Dokumentace systému Steamworks
Úpravy stránky v obchodu

Přehled

Tato stránka obsahuje informace o přípravách stránky v obchodu před jejím zveřejněním a aktualizacích po jejím zveřejnění.

Vytvoření stránky v obchodu

Na vstupní stránce aplikace v systému Steamworks klikněte na možnost „Úpravy stránky v obchodu“ a pusťte se do přípravy popisu, upoutávek, snímků obrazovky a dalších náležitostí své hry. Seznam úkonů týkající se této „prezentace v obchodu“ naleznete v pravé části vstupní stránky, a dokud ho nedokončíte, nebude možné stránku v obchodu odeslat ke kontrole. Případné další informace ohledně příprav na vydání produktu se pak nachází na stránce Proces vydání.

Zjednodušeně by se však dalo říct, že v editoru stránky v obchodu musíte vyplnit/dokončit vše, co je označeno symbolem „*“. Důkladně tedy projděte všechny záložky editoru a přečtěte si podrobnosti jednotlivých vyžadovaných položek. Mezi související stránky dokumentace patří Grafické prvky – přehled, Upoutávky nebo Proces kontroly, přičemž na poslední zmíněné popisujeme, na co se zaměřujeme při kontrolách.

Stránka pro předběžný přístup

Pokud svoji hru vydáváte ve formě předběžného přístupu, musíte v editoru přejít do záložky „Předběžný přístup“, zaškrtnout příslušné políčko a vyplnit odpovědi na všechny otázky. Více informací naleznete na stránce Předběžný přístup.

Video návod

Návod odkázaný níže detailně popisuje proces vytvoření a ladění stránky hry v obchodu služby Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=lU1SFAa3QqM

Náhled stránky v obchodu

Když vytváříte novou stránku v obchodu nebo upravujete stránku stávající, můžete většinu změn ještě před zveřejněním zkontrolovat v náhledu (tzv. „beta mode“). Pro otevření náhledu při editování stránky v obchodu jednoduše klikněte v pravém horním rohu stránky na odkaz „Náhled změn v obchodu“.

Proč nemohu najít tlačítko pro zakoupení?

Pokud Vaše hra ještě nebyla vydána, náhled stránky nebude zahrnovat tlačítka pro zakoupení a jednotlivé balíky hry. Chcete-li se ujistit, zda je možnost zakoupení správně nakonfigurována, na vstupní stránce hry v systému Steamworks vyhledejte sekci „Balíky v obchodě, ceny a data vydání“, kde je uvedena cena a název balíku, který bude veřejně viditelný. Název balíku můžete případně změnit tak, že na balík kliknete a na jeho stránce vyberete v pravém sloupci možnost „Upravit název balíku“.

Proč jsou uvedena všechna moje nadcházející DLC?

Náhled stránky v obchodu zahrnuje ve výchozím nastavení všechna DLC vytvořená pro danou aplikaci. Ale nebojte, zákazníci uvidí pouze DLC, která už byla vydána.

Zveřejnění stránky v obchodu

Pro zveřejnění stránky v obchodu přejděte do „Úpravy stránky v obchodu > Zveřejnění“. V této záložce můžete porovnávat jednotlivé verze stránky a kliknutím na „Připravit na zveřejnění“ zahájit proces zveřejnění.

Dbejte na to, že zveřejněním stránky v obchodu dojde k přesunu VŠECH jejích dat a prvků (včetně snímků obrazovky a upoutávek) na veřejné servery služby Steam, odkud je potenciálně mohou získat třetí strany a rozšířit je na sociálních sítích. Tato skutečnost platí i v případě, že je Vaše hra nevydaná nebo skrytá, takže si dejte dobrý pozor, abyste nechtěně „neoznámili“ svoji připravovanou hru či DLC!

Pokud byste si stránku v obchodu chtěli před zveřejněním prohlédnout, využijte náhledu (viz výše).

Úpravy stránky v obchodu po zveřejnění

Jakmile dojde ke zveřejnění stránky hry v obchodu, budete mít možnost ji kdykoli sami upravovat ze záložky „Zveřejnění“ (stále v editoru stránky). Změny se na stránce projeví okamžitě po svém zveřejnění.

Pokud si však nepřejete, aby byly změny ihned zveřejněny, klikněte na spodu stránky na tlačítko „Uložit“ a změny nezveřejňujte. Abyste na nezveřejněné změny náhodou nezapomněli, ve vrchní části editoru Vás na ně bude upozorňovat speciální červený pruh.

Poznámka: Jakmile stránka hry projde procesem kontroly před zveřejněním, už není možné změnit její název. Více informací naleznete na stránce Změna názvu hry.