Dokumentacja Steamworks
Klucze Steam

Wprowadzenie

Klucze Steam są unikalnymi i jednorazowymi kodami alfanumerycznymi, które mogą zostać aktywowane przez klientów na Steam, by dodać licencję na produkt do swoich kont. Klucze Steam są darmową usługą w postaci wygodnego narzędzia, jakie oferujemy producentom, by pomóc im sprzedawać grę w innych sklepach (w tym detalicznych) lub umożliwić im przyznawanie darmowego dostępu do gry beta testerom, prasie, opiniotwórcom itd. Z racji tego, że ta usługa jest bezpłatna, prosimy o przemyślane i zdroworozsądkowe użycie oraz o przestrzeganie podstawowych zasad i wytycznych związanych z ich sprzedażą i przesyłaniem próśb o nie.

https://www.youtube.com/watch?v=V0tRQgNiQMo

Typy kluczy

Możesz poprosić o trzy rodzaje kluczy Steam: domyślnego wydania, obejścia stanu wydania oraz egzemplarza producenta. Prośby o klucz są zawsze wysyłane z poziomu konkretnego pakietu Steam.

 • Klucz domyślnego (standardowego) wydania
  Jest to najczęstszy typ klucza na Steam, zazwyczaj powiązany z pakietem Sklepu Steam lub sprzedaży detalicznej. Te klucze są odpowiednim wyborem dla pudełek w sprzedaży detalicznej oraz do sprzedaży w innych sklepach cyfrowych. Klienci mogą aktywować ten rodzaj klucza Steam w dowolnym momencie, ale produkt zostanie odblokowany tylko, gdy zostanie wydany na Steam. Gry i aplikacje, które są uruchamiane na Steam, mogą otrzymać do 5000 kluczy domyślnego wydania Steam w celu wspierania działalności detalicznej i dystrybucji w innych sklepach. Wszystkie kolejne prośby o klucze Steam są rozpatrywane indywidualnie. Nie istnieje gwarancja, że otrzymasz dodatkowe klucze.

 • Obejście stanu wydania (albo klucze pakietu beta)
  Takie klucze są używane do zapewnienia dostępu do produktu przed jego wydaniem na Steam. Tego typu klucze przeznaczone są dla niedużych zamkniętych wersji beta oraz dla prasy lub opiniotwórców. Prośby będą oceniane indywidualnie, ale liczba tych kluczy jest zwykle ograniczona do 2500. Ich sprzedaż nigdy nie jest w porządku. Jeśli planujesz wykonywać testy gry na dużą skalę, by umożliwić przedpremierowy dostęp więcej niż kilku tysiącom graczy, powinieneś skorzystać z funkcji Steam Playtest. Więcej informacji na ten temat znajdziesz ]tutaj.
  UWAGA: klucze obejścia stanu wydania nie powinny nigdy być sprzedawane klientom.

 • Automatycznie przyznawany pakiet producenta (lub egzemplarz producenta, devcomp)
  Te klucze przeznaczone są tylko do wewnętrznego użytku producenta i są używane, by przyznać producentom dostęp do produktu, jeśli ich konta Steam NIE SĄ jeszcze członkami twojej grupy partnerskiej Steamworks. Powinna ci wystarczyć niewielka liczba tych kluczy, a prawdopodobnie nie będziesz potrzebować ich w ogóle. Te klucze nie są przeznaczone do podstawowego testowania – jeśli potrzebujesz kluczy do przetestowania twojej gry, poproś o klucze obejścia stanu wydania lub do funkcji Steam Playtest.
  UWAGA: klucze egzemplarzy producenta nie powinny nigdy być dystrybuowane wśród klientów.

  Klucze Steam na potrzeby specjalne
  Klucze nie mogą być generowane dla następujących rodzajów produktów:

  Darmowe produkty
  Domyślnie nie można przesłać prośby o klucze dla gier korzystających z modelu Free to Play lub dostępnych na Steam za darmo. Jeśli potrzebujesz kluczy Steam dla twojego darmowego produktu, skontaktuj się z pomocą techniczną.

  Zestawy Steam
  Nie można wygenerować kluczy dla zestawów Steam. Musisz wygenerować klucze dla poszczególnych aplikacji w zestawie.

