Steamworks-dokumentation
Redigering af en butiksside

Oversigt

Denne dokumentation indeholder oplysninger om, hvordan du forbereder din butiksside forud for udgivelsen og opdaterer din butiksside efter udgivelsen.

Sådan bygges en butiksside

På applikationens startside skal du klikke på "Rediger butiksside" for at redigere beskrivelsen, traileren, skærmbilleder osv. vedr. dit produkt. Tjeklisten i højre side af din startside indeholder de nødvendige emner til din butikstilstedeværelse, som skal udfyldes, inden du kan indsende dit produkt til gennemgang. Du kan se i Udgivelsesproces-dokumentationen for at få flere oplysninger om forberedelse af dit produkt til udgivelse.

Du skal udfylde sektionerne, der er markeret med (*) på de enkelte faner. De enkelte sektioner indeholder flere oplysninger om, hvad du skal medtage i de pågældende sektioner. Du kan få mere at vide i vores Grafiske assets – oversigt- og Trailere-dokumentation. Du kan også læse vores Gennemgangsproces-dokumentation for at få at vide, hvad vi kigger på ved gennemgangen af din applikation.

Tidlig adgang-butiksside

Hvis du udgiver i tidlig adgang, skal du afkrydse afkrydsningsfeltet på fanen "Tidlig adgang" og besvare spørgsmålene i den tilhørende sektion. Du kan læse Tidlig adgang-dokumentationen for at få mere specifikke oplysninger om tidlig adgang på Steam.

Videoguide vedr. butiksside

Denne Steamworks-guide beskriver de nærmere detaljer vedr. processen bag oprettelse og visning af din butiksside i Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=lU1SFAa3QqM

Butiks-beta-tilstand

Når du indledningsvist opretter din butiksside, eller hvis du redigerer en eksisterende butiksside, kan du få vist de fleste af dine ændringer i beta-tilstand, inden du offentliggør dem. Hvis du vil have vist din side i betatilstand, mens du redigerer din butiksside, skal du bare klikke på linket "Forhåndsvis ændringer i butik" i øverste højre hjørne af din side.

Hvor er min købsknap?

Hvis dit produkt endnu ikke er udgivet på Steam, vil købsknapper og pakker ikke være synlige, når du får vist din butiksside i beta-tilstand. Hvis du vil sikre, at en købsmulighed er konfigureret korrekt, skal du se under "Butikspakker, priser og frigivelsesdatoer" på din applikations startside for at kontrollere, at der er indtastet priser, og at navnet på pakken er, som det skal fremgå over for offentligheden. Du kan redigere pakkenavnet ved at klikke på pakken og vælge "Rediger pakkenavn" i højre kolonne på pakkestartsiden.

Hvorfor kan jeg se alt mit forestående DLC anført på listen?

Enhver form for DLC, som er oprettet til din applikation, vil være i beta-tilstand og blive vist på din butiksside, mens du får vist din side i beta-tilstand. Medmindre det pågældende DLC er udgivet, vil det ikke være synligt for offentligheden.

Udgivelse af en butiksside

For at udgive en butiksside skal du i applikationssektionen "Rediger butiksside" klikke på fanen "Udgiv". Derfra kan du sammenligne versionerne og begynde publiceringsprocessen ved at trykke på "Forbered til udgivelse".

Husk, at udgivelse af butikssiden flytter ALLE butikstidens data og assets (herunder skærmbilleder, trailere og biblioteksassets) til Steams offentlige servere. Derfra kan indholdet muligvis blive udtrukket eller udsat for for dataminering af tredjepartssider og deles på sociale medier. Dette gælder også, selv hvis din app er skjult eller ikke er udgivet, så pas på, at du ikke kommer til at dele et spil, som ikke er offentliggjort, eller et hemmeligt DLC-projekt med offentligheden på denne måde!

Hvis du hellere vil se en forhåndsvisning af din butiksside, før du udgiver den til alle, skal du sørge for at bruge butiksbetatilstanden som beskrevet ovenfor.

Redigering af butiksside efter udgivelse

Når du har udgivet din butiksside, har du mulighed for selv at opdatere og foretage ændringer af din butiksside ved at gå til fanen "Udgiv". Ændringerne, der foretages på butikssiden, bliver vist på butikssiden, umiddelbart efter at de udgives.

Hvis du vil foretage redigeringer på butikssiden, men ikke vil gøre den offentligt tilgængelig endnu, kan du gøre det ved at klikke på "Gem" nederst på siden og ikke udgive de pågældende ændringer. Der vises en rød bjælke øverst på siden, hvis der er ikke-udgivne ændringer til appens butiksside.

Bemærk: Dit spils navn kan ikke ændres, når først spillet har været igennem gennemgangsprocessen før udgivelse. Læs mere i Ændring af spilnavn.