Steamworks документация
Steam ключове

Обзор

Steam ключовете са уникални буквено-цифрови кодове за еднократна употреба, които клиентите могат да активират в Steam, за да добавят продуктов лиценз към своя акаунт. Steam ключовете са безплатна услуга, която предоставяме на разработчиците като удобен инструмент, помагащ Ви да продавате играта си в други магазини и на дребно или да я предоставяте безплатно на бета изпитатели или представители на пресата/популярни влиятелни личности. Steam ключовете са безплатна услуга, така че Ви молим да използвате добра преценка и да следвате основните насоки и правила при заявяването и продажбата им.

https://www.youtube.com/watch?v=V0tRQgNiQMo

Типове ключове

Можете да заявите три типа Steam ключове — такива за излизане по подразбиране, за отмяна на състоянието за излизане, и гратисно за разработчици (Dev Comp). Steam ключовете винаги се заявяват от специфичен Steam пакет.

 • Ключове за излизане по подразбиране (стандартно излизане)
  Това е най-разпространеният тип ключове в Steam, който обикновено е свързан с пакети, предоставяни в Steam магазин или на дребно чрез Steam ключ. Тези ключове са подходящи за кутии за продажба на дребно или за продажби в други дигитални магазини. Клиентите могат да активират този тип Steam ключ по всяко време, но продуктът ще се отключи едва след като излезе в Steam. Игри и приложения, излизащи в Steam, могат да получат до 5 000 Steam ключа за излизане по подразбиране с цел поддръжка на дейностите по продажба на дребно и разпространяване в други магазини. След това всички заявки за Steam ключове се разглеждат според конкретния случай. Няма гаранция, че ще Ви бъдат предоставени допълнителни ключове.

 • Ключове за отмяна на състоянието за излизане (или „ключове за бета пакети“)
  Тези ключове се използват за предоставяне на достъп до даден продукт преди излизането му в Steam. Ключовете за отмяна на състоянието за излизане са предназначени за малки бета изпитания и достъп от страна на пресата / популярни влиятелни личности. Ще разглеждаме всяка заявка според конкретния случай, но обикновено броят на ключовете за отмяна на състоянието за излизане (бета пакети) е ограничен до общо 2 500. Никога не е добра идея да се продават ключове за отмяна на състоянието за излизане. Ако бихте искали да проведете широкомащабно игрално изпитание, за да предоставите повече от няколко хиляди ключа и да позволите играта Ви да се пуска преди излизането ѝ, трябва да използвате характеристиката „Steam Playtest“. Можете да научите още за това тук.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ключовете за отмяна на състоянието за излизане никога не бива да бъдат продавани на клиенти.

 • Ключове за разработчици (или „devcomp“ — „гратисно за разработчици“)
  Тези ключове са предназначени само за използване от разработчици. Те се използват за предоставяне на достъп на разработчиците до продукта, ако техният Steam акаунт НЕ е вече в партньорската Ви група в Steamworks. Би трябвало да Ви е необходим само малък брой от тези ключове, а вероятно няма да Ви е необходим нито един. Тези ключове са предназначени за основно изпитание. Ако се нуждаете от ключове за изпитание на играта Ви, заявете такива за отмяна на състоянието за излизане или за „Steam Playtest“.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ключовете „Гратисно за разработчици“ (Dev Comp) никога не бива да бъдат предоставяни на клиенти.

  Steam ключове за специално използване
  Steam ключове не могат да бъдат генерирани за следните типове продукти в Steam:

  Безплатни продукти
  Игри, които са безплатни за пускане или безплатни за сваляне в Steam, по подразбиране не могат да заявяват Steam ключове. Ако се нуждаете от Steam ключове за Вашия безплатен продукт, моля подайте билет;

  Steam комплекти
  Steam ключове не могат да бъдат генерирани за Steam комплекти. Ще е нужно да генерирате ключове за отделните приложения в комплекта.