Zasady i wytyczne kluczy Steam

 • Klucze powinny być sprzedawane w innych sklepach w podobny sposób, w jaki sprzedajesz swoją grę na Steam. Jest niezwykle ważnym, by nie stawiać klientów Steam w niekorzystnej pozycji w stosunku do kupujących klucze Steam.
 • Możesz przesłać prośbę o klucze tylko dla treści, które są dostępne w sprzedaży i możliwe do pobrania na Steam. Obejmuje to gry, dema i DLC.
  • Przykładowo, nie jest w porządku używać kluczy Steam, by dystrybuować demo, którego nie można pobrać na Steam.
  • Jedynym wyjątkiem jest prośba o klucze obejścia stanu wydania dla ograniczonych testów beta lub dystrybucji wyłącznie ozdobnych DLC dla społeczności, która cię wspiera w ramach finansowania społecznościowego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami i wyślij zgłoszenie.
 • Klucze Steam nie powinny być rozpowszechniane bezpłatnie, jeśli nie oferujesz dodatkowo tej samej oferty (np. nie rozpowszechniasz gry bezpłatnie) użytkownikom Steam. Wlicza się w to akcje rozdawnicze w celach promocyjnych, chyba że taka akcja jest bardzo mała (mniej niż 100 kluczy).
  • Jeżeli chcesz zorganizować akcję rozdania kluczy na Steam, skontaktuj się z nami i wyślij zgłoszenie.
 • Jest w porządku dawać zniżki w różnych sklepach w różnych terminach, póki planujesz również w rozsądnym czasie stworzyć porównywalną ofertę dla klientów Steam.
 • W przypadku prośby o niebywale wysoką liczbę kluczy i jednoczesnym braku uczciwej oferty dla klientów Steam lub opieraniu twojej działalności tylko na sprzedaży kluczy ze zignorowaniem klientów Steam, twoja prośba może zostać odrzucona, a możliwość wysyłania kolejnych próśb może zostać zablokowana.

Gdy przeglądamy prośby o klucze Steam, niektóre z zazwyczaj sprawdzanych przez nas aspektów obejmują poziom zainteresowania klientów na platformie Steam, całkowitą liczbę wydanych i aktywowanych kluczy, a także liczbę dodatkowych kluczy, o które poproszono. Prośby są zwyczajowo odrzucane w przypadku dysproporcji sugerujących, że producent nie proponuje klientom Steam oferty porównywalnej z tą, jaką otrzymują klienci kupujący klucze. Przykładem może być gra, która od początku sprzedała się łącznie w kilkuset kopiach, a która prosi o dziesiątki tysięcy lub więcej kluczy.

Pamiętaj: twoje zobowiązanie do uhonorowania oferty sprzedaży lub dystrybucji kluczy Steam przed otrzymaniem lub zatwierdzeniem ich nie zobowiązuje Valve do przesłania tych kluczy. Zawsze z chęcią przyjrzymy się twojej prośbie o klucze Steam z wyprzedzeniem, jeśli byłoby to dla ciebie pomocne. Po prostu skontaktuj się z nami poprzez wysłanie zgłoszenia.

Valve zastrzega sobie prawo do odrzucenia próśb o klucze Steam.

Statystyki dotyczące kluczy Steam

Możesz sprawdzić podsumowanie historii kluczy Steam dla twojej aplikacji, przechodząc do jej strony docelowej i wybierając opcję „Poproś o klucze produktu na Steam”. W sekcji statystyk dotyczących kluczy Steam możesz sprawdzić łączną liczbę aktywowanych i nieaktywowanych kluczy ze wszystkich pakietów zawierających twoją aplikację, a także liczbę tych unieważnionych przy użyciu narzędzia „Zablokuj lub dezaktywuj klucze Steam”.

keystats.JPG

Klucze Steam na potrzeby finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding)


Klucze Steam mogą zostać użyte do osiągnięcia celów finansowania społecznościowego oraz zapewnienia dostępu do produktu osobom wspierającym cię w ramach tego finansowania. Jeżeli rozważasz zaoferowanie kluczy Steam jako nagrody w ramach swojej kampanii finansowania społecznościowego, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

 • Klucze Steam mogą być używane tylko jako nagroda dla produktów, których dystrybucja za pośrednictwem Steam została już potwierdzona. Oznacza to, że musisz przejść wdrożenie jako partner Steamworks oraz posiadać kredyt na wydanie aplikacji lub ID aplikacji produktu. Nie wolno używać logo Valve ani Steam do promowania produktu, który nie jest objęty Umową dystrybucyjną Steam.

