Steamworks-dokumentasjon
Redigering av butikkside

Oversikt

Denne dokumentasjonen inneholder informasjon om hvordan du forbereder butikksiden før utgivelse og oppdaterer butikksiden etter utgivelse.

Slik bygger man en butikkside

På applikasjonens startside kan du trykke på «Rediger butikkside» for å redigere beskrivelse, trailer, skjermbilder osv. for produktet. Sjekklisten til høyre på startsiden inneholder nødvendige deler av tilstedeværelsen i butikken som må være ferdige før du kan sende inn produktet for gjennomgang. Du kan sjekke dokumentasjonen om Utgivelsesprosess for mer informasjon om hvordan man forbereder et produkt for utgivelse.

Du må fullføre seksjonene som er markert med (*) i hver fane. Hver seksjon har mer informasjon om hva du bør ha med i seksjonen. Du kan finne ut mer i dokumentasjonen om Graphical Assets - Overview og Trailere. Du kan også ta en titt på dokumentasjonen om Gjennomgangsprosess for å finne ut hva vi ser etter når vi går gjennom applikasjonen.

Butikkside med tidlig tilgang

Hvis du gir ut i tidlig tilgang, må du krysse av i boksen under fanen for tidlig tilgang og svare på alle spørsmålene i seksjonen. Du kan sjekke dokumentasjonen om Tidlig tilgang for mer spesifikk informasjon om tidlig tilgang på Steam.

Videoveiledning for butikksider

Denne Steamworks-veiledningen beskriver prosessen med å opprette og se butikksider på Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=lU1SFAa3QqM

Betamodus i butikken

Når du først setter opp butikksiden, eller når du redigerer en eksisterende butikkside, kan du se de fleste endringene i betamodus før du gjør disse endringene offentlig tilgjengelige. For å se siden i betamodus mens du utfører endringer, kan du trykke på lenken «Forhåndsvis endringer i butikken» øverst til høyre på siden.

Hvor er kjøpsknappen?

Hvis produktet ikke er utgitt på Steam enda, kommer ikke knappene for kjøp og pakkene til å være synlige ved visning av butikksiden i betamodus. For å sørge for at et kjøpsalternativ er ordentlig konfigurert, se «Butikkpakker, prissetting og utgivelsesdatoer» på applikasjonens startside for å finne ut om prissetting er angitt og at navnet på pakken er det du vil at offentligheten skal se. Du kan endre navn på pakken ved å trykke på pakken og velge «Rediger pakkenavn» i høyre kolonne på pakkens startside.

Hvorfor ser jeg alt kommende nedlastbart innhold oppført?

Som standard er alt nedlastbart innhold som opprettes for applikasjonen i betamodus, og oppføres på butikksiden når du viser siden i betamodus. Nedlastbart innhold vises kun for offentligheten hvis det er blitt utgitt.

Publisering av en butikkside

For å publisere en butikkside kan du gå til «Rediger butikkside» i applikasjonen og trykke på fanen «Publisering». Derfra kan du sammenligne versjoner og gå i gang med publiseringen ved å trykke på «Forbered for publisering».

Vær oppmerksom på at å publisere en butikkside flytter ALLE dataene og elementene på butikksiden (deriblant skjermbilder, trailere og bibliotekelementer) til Steams offentlige tjenere. Der kan dataene potensielt hentes av tredjeparter og så deles på sosiale medier. Dette gjelder også selv om applikasjonen ikke er utgitt eller er skjult, så pass på at du ikke utilsiktet deler et spill som ikke er kunngjort eller et hemmelig prosjekt med offentligheten på denne måten!

Hvis du foretrekker å se butikksiden selv på forhånd før du publiserer den for alle, må du bruke betamodus som beskrevet ovenfor.

Redigering av butikkside etter utgivelse

Når du har utgitt butikksiden, får du muligheten til å oppdatere og utføre endringer til butikksiden på egen hånd ved å gå til fanen for publisering. Endringene på butikksiden vises umiddelbart etter publisering.

Hvis du har lyst til å gjøre endringer til butikksiden, men ikke har lyst til å publisere disse enda, så kan du gjøre det ved å trykke på knappen «Lagre» nederst på siden og ikke publisere endringene. Et rødt felt dukker opp øverst på siden hvis det finnes upubliserte endringer til applikasjonens butikkside.

Merk: Spillets navn kan ikke endres etter at et spill har vært gjennom gjennomgangsprosessen før utgivelse. Les mer i Endring av spillets navn.