Oansluten

Hem Dokumentation och hjälp
Community Data

Fler länkar och information finns tillgängliga när du har registrerat dig och loggat in på ditt konto här

WARNING: The community XML data is deprecated. We recommend using the web APIs whenever possible.

Steam provides access to community data in an XML format that can be consumed by game developers and other community sites. It is important to note that a player's data might be unavailable if the player's privacy settings prevent the data from being exposed.

Player Profile

Information presented on a player's profile page is available using the player's 64-bit Steam ID with:
or using their Custom URL (set by the user in their profile):

Player Game Stats

To retrieve game stats, you will need the game's Steam Community name. Developers can contact Valve to obtain the community name for their game.

You can retrieve stats and achievements for a player per game using the player's 64-bit Steam ID with:
or using their Custom URL (set by the user in their profile):

Note: For most games, the Steam Community only exposes achievements a user has received. However, a player's game play stats are exposed for games that have a custom Steam Community stats page.

For games that are configured to expose raw stats data, you can retrieve stats for a user using their 64-bit Steam ID and the game's Application ID with:

or using their Custom URL (set by the user in their profile) and the game's Application ID with:

Leaderboards

To retrieve entries for a leaderboard, you will need the leaderboard's ID. The ID for each leaderboard is returned in the list of leaderboards for a game.

You can retrieve the list of leaderboards for a game using the game's Steam Community name with:
You can retrieve all leaderboard entries created by friends of a player using the player's 64-bit Steam ID with: You can retrieve a global range of leaderboard entries with (StartRange and EndRange are integers):

Groups

You can retrieve the list of members in a group by using the group's 64-bit Steam ID with: or using the group's Steam Community name with:

Fler frågor?

Ask questions on the Community Data discussion forum

 

Valve-konfidentiellt

Denna sidan för begränsad åtkomst innehåller Valve-konfidentiell information. Du måste ha ett sekretess- och/eller licensavtal som täcker konfidentiell information med Valve för att använda eller komma åt denna sida.