Steamworks-dokumentation
Brugeranmeldelser

Oversigt

Brugere, der har registreret spilletid i dit produkt på Steam, kan skrive anmeldelser og indikere, om de anbefaler dit produkt til andre brugere. Disse anmeldelser vises muligvis på dit produkts butiksside og i Steam-fællesskabet, afhængigt af hvor mange brugere, der finder anmeldelserne nyttige. Den samlede mængde positive og negative anmeldelser bruges til at beregne et anmeldelsespointtal, som ligeledes vises på din butiksside, og som giver et overblik over, hvordan kunderne har anmeldt dit produkt i løbet af de seneste 30 dage og i dets samlede levetid.

Anmeldelser er en nem måde for kunderne at dele deres erfaringer med dit produkt på og beskrive, hvordan dit spil eller din software har kunnet leve op til deres forventninger. Kundeforventninger kan opstå på mange måder – som følge af markedsføringen på selve produktsiden, som følge af gameplay-videoer eller -stillbilleder og som følge af forhåndsfrigivede eksemplarer, som sendes til pressen osv. Det kan være nyttigt at bruge anmeldelser som feedback-kanal for bedre at forstå, om forventningerne fastlægges og imødekommes korrekt.

Brugsregler for udviklere

Vi har relativt stor tiltro til de data, vi får fra brugeranmeldelser vedr. produkter på Steam. Vi betragter det som sådan ikke som en fordel for kunderne, at individuelle udviklere eller spil opfordrer kunderne til at skrive anmeldelser. I tråd med dette kan du nedenfor læse regler for ting, du ikke bør gøre med hensyn til brugeranmeldelser:

 • Forsøg ikke at misbruge eller manipulere anmeldelsessystemet "kunstigt".
 • Bed ikke om anmeldelser i bytte for spil, DLC, penge eller andre former for belønninger. En undtagelse herfra er at sende et eksemplar af dit spil til pressen eller internetpersonligheder for at få forhåndsanmeldelser eller anmeldelser.
 • Bed ikke kunderne om at anmelde dit produkt inde fra din applikation.

Sådan vises anmeldelser

 • Tidlig adgang: Når et produkt frigives fuldstændigt fra tidlig adgang, bliver anmeldelser fra tidlig adgang-perioden markeret på butikssiden. Hvis en bruger opdaterer sin anmeldelse fra Tidlig adgang, efter produktet er blevet udgivet, fjernes Tidlig adgang-flaget fra anmeldelsen.
 • Anmeldelser af spil, som gives gratis: Når de skriver en anmeldelse, kan kunderne angive, om de har fået produktet gratis. Dette anbefales i forbindelse med presse- eller kampagneeksemplarer.
 • Anmeldelser af forhåndsudgaver: Hvis en eller anden har modtaget et eksemplar af dit produkt forud for udgivelsen (normalt i forbindelse med en udgivelsestilsidesættelsesnøgle) og skriver en anmeldelse, bliver anmeldelsen mærket som "Anmeldelse af forhåndsudgave".
 • Anmeldelsespointtal: Øverst på butikssiden fremgår to anmeldelsespointtal – ét for de seneste 30 dage og ét for produktets levetid. Kun køb (ikke nøgleaktivering) fra den konto, anmeldelsen skrives fra, indregnes i anmeldelsespointtallet.

Anmeldelser i Steam-biblioteket

Når brugere har spillet et spil i et stykke tid, bliver de bedt om at skrive en anmeldelse i Steam-klienten. Hvis en bruger skriver en negativ anmeldelse af et spil og derefter spiller det i længere tid, kan Steam bede vedkommende om at opdatere anmeldelsen. Dette kan være nyttigt i tilfælde, hvor et problem, som kunden havde, da vedkommende skrev anmeldelsen, er blevet løst, eller hvis kunden har skiftet mening om spillet.

