Tài liệu Steamworks
Tư liệu thư viện
Là một phần trong quá trình phát hành trên Steam, bạn sẽ cần phải gửi tư liệu đồ họa cho sản phẩm của mình. Các tư liệu này được hiển thị trong thư viện của khách hàng và trong cộng đồng.

Quy định về ảnh biểu trưng cửa hàng

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Vui lòng xem Quy định về tư liệu đồ họa để tìm hiểu các nguyên tắc quan trọng và biết nội dung nào có hoặc không thể bao gồm trong ảnh biểu trưng cho tư liệu đồ họa.

Mẫu tư liệu thư viện

Bản mẫuTải bản mẫu để lấy kích thước và vị trí đặt chữ trên ảnh thư viện.
Nội dung
  • Ảnh biểu trưng thư viện
  • Hình ảnh trang chủ thư viện (Hero graphic)
  • Logo

Độ hiển thị

Lưu ý rằng sau khi tải lên, chỉ thấy tư liệu thư viện một khi các ứng dụng đó đã phát hành trang cửa hàng trên Steam. Nếu trang cửa hàng chưa được phát hành, tư liệu thư viện sẽ không hiển thị trên phần mềm Steam.

Ảnh biểu trưng thư viện Phải có

Ảnh biểu trưng thư viện là cách hiển thị chủ yếu cho trò chơi của bạn trong thư viện Steam, bao gồm trang tổng quan thư viện và khi hiển thị bộ sưu tập.

library_capsule_example2.jpg

Sử dụng: Ảnh này được sử dụng chủ yếu trong tổng quan thư viện và khi hiển thị bộ sưu tập.

Thiết kế: Nên tập trung vào đồ họa và giúp người dùng mường tượng ra được trải nghiệm. Xin vui lòng sử dụng key art và logo dùng cho hộp sản phẩm bán lẻ hoặc marketing. Không dùng trích dẫn hoặc các chuỗi từ khác ngoài tiêu đề trò chơi. Hình ảnh nên ngay lập tức nói lên nội dung quan trọng của sản phẩm. Logo nên dễ nhận diện so với hình nền.

Kích thước: 600px x 900px (một file PNG với nửa kích cỡ, 300px x 450px, sẽ được tự động tạo từ file lớn hơn)

Trang chi tiết thư viện

Hình ảnh trang chủ thư viện (hero graphic) cùng logo được xếp lớp và di chuyển độc lập với nhau khi cuộn trang, tạo nên hiệu ứng thị sai nho nhỏ. Cân nhắc cách logo sản phẩm sẽ được đặt lên trên hero image như thế nào (góc trái dưới cùng hoặc chính giữa). Bạn sẽ muốn làm sao cho logo có thể hiện rõ và dễ nhận diện so với màu nền.

Ảnh trang chủ thư viện (Hero graphic) Phải có

Hero_example.jpg

Sử dụng: Hiện trên cùng trang chi tiết thư viện người dùng cho sản phẩm này.

Thiết kế: Đây nên là ảnh giàu trực quan, phong phú dễ nhận diện. Để đạt kết quả tốt nhất, xin vui lòng sử dụng key art và logo dùng cho hộp sản phẩm bán lẻ hoặc marketing. Ảnh không được đính kèm bất kỳ văn bản nào.

Tại trung tâm của mẫu là “vùng an toàn” với kích thước 860px x 380px. Khu vực này sẽ không bị cắt xén khi thay đổi tỷ lệ hay điều chỉnh kích thước cửa sổ phần mềm Steam. Ảnh nên trải dài toàn bộ khung mẫu, nhưng nội dung quan trọng nên nằm trong vùng an toàn. Ví dụ: mặt nhân vật chính nên nằm gọn trong vùng an toàn để tránh bị cắt xén.

Kích thước: 3840px x 1240px (một file PNG với nửa kích cỡ, 1920px x 620px, sẽ được tự động tạo từ file lớn hơn)

Logo thư viện Phải có

Logo_example_1.png

Sử dụng: Hiện trên cùng trang chi tiết thư viện người dùng cho sản phẩm này, đặt lên trên hero graphic.

Thiết kế: Để đạt kết quả tốt nhất, xin vui lòng sử dụng key art và logo dùng cho hộp sản phẩm bán lẻ hoặc marketing. Bạn nên làm sao cho logo hiện rõ và dễ nhận diện trên nền trang chủ thư viện (hero graphic). Ảnh PNG nên có màu nền trong suốt.

Kích thước: 1280px x 720px (một file PNG với nửa kích cỡ, 640px x 360px, sẽ được tự động tạo từ file lớn hơn)

Sau khi tải lên, bạn sẽ cần dùng công cụ xem trước để chọn vị trí logo. Tùy chọn bao gồm: góc trái dưới, căn tâm trên, căn tâm giữa, và căn tâm dưới.

Lưu ý: Nếu hero graphic và logo không được tải lên, khu vực hero image sẽ hiển thị ảnh chụp từ cửa hàng, với tên ứng dụng được hiện đè lên ở góc trái dưới cùng.