Tài liệu Steamworks
Chỉnh sửa trang cửa hàng

Tổng quan

Tài liệu này sẽ cung cấp thông tin về cách chuẩn bị trang cửa hàng trước khi phát hành và cập nhật trang cửa hàng sau khi phát hành.

Cách tạo trang cửa hàng

Từ trang đáp của ứng dụng, nhấp vào “Sửa trang cửa hàng” để chỉnh sửa mô tả, trailer, ảnh chụp, v.v... cho sản phẩm của bạn. Chặng mục bên phải trang đáp sẽ bao gồm các mục cần có để cửa hàng hiện diện, và cần hoàn thành trước khi có thể gửi sản phẩm đi đánh giá. Bạn có thể xem qua tài liệu Quy trình phát hành để biết thêm thông tin về cách chuẩn bị sản phẩm cho phát hành.

Bạn sẽ cần hoàn thành các mục được đánh dấu (*) ở mỗi thẻ. Mỗi mục sẽ có thêm thông tin về những gì bạn nên bao hàm trong mục đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua tài liệu Tư liệu đồ họa - Tổng quanTrailer của chúng tôi. Bạn cũng có thể xem qua tài liệu Quá trình xét duyệt để biết chúng tôi cần gì khi đánh giá ứng dụng của bạn.

Trang cửa hàng truy cập sớm

Nếu bạn phát hành Truy cập sớm, bạn sẽ cần đánh dấu ô dưới thẻ Truy cập sớm và trả lời toàn bộ câu hỏi trong mục đó. Bạn có thể xem qua tài liệu Truy cập sớm để biết thêm thông tin cụ thể về Truy cập sớm trên Steam.

Video hướng dẫn trang cửa hàng

Hướng dẫn Steamworks này mô tả chi tiết quá trình tạo và xem trang cửa hàng của bạn trên Steam.

https://www.youtube.com/watch?v=lU1SFAa3QqM

Chế độ cửa hàng beta

Khi ban đầu tạo trang cửa hàng, hoặc chỉnh sửa trang cửa hàng hiện có, bạn có thể thấy hầu hết mọi thay đổi mình làm trong chế độ beta trước khi đăng công khai chúng. Để xem trang cửa hàng ở chế độ beta khi đang chỉnh sửa, chỉ cần nhấp vào liên kết "Xem trước thay đổi trong cửa hàng" ở góc trên bên phải của trang.

Nút mua của tôi ở đâu?

Nếu sản phẩm của bạn chưa được phát hành trên Steam, thì nút mua và các gói sản phẩm sẽ không hiển thị khi xem trang cửa hàng trong chế độ beta. Để đảm bảo tùy chọn mua được thiết lập đúng, vui lòng kiểm dưới mục "Gói cửa hàng, giá cả & ngày phát hành" trên trang đáp ứng dụng để chắc rằng bạn đã nhập giá, và đặt tên cho gói đúng với dự định khi hiển thị công khai. Bạn có thể chỉnh gói tên cửa hàng bằng cách nhấp vào gói và chọn "Sửa tên gói" ở cột bên phải tại trang đáp của gói.

Tại sao tôi thấy toàn bộ DLC sắp ra mắt hiện lên?

Theo mặc định, DLC nào đã được tạo cho ứng dụng của bạn sẽ ở trong chế độ beta và sẽ hiện lên trang cửa hàng khi xem trong chế độ beta. Trừ phi các DLC này đã được phát hành, chúng sẽ không hiện công khai.

Phát hành trang cửa hàng

Để phát hành trang cửa hàng, đi tới mục "Sửa trang cửa hàng" của ứng dụng và chọn thẻ "Phát hành". Từ đó, bạn có thể so sánh các phiên bản và bắt đầu quá trình phát hành bằng cách nhấn "Chuẩn bị phát hành".

Lưu ý rằng khi đăng một trang cửa hàng, TOÀN BỘ dữ liệu và tư liệu trang cửa hàng (bao gồm ảnh chụp, trailer, và tư liệu thư viện) sẽ được đưa lên máy chủ công khai của Steam. Tại đó, chúng có thể bị các trang web bên thứ ba thu thập hoặc khai thác dữ liệu và chia sẻ lên mạng xã hội. Điều này đúng kể cả khi ứng dụng ở trạng thái chưa phát hành hoặc ẩn, nên hãy cẩn thận đừng vô tình chia sẻ với công chúng về trò chơi chưa được thông báo hoặc dự án DLC bí mật theo cách này!

Nếu muốn tự mình xem trang cửa hàng trước khi phát hành cho mọi người, hãy đảm bảo sử dụng chế độ cửa hàng beta như mô tả trên.

Chỉnh sửa trang cửa hàng sau khi phát hành

Sau khi phát hành trang cửa hàng, bạn sẽ có tùy chọn cập nhật thực hiện thay đổi trang cửa hàng của mình bằng cách vào thẻ “Phát hành”. Các thay đổi trên trang cửa hàng sẽ hiển thị ngay lập tức sau khi đăng.

Nếu muốn chỉnh sửa nhưng chưa đăng ngay, bạn có thể làm thế bằng cách nhấp nút "Lưu" vào cuối trang và không phát hành các thay đổi đó. Bạn sẽ thấy thanh màu đỏ tại đầu trang nếu có các thay đổi chưa được phát hành cho trang cửa hàng của ứng dụng.

Lưu ý: Không thể thay đổi tên trò chơi một khi đã qua quy trình đánh giá tiền phát hành. Vui lòng xem Thay đổi tên trò chơi của bạn để biết thêm chi tiết.