Steam Direct
Distribuční program systému Steamworks
Vítejte v programu Steam Direct! Tento program byl navržen tak, aby novým vývojářům z celého světa jednoduše, transparentně a levně pomohl s vydáním produktu ve službě Steam.

Níže jsou popsány kroky, které je potřeba splnit pro připojení do tohoto programu a možnost distribuovat hru, VR zážitek nebo video prostřednictvím služby Steam. Odpovědi na časté dotazy ohledně procesu vydání a distribuce naleznete v této dokumentaci.
Co můžete očekávat
Následuje obecný přehled toho, jak postupovat na cestě za vydáním produktu ve službě Steam.
 1. Podepište digitální dokumenty. Vyžadované informace jsou uvedeny níže.
 2. Zaplaťte poplatek za aplikaci podporovaným způsobem platby. Více informací je uvedeno níže.
 3. Zadejte své bankovní údaje a daňové informace a ověřte svoji totožnost, abychom věděli, s kým máme tu čest spolupracovat.
 4. Poté získáte přístup do systému Steamworks a budete moci začít připravovat svůj produkt na vydání. Příprava zahrnuje tvorbu stránky v obchodu, nahrání buildů, nastavení funkcí systému Steamworks a určení ceny. Veškeré dostupné nástroje a funkce jsou co možná nejjednodušší a byla pro ně sepsána kompletní dokumentace, kterou naleznete na tomto odkazu.
 5. Než bude Vaše stránka nebo build dostupný veřejnosti, dojde ke krátké kontrole v našich kancelářích, během níž produkt vyzkoušíme, prohlédneme si jeho stránku v obchodu a zjistíme, zda vše funguje tak, jak má, a nedělá nekalé věci. Tento proces zabere mezi jedním až pěti dny.
 6. Na několik prvních produktů se také vztahují dodatečné požadavky spojené s časem:
  1. Třicetidenní čekací doba mezi zaplacením poplatku za aplikaci a možností veřejně vydat produkt. Tato doba nám umožňuje zkontrolovat Vaše informace a potvrdit Vaši pravou totožnost.
  2. Alespoň dva týdny před vydáním budete muset zveřejnit stránku svého produktu v obchodu, na níž bude uvedeno určité nebo neurčité datum vydání. Tím si začnete budovat publikum zákazníků, kteří si produkt přidají do seznamu přání či o něm začnou diskutovat. A Vám tím bude poskytnuta možnost vyzkoušet si, jaký typ prezentace přiláká po opravdovém vydání co nejvíce uživatelů.
 7. Vše hotovo? Tak to jste připraveni na vydání a stačí Vám už jen stisknout příslušná tlačítka!


Vyžadované informace:
Platební údaje
Abychom věděli, kam vyplácet částky z prodejů Vašeho produktu, budeme potřebovat platební údaje včetně identifikačního čísla banky, čísla bankovního účtu a adresy banky.

Jméno či název majitele bankovního účtu se musí shodovat se jménem/názvem subjektu uvedeným výše. Pokud zatím jako podnikatelský subjekt vlastní bankovní účet nemáte, budete moci pokračovat až ve chvíli, kdy si nějaký otevřete.

Daňové informace
Též Vám bude předložen krátký dotazník, jehož účelem je určit Váš způsob zdanění a sazbu srážkové daně. Informace potřebné pro vyplnění tohoto dotazníku se liší podle toho, zda se přihlašujete jako fyzická osoba nebo společnost a kde se nachází Vaše bydliště nebo sídlo společnosti. Občané a společnosti ze Spojených států amerických budou muset poskytnout informace podobné těm potřebným pro vyplnění formuláře W-9, zatímco občané a společnosti ze zemí, s nimiž mají Spojené státy americké smlouvu o zamezení dvojího danění, budou muset poskytnout informace podobné těm potřebným pro vyplnění formuláře W-8BEN.

Veškeré vyžadované informace jsou nutné pro nastavení účtu v systému Steamworks. Pro více informací o daních klikněte zde.

Poplatek programu Steam Direct
Abyste byli plně připraveni, musíte za každý vydávaný produkt zaplatit poplatek ve výši $100.00. Tento poplatek („poplatek programu Steam Direct“) lze uhradit jakýmkoli způsobem platby podporovaným službou Steam ve Vaší zemi, přičemž jedinou výjimkou je peněženka služby Steam.

Poplatek není vratný, ale bude Vám vykompenzován v platbě, ke které dojde poté, co Váš produkt dosáhne čistých tržeb minimálně $1,000.00. Do těchto tržeb jsou započítávány prodeje v obchodu služby Steam i prodeje přímo v produktu. Tržby a kompenzace Vám nemusí být vyplaceny, pokud po uhrazení poplatku dojde ke zpětné transakci, vrácení peněz nebo bude úhrada identifikována jako podvodná. Více informací o poplatku programu Steam Direct naleznete zde.


Zásady a pravidla
Obsah, který je možné v rámci služby Steam šířit, podléhá několika pravidlům a omezením. Až se budete rozhodovat o distribuování svého obsahu prostřednictvím služby Steam, berte prosím v úvahu tyto zásady.

Obsah, který je zakázáno prostřednictvím služby Steam šířit:
 1. Projevy nenávisti, tedy výroky podporující nenávist, násilí nebo diskriminaci skupin či jednotlivců na základě etnického původu, náboženství, pohlaví, věku, tělesného postižení nebo sexuální orientace
 2. Necenzurovaný sexuální obsah vyobrazující skutečné osoby
 3. Obsah pro dospělé, který není označen odpovídajícím způsobem a omezen věkovou přístupností
 4. Hanlivé nebo pomlouvačné výroky
 5. Obsah, ke kterému nemáte příslušná práva
 6. Obsah, který porušuje právní řád platný v místě, kde bude dostupný
 7. Obsah, který je prvoplánově urážlivý nebo má za cíl šokovat či znechutit zákazníky
 8. Obsah, který jakýmkoli způsobem zneužívá děti
 9. Aplikace, které způsobují nepředvídané a škodlivé zásahy v počítači zákazníka (malware a počítačové viry)
 10. Aplikace, které se podvodným způsobem pokoušejí shromáždit citlivá data, jako jsou přihlašovací údaje do služby Steam nebo platební údaje (např. údaje o kreditních kartách)
 11. Videa, která přímo nesouvisí s produktem vydaným ve službě Steam
 12. Neinteraktivní 360stupňová VR videa
 13. Aplikace založené na technologii blockchain, které zajišťují či zprostředkovávají výměny kryptoměn nebo NFT

Přijímané typy obsahu
Pro distribuci ve službě Steam přijímáme primárně hry. Neherní software musí spadat do jedné z následujících kategorií:
 • Animace a modelování
 • Tvorba videa/zvuku
 • Design a ilustrace
 • Úprava fotografií
 • Vzdělání a tutoriály
 • Finance a účetnictví
 • Nástroje pro hráče
 • Nástroje pro VR (drivery, překrytí, utility)

Kromě výše uvedených zásad se obsah distribuovaný ve službě Steam musí samozřejmě řídit Distribuční dohodou služby Steam, Smlouvou o užívání služby Steam, Pravidly chování online ve službě Steam a Zásadami ochrany soukromí ve službě Steam.


Nejprve se musíte přihlásit
Kliknutím na tlačítko níže se přihlaste pomocí svého účtu služby Steam a zahajte registraci do programu Steam Direct.