Steamworks-dokumentation
Biblioteksresurser
Som en del av lanseringsprocessen på Steam måste du leverera diverse grafiska resurser för din produkt. Resurserna visas i kunders bibliotek och i gemenskapen.

Regler för butikskapslar

OBS: Se Grafiska resursregler för viktig information om vad man får och inte får inkludera i sina grafiska resurskapslar.

Mallar för biblioteksresurser

MallarLadda ned mallar för storleksanpassning och textplacering för biblioteksbilder.
Innehåll
  • Bibliotekskapsel
  • Rubrikbild
  • Huvudbild
  • Logotyp

Synlighet

Observera att när bibliotekets resurser är uppladdade är de endast synliga för appar som har en publicerad butikssida på Steam. Om din butikssida inte har publicerats syns biblioteksresurserna inte i Steam-klienten.

Bibliotekskapsel Obligatorisk

Bibliotekskapseln är det huvudsakliga sättet att presentera ditt spel i Steam-biblioteket, på bibliotekets översikt och i samlingar.

library_capsule_example2.jpg

Användning: den här bilden används främst i bibliotekets översikts- och samlingsvyer.

Design: Den ska ha fokus på det visuella och ge användaren en känsla av upplevelsen. Använd huvudillustrationen och logotypen som används för fysiska exemplar eller marknadsföring. Inkludera inte citat eller andra textsträngar utöver spelets titel. Illustrationen som används bör omedelbart kommunicera något viktigt om din produkt. Logotypen ska vara tydlig mot bakgrunden.

Storlek: 600 px x 900 px (en halvt så stor PNG-fil på 300 px x 450 px genereras automatiskt från den större filen)

Biblioteksrubrikbild Obligatorisk

Bibliotekets rubrikbild används på olika platser i biblioteket i Steam-klienten.

cs2libheader.jpg

Användning: Visas på olika platser i biblioteket i Steam-klienten, inklusive Senaste spelen. Om detta inte anges används rubrikkapseln för butiksresurserna.

Design: Bilden bör fokusera på produktens varumärke. Använd liknande bilder som för bibliotekskapseln eller rubrikbilden för butiksresurserna och se till att logotypen är tydligt läsbar för bästa resultat. Inkludera inte citat eller andra textsträngar utöver spelets titel. Logotypen ska vara tydlig mot bakgrunden.

Storlek: 460 px x 215 px

Detaljsidan i biblioteket

Huvudbilden och logotypen är i olika skikt och rör sig oberoende av varandra när sidan skrollas, vilket skapar en parallaxeffekt. Tänk på hur produktens logotyp kommer att placeras ovanpå huvudbilden (nedre vänster hörn eller i mitten). Se till att logotypen både är synlig och tydligt läsbar mot bakgrunden.

Bibliotekshuvudbild Obligatorisk

Hero_example.jpg

Användning: Visas högst upp på en användares biblioteksdetaljsida för den här produkten.

Design: Detta bör vara en visuellt tilltalande bild som är lätt igenkännlig. För bästa resultat, använd huvudillustrationen och logotypen som används för fysiska exemplar eller marknadsföring. Den här bilden kan inte innehålla någon text.

I mitten av mallen finns ett ”säkert område” på 860 px x 380 px. Det området förblir obeskuret när Steam-klienfönstrets storlek ändras. Illustrationer bör sträcka sig över hela mallen, men kritiskt innehåll bör vara inom det säkra området. Exempelvis ska huvudkaraktärens ansikte vara helt i det säkra området, annars riskeras det att beskäras.

Storlek: 3840 px x 1240 px (en halvt så stor PNG-fil på 1920 px x 620 px genereras automatiskt från den större filen)

Bibliotekslogotyp Obligatorisk

Logo_example_1.png

Användning: Visas högst upp på en användares biblioteksdetaljsida för den här produkten.

Design: den här bilden ska endast innehålla spelets logotyp (spelets titel i ditt fastställda typsnitt) och eventuellt ett logomärke (en ikon bredvid spelets titel) tillsammans på en transparent bakgrund. Bortsett från spelets logotyp ska det inte finnas några andra ord i resursen.

För bästa resultat, använd logotypen som används för fysiska exemplar eller marknadsföring. Se till att logotypen både är synlig och tydligt läsbar mot bakgrunden i huvudbilden. PNG-bilden ska ha en transparent bakgrund.

Storlek: 1280 px x 720 px (en PNG-fil på 640 px x 360 px genereras automatiskt från den större filen)

Använd förhandsgranskningsverktyget efter uppladdningen för att välja logotypens placering. Alternativen inkluderar nedre vänstra hörnet, uppe i mitten, i mitten och längst ned i mitten.

Obs! Om en huvudbild och logotyp inte laddas upp kommer området för huvudbilden att visa en skärmbild från butiken och namnet på appen visas i det nedre vänstra hörnet.