Steamworks документация
Steam ключове

Обзор

Steam ключовете са уникални буквено-цифрови кодове за еднократна употреба, които клиентите могат да активират в Steam, за да добавят продуктов лиценз към своя акаунт. Steam ключовете са безплатна услуга, която предоставяме на разработчиците като удобен инструмент, помагащ Ви да продавате играта си в други магазини и на дребно или да я предоставяте безплатно на бета изпитатели или представители на пресата/популярни влиятелни личности. Steam ключовете са безплатна услуга, така че Ви молим да използвате добра преценка и да следвате основните насоки и правила при заявяването и продажбата им.

https://www.youtube.com/watch?v=V0tRQgNiQMo

Типове ключове

Можете да заявите три типа Steam ключове — такива за излизане по подразбиране, за отмяна на състоянието за излизане, и гратисно за разработчици (Dev Comp). Steam ключовете винаги се заявяват от специфичен Steam пакет.

 • Ключове за излизане по подразбиране (стандартно излизане)
  Това е най-разпространеният тип ключове в Steam, който обикновено е свързан с пакети, предоставяни в Steam магазин или на дребно чрез Steam ключ. Тези ключове са подходящи за кутии за продажба на дребно или за продажби в други дигитални магазини. Клиентите могат да активират този тип Steam ключ по всяко време, но продуктът ще се отключи едва след като излезе в Steam. Игри и приложения, излизащи в Steam, могат да получат до 5 000 Steam ключа за излизане по подразбиране с цел поддръжка на дейностите по продажба на дребно и разпространяване в други магазини. След това всички заявки за Steam ключове се разглеждат според конкретния случай. Няма гаранция, че ще Ви бъдат предоставени допълнителни ключове.

 • Ключове за отмяна на състоянието за излизане (или „ключове за бета пакети“)
  Тези ключове се използват за предоставяне на достъп до даден продукт преди излизането му в Steam. Ключовете за отмяна на състоянието за излизане са предназначени за малки бета изпитания и достъп от страна на пресата / популярни влиятелни личности. Ще разглеждаме всяка заявка според конкретния случай, но обикновено броят на ключовете за отмяна на състоянието за излизане (бета пакети) е ограничен до общо 2 500. Никога не е добра идея да се продават ключове за отмяна на състоянието за излизане. Ако бихте искали да проведете широкомащабно игрално изпитание, за да предоставите повече от няколко хиляди ключа и да позволите играта Ви да се пуска преди излизането ѝ, трябва да използвате характеристиката „Steam Playtest“. Можете да научите още за това тук.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ключовете за отмяна на състоянието за излизане никога не бива да бъдат продавани на клиенти.

 • Ключове за разработчици (или „devcomp“ — „гратисно за разработчици“)
  Тези ключове са предназначени само за използване от разработчици. Те се използват за предоставяне на достъп на разработчиците до продукта, ако техният Steam акаунт НЕ е вече в партньорската Ви група в Steamworks. Би трябвало да Ви е необходим само малък брой от тези ключове, а вероятно няма да Ви е необходим нито един. Тези ключове са предназначени за основно изпитание. Ако се нуждаете от ключове за изпитание на играта Ви, заявете такива за отмяна на състоянието за излизане или за „Steam Playtest“.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ключовете „Гратисно за разработчици“ (Dev Comp) никога не бива да бъдат предоставяни на клиенти.

  Steam ключове за специално използване
  Steam ключове не могат да бъдат генерирани за следните типове продукти в Steam:

  Безплатни продукти
  Игри, които са безплатни за пускане или безплатни за сваляне в Steam, по подразбиране не могат да заявяват Steam ключове. Ако се нуждаете от Steam ключове за Вашия безплатен продукт, моля подайте билет;

  Steam комплекти
  Steam ключове не могат да бъдат генерирани за Steam комплекти. Ще е нужно да генерирате ключове за отделните приложения в комплекта.

Правила и насоки за Steam ключовете

 • Трябва да използвате Steam ключовете, за да продавате играта си в други магазини по начин, подобен на този, по който я продавате в Steam. Важно е да не предлагате на Steam клиентите сделки, по-лоши от тези за купувачите на Steam ключове;
 • Можете да заявявате Steam ключове само за съдържание, което е достъпно за закупуване или сваляне в Steam. Това включва игри, демота и сваляемо съдържание;
  • Например, не е добра идея да се използват Steam ключове за разпространяване на дадено демо, което не е достъпно за сваляне от потребителите в Steam;
  • Единственото изключение е заявяването на ключове за отмяна на състоянието за излизане с цел бета изпитание или разпространение на сваляемо съдържание само с козметични артикули за спонсори от общността. Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас и подайте билет.
 • Steam ключове не трябва да бъдат раздавани безплатно, ако също така не предлагате същата сделка (т.е. да предоставяте играта безплатно) на Steam клиентите. Това включва и томболи с промоционални цели, освен ако томболата не е много малка (под 100 Steam ключа);
  • Ако искате да проведете томбола в Steam, моля, свържете се с нас и подайте билет.
 • Може да проведете отстъпка за Steam ключове в различни магазини по различно време, стига да планирате да предоставите подобна сделка на Steam клиентите в рамките на приемлив период от време;
 • Ако заявите изключително голям брой ключове и не предлагате на Steam клиентите подобна сделка или ако единствената Ви дейност е да продавате Steam ключове, а не да предлагате стойност на Steam клиентите, заявката Ви може да бъде отхвърлена и да загубите привилегията да заявявате ключове.