Moderering af anmeldelser

Vi arbejder hårdt på at sikre, at Steam forbliver et sikkert sted for kunder og udviklere, men vi har brug for din hjælp til at identificere tilfælde af krænkelser, chikane og overtrædelser af vores vilkår. Vi beder dig flagmarkere tilfælde, hvor en anmeldelse er upassende, eller hvor anmelderen tager del i skadelige handlinger.

Flagmarkering af anmeldelser

Der kan forekomme situationer, hvor anmeldelser indeholder upassende materiale, herunder f.eks. svindel eller chikane, eller på anden måde er krænkende. Der forekommer lejlighedsvist også anmeldelser, der er fuldstændigt usaglige og slet ikke har noget med dit produkt at gøre, eller som overtræder bestemte Steam-retningslinjer. Der kan være flere grunde til, at du bør flagmarkere en anmeldelse:
 • Anmeldelsen er krænkende eller indeholder krænkende sprog.
 • Anmeldelsen er usaglig eller slet ikke en anmeldelse af spillet, softwaren eller tjenesten.
 • Anmeldelsen overtræder en eller flere af vores regler og retningslinjer for Steam: Diskussioner, anmeldelser og brugerskabt indhold.

Flagmarkering bør være forbeholdt entydige tilfælde. Hvis du er i tvivl, bør du lade brugerne stemme anmeldelsen ned og bruge rapporteringsværktøjet. I de fleste tilfælde vil usaglige anmeldelser ikke blive vurderet som nyttige af kunderne, og dermed bliver de ikke vist for særligt mange brugere.

Sådan flagmarkerer du en anmeldelse:
 1. Klik på overskriften "Anbefales" eller "Anbefales ikke" for en anmeldelse for at åbne den detaljerede visning af den pågældende anmeldelse.
 2. Du finder en orange sektion i højre kolonne for "moderatorkontrolelementer", og denne indeholder en rullemenu til flagmarkering af anmeldelsen.
 3. Vælg "Krænkende", hvis anmeldelsen indeholder svindel eller chikane eller på anden måde er krænkende for udviklere eller brugere.
 4. Vælg kun "Ikke relevant", hvis anmeldelsen ikke har noget at gøre med dit produkt eller den tjeneste, du leverer. Et eksempel kunne være, hvis anmeldelsen omtaler iskager i stedet for dit strategispil.
 5. Begge valgmuligheder viser efterfølgende en dialogboks med en bekræftelse. Vælg derefter "OK". Steam-fællesskabsmoderatorer eller Valve-medarbejdere gennemgår derefter markerede anmeldelser og sletter dem eller fjerner markeringen i relevant omfang.

Misforstod vi noget?

Hvis en anmeldelse, som du har flagmarkeret, blev markeret som løst af Valves modereringsteam, og du mener, at vi har lavet en fejl, bedes du kontakte os, så det kan blive afklaret.

Beskriv situationen kort sammen med et link til den pågældende anmeldelse. Vi tager gerne et ekstra kig og giver flere oplysninger omkring vores beslutning.

Reaktion på anmeldelser

Der kan forekomme tilfælde, hvor anmelderen har forkerte oplysninger eller muligvis er stødt på en fejl, som siden er blevet udbedret. Vi har tilføjet værktøjer, som gør det muligt for udviklere at svare direkte på sådanne anmeldelser, så det sikres, at fællesskabet ikke løber af sporet.

Dette svar vil være synligt for alle, der kan se anmeldelsen, og det bliver markeret som officielt svar fra udvikleren.

Sådan svarer du direkte på en anmeldelse:
 1. Klik på overskriften "Anbefales" eller "Anbefales ikke" for en anmeldelse for at åbne den detaljerede visning af den pågældende anmeldelse.
 2. Du finder en orange sektion i højre kolonne for "moderatorkontrolelementer", og denne indeholder et link til "Skriv officielt udviklersvar".
 3. Når du klikker på linket, åbnes der et tekstfelt, hvor du kan indtaste dit svar. Det er vigtigt at sørge for, at det er tydeligt og kortfattet.
 4. Svaret vises derefter umiddelbart under den tilhørende anmeldelse og vil kunne ses af alle, som også kan se anmeldelsen.
Selv om det kan være fristende, er det ikke nødvendigt at reagere på alle anmeldelser. Et svar fra udvikleren vil ofte tiltrække sig mere opmærksomhed end den oprindelige udtalelse og kan potentielt gøre en småting til en langt større fællesskabsdiskussion. Det er heller ikke en god idé at bruge denne funktion til at modbevise en kundes udtalelser. Din direkte opmærksomhed kan ses som validering eller et defensivt forsøg på at lukke munden på dine kunder.

