ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หน้าหลัก เอกสารอ้างอิงและความช่วยเหลือ
Steam Direct
การเข้าร่วมโครงการการจัดจำหน่ายของ Steamworks
ยินดีต้อนรับสู่ Steam Direct! เส้นทางการนำเสนอผลงานใหม่นี้ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงไปตรงมา และไม่แพงสำหรับผู้พัฒนาเกมใหม่ ๆ ทั่วโลกในการนำเสนอเกมเข้าสู่ Steam

ด้านล่างนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนที่จำเป็นในการเข้าร่วมโครงการผู้พัฒนา Steamworks เพื่อจัดจำหน่ายเกม ประสบการณ์ VR หรือวิดีโอผ่าน Steam สำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการนี้และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่ายบน Steam กรุณาอ่าน เอกสารการเริ่มต้นใช้งาน
สิ่งที่คาดหวัง
There are a couple of steps along the path to getting your game up and ready for distribution via Steam. Here is a general overview.
 1. Sign the digital paperwork. You’ll need the information as detailed below.
 2. ชำระค่าธรรมเนียมมัดจำแอปโดยใช้วิธีชำระเงินบน Steam ที่รองรับ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
 3. กรอกเอกสารข้อมูลธนาคารและข้อมูลภาษี รวมทั้งการยืนยันตัวตน เพื่อช่วยให้เราทราบว่าเรากำลังจะทำธุรกิจกับใคร
 4. Now you have access to Steamworks and can begin preparing your title for release. You’ll need to build your store page, upload your builds, configure any Steamworks features, and enter your desired pricing. We’ve worked hard to streamline our tools and document all the features and functionality available to you. Check out the Steamworks documentation for more details.
 5. Before your store page or game build can go live, there is a brief review process where we run your game, look at your store page, and check that it is configured correctly and running as expected and not doing anything harmful. This takes between 1-5 days.
 6. There are a couple of additional timing requirements before you can release your first few titles on Steam:
  1. A 30-day waiting period between when you paid the app fee and when you can release your game. This gives us time to review your information and confirm that we know who we're doing business with.
  2. You’ll need to prepare your store page and put up a publicly-visible ‘coming soon’ page for at least two weeks. This will help you start building your audience of interested customers that can wishlist your game or participate in discussions. This also gives you the opportunity to practice how you talk about your product so that you can have the best presentation when you hit the ‘release’ button.
 7. Now you’re all set to release. The release controls are now in your hands and you can update whenever you want.


ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับคุณ:
ข้อมูลการชำระเงิน
เราต้องการข้อมูลทางธนาคารที่ถูกต้อง เช่น รหัสธนาคาร เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่ธนาคาร เพื่อให้เรารู้ว่าจะส่งรายได้จากการขายแอปพลิเคชันของคุณไปยังที่ใด

โปรดทราบว่าชื่อผู้ถือบัญชีบนบัญชีธนาคารของคุณต้องตรงกับชื่อจากข้อมูลระบุตัวตนตามกฎหมายของคุณที่ระบุไว้ด้านบน หากคุณกำลังลงทะเบียนในนามบริษัทและคุณยังไม่มีบัญชีธนาคารที่เปิดไว้สำหรับธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องจะเปิดบัญชีก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการต่อได้

ข้อมูลภาษี
คุณจะถูกนำเข้าไปสู่หน้าการตอบคำถามการเสียภาษีแบบสั้น ๆ เพื่อประเมินสถานะการเสียภาษีของคุณและอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการตอบคำถาม จะขึ้นอยู่กับว่าคุณลงชื่อเป็นปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลและบริษัทของคุณตั้งอยู่ที่ใด สำหรับประชาชนและบริษัทจากสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้ข้อมูลเดียวกันกับใน แบบฟอร์ม W-9 สำหรับประชาชนและบริษัทจาก ประเทศที่มีสนธิสัญญาการเสียภาษีกับสหรัฐอเมริกา จะต้องใช้ข้อมูลเดียวกันกับใน แบบฟอร์ม W-8BEN

คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในการสร้างบัญชี Steamworks คลิก ที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Product Submission Fee
In order to get fully set up, you will need to pay a $100.00 fee for each product you wish to distribute on Steam. You can pay this fee with any payment method supported by Steam in your region.

This fee is not refundable, but will be recoupable in the payment made after your product has at least $1,000.00 Adjusted Gross Revenue for Steam Store and in-app purchases. Payment of revenue from sales and repayment of fee may be withheld if deposit payment is charged-back, refunded, or otherwise identified as fraudulent.


กฎและแนวทางปฏิบัติ
เรามีแนวทางปฏิบัติสองสามประการเกี่ยวกับเนื้อหาที่สามารถจัดจำหน่ายผ่านทาง Steam กรุณาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เมื่อเลือกดำเนินการจัดจำหน่าย

สิ่งที่คุณไม่ควรลงบน Steam:
 1. วาจาที่สร้างความเกลียดชัง กล่าวคือ คำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความรุนแรง หรือการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มกลุ่มคนที่มีความต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ
 2. สื่อลามก
 3. เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับการจัดประเภทและไม่มีกำหนดอายุที่เหมาะสม
 4. ดูหมิ่น หรือกล่าวหาให้ร้ายด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
 5. เนื้อหาที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรม
 6. เนื้อหาที่ฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายอำนาจศาลใด ๆ ก็ตาม
 7. เนื้อหาที่น่ารังเกียจ หรือมีเจตนาที่จะทำให้ผู้เข้าชมนั้นตกใจหรือรู้สึกสะอิดสะเอียน
 8. เนื้อหาที่เบียดเบียนเยาวชนไม่ว่าทางใดก็ตาม
 9. แอปพลิเคชันที่แก้ไขดัดแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าโดยวิธีที่ซ่อนเร้น หรือเป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น มัลแวร์ หรือไวรัสต่าง ๆ
 10. แอปพลิเคชันที่พยายามรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้วยเจตนาฉ้อฉล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรับรอง Steam หรือข้อมูลทางการเงิน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต)

ประเภทเนื้อหาที่ยอมรับ
We are currently accepting the following types of content: Games and VR Experiences. Non-game software is not currently accepted through Steam Direct. If you have a non-game software that you wish to bring to Steam, please see Distributing Non-Game Software.

นอกจากรายการด้านบนแล้ว เนื้อหาที่คุณเผยแพร่บน Steam ควรปฏิบัติตามข้อตกลงการจัดจำหน่ายของ Steam, ข้อตกลงการสมัครสมาชิกของ Steam, แนวทางปฏิบัติใน ข้อควรปฏิบัติออนไลน์ของ Steam และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Steam


มาเริ่มต้นกันเถอะ
คลิกปุ่มดำเนินการต่อด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นกรอกเอกสารดิจิทัล Steam Direct


 
 

ข้อมูลปกปิดของ Valve

หน้าเว็บแบบจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงนี้บรรจุข้อมูลลับของ Valve คุณต้องมีสัญญาการห้ามเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ มีข้อตกลงใบอนุญาตสิทธิ์ที่ครอบคลุมถึงข้อมูลลับกับ Valve เพื่อใช้งานหรือเข้าถึงหน้านี้