เอกสาร Steamworks
การยืนยันตัวตนโดยใช้คีย์ Web API
เมธอดบางอย่างของ Web API จะคืนค่าข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ และไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตสิทธิ์เมื่อถูกเรียก Other methods may require you to use a unique API key. นอกจากนี้ยังมีเมธอดที่จะคืนค่าข้อมูลที่มีความสำคัญสูงหรือแสดงการดำเนินการที่มีการปกป้องข้อมูล และจำเป็นต้องมีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึง API เหล่านี้จำเป็นต้องใช้คีย์สำหรับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งคุณจะต้องสร้างคีย์ดังกล่าวขึ้นก่อนเรียกเมธอด In cases where an API key is required, it can be provided either as a standard parameter or by setting the 'x-webapi-key' request header value.

คีย์สำหรับผู้ใช้

ทุกคนสามารถใช้คีย์สำหรับผู้ใช้มาตรฐานได้ เพียงมีบัญชี Steam และชื่อโดเมนที่จะเชื่อมโยงกับคีย์นี้

นอกจากนี้ คุณยังจำเป็นต้องยอมรับ ข้อกำหนดการใช้ Steam Web API

คุณสามารถสร้างคีย์ Web API สำหรับผู้ใช้บน หน้าลงทะเบียนในชุมชน Steam ได้

คีย์สำหรับผู้จัดจำหน่าย

หากต้องการระบุตัวต้นผู้จัดจำหน่ายอย่างปลอดภัย และอนุญาตให้เข้าถึงเมธอดที่ได้รับการปกป้อง ผู้จัดจำหน่ายสามารถขอรับคีย์ Web API ที่สามารถส่งให้กับเมธอดที่เหมาะสมได้ด้วยพารามิเตอร์คีย์ คีย์แต่ละรายการนั้นจะเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย และสามารถใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลของไอดีแอปทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าวด้วย หากต้องการรับคีย์ Web API สำหรับผู้จัดจำหน่าย กรุณาอ่านหัวข้อการสร้างคีย์สำหรับผู้จัดจำหน่ายด้านล่าง

คีย์ Web API สำหรับผู้จัดจำหน่ายจะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่มีความสำคัญสูงและเมธอดที่ได้รับการปกป้อง คีย์เหล่านี้มีไว้สำหรับใช้ส่งคำร้องขอถึง Web API ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ผู้จัดจำหน่ายที่ปลอดภัย คุณจะต้องเก็บคีย์ในที่ที่ปลอดภัย และจะต้องไม่แจกจ่ายให้กับไคลเอนต์เกม คำร้องขอ Web API ทั้งหมดที่บรรจุคีย์ Web API ควรดำเนินการบน HTTPS

การสร้างคีย์ Web API สำหรับผู้จัดจำหน่าย

หากต้องการสร้างคีย์ Web API สำหรับผู้จัดจำหน่าย คุณจะต้องมีสิทธิ์ในฐานะผู้ดูแลระบบภายในบัญชี Steamworks ที่มี หากคุณเองไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ คุณสามารถดูรายชื่อผู้ดูแลระบบบัญชีพันธมิตรของคุณได้โดยไปที่หน้าหลัก Steamworks แล้วดูรายชื่อทางด้านขวามือ บุคคลเหล่านี้สามารถสร้างคีย์ Web API สำหรับผู้จัดจำหน่ายให้คุณ หรือเลื่อนขั้นคุณขึ้นเป็นผู้ดูแลระบบได้หากเหมาะสม

วิธีการสร้างคีย์ Web API สำหรับผู้จัดจำหน่าย:
  1. ในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูแลระบบในบัญชี Steamworks ของคุณ ก่อนอื่นโปรดไปที่รายการกลุ่มของคุณโดยไปที่ "ผู้ใช้และสิทธิ์" แล้วคลิกที่ "จัดการกลุ่ม"
  2. จากรายการกลุ่ม ให้เลือกหรือสร้างกลุ่มที่มีไอดีแอปซึ่งคุณต้องการเข้าถึงด้วยคีย์ WebAPI
  3. จากนั้นคลิกเข้าไปในกลุ่มเพื่อดูผู้ใช้และแอปพลิเคชันในกลุ่มนั้น
  4. หากคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ คุณควรเห็นตัวเลือกให้ "สร้างคีย์ WebAPI" ทางด้านขวามือ หรือคุณควรเห็นรายการคีย์ หากมีการสร้างไว้แล้ว