Anbefalede fremgangsmåder

Du vil støde på alle typer af anmeldelser. Nogle anmeldelser er utroligt nyttige og konstruktive, hvorimod andre repræsenterer frustration eller en ufuldstændig vurdering af et produkt. Anmeldelser bør bruges om en kanal for feedback, men lad dem ikke dominere eller distrahere din opmærksomhed fra produktet.

 • Fastsæt en begrænsning på, hvor meget tid du vil bruge på at læse anmeldelser. Når du har noteret den meningsfulde feedback, skal du rette din opmærksomhed tilbage på produktet.
 • Du behøver ikke svare på alle anmeldelser. Der vil være tilfælde, hvor det er værd at uddybe noget med et svar, men sørg for, at du reflekterer over, hvordan din kommunikation vil blive modtaget.
 • Lad være med at diskutere med anmeldere. Lad dit fællesskab besvare hinandens spørgsmål. Dit svar kan ses som et forsøg på at lukke munden på brugere eller at modbevise en andens mening.
 • Læs vores artikel Bedste fremgangsmåder til moderering, da mange oplysninger i artiklen også gælder for anmeldelser.

Bombardering af anmeldelser

En bombardering af anmeldelser betyder, at et stort antal af spillere bruger anmeldelser til at udtrykke deres utilfredshed, sænke en anmeldelsesscore og fremkalde en reaktion. Dette kan være en foruroligende og overvældende oplevelse, særligt hvis der ikke er en indlysende måde at løse problemet på. Den gode nyhed er, at der er funktioner, som du kan bruge til at håndtere følgerne af en anmeldelsesbombardering. Du kan også følge de angivne anbefalede fremgangsmåder for at undgå at gøre situationen værre.

Hvad skal jeg gøre?

 • Kontakt os via e-mail eller gennem vores partnersupportkanal. Vi kan give dig flere oplysninger og tilføje ekstra moderatorer til at hjælpe dig med at flagmarkere misbrug og holde øje med din diskussionshub.
 • Brug tid på at finde ud af, hvor anmeldelsesbombarderingen kom fra. Hvis du ødelagde en funktion eller introducerede en ny fejl, kan det være ret enkelt at arbejde på at reparere fejl og håndtere den negative feedback på denne måde. Hvis det drejer sig om noget, som ikke er relevant for produktet eller den givne ydelse, vil den anormale periode med anmeldelser blive fjernet fra den samlede score. Du kan læse mere om, hvordan vi skelner mellem de to situationer her.
 • Vi fraråder at censurere eller diskutere med anmeldere offentligt – det er en kamp, som du kun kan tabe. Vi har aldrig set, at dette hjælper med at stoppe negative anmeldere, men det er derimod en effektiv måde til at få dem til at fortsætte.
 • Sørg for, at ingen på dit team bliver til et offer. Hvis du kommunikerer, skal du overveje at gøre det fra en anonym udviklerkonto. Du kan oprette en konto, som er specifikt beregnet til dette, og tilføje den til din partnergruppe fra oversigtssiden for tilladelser.
 • Sørg for at prioritere dit teams mentale og følelsesmæssige velbefindende. Dette er en potentiel pris for en bombardering af anmeldelser, som er svær at måle, men som højst sandsynligt vil være den største udfordring under en begivenhed som denne.

Tingene vil blive normale igen.