 • Klucze obejścia stanu wydania oraz dostępu do alfy/bety dla sponsorów: jest w porządku poprosić o stosunkowo małą liczbę kluczy obejścia stanu wydania pozwalających na wczesny przedpremierowy dostęp do twojej gry na Steam. Możesz wykorzystać te klucze do nagrodzenia twoich najzagorzalszych sponsorów, by mogli oni pomóc w przedpremierowych testach twojej gry. Pamiętaj jednak, że w tym celu możesz poprosić maksymalnie o 2500 kluczy obejścia stanu wydania/dostępu do bety. Nie powinieneś obiecywać więcej niż 2500 kluczy obejścia stanu wydania/dostępu do bety dla twojej gry podczas twojej kampanii finansowania społecznościowego.
  • Takie kampanie powinny być ograniczone czasowo.
  • Zawsze możesz poprosić o klucze do domyślnego wydania gry, by spełnić wszelkie pozostałe zobowiązania wobec sponsorów. Te klucze umożliwiają dostęp do gry po tym, jak zostanie ona wydana na Steam.
  • Czy potrzebujesz zorganizować większe testy dla swojej gry lub sponsorów? Rozważ wykorzystanie funkcji Steam Playtest – możesz poprosić o klucze dla twojej aplikacji Steam Playtest i rozdać te klucze wspierającym cię użytkownikom. Pamiętaj, że nigdy nie jest w porządku bezpośrednio sprzedawać klientom kluczy do aplikacji Steam Playtest.

KLUCZE STEAM – CO I JAK

Wysyłanie prośby o klucze

Aby poprosić o klucze, kliknij przycisk „Poproś o klucze produktu na Steam” na stronie docelowej twojej aplikacji w Steamworks i wykonaj podane tam instrukcje. Jeśli nie widzisz tego przycisku, oznacza to, że twoje konto nie posiada uprawnień do generowania kluczy Steam. Więcej informacji na temat uprawnień znajdziesz tutaj.

Uzyskiwanie kluczy

Po przetworzeniu prośby klucze można uzyskać, klikając przycisk „Poproś o klucze produktu na Steam” na stronie docelowej twojej aplikacji w Steamworks. Klucze będą dostępne jako plik zip zawierający zwykły plik tekstowy i będzie mógł je pobrać tylko użytkownik, który o nie poprosił.

Tagowanie kluczy

Ważne, aby wybrać odpowiednie tagi do kluczy, aby móc je łatwo śledzić w przyszłości. Jeśli na przykład prosisz o partię kluczy do sprzedaży detalicznej we Francji, możesz wybrać tag „Francja”. Jest to przydatny mechanizm śledzenia sprzedaży twojego produktu w innych sklepach.

Sprawdzanie informacji o kluczach

Jeżeli musisz sprawdzić informacje o kluczu produktu, możesz to zrobić na stronie zapytania o klucz. Zwróć uwagę na to, że możesz poznać informacje tylko o jednym kluczu w tym samym czasie. Tylko konta posiadające uprawnienie do generowania kluczy Steam będą mogły to zrobić. Oprócz tego możesz sprawdzić tylko klucz produktu znajdujący się w partii kluczy, o którą poprosiłeś, lub jeśli zawiera on ID aplikacji, do których masz uprawnienia do generowania kluczy. Jeśli spróbujesz sprawdzić klucz produktu, do którego nie masz uprawnień lub jest on błędny, otrzymasz informację, że dany klucz jest nieprawidłowy.

Blokowanie kluczy

Czasem zdarzają się sytuacje, w których musisz zablokować klucz Steam lub ich partię. Możesz dowiedzieć się więcej o tych powodach na stronie blokowania kluczy Steam, ale najczęstsze z nich obejmują aktywne wyłączanie nieużytych kluczy, unieważnianie dostępu użytkownikom zamkniętej bety lub unieważnianie kluczy, których zakup został zwrócony.

Jeśli chcesz zablokować lub dezaktywować klucze produktu, możesz to zrobić poprzez tę stronę.

Podobnie jak w przypadku zapytania o klucz, możesz zablokować klucz produktu, tylko jeśli posiadasz do niego uprawnienia. W drugim kroku procesu możesz wybrać, czy chcesz zablokować wszystkie klucze w partii, czy po prostu klucze, które nie zostały jeszcze aktywowane.

Zachowaj ostrożność podczas blokowania kluczy, gdyż możesz odebrać dostęp prawowitym klientom.

Możesz zablokować klucze, by odebrać dostęp prawowitym klientom (np. jeżeli zakończyła się beta) lub unieważnić je, jeżeli zostały skradzione lub zakupione w wyniku oszustwa.

Jeżeli masz wiele kluczy do zablokowania, spróbuj je podzielić na grupy składające się z 10 tysięcy kluczy na plik tekstowy. Strona blokowania kluczy Steam przetworzy większe zbiory, ale może pojawić się błąd przekroczenia czasu operacji, mimo że klucze zostały faktycznie zablokowane.

Porady dotyczące kluczy Steam

 • Proś o klucze w małych partiach.
  Przemyśl dokładnie, ilu kluczy potrzebujesz. Nawet jeśli twój partner sprzedaży detalicznej prosi o sporą liczbę, zalecamy najpierw dostarczenie mniejszego zbioru, a potem poproszenie o kolejne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dostarczaj zewnętrznym dystrybutorom tyle kluczy, ile mniej więcej potrzebują. Jeżeli ty lub jeden z dystrybutorów popełni błąd lub coś stanie się z tymi kluczami, to znacznie lepiej wyjdziesz z takiej sytuacji, w której nie musisz martwić się o dużą liczbę skradzionych kluczy. Ogólnie należy traktować je jak gotówkę.

 • Bądź ostrożny ze swoimi kluczami Steam.
  Słyszeliśmy o wielu sytuacjach, w których oszuści podszywają się pod dziennikarzy lub sklepy w celu zdobycia kluczy, a następnie odsprzedają te klucze dla zysku.

 • Zakupy w przedsprzedaży.
  Jeśli oferujesz swój produkt w przedsprzedaży poza Steam, a przedsprzedaż zapewnia użytkownikowi klucz produktu Steam, klucz ten musi odblokować produkt w tym samym czasie, kiedy produkt staje się dostępny w sprzedaży na Steam. Nie należy stawiać klientów Steam w niekorzystnej pozycji w stosunku do kupujących klucze Steam.

 • Beta testy.
  Klucze to świetny sposób na udzielenie graczom wczesnego dostępu w celu przeprowadzenia testów lub zamkniętej alfy/bety. Zwróć jednak uwagę, że jeśli gracz ma twoją grę na swojej liście życzeń i aktywuje jeden z takich kluczy, to usunie to twoją grę z jego listy życzeń. Jeśli planujesz uruchomić wersję beta na dużą skalę, która wymaga więcej niż kilku tysięcy kluczy obejścia stanu wydania, musisz skorzystać z funkcji Steam Playtest. Więcej na jej temat możesz dowiedzieć się tutaj.

 • Klucze Steam a wymagania marki
  Jeżeli prosisz o klucze Steam, by dystrybuować lub sprzedawać swoją grę poza Steam, musisz przestrzegać następujących wytycznych marki.

  Jeżeli twoja gra jest obecnie w fazie wczesnego dostępu, musisz dołączyć materiały określone w wymaganiach marki Steam dot. wczesnego dostępu.

Najczęściej zadawane pytania


P: Ile kluczy Steam mogę otrzymać do mojej gry?
O: Gry i aplikacje, które są uruchamiane na Steam, mogą otrzymać do 5000 kluczy domyślnego wydania Steam w celu wspierania działalności detalicznej i dystrybucji w innych sklepach. Wszystkie kolejne prośby o klucze Steam są rozpatrywane indywidualnie.

Liczba kluczy obejścia stanu wydania/dostępu do bety jest zwykle ograniczona do 2500.
 • Jeśli przed premierą gry chcesz przeprowadzić beta test na większą skalę, skorzystaj z funkcji Steam Playtest – możesz poprosić o klucze specjalnie dla twojej aplikacji Steam Playtest.

P: Dlaczego moja prośba o klucze została odrzucona?
O: Gdy przeglądamy prośby o klucze Steam, zazwyczaj sprawdzamy poziom zainteresowania klientów na platformie Steam, całkowitą liczbę wydanych i aktywowanych kluczy, a także liczbę dodatkowych kluczy, o które poproszono. Prośby są zwyczajowo odrzucane w przypadku dysproporcji sugerujących, że producent nie proponuje klientom Steam oferty porównywalnej z tą, jaką otrzymują klienci kupujący klucze.

Mogliśmy również odrzucić prośbę, ponieważ dotyczyła ona pakietu zawierającego klucze obejścia stanu wydania, które przyznają natychmiastowy dostęp do treści po aktywacji. Liczba kluczy obejścia stanu wydania/dostępu do bety jest zwykle ograniczona do 2500.

P: Czy moje klucze obejścia stanu wydania utracą ważność, gdy aplikacja zostanie wydana?
O: Nie, klucze nie tracą ważności automatycznie. Każdy gracz, który aktywował klucz bety przed wydaniem gry, zachowa ją. Jeżeli musisz wycofać dostęp po zamkniętej becie, sprawdź sekcję o blokowaniu kluczy powyżej.