold til det som tilbys til kjøpere av Steam-nøkler. For eksempel et spill med noen hundre salg over produktets levetid som ber om titusenvis av nøkler, eller mer.

Merk: Eventuelle forpliktelser du har til avtaler om å selge eller distribuere Steam-nøkler før du har mottatt nøkler eller godkjennelse, forplikter ikke Valve til å levere nøkler. Vi går gjerne igjennom forespørselen om Steam-nøkler på forhånd hvis det kan være til hjelp – bare ta kontakt ved å opprette en støttesak.

Valve forbeholder seg retten til å avvise forespørsler om Steam-nøkler.

Statistikk over Steam-nøkler

Du kan se en oversikt over applikasjonens Steam-nøkkelhistorikk ved å gå til applikasjonens startside og velge «Be om Steam-produktnøkler». I seksjonen for nøkkelstatistikk kan du se totalt antall aktiverte og uaktiverte nøkler fra alle pakker som inkluderer applikasjonen, samt antall nøkler tilbakekalt gjennom verktøyet for å utestenge eller deaktivere Steam-nøkler.

keystats.JPG

Steam-nøkler til folkefinansiering


Steam-nøkler kan brukes til å gi belønninger for folkefinansiering og gi støttespillere tilgang til produktet. Hvis du vurderer å tilby Steam-nøkler som belønning for en folkefinansiering, bør du gå nøye gjennom følgende retningslinjer.

 • Steam-nøkler kan kun markedsføres som en belønning for produkter som allerede har bekreftet distribusjon via Steam. Dette betyr at du må være registrert som en Steamworks-partner og ha en applikasjonskreditt eller en app-ID for produktet. Det er ikke greit å bruke logoene til Valve eller Steam for å markedsføre et produkt som for øyeblikket ikke er underlagt Steams distribusjonsavtale.

 • Overstyringsnøkler og alfa-/betatilgang for støttespillere: Det er OK å be om noen få overstyringsnøkler som gir tilgang til spillet på Steam før utgivelse – disse nøklene kan brukes til belønne de mest engasjerte støttespillerne, slik at de kan hjelpe til med å teste spillet før lansering. Men vær oppmerksom på at for slike formål kan du ikke be om flere enn 2500 overstyringsnøkler/betanøkler totalt. Du bør ikke love ut flere enn 2500 overstyringsnøkler for spillet under en folkefinansieringskampanje.
  • Folkefinansieringskampanjer bør være tidsbegrensede.
  • Du kan også be om standardutgivelsesnøkler for å levere eventuelle gjenstående belønninger til støttespillerne – disse nøklene gir tilgang til spillet så snart det gis ut på Steam.
  • Hvis du trenger en større spilltest for støttespillerne fra folkefinansieringen, bør du vurdere å bruke Steam Playtest. Du kan be om nøkler til en applikasjon i Steam Playtest og så distribuere disse til de som støttet prosjektet. Husk at det aldri er greit å selge nøkler til Steam Playtest direkte til kunder.

STEAM-NØKLER – SLIK GJØRES DET

Forespørsel om nøkler

For å be om nøkler kan du trykke på «Be om Steam-produktnøkler» på applikasjonens startside i Steamworks og følge stegene. Hvis du ikke ser denne knappen, har ikke kontoen din tillatelse til å generere Steam-nøkler. Du kan lese mer om tillatelser her.

Henting av nøkler

Når forespørselen er ferdigbehandlet, så kan nøklene hentes ved å trykke på «Be om Steam-produktnøkler» på applikasjonens startside i Steamworks. Nøkler er tilgjengelige for nedlasting i form av en ZIP-fil som inneholder en vanlig tekstfil. Nøkler er kun tilgjengelige for nedlasting for brukeren som har forespurt dem.

Merking av nøkler

Det er viktig å merke nøklene ordentlig slik at du kan holde styr på dem i fremtiden. Hvis du for eksempel ber om et parti med nøkler som skal selges hos forhandlere i Frankrike, så kan du bruke merkelappen Frankrike. Det er et nyttig ansvarlighetstiltak for å holde styr på salg av produktet i andre butikker.

Søking etter nøkler

Hvis du må søke etter en produktnøkkel, så kan du gjøre det fra Spør om Steam-nøkkel. Merk at du kun kan søke etter en enkelt nøkkel om gangen. Kun kontoer som har tillatelse til å be om Steam-nøkler, kan søke etter nøkler. I tillegg kan du kun søke etter en produktnøkkel fra et parti som du bad om, eller hvis pakken du bad om nøkler til, inneholder app-ID-er som du har nøkkeltillatelser for. Hvis du prøver å søke etter en Steam-nøkkel du ikke har tillatelser til, eller hvis Steam-nøkkelen er feil, får du bare en feilmelding om at nøkkelen er ugyldig.