Правила и насоки за Steam ключовете

 • Трябва да използвате Steam ключовете, за да продавате играта си в други магазини по начин, подобен на този, по който я продавате в Steam. Важно е да не предлагате на Steam клиентите сделки, по-лоши от тези за купувачите на Steam ключове;
 • Можете да заявявате Steam ключове само за съдържание, което е достъпно за закупуване или сваляне в Steam. Това включва игри, демота и сваляемо съдържание;
  • Ето например, не е добра идея да се използват Steam ключове за разпространяване на дадено демо, което не е достъпно за сваляне от потребителите в Steam;
  • Единственото изключение е заявяването на ключове за отмяна на състоянието за излизане с цел бета изпитание или разпространение на сваляемо съдържание само с козметични артикули за спонсори от общността. Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас и подайте билет.
 • Steam ключове не трябва да бъдат раздавани безплатно, ако също така не предлагате същата сделка (т.е. да предоставяте играта безплатно) на Steam клиентите. Това включва и томболи с промоционални цели, освен ако томболата не е много малка (под 100 Steam ключа);
  • Ако искате да проведете томбола в Steam, моля, свържете се с нас и подайте билет.
 • Може да проведете отстъпка за Steam ключове в различни магазини по различно време, стига да планирате да предоставите подобна сделка на Steam клиентите в рамките на приемлив период от време;
 • Ако заявите изключително голям брой ключове и не предлагате на Steam клиентите подобна сделка или ако единствената Ви дейност е да продавате Steam ключове, а не да предлагате стойност на Steam клиентите, заявката Ви може да бъде отхвърлена и да загубите привилегията да заявявате ключове.

Когато разглеждаме заявките за Steam ключове, някои от нещата, на които обикновено обръщаме внимание, включват нивото на интерес в Steam, общия брой ключове, издадени и активирани за играта, и допълнителния брой заявени такива. Обикновено дадена заявка ще бъде отхвърлена, ако има дисбаланс, който предполага, че разработчикът не предлага оферта за Steam клиентите, сравнима с тази, която се предлага на купувачите на Steam ключове. Например игра с няколкостотин броя продажби за целия период, за която се заявяват десетки хиляди ключове или повече.

Моля, обърнете внимание — Вашето ангажиране със сделка за продажба или разпространение на Steam ключове, преди да сте получили самите ключове или одобрение за тях, не задължава Valve да ги предостави. Винаги се радваме да разгледаме заявката Ви за Steam ключове предварително, ако това би било полезно — просто се свържете с нас, като подадете билет за поддръжка.

Valve си запазва правото да отхвърля заявки за Steam ключове.

Статистики за Steam ключове

Можете да видите обзор относно историята на Steam ключовете за Вашето приложение, като се упътите към началната му страница и изберете „Заявяване на продуктови ключове в Steam“. В секцията „Статистики за ключовете“ ще можете да видите общия брой активирани и неактивирани ключове от всички пакети, съдържащи приложението Ви. Ще видите също броя анулирани ключове с помощта на инструмента „Забрана или преустановяване на Steam ключове“.

keystats.JPG

Steam ключове за спонсориране от общността


Steam ключовете могат да се използват за изпълнение на наградите за спонсориране от общността и за предоставяне на достъп за спонсорите до продукта Ви. Ако възнамерявате да предложите Steam ключове като награда за кампанията си за спонсориране от общността, моля, прегледайте внимателно следните насоки:

 • Steam ключовете могат да бъдат промотирани като награда само за продукти, които вече имат потвърдено разпространение в Steam. Това означава, че е нужно да сте се присъединили като Steamworks партньор и да имате кредит за приложение или № на приложение за продукта. Не е добра идея да използвате логото на Valve или Steam, за да рекламирате продукт, който понастоящем не е включен в „Споразумението за разпространение в Steam“;

