Dokumentacja Steamworks
Edytowanie strony w sklepie

Wprowadzenie

W tej dokumentacji opisano, jak przygotować stronę twojej gry w sklepie przed wydaniem i jak ją zaktualizować po wydaniu.

Jak stworzyć stronę w sklepie

Na stronie docelowej aplikacji kliknij „Edytuj stronę w sklepie”, aby edytować opis, zwiastun, zrzuty ekranu itp. danego produktu. Lista kontrolna znajdująca się po prawej stronie twojej strony docelowej zawiera wymagania dotyczące obecności w sklepie, które należy spełnić przed zgłoszeniem twojego produktu do oceny przez Valve. Zobacz sekcję dokumentacji dotyczącą procesu wydawniczego, by dowiedzieć się więcej na temat przygotowywania twojego produktu do wydania.

Należy wypełnić działy oznaczone (*) w każdej zakładce. Każdy z nich zawiera dodatkowe informacje o tym, co musisz w nim zawrzeć. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach dokumentacji na temat zasobów graficznych oraz zwiastunów. Możesz również sprawdzić artykuł o procesie oceny, by dowiedzieć się więcej na temat tego, na co zwracamy uwagę podczas oceny twojej aplikacji.

Strona produktu we wczesnym dostępie w sklepie

Jeżeli wydajesz produkt ze wczesnym dostępem, musisz zaznaczyć pole znajdujące się w zakładce „Wczesny dostęp” i odpowiedzieć na wszystkie znajdujące się tam pytania. Aby dowiedzieć się więcej na temat wczesnego dostępu na Steam, zapoznaj się z tą dokumentacją.

Samouczek wideo dotyczący tworzenia strony w sklepie

Ten samouczek wideo ze Steamworks szczegółowo opisuje proces tworzenia i przeglądania strony twojego produktu w Sklepie Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=lU1SFAa3QqM

Wersja beta strony w sklepie

Podczas tworzenia nowej strony w sklepie lub edycji istniejącej większość zmian można zobaczyć w wersji beta strony, zanim te zostaną opublikowane. Aby wyświetlić stronę w sklepie w trybie beta podczas edycji, kliknij link „Podgląd zmian w sklepie” w prawym górnym rogu strony.

Gdzie znajduje się przycisk zakupu?

Jeśli produkt nie został jeszcze wydany na Steam, przyciski zakupu i pakiety nie będą widoczne podczas przeglądania wersji beta twojej strony w sklepie. Aby upewnić się, że opcja zakupu jest poprawnie skonfigurowana, sprawdź informacje w dziale „Pakiety sklepowe, ceny i daty wydania” na stronie docelowej twojej aplikacji, by upewnić się, że ceny zostały wprowadzone i że nazwa pakietu jest taka, jaką mają widzieć użytkownicy. Możesz edytować nazwę pakietu, klikając go i wybierając „Edytuj nazwę pakietu” w kolumnie po prawej na stronie docelowej pakietu.

Dlaczego widzę wszystkie nadchodzące DLC do mojego produktu?

Domyślnie wszystkie DLC utworzone dla twojej aplikacji będą początkowo pojawiały się w trybie beta i wyświetlane będą na twojej stronie w sklepie podczas przeglądania jej w tym trybie. Jeżeli te DLC nie zostały wydane, to nie będą widoczne publicznie.

Publikacja strony w sklepie

W celu opublikowania strony w sklepie przejdź do sekcji „Edytuj stronę w sklepie” twojej aplikacji i kliknij „Opublikuj”. Z poziomu tej strony możesz porównać wersje i zacząć proces publikacji przez kliknięcie przycisku „Przygotuj do publikacji”.

Pamiętaj, że opublikowanie strony w sklepie przeniesie WSZYSTKIE dane i zasoby strony w sklepie (łącznie ze zrzutami ekranu, zwiastunami oraz zasobami biblioteki) na publiczne serwery Steam. Od tego momentu te informacje będą potencjalnie zbierane i analizowane przez zewnętrzne strony internetowe i udostępniane w mediach społecznościowych. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy twoja aplikacja jest niewydana lub ukryta, więc uważaj, by nieumyślnie w ten sposób nie udostępnić jeszcze niezapowiedzianej gry lub rozwijanego w tajemnicy projektu DLC!

Jeśli wolisz samodzielnie zobaczyć podgląd swojej strony w sklepie przed publikacją, pamiętaj, by użyć wersji beta strony w sklepie, tak jak to opisano powyżej.

Edytowanie strony w sklepie po wydaniu

Po opublikowaniu strony w sklepie otrzymasz możliwość samodzielnej aktualizacji i wprowadzania zmian w zakładce „Publikacja”. Zmiany wprowadzone na stronie w sklepie pojawią się na niej natychmiast po opublikowaniu ich.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w stronie w sklepie, ale nie chcesz jeszcze jej publikować, możesz to zrobić, klikając przycisk „Zapisz” u dołu strony. U góry na stronie w sklepie pojawi się czerwony pasek, jeżeli istnieją dla niej nieopublikowane zmiany.

Uwaga: nie możesz zmienić nazwy swojej gry po tym, jak przejdzie ona przez przedpremierowy proces oceny. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do artykułu dotyczącego zmiany nazwy gry.