Dokumentacja Steamworks
Zasoby biblioteki
W ramach procesu wydawniczego na Steam wymagamy od ciebie przesłania różnych zasobów graficznych dla twojego produktu. Będą one wyświetlane w bibliotekach użytkowników oraz w społeczności.

Zasady dotyczące miniatur w sklepie

WAŻNE: Sprawdź zasady dotyczące zasobów graficznych, aby zapoznać się z ważnymi regułami na temat tego, co może, a co nie może zostać umieszczone na zasobach graficznych miniatur.

Szablony zasobów biblioteki

SzablonyPobierz szablony ukazujące wymiary i umiejscowienie tekstu na obrazach biblioteki.
Zawartość
  • Miniatura produktu w bibliotece
  • Grafika czołowa
  • Logo

Widoczność

Pamiętaj, że zasoby biblioteki po ich przesłaniu są widoczne tylko w przypadku aplikacji, których strona w sklepie została opublikowana na Steam. Jeśli twoja strona w sklepie nie została opublikowana, zasoby biblioteki nie będą widoczne w kliencie Steam.

Miniatura produktu w bibliotece wymagana

Miniatura produktu w bibliotece jest podstawowym sposobem prezentowania twojej gry w bibliotece Steam, w tym widoku głównym i w kolekcjach.

library_capsule_example2.jpg

Użycie: ten obraz jest używany przede wszystkim w widoku głównym biblioteki oraz kolekcji.

Stylistyka: obraz powinien skupiać się na grafikach gry oraz pokazywać, jakie doświadczenia mogą z niej płynąć. Użyj kluczowej grafiki oraz logo, z których korzystasz na pudełkach z grą lub w materiałach marketingowych. Nie umieszczaj cytatów ani innych łańcuchów tekstu, które nie są tytułem twojej gry. Grafika powinna od razu mówić twoim klientom coś ważnego na temat twojego produktu. Logo powinno być dobrze widoczne na tle.

Wymiary: 600 × 900 pikseli (z większego pliku zostanie wygenerowany automatycznie dodatkowy obraz w formacie PNG o wymiarach 300 × 450 pikseli).

Strona szczegółów w bibliotece

Grafika czołowa oraz logo znajdują się na innych warstwach i poruszają się niezależnie, gdy strona jest przewijana, tworząc subtelną paralaksę. Zastanów się, w jaki sposób logo będzie nałożone na grafikę czołową (w lewym dolnym rogu lub wyśrodkowane). Upewnij się, że logo jest widoczne i czytelne na tle.

Grafika czołowa wymagana

Hero_example.jpg

Użycie: pojawia się na górze strony szczegółów dla tego produktu w bibliotece użytkownika.

Stylistyka: powinien być to bogaty w szczegóły i rozpoznawalny obraz. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj kluczowej grafiki, z której korzystasz na pudełkach z grą lub w materiałach marketingowych. Ten obraz nie może zawierać żadnego tekstu.

Na środku szablonu znajduje się „bezpieczny obszar” o wymiarach 860 x 380 pikseli. Ten obszar nie będzie przycinany podczas skalowania i zmiany rozmiaru okna klienta Steam. Praca graficzna powinna rozciągać się na całym szablonie, ale elementy kluczowe powinny znajdować się na bezpiecznym obszarze. Przykładowo twarz protagonisty powinna znajdować się na tym obszarze, jeżeli nie chcesz, by została przycięta.

Wymiary: 3840 × 1240 pikseli (z większego pliku zostanie wygenerowany automatycznie dodatkowy obraz w formacie PNG o wymiarach 1920 × 620 pikseli).

Logo wymagane

Logo_example_1.png

Użycie: pojawia się w górnej części strony szczegółów dla tego produktu w bibliotece użytkownika i jest umieszczane na wierzchu grafiki czołowej.

Stylistyka: aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj logo, z którego korzystasz na pudełkach z grą lub w materiałach marketingowych. Upewnij się, że logo jest widoczne i czytelne na tle grafiki czołowej. Obraz w formacie PNG powinien mieć przezroczyste tło.

Wymiary: 1280 × 720 pikseli (z większego pliku zostanie wygenerowany automatycznie dodatkowy obraz w formacie PNG o wymiarach 640 × 360 pikseli).

Po przesłaniu użyj narzędzia podglądu, by wybrać pozycję logo. Dostępne opcje: lewy dolny róg, wyśrodkowane na górze, wyśrodkowane i wyśrodkowane na dole.

Uwaga: jeżeli grafika czołowa i logo nie zostały przesłane, na obszarze czołowym będzie wyświetlany zrzut ekranu ze sklepu wraz z nazwą aplikacji w lewym dolnym rogu.