I alle eksemplerne, vil mængden af anmeldelser og følelserne falde til ro efter et par dage. Anmeldelserne i denne periode vil blive indsamlet af Steam og identificeret som sådan af dine kunder. I tilfælde med bombarderinger af anmeldelser, som er irrelevante, vil anmeldelserne ikke tælle med i din samlede score.

Størstedelen af anmeldelser, som har med anmeldelsesbombarderinger at gøre, markeres typisk ikke som nyttige. Når kampagnen er slut, er det mindre sandsynligt, at de vil dukke op i din anmeldelsesfeed. Vi har heller ikke set en sammenhæng mellem anmeldelsesbombarderinger og købsadfærd.

API-adgang til anmeldelser

Du kan foretage et API-kald for at få programmeringsmæssig adgang til brugeranmeldelser inden for et bestemt datointerval, eller som overholder bestemte kriterier. Få mere at vide her.

Ofte stillede spørgsmål

Sp. Jeg er spiludvikler. Kan jeg reagere på anmeldelser?
Sv. Ja, når du skriver i kommentarfelterne til anmeldelser af dit produkt, bliver din kommentar flagmarkeret som værende fra udvikleren.
Derudover kan du bruge det angivne område til at skrive en udviklerkommentar, som bliver vist mere tydeligt.

Sp. Jeg er en udvikler. Kan jeg slette anmeldelser af mit produkt?
Sv. Ikke direkte. Hvis du finder krænkende anmeldelser, kan du flagmarkere dem. Anmeldelsen vil fortsat fremgå på din butiksside, indtil en moderator enten sletter anmeldelsen eller fjerner flagmarkeringen.

Sp. Mit spil eller min software har ændret sig meget siden lanceringen. Afspejler anmeldelserne dette?
Sv. De anmeldelser, der er mest fremtrædende på din butiksside, udvælges blandt nyligt skrevne, nyttige anmeldelser, som burde afspejle spillets eller softwarens aktuelle tilstand. Ældre anmeldelser udfases med tiden, og anmeldelser, der er skrevet under Tidlig adgang, markeres i overensstemmelse hermed.

Sp. Skal kunder have købt mit spil for at kunne skrive en anmeldelse af det?
Sv. Køb er ikke påkrævet. Kunder kan skrive en anmeldelse for alle produkter, de har startet via Steam. Uanset om kunden har registreret en Steam-nøgle, som er fremskaffet et andet sted, har deltaget i en Steam Gratis weekend, har spillet et gratis spil eller har spillet et spil via Deling af familiebibliotek, vil vedkommende kunne skrive en anmeldelse af dit produkt, når bare kunden har spillet det. Kundens spilletid i det pågældende spil eller tidsforbruget i den pågældende softwaretitel bliver vist ved siden af deres anmeldelse.

Mens anmeldelser fra alle ovenstående situationer vises og kan læses, er det ikke alle anmeldelser, som bidrager til et spils anmeldelsesscore. Kun anmeldelser, som skrives fra en konto, som har købt og spillet det pågældende spil, bidrager til spillets anmeldelsesscore.

Sp. Kan kunder skrive en negativ anmeldelse?
Sv. Ja. Kunder kan skrive en negativ eller positiv anmeldelse, ligegyldigt hvad deres begrundelse er. Hvis kunderne er utilfredse med produktet eller ikke mener, at det holder, hvad det har lovet, kan de skrive en anmeldelse for at fortælle andre kunder, hvorfor de ikke anbefaler det.

Sp. Kan kunderne rapportere krænkende anmeldelser?
Sv. Ja, på samme måde som andet indhold, der deles på Steam, har enhver anmeldelse en "flag"-knap, som kan bruges til at rapportere stødende indhold.

Sp. Nogle kunder baserer deres anmeldelse på fremgangsmåder eller data, som ikke vedrører spillet. Er det tilladt?
Sv. Ja. Steam-anmeldelser har en tendens til at afspejle kundernes tilfredshed med selve spillet og værdien for pengene, forretningspraksissen og oplevelsen af at være en del af spillets fællesskab. Dette er alt