Dokumentacja Steamworks
Edytowanie strony w sklepie

Wprowadzenie

W tej dokumentacji opisano, jak przygotować stronę twojej gry w sklepie przed wydaniem i jak ją zaktualizować po wydaniu.

Jak stworzyć stronę w sklepie

Na stronie docelowej aplikacji kliknij „Edytuj stronę w sklepie”, aby edytować opis, zwiastun, zrzuty ekranu itp. danego produktu. Lista kontrolna znajdująca się po prawej stronie twojej strony docelowej zawiera wymagania dotyczące obecności w sklepie, którą należy spełnić przed wysłaniem twojego produktu do sprawdzenia. Zobacz tę dokumentację, aby uzyskać więcej informacji na temat przygotowywania twojego produktu do wydania.

Należy wypełnić działy oznaczone (*) w każdej zakładce. Każdy z nich zawiera dodatkowe informacje o tym, co musisz w nim zawrzeć. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach dokumentacji na temat zasobów graficznych oraz zwiastunów. Możesz również sprawdzić ten artykuł, by dowiedzieć się więcej na temat tego, na co zwracamy uwagę podczas oceny twojej aplikacji.

Strona w sklepie ze wczesnym dostępem

Jeżeli wydajesz produkt ze wczesnym dostępem, musisz zaznaczyć pole znajdujące się w zakładce „Wczesny dostęp” i odpowiedzieć na wszystkie znajdujące się tam pytania. Aby uzyskać więcej informacji na temat wczesnego dostępu na Steam, zapoznaj się się z tą dokumentacją.

Samouczek wideo dotyczący tworzenia strony w sklepie

Ten samouczek wideo Steamworks szczegółowo opisuje proces tworzenia i przeglądania strony twojego produktu w Sklepie Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=lU1SFAa3QqM

Wersja beta strony w sklepie

Podczas tworzenia nowej strony w sklepie lub edycji istniejącej większość zmian można zobaczyć w wersji beta strony, zanim te zostaną opublikowane. Aby wyświetlić stronę w sklepie w trybie beta podczas edycji, kliknij link „Podgląd zmian w sklepie” w prawym górnym rogu strony.

Gdzie znajduje się przycisk zakupu?

Jeśli produkt nie został jeszcze wydany na platformie Steam, przyciski i pakiety nie będą widoczne podczas przeglądania wersji beta twojej strony w sklepie. Aby upewnić się, że opcja zakupu jest poprawnie skonfigurowana, sprawdź informacje w dziale „Pakiety sklepowe, ceny i daty wydania” na stronie docelowej twojej aplikacji, by upewnić się, że ceny zostały wprowadzone i że nazwa pakietu jest taka, jaką mają widzieć użytkownicy. Możesz edytować nazwę pakietu, klikając go i wybierając „Edytuj nazwę pakietu” w kolumnie po prawej na stronie docelowej pakietu.

Dlaczego widzę wszystkie nadchodzące DLC do mojego produktu?

Domyślnie wszystkie DLC utworzone dla twojej aplikacji będą początkowo pojawiały się w trybie beta i wyświetlane będą na twojej stronie w sklepie podczas przeglądania jej w tym trybie. Jeżeli te DLC nie zostały wydane, to nie będą widoczne publicznie.

Edytowanie strony w sklepie po wydaniu

Po opublikowaniu strony w sklepie otrzymasz możliwość samodzielnej aktualizacji i wprowadzania zmian w zakładce „Publikacja”. Zmiany wprowadzone na stronie w sklepie pojawią się na niej natychmiast po ich opublikowaniu.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w stronie w sklepie, ale nie chcesz jeszcze jej publikować, możesz to zrobić, klikając przycisk „Zapisz” u dołu strony. U góry na stronie w sklepie pojawi się czerwony pasek, jeżeli istnieją dla niej nieopublikowane zmiany.

Note: Your game's name cannot be changed once a game has been through pre-release review process. Please see Changing Your Game's Name for more details.