Dokumentacja Steamworks
Autoryzacja przy użyciu kluczy API webowych
Niektóre metody API webowych zwracają publicznie dostępne dane i nie wymagają autoryzacji przy wywoływaniu. Inne metody mogą wymagać użycia unikalnego klucza API. Istnieją też metody, które zwracają poufne dane lub wykonują chronione działania, które wymagają specjalnych uprawnień dostępu. Te API wymagają klucza wydawcy, by móc wywoływać którekolwiek z nich. Jeśli wymagany jest klucz API, można go podać za pomocą albo standardowego parametru, albo poprzez określenie wartości nagłówka zapytania „x-webapi-key”.

Klucze użytkownika

Standardowe klucze użytkownika są dostępne dla wszystkich, którzy mają konto Steam i domenę powiązaną z tym kluczem.

Musisz także zaakceptować Warunki korzystania z API webowych Steam.

Możesz utworzyć nowy klucz API webowych Steam na stronie rejestracji w Społeczności Steam.

Klucze wydawcy

Aby zidentyfikować wydawcę w bezpieczny sposób i umożliwić dostęp do chronionych metod, wydawcy mogą poprosić o klucz API webowych, który można przesłać do odpowiednich metod za pomocą parametru klucza. Każdy klucz jest powiązany z grupą wydawcy i może służyć do uzyskiwania dostępu do danych wszystkich ID aplikacji również powiązanych z tą grupą. Aby otrzymać klucz API webowych wydawcy, zobacz sekcję „Tworzenie klucza API webowych wydawcy” poniżej.

Klucze API webowych wydawcy zapewniają dostęp do poufnych danych użytkownika i chronionych metod. Klucze mogą być używane tylko w przypadku żądań wychodzących z bezpiecznych serwerów wydawców. Klucze muszą być przechowywane w bezpieczny sposób i nie mogą być dystrybuowane wraz z klientem gry. Wszystkie żądania API webowych zawierające ich klucze muszą być przesyłane za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Tworzenie klucza API webowych wydawcy

Aby utworzyć klucz API webowych wydawcy, musisz mieć uprawnienia administratora na istniejącym koncie Steamworks. Jeśli sam nie jesteś administratorem, możesz znaleźć listę osób z takimi uprawnieniami dla twojego konta partnerskiego, przechodząc do strony głównej Steamworks – lista znajduje się po prawej. Każdy z administratorów może utworzyć klucz API webowych wydawcy lub nadać ci uprawnienia administratora, jeśli to konieczne.

Aby utworzyć klucz API webowych wydawcy:
  1. Jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi na swoim koncie Steamworks, najpierw przejdź do swojej listy grup poprzez kliknięcie „Użytkownicy i uprawnienia”, a następnie „Zarządzaj grupami”.
  2. Z listy grup wybierz lub stwórz grupę zawierającą ID aplikacji, dla których chcesz utworzyć klucz API webowych wydawcy.
  3. Otwórz wspomnianą grupę, aby wyświetlić jej członków i dostępne aplikacje.
  4. Jeśli masz uprawnienia administratora, po prawej stronie powinieneś zobaczyć opcję „Utwórz klucz WebAPI”. Jeśli klucz został już utworzony wcześniej, powinien on być podany w tym miejscu.