Steamworks-dokumentasjon
Bibliotekressurser
Som en del av utgivelsen på Steam må du levere diverse grafiske elementer for produktet. Disse elementene vises i kunders bibliotek og i samfunnet.

Regler for butikkapsler

VIKTIG MERKNAD: Gå til retningslinjene for grafiske ressurser for viktige regler om hva som kan og hva som ikke kan inkluderes i kapsler.

Maler for bibliotekelementer

MalerLast ned maler for størrelse og plassering av tekst på bibliotekbilder.
Innhold
  • Bibliotekkapsel
  • Bibliotekets toppbilde
  • Hovedgrafikk
  • Logo

Synlighet

Merk at når bibliotekelementer er lastet opp, så er de kun synlige for applikasjoner som har en publisert butikkside på Steam. Hvis butikksiden din ikke er publisert, så er bibliotekressurser ikke synlige i Steam-klienten.

Bibliotekkapsel – Påkrevd

Bibliotekkapselen er hovedmåten spillet ditt presenteres på i Steam-biblioteket, inkluder i bibliotekoversikten og inni samlinger.

library_capsule_example2.jpg

Bruk: Dette bildet brukes hovedsakelig i bibliotekoversikten og i samlingsvisninger.

Design: Dette bør fokusere på bilde, og gi brukeren et inntrykk av opplevelsen. Bruk nøkkeldesign og logo som brukes i detaljhandel eller markedsføring. Ikke inkluder sitat eller tekststrenger utenom tittelen på spillet. Designet bør umiddelbart gi kunden et inntrykk av noe viktig om produktet. Logoen bør være lett å lese og skille seg tydelig ut fra bakgrunnen.

Størrelse: 600 px x 900 px (en ytterligere PNG på 300 px x 450 px genereres automatisk fra den større filen).

Bibliotekets toppbilde – påkrevd

Bibliotekets toppbilde brukes på forskjellige plasser i biblioteket i Steam-klienten.

cs2libheader.jpg

Bruk: Opptrer på forskjellige plasser i biblioteket i Steam-klienten, bl.a. i Nylige spill. Hvis dette ikke er angitt, brukes hovedkapselsen til butikkressurser.

Design: Dette bildet bør ha fokus på merkevaren til produktet. For best mulig resultat bør du bruke lignende design som bibliotekkapselen eller hovedkapselsen til butikkressurser, og sørge for at logoen er tydelig leselig. Ikke inkluder sitat eller tekststrenger utenom tittelen på spillet. Logoen bør være lett å lese og skille seg tydelig ut fra bakgrunnen.

Størrelse: 460 x 215 piksler

Informasjonsside i bibliotekside

Hovedgrafikken og logoen er i forskjellige lag, og beveger seg uavhengig når man ruller gjennom siden. Dette skaper en dempet parallakseeffekt. Vurder hvordan produktets logo plasseres over hovedgrafikken (nede til venstre eller i midten). Du bør sørge for at logoen både er synlig og lesbar mot bakgrunnen.

Hovedbanner i bibliotek – Påkrevd

Hero_example.jpg

Bruk: Vises på toppen av informasjonssiden til dette produktet i brukeres bibliotek.

Design: Dette bør være et visuelt rikt bilde som er lett gjenkjennelig. For best mulig resultat, bruk nøkkeldesign og logo som brukes i detaljhandel eller markedsføring. Dette bildet kan ikke inkludere tekst.

I midten av malen finnes et «trygt område» på 860 px x 380 px. Dette området klippes ikke ut når størrelser endres i klientvinduet til Steam. Design bør strekke seg over hele malen, men kritisk innhold bør holdes innenfor det trygge området. For eksempel så bør ansiktet til en hovedkarakter være helt innenfor det trygge området for at det ikke skal beskjæres.

Størrelse: 3840 x 1240 px (en ytterligere PNG på 1920 px x 620 px genereres automatisk fra den større filen).

Biblioteklogo – Påkrevd

Logo_example_1.png

Bruk: Vises på toppen av informasjonssiden til dette produktet i brukeres bibliotek, plassert over hovedgrafikken.

Design: Dette bildet bør kun inneholde spillets logo (spillets tittel, gjengitt med den spesielle skrifttypen eller bokstavene du har innarbeidet) og et valgfritt logomerke (et ikon som står ved siden av spillets tittel), sammen på en gjennomsiktig bakgrunn. Det bør ikke være andre ord i denne ressursen, bortsett fra spillets logo.

For best mulig resultat bør du bruke logoen som brukes i detaljhandel eller markedsføring. Du bør sørge for at logoen både er synlig og lesbar mot bakgrunnen i hovedgrafikken. Et PNG-bilde bør ha en gjennomsiktig bakgrunn.

Størrelse: 1280 px x 720 px (en ytterligere PNG på 640 px x 360 px genereres automatisk fra den større filen).

Etter opplasting, så kan du bruke forhåndsvisningsverktøyet for å velge logoens plassering. Alternativer er følgende: nede til venstre, oppe i midten, i midten, og nede i midten.

Merk: Hvis hovedgrafikk og logo ikke er lastet opp, så kommer hovedområdet til å vise et skjermbilde fra butikken, med applikasjonens navn nede til venstre.