Когато разглеждаме заявките за Steam ключове, някои от нещата, на които обикновено обръщаме внимание, включват нивото на интерес в Steam, общия брой ключове, издадени и активирани за играта, и допълнителния брой заявени такива. Обикновено дадена заявка ще бъде отхвърлена, ако има дисбаланс, който предполага, че разработчикът не предлага оферта за Steam клиентите, сравнима с тази, която се предлага на купувачите на Steam ключове. Например игра с няколкостотин броя продажби за целия период, за която се заявяват десетки хиляди ключове или повече.

Моля, обърнете внимание — Вашето ангажиране със сделка за продажба или разпространение на Steam ключове, преди да сте получили самите ключове или одобрение за тях, не задължава Valve да ги предостави. Винаги се радваме да разгледаме заявката Ви за Steam ключове предварително, ако това би било полезно — просто се свържете с нас, като подадете билет за поддръжка.

Valve си запазва правото да отхвърля заявки за Steam ключове.

Steam Key Stats

You can see an overview of your application's Steam key history by going to your app landing page and selecting "Request Steam Product Keys". In the Key Stats section, you can view the total activated and unactivated keys from all packages that include your app, as well as the number of keys revoked using the "Ban or Disable Steam Keys" tool.

keystats.JPG

Steam Keys for Crowdfunding


Steam Keys can be used to fulfill crowdfunding rewards and grant backers access to your product. If you are considering offering Steam Keys as a reward for your crowdfunding campaign, please carefully review the following guidelines.

 • Steam ключовете могат да бъдат промотирани като награда само за продукти, които вече имат потвърдено разпространение в Steam. Това означава, че е нужно да сте се присъединили като Steamworks партньор и да имате кредит за приложение или № на приложение за продукта. Не е добра идея да използвате логото на Valve или Steam, за да рекламирате продукт, който понастоящем не е включен в „Споразумението за разпространение в Steam“;

 • Steam ключове за отмяна на състоянието за излизане и алфа/бета достъп за спонсори — може да заявите сравнително малък брой ключове за отмяна на състоянието за излизане, които позволяват ранен, предварителен достъп до играта Ви в Steam. Тези ключове могат да се предоставят на най-запалените Ви спонсори от общността, за да могат те да помогнат в изпитанието на играта Ви преди пускането й. Но максималният брой ключове за отмяна на състоянието за излизане (бета), които можете да заявите за тази цел, обикновено е общо 2 500. Не бива да обещавате повече от 2 500 ключа за отмяна на състоянието за излизане (бета ключове) за играта Ви по време на Вашата кампания за спонсориране от общността.
  • Кампаниите за спонсориране от общността трябва да бъдат времево ограничени;
  • Винаги можете да заявите ключове за отпускане по подразбиране, за да изпълните всякакви оставащи награди за спонсори — тези ключове предоставят достъп до играта, щом тя излезе в Steam.
  • Нужно Ви е да проведете по-голямо игрално изпитание за играта си за спонсорите от общността? Обмислете използването на характеристиката „Steam Playtest“. Можете да заявите ключове за Вашето приложение „Steam Playtest“ и да ги разпространите сред спонсорите си. Моля, имайте предвид, че никога не е добра идея да продавате ключове за „Steam Playtest“ директно на клиенти.

STEAM KEYS – HOW TOs

Requesting Keys

To request keys, click the "Request Steam Product Keys" button on your application's landing page in Steamworks and follow the steps. If you do not see that button, your account does not have the “Generate Steam Keys” permission. You can read more about permissions here.

Retrieving Keys

Once processed, keys can be retrieved by clicking "Request Steam Product Keys" on your application's landing page in Steamworks. Keys are available for download as a zip file which contains a plain text file. Keys are only available for download by the user that requested them.

Tagging Keys

It’s very important to tag your keys correctly so that you can keep track of them in the future. For example, if you are requesting a batch of keys to be sold at retail in France, you can choose the France tag. It’s a valuable accountability measure for you to keep track of your product’s sales on other storefronts.

Querying Keys

If you need to look up a product key, you may do so from the Query Steam Key page. Please note that you can query only a single key at a time. Only accounts which have "Generate Steam Keys" permission may query a key. Additionally, you may only look up a product key from a batch of keys that you requested, or if the package you requested keys against contains appIDs that you have Steam Key permissions on. If you attempt to look up a Steam Key that you don't have permissions on, or if the Steam Key is incorrect, you'll just receive an error that the key is invalid.

Banning Keys

There are some situations when you may find the need to ban a Steam Key or batch of Steam Keys. You can read more about those reasons on the Ban Steam Keys page, but some of the most common situations include proactively disabling unused keys, revoking access to closed beta users, and revoking Keys that have been refunded.

If you need to ban product keys, that can be done from the Ban or Disable Steam Keys page.

Similar to querying a key, you may only ban a product key that you have the rights to. In the second step of the process, you can pick whether you wish to ban all keys in the batch, or just keys that have not yet been activated.

Моля, бъдете много внимателни, когато забранявате продуктови ключове, тъй като може да премахнете достъпа на легитимни клиенти.

You may ban keys to revoke access from legitimate users (for example, the end of a beta) or to revoke keys that have been stolen or purchased fraudulently.

If you have a lot of keys to ban, you may want to break them up into groups of 10K per text file. The Ban Steam Keys page will process larger batches, however, it may time-out giving an error when the keys were indeed banned.

Helpful Advice on Steam Keys

 • Заявявайте ключове на малки партиди.
  Обмислете внимателно колко ключа са Ви нужни. Дори ако партньорът Ви за търговия на дребно заявява голям брой ключове, може би е добра идея да предоставите по-малък брой и да заявите още, ако е необходимо. Предоставяйте на разпространителите от трети страни само толкова ключове, колкото са им реално нужни. Ако Вие или някой от разпространителите Ви направи грешка или нещо се случи с тези ключове, ще бъдете в по-добро положение, ако не трябва да се притеснявате за голям брой откраднати ключове. Като цяло трябва да третирате ключовете като пари в брой;

 • Бъдете предпазливи със Steam ключовете си —
  Чували сме многобройни доклади за измамници, представящи се за журналисти или представители на магазини, които се сдобиват с ключове, а след това ги препродават с цел печалба;

 • Предплащания —
  Ако предлагате продукта си за предплащане извън Steam и при това предплащане потребителят получава Steam продуктов ключ, тези ключове трябва да отключват продукта Ви едновременно с пускането му в продажба чрез Steam. Също така не трябва да предоставяте на Steam клиентите по-лоша сделка от тази за купувачите на Steam ключове;

 • Бета изпитания —
  Ключовете са страхотен начин да допуснете играчите в играта си предварително с цел изпитания или затворен алфа/бета достъп. Но обърнете внимание, че ако играта Ви присъства в списъка с желания на даден играч, активирането на някой от тези ключове ще я премахне от списъка. Ако планирате да пуснете по-голямо бета изпитание, изискващо повече от няколко хиляди ключа за отмяна на състоянието за излизане, ще е необходимо да използвате характеристиката „Steam Playtest“. Можете да научите още относно тази характеристика тук;

 • Steam ключове и изисквания за търговска марка —
  Ако заявявате Steam ключове, за да разпространявате или продавате играта си извън Steam, трябва да спазвате тези насоки за търговска марка.

  Ако играта Ви е заглавие в „Ранен достъп“, ще трябва да включите материалите, посочени в „Изисквания за търговска марка за „Ранен достъп“ в Steam“.

FAQ


В) С колко Steam ключа мога да се сдобия за моята игра?
A:Games and applications launching on Steam may receive up to 5,000 Default Release Steam Keys to support retail activities and distribution on other stores. After that, all Steam Key requests are reviewed on a case-by-case basis.

Release State Override (beta) keys are generally limited to 2,500 total.
 • Ако бихте искали да проведете по-мащабно бета изпитание преди пускането на играта Ви, използвайте характеристиката „Steam Playtest“. Можете да заявите Steam ключове за своето приложение „Steam Playtest“.

В) Защо заявката ми за ключове беше отхвърлена?
A: When reviewing Steam Key requests, we typically look at the level of customer interest on Steam, the total number of keys that have been issued and activated for the game and the additional number that are being requested. A request will usually get rejected if there's an imbalance that suggests the developer is not making an offer to Steam customers that is comparable to what Steam Key purchasers are offered.

It may also have been denied because the request was for Release State Override keys, which make the content immediately playable upon activation. In general, Release State Override (beta) keys are limited to 2,500 total.

В) Ще изтече ли давността на моите ключове за отмяна на състояние за излизане, когато излезе приложението?
A: No, keys don't expire automatically. Any players who activated a beta key before the game released will keep the game. If you need to revoke access after a closed beta, please read the Banning Keys section above.