Utestenging av nøkler

Det finnes noen situasjoner der du må utestenge en Steam-nøkkel eller et parti med Steam-nøkler. Du kan lese mer om disse situasjonene på siden om å utestenge Steam-nøkler, men noen av de vanligste er å deaktivere ubrukte nøkler på forhånd, tilbakekalle tilgang for brukere i lukket beta og tilbakekalle nøkler som er refunderte.

Hvis du må utestenge produktnøkler, kan dette gjøres fra Utesteng eller deaktiver Steam-nøkler.

På samme måte som med søking etter nøkler, så kan du kun utestenge en produktnøkkel som du har rettigheter til. I andre steg i prosessen kan du velge om du vil utestenge alle nøkler i partiet, eller kun nøklene som ikke ennå er blitt aktivert.

Vær veldig forsiktig når du utestenger produktnøkler, ettersom du kan fjerne tilgang for faktiske kunder.

Du kan utestenge nøkler for å tilbakekalle tilgang fra faktiske brukere (for eksempel etter en beta) eller for å tilbakekalle nøkler som er stjålne eller kjøpt på ulovlig vis.

Hvis du har mange nøkler du må utestenge, så bør du dele dem opp i grupper på 10 000 per tekstfil. Siden for utestenging av Steam-nøkler behandler større partier, men den kan få tidsavbrudd og rapportere en feil selv om nøklene faktisk ble utestengt.

Nyttige råd om Steam-nøkler

 • Be om nøkler i små partier
  Tenk nøye gjennom hvor mange nøkler du trenger. Selv om forhandleren du jobber sammen med, ber om et stort antall nøkler, så bør du vurdere å levere et lite antall nøkler og be om flere om nødvendig. Gi kun tredjepartsforhandlere så mange nøkler som det er rimelig at de trenger. Hvis du eller noen av forhandlerne gjør en feil, eller et eller annet skjer med disse nøklene, er det enklere for deg å håndtere enn om du må bekymre deg for et stort antall stjålne nøkler. Som regel bør du behandle nøkler som penger.

 • Vær forsiktig med Steam-nøklene
  Vi har hørt om mange bedragere som utgir seg for å være journalister eller butikker for å skaffe seg nøkler, og deretter selge nøklene for egen vinnings skyld.

 • Forhåndskjøp
  Hvis du tilbyr forhåndskjøp av et produkt utenfor Steam, og forhåndskjøpet gir brukeren en produktnøkkel på Steam, bør disse nøklene låse opp produktet samtidig som det kommer til salgs via Steam. Du skal ikke gi Steam-kunder et dårligere tilbud enn de som kjøper Steam-nøkler.

 • Betatesting
  Nøkler fungerer veldig fint for å la spillere teste spillet tidlig eller gi tilgang til en alfa/beta. Men vær oppmerksom på at hvis en spiller har spillet på ønskelisten sin når de aktiverer en slik nøkkel, fjernes spillet fra ønskelisten. Hvis du har planer om å avholde en større beta som krever flere enn noen tusen overstyringsnøkler, må du bruke Steam Playtest. Du kan lese mer om denne funksjonen her.

 • Steam-nøkler og merkevarekrav
  Hvis du ber om Steam-nøkler for å distribuere eller selge spillet utenfor Steam, må du følge disse retningslinjene for merkevare.

  Hvis spillet er i tidlig tilgang, må du ha med materialene spesifisert i merkevarekrav i tidlig tilgang på Steam.

Ofte stilte spørsmål


Hvor mange Steam-nøkler kan et spill få?
Spill og applikasjoner som gis ut på Steam, kan få opptil 5000 standardutgivelsesnøkler for å legge til rette for aktiviteter hos forhandlere og distribusjon i andre butikker. Etter dette så går vi gjennom alle forespørsler om Steam-nøkler hver for seg.

Overstyringsnøkler (betanøkler) er som regel begrenset til maks 2500.
 • Hvis du har lyst til å kjøre en større betatest før spillets utgivelse, må du bruke Steam Playtest. Du kan be om Steam-nøkler til spilltesting.

Hvorfor ble forespørselen om nøkler avslått?
Ved gjennomgang av forespørsler om Steam-nøkler ser vi vanligvis på faktorer som kundeinteressen på Steam, det totale antallet nøkler som er blitt utstedt og aktivert for spillet, og det ekstra antallet som blir forespurt. En forespørsel blir vanligvis avvist hvis det finnes en ubalanse som antyder at utvikleren ikke gir et tilbud til kunder på Steam som står i forhold til det som tilbys til kjøpere av Steam-nøkler.

Den kan også ha blitt avvist fordi forespørselen var for overstyringsnøkler som gjør innholdet spillbart umiddelbart ved aktivering. Som regel er overstyringsnøkler (betanøkler) begrenset til maks 2500.

Kommer overstyringsnøklene til å utløpe når applikasjonen er utgitt?
Nei, nøkler utløper ikke automatisk. Alle spillere som aktiverte en betanøkkel før spillet ble utgitt, beholder spillet. Hvis du må trekke tilbake tilgang etter en lukket beta, gå gjennom seksjonen om utestenging av nøkler ovenfor.