Steamworks-dokumentaatio
Todentaminen Web API -tunnusten avulla
Jotkin verkko-ohjelmointirajapinnan (Web API) menetelmät palauttavat julkisesti saatavilla olevia tietoja, eikä niiden kutsumiseen vaadita käyttöoikeuksien myöntämistä. Jotkin menetelmät saattavat vaatia yksilöllisen tunnuksen käyttämistä. Toiset menetelmät puolestaan palauttavat arkaluonteisia tietoja tai suorittavat jonkin suojatun toiminnon, jolloin niitä varten tarvitaan erityiset käyttöoikeudet. Nämä ohjelmointirajapinnat vaativat julkaisijatunnuksen. Luo siksi tunnus ennen niiden kutsumista. Tunnus voidaan tarvittaessa antaa joko tavallisena parametrinä tai määrittämällä x-webapi-key-pyynnön otsikolle arvo.

Käyttäjien tunnukset

Käyttäjien tavalliset tunnukset ovat kaikkien saatavilla. Tunnusta varten tarvitaan ainoastaan verkkotunnus ja Steam-tili.

Sinun on myös hyväksyttävä Steamin verkko-ohjelmointirajapinnan käyttöehdot.

Voit luoda käyttäjälle Web API -tunnuksen Steam-yhteisön rekisteröintisivulta.

Julkaisijoiden tunnukset

Julkaisija voi pyytää Web API -tunnusta, jolloin hänet voidaan tunnistaa turvallisesti ja hän saa suojattujen menetelmien käyttöoikeudet. Tunnusta voidaan hyödyntää halutuissa menetelmissä keskeisen parametrin avulla. Jokainen tunnus liitetään julkaisijan ryhmään, ja sitä voi käyttää kaikkien ryhmän sovellustunnusten tietojen tarkasteluun. Saat lisätietoja julkaisijan tunnuksen pyytämisestä alla olevasta kohdasta Julkaisijan API-tunnuksen luominen.

Julkaisijan Web API -tunnukset mahdollistavat arkaluontoisten käyttäjätietojen ja suojattujen menetelmien käytön. Näitä tunnuksia on tarkoitus käyttää julkaisijan turvallisten palvelinten Web API -pyyntöjä varten. Tunnukset tulee säilyttää turvallisessa paikassa, eikä niitä saa jaella pelin kautta. Kaikki verkko-ohjelmointirajapinnan pyynnöt, joihin sisältyy Web API -tunnuksia, tulee tehdä HTTPS-protokollan välityksellä.

Julkaisijan Web API -tunnuksen luominen

To create a publisher Web API key, you will need to have administrator permissions within an existing Steamworks account. If you are not an administrator yourself, you can see a list of administrators for your partner account by visiting your Steamworks Home Page and viewing the list on the right-hand side. Any one of them can create your Publisher Web API Key or can promote you to admin if appropriate.

Voit luoda julkaisijan Web API -tunnuksen seuraavasti:
  1. As a user with administrative rights in your Steamworks account, first visit your groups list by going to Users & Permissions, then Manage Groups.
  2. From the list of groups, select or create a group that contains the App IDs for which you wish to have access with the WebAPI key.
  3. Klikkaa kyseistä ryhmää nähdäksesi ryhmään kuuluvat käyttäjät ja sovellukset.
  4. If you have administrative permissions, you should then see the option to "Create WebAPI Key" on the right-hand side. Jos tunnus on jo luotu, sen pitäisi näkyä listassa.