Dokumentace systému Steamworks
Grafické prvky pro knihovnu
Na této stránce jsou uvedeny grafické prvky, které jsou vyžadovány pro prezentaci hry v knihovnách zákazníků služby Steam.

Pravidla prvků pro knihovnu

DŮLEŽITÉ: Navštivte také stránku Pravidla grafických prvků, kde se dozvíte, co může a co naopak nemůže být zahrnuto na grafických prvcích.

Šablony prvků pro knihovnu

ŠablonyStáhněte si šablony prvků pro pomoc s rozměry a umístěním textu.
Obsah
  • Výběr v knihovně
  • Hlavička v knihovně
  • Záhlaví v knihovně
  • Logo v knihovně

Viditelnost

Prvky pro knihovnu jsou viditelné pouze pro hry, které mají zveřejněnou stránku v obchodu služby Steam. Pokud tuto stránku nemáte zveřejněnou, prvky pro knihovnu nebudou viditelné v klientu služby Steam.

Výběr v knihovně Vyžadovaný

Výběr v knihovně je primárním způsobem prezentace Vaší hry v knihovnách zákazníků a objevuje se jak v přehledu knihovny, tak při procházení kolekcí.

library_capsule_example2.jpg

Použití: Tento obrázek je primárně použit v přehledu knihovny a při prohlížení kolekcí.

Design: Tento obrázek by měl být poutavý a vypovídající. Ideálně použijte stejný obrázek s logem, který jste použili na krabici hry nebo pro její propagaci jinde. Kromě názvu hry nezahrnujte žádný jiný text. Logo by mělo být snadno čitelné oproti vybranému pozadí a obrázek by měl zákazníkům okamžitě říct něco důležitého o Vaší hře.

Rozměry: 600×900 pixelů (z tohoto obrázku je automaticky vygenerován také obrázek formátu PNG o rozměrech 300×450 pixelů).

Hlavička v knihovně Vyžadovaná

Hlavička v knihovně je použita na různých místech napříč knihovnami zákazníků služby Steam.

cs2libheader.jpg

Použití: Tento obrázek je použit na různých místech knihovny včetně poličky „Nedávné hry“. Není-li nastaven, je použit výběr v hlavičce (prvek pro obchod).

Design: Tento obrázek by měl co nejlépe vystihovat Vaši hru. Doporučujeme použít podobný obrázek jako pro výběr v knihovně nebo výběr v hlavičce (prvek pro obchod) a dbát na to, aby bylo dobře čitelné logo. Kromě názvu hry nezahrnujte žádný jiný text. Logo by mělo být snadno čitelné oproti vybranému pozadí.

Rozměry: 460×215 pixelů.

Stránka hry v knihovně

Obrázek záhlaví a logo se nachází v rozdílných vrstvách a při scrollování se pohybují nezávisle na sobě, což vytváří efekt paralaxy. Dbejte na to, že logo je umístěné na obrázku záhlaví (výčet všech možných pozic naleznete níže) a mělo by vůči němu tedy být dobře viditelné a čitelné.

Záhlaví v knihovně Vyžadované

Hero_example.jpg

Použití: Tento obrázek je použit na vrchu stránky hry v uživatelově knihovně.

Design: Tento obrázek by měl být vizuálně zajímavý a ikonický pro Vaši hru. Doporučujeme použít obrázek z krabice hry nebo jiných propagačních materiálů. Na tomto obrázku nesmí být žádný text.

Uprostřed šablony se nachází „bezpečná oblast“ o rozměrech 860×380 pixelů, která není oříznuta vlivem škálování ani po změně velikosti okna klienta služby Steam. Obrázek by měl zabírat celou plochu šablony, ale důležitý obsah by se měl nacházet právě v bezpečné oblasti. Například obličej hlavního hrdiny by tuto oblast neměl přesahovat, jinak riskujete nevhodné oříznutí.

Rozměry: 3840×1240 pixelů (z tohoto obrázku je automaticky vygenerován také obrázek formátu PNG o rozměrech 1920×620 pixelů).

Logo v knihovně Vyžadované

Logo_example_1.png

Použití: Logo je použito na vrchu stránky hry v knihovně, ve vrstvě nad obrázkem záhlaví.

Design: Tento obrázek by měl být tvořen pouze logotypem Vaší hry (název hry vyvedený písmem, které jste určili) a volitelně doplněn logoznakem (ikona doprovázející název hry) na průhledném pozadí. Kromě logotypu není povolen žádný jiný text.

Doporučujeme použít logo z krabice hry nebo jiných propagačních materiálů. Dále zajistěte, aby bylo logo dobře viditelné a čitelné vůči záhlaví. Logo by mělo být formátu PNG s průhledným pozadím.

Rozměry: 1280×720 pixelů (z tohoto obrázku je automaticky vygenerován také obrázek formátu PNG o rozměrech 640×360 pixelů).

Jakmile logo nahrajete, je nutné pomocí umisťovacího nástroje určit jeho pozici na záhlaví. Ty jsou následující: vlevo dole, uprostřed nahoře, uprostřed a uprostřed dole.

Poznámka: Pokud nejsou poskytnuty obrázky pro záhlaví a logo, je jako záhlaví použit snímek ze hry (převzatý z její stránky v obchodu) a v jeho levém dolním rohu je obyčejným textem uveden název hry.