Steamworks-dokumentation
Biblioteksassets
Du skal som en del af udgivelsesprocessen på Steam levere forskellige grafiske assets til dit produkt. Disse assets vises i kundernes bibliotek og i fællesskabet.

Regler for bibliotekskapsler

VIGTIG BEMÆRKNING: Se Regler for grafiske assets for vigtige regler om, hvad der kan og ikke kan inkluderes i grafiske assetkapsler.

Skabeloner til biblioteksassets

SkabelonerDownload skabeloner til dimensionering og tekstplacering på biblioteksbilleder.
Indhold
  • Bibliotekskapsel
  • Biblioteksheader
  • Megabanner
  • Logo

Synlighed

Bemærk, at når biblioteksassets er uploadet, er de kun synlige i applikationer med en udgivet butiksside på Steam. Hvis din butiksside ikke er udgivet, vil biblioteksassets ikke være synlige i Steam-klienten.

Bibliotekskapsel Påkrævet

Bibliotekskapslen er det primære værktøj til at præsentere dit spil i Steam-biblioteket, inklusive i biblioteksoversigten og i samlinger.

library_capsule_example2.jpg

Anvendelse: Dette billede bruges primært i biblioteksoversigten og i samlingsvisninger.

Design: Designet bør fokusere på det grafiske og give brugeren et indtryk af oplevelsen. Brug den visuelle identitet og det logo, der bruges på detailemballage eller i markedsføring. Brug ikke citater eller tekststrenge udover titlen på dit spil. Billedet skal straks fortælle kunden noget vigtigt om produktet. Logoet bør kunne læses tydeligt i forhold til baggrunden.

Størrelse: 600 px x 900 px (der genereres automatisk en halvt så stor PNG på 300 px x 450 px fra en større fil)

Biblioteksheader Påkrævet

Biblioteksheaderen bruges forskellige steder i biblioteket i Steam-klienten.

cs2libheader.jpg

Anvendelse: Vises forskellige steder i biblioteket i Steam-klienten, bl.a. under "Seneste spil". Hvis dette ikke er angivet, bruges headerkapslen til butiksassets.

Design: Dette billede bør fokusere på brandingen af dit produkt. Det bedste resultat opnås ved at bruge en visuel identitet, som ligner det, der bruges til bibliotekskapslen eller headerkapslen til butiksassets. Sørg for, at logoet tydeligt kan læses. Brug ikke citater eller tekststrenge udover titlen på dit spil. Logoet bør kunne læses tydeligt i forhold til baggrunden.

Størrelse: 460 px x 215 px

Oplysningsside i biblioteket

Megabanneret og logoet er lagdelte og flyttes uafhængigt af hinanden, når der rulles på siden, så der opstår en parallakseeffekt. Tænk på, hvordan produktlogoet vil blive placeret oven på megabanneret (nederste venstre hjørne eller i midten). Sørg for, at logoet kan ses og læses på baggrunden.

Megabanner Påkrævet

Hero_example.jpg

Anvendelse: Vises øverst på oplysningssiden i en brugers bibliotek.

Design: Designet skal være et visuelt rigt og letgenkendeligt billede. Det bedste resultat opnås ved at bruge den visuelle identitet og det logo, der bruges på detailemballage eller i markedsføring. Dette billede må ikke have nogen tekst.

I midten af skabelonen er der et "sikkert område" på 860 px x 380 px. Dette område bliver ikke beskåret, når størrelsen på Steam-klientvinduet ændres. Billedet bør fylde hele skabelonen, men det kritiske indhold skal være inden for det sikre område. F.eks. skal hele en hovedpersons ansigt være helt inden for det sikre område for at undgå, at det bliver beskåret.

Størrelse: 3840 px x 1240 px (der genereres automatisk en halvt så stor PNG på 1920 px x 620 px fra en større fil)

Bibliotekslogo Påkrævet

Logo_example_1.png

Anvendelse: Vises øverst på oplysningssiden i en brugers bibliotek. Logoet placeres oven på megabanneret.

Design: Dette billede skal kun indeholde spillets logotype (spillets titel gengivet i din særlige skrifttype) og evt. logobilledet (et ikon, der fremstår sammen med spillets titel) på en gennemsigtig baggrund. Udover spillets logotype skal der ikke være andre ord i dette asset.

Det bedste resultat opnås ved at bruge det logo, der bruges på detailemballage eller i markedsføring. Logoet skal kunne ses og læses på baggrunden i megabanneret. PNG-billedet skal have en gennemsigtig baggrund.

Størrelse: 1280 px x 720 px (der genereres automatisk en halvt så stor PNG på 640 px x 360 px fra en større fil)

Efter upload kan du bruge forhåndsvisningsværktøjet til at vælge, hvor logoet skal placeres. Det kan placeres i nederste venstre hjørne, centreret foroven, centreret i midten og centreret forneden.

Bemærk: Hvis der ikke uploades et megabanner og et logo, vises der et skærmbillede fra butikken på megabannerets plads, og navnet på applikationen vises som en tekstoverlejring i nederste venstre hjørne.