 • Steam ключове за отмяна на състоянието за излизане и алфа/бета достъп за спонсори — може да заявите сравнително малък брой ключове за отмяна на състоянието за излизане, които позволяват ранен, предварителен достъп до играта Ви в Steam. Тези ключове могат да се предоставят на най-запалените Ви спонсори от общността, за да могат те да помогнат в изпитанието на играта Ви преди пускането й. Но максималният брой ключове за отмяна на състоянието за излизане (бета), които можете да заявите за тази цел, обикновено е общо 2 500. Не бива да обещавате повече от 2 500 ключа за отмяна на състоянието за излизане (бета ключове) за играта Ви по време на Вашата кампания за спонсориране от общността.
  • Кампаниите за спонсориране от общността трябва да бъдат времево ограничени;
  • Винаги можете да заявите ключове за отпускане по подразбиране, за да изпълните всякакви оставащи награди за спонсори — тези ключове предоставят достъп до играта, щом тя излезе в Steam.
  • Нужно Ви е да проведете по-голямо игрално изпитание за играта си за спонсорите от общността? Обмислете използването на характеристиката „Steam Playtest“. Можете да заявите ключове за Вашето приложение „Steam Playtest“ и да ги разпространите сред спонсорите си. Моля, имайте предвид, че никога не е добра идея да продавате ключове за „Steam Playtest“ директно на клиенти.

STEAM КЛЮЧОВЕ — ИНСТРУКЦИИ

Заявяване на ключове

За да заявите ключове, кликнете върху бутона „Заявяване на продуктови ключове в Steam“ от началната страница на приложението Ви в Steamworks и следвайте стъпките. Ако не виждате този бутон, акаунтът Ви не притежава пълномощието „Генериране на Steam ключове“. Можете да прочетете още относно правомощията тук.

Набавяне на ключове

Щом са обработени, ключовете могат да бъдат набавени, като кликнете върху „Заявяване на продуктови ключове в Steam“ от началната страница на приложението Ви в Steamworks. Ключовете са достъпни за сваляне като zip файл, съдържащ обикновен текстов файл. Ключовете са достъпни за сваляне само от потребителя, който ги е заявил.

Маркиране на ключове

Много е важно да маркирате правилно ключовете си, за да можете да ги проследявате в бъдеще. Ето например, ако заявявате партида от ключове за продажба на дребно във Франция, можете да изберете тага „Франция“. Това е полезна мярка за отчетност, позволяваща Ви да проследявате продажбите на Вашия продукт в други магазини.

Запитване относно ключ

Ако е нужно да проверите даден продуктов ключ, можете да го направите от страницата „Запитване за Steam ключ“. Моля, обърнете внимание, че можете да правите запитване само за един ключ в даден момент. Само акаунти, които имат правомощието „Генериране на Steam ключове“ могат да правят запитване за ключ. Освен това можете да преглеждате само продуктов ключ от партида такива, заявена от Вас, или ако пакетът, за който сте заявили ключове, съдържа № на приложения, за които имате правомощия за Steam ключ. Ако се опитате да потърсите Steam ключ, за който нямате правомощия, или ако Steam ключът е неправилен, просто ще получите грешка, че той е невалиден.

Забрана на ключове

В някои ситуации може да се наложи да забраните Steam ключ или партида от Steam ключове. Можете да прочетете още относно причините за това на страницата „Забрана на Steam ключове“, но някои от най-често срещаните ситуации включват проактивно изключване на неизползвани ключове, отнемане на достъпа за потребители на затворени бета изпитания и отнемане на ключове, които са били възстановени.

Ако е нужно да забраните продуктови ключове, това може да бъде направено от страницата „Забрана или преустановяване на Steam ключове“.

Подобно на запитването за ключ, можете да забраните само такъв, върху който имате права. На втората стъпка от процеса можете да изберете дали желаете да забраните всички ключове в партидата, или само тези, които все още не са активирани.

Моля, бъдете много внимателни, когато забранявате продуктови ключове, тъй като може да премахнете достъпа на легитимни клиенти.

Можете да забраните ключове, за да премахнете достъпа на легитимни потребители (например в края на бета изпитание) или да премахнете ключове, които са били откраднати или закупени с измама.

Ако имате множество ключове за забрана, може би ще искате да ги разделите на групи от по 10 000 за всеки текстов файл. Страницата „Забрана или преустановяване на Steam ключове“ обработва и по-големи партиди, но е възможно да изтече времето и да се появи грешка, макар ключовете всъщност да са забранени.

