Steamworks-dokumentasjon
Redigering av butikkside

Oversikt

Denne dokumentasjonen inneholder informasjon om hvordan du forbereder butikksiden før utgivelse og oppdaterer butikksiden etter utgivelse.

Slik bygger man en butikkside

På applikasjonens startside kan du trykke på «Rediger butikkside» for å redigere beskrivelse, trailer, skjermbilder osv. for your product. The checklist on the right-side of your landing page will include the required items for your store presence that will need to be completed before you can submit your product for review. Du kan sjekke dokumentasjonen om Release Process for mer informasjon om hvordan man forbereder et produkt for utgivelse.

Du må fullføre seksjonene som er markert med (*) i hver fane. Hver seksjon har mer informasjon om hva du bør ha med i seksjonen. Du kan finne ut mer i dokumentasjonen om Graphical Assets - Overview og Trailers. Du kan også ta en titt på dokumentasjonen om Review Process for å finne ut hva vi ser etter når vi går gjennom applikasjonen.

Butikkside med tidlig tilgang

Hvis du gir ut i tidlig tilgang, må du krysse av i boksen under fanen for tidlig tilgang og svare på alle spørsmålene i seksjonen. Du kan sjekke dokumentasjonen om Early Access for mer spesifikk informasjon om tidlig tilgang på Steam.

Videoveiledning for butikksider

Denne Steamworks-veiledningen beskriver prosessen med å opprette og se butikksider på Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=lU1SFAa3QqM

Betamodus i butikken

Når du først setter opp butikksiden, eller når du redigerer en eksisterende butikkside, kan du se de fleste endringene i betamodus før du gjør disse endringene offentlig tilgjengelige. For å se siden i betamodus mens du utfører endringer, kan du trykke på lenken «Forhåndsvis endringer i butikken» øverst til høyre på siden.

Hvor er kjøpsknappen?

Hvis produktet ikke er utgitt på Steam enda, kommer ikke knappene for kjøp og pakkene til å være synlige ved visning av butikksiden i betamodus. To make sure a purchase option is correctly configured, please check under "Store packages, pricing, & release dates" on your application landing page to ensure that pricing has been entered, and that the name of the package is what you intend to appear to the public. Du kan endre navn på pakken ved å trykke på pakken og velge «Rediger pakkenavn» i høyre kolonne på pakkens startside.

Hvorfor ser jeg alt kommende nedlastbart innhold oppført?

Som standard er alt nedlastbart innhold som opprettes for applikasjonen i betamodus, og oppføres på butikksiden når du viser siden i betamodus. Nedlastbart innhold vises kun for offentligheten hvis det er blitt utgitt.

Redigering av butikkside etter utgivelse

Når du har utgitt butikksiden, får du muligheten til å oppdatere og utføre endringer til butikksiden på egen hånd ved å gå til fanen for publisering. Endringene på butikksiden vises umiddelbart etter publisering.

Hvis du har lyst til å gjøre endringer til butikksiden, men ikke har lyst til å publisere disse enda, så kan du gjøre det ved å trykke på knappen «Lagre» nederst på siden og ikke publisere endringene. En rød linje dukker opp øverst på siden hvis det finnes upubliserte endringer til applikasjonens butikkside.

Merk: Spillets navn kan ikke endres etter at et spill har vært gjennom gjennomgangsprosessen før utgivelse. Les mer i Endring av spillets navn.