Полезни съвети относно Steam ключовете

 • Заявявайте ключове на малки партиди.
  Обмислете внимателно колко ключа са Ви нужни. Дори ако партньорът Ви за търговия на дребно заявява голям брой ключове, може би е добра идея да предоставите по-малък брой и да заявите още, ако е необходимо. Предоставяйте на разпространителите от трети страни само толкова ключове, колкото са им реално нужни. Ако Вие или някой от разпространителите Ви направи грешка или нещо се случи с тези ключове, ще бъдете в по-добро положение, ако не трябва да се притеснявате за голям брой откраднати ключове. Като цяло трябва да третирате ключовете като пари в брой;

 • Бъдете предпазливи със Steam ключовете си —
  Чували сме многобройни доклади за измамници, представящи се за журналисти или представители на магазини, които се сдобиват с ключове, а след това ги препродават с цел печалба;

 • Предплащания —
  Ако предлагате продукта си за предплащане извън Steam и при това предплащане потребителят получава Steam продуктов ключ, тези ключове трябва да отключват продукта Ви едновременно с пускането му в продажба чрез Steam. Също така не трябва да предоставяте на Steam клиентите по-лоша сделка от тази за купувачите на Steam ключове;

 • Бета изпитания —
  Ключовете са страхотен начин да допуснете играчите в играта си предварително с цел изпитания или затворен алфа/бета достъп. Но обърнете внимание, че ако играта Ви присъства в списъка с желания на даден играч, активирането на някой от тези ключове ще я премахне от списъка. Ако планирате да пуснете по-голямо бета изпитание, изискващо повече от няколко хиляди ключа за отмяна на състоянието за излизане, ще е необходимо да използвате характеристиката „Steam Playtest“. Можете да научите още относно тази характеристика тук;

 • Steam ключове и изисквания за търговска марка —
  Ако заявявате Steam ключове, за да разпространявате или продавате играта си извън Steam, трябва да спазвате тези насоки за търговска марка.

  Ако играта Ви е заглавие в „Ранен достъп“, ще трябва да включите материалите, посочени в „Изисквания за търговска марка за „Ранен достъп“ в Steam“.

ЧЗВ


В) С колко Steam ключа мога да се сдобия за моята игра?
О) Игри и приложения, излизащи в Steam, може да получат до 5 000 Steam ключа за излизане по подразбиране с цел поддръжка на дейностите по продажба на дребно и разпространяване в други магазини. След това всички заявки за Steam ключове се разглеждат според конкретния случай.

Ключовете за отмяна на състояние за излизане (бета) обикновено са ограничени до 2 500.
 • Ако бихте искали да проведете по-мащабно бета изпитание преди пускането на играта Ви, използвайте характеристиката „Steam Playtest“. Можете да заявите Steam ключове за своето приложение „Steam Playtest“.

В) Защо заявката ми за ключове беше отхвърлена?
О) Когато разглеждаме заявките за Steam ключове, обикновено обръщаме внимание на нивото на интерес в Steam, общия брой ключове, издадени и активирани за играта, както и допълнителния брой, който се заявява. Обикновено дадена заявка ще се отхвърли, ако има дисбаланс, който предполага, че разработчикът не предлага оферта за Steam клиентите, сравнима с тази, която се предлага на купувачите на Steam ключове.

Възможно е заявката да е отхвърлена и поради това, че е била за ключове за отмяна на състоянието за излизане, което прави съдържанието достъпно незабавно при тяхното активиране. По принцип общият брой на ключовете за отмяна на състоянието за излизане (бета) е ограничен до 2 500.

В) Ще изтече ли давността на моите ключове за отмяна на състояние за излизане, когато излезе приложението?
О) Не, давността на ключовете не изтича автоматично. Всеки потребител, който е активирал бета ключ преди излизането на играта, ще я запази. Ако се налага да отнемете достъп след затворено бета изпитание, моля, прочетете секцията „Забрана на ключове“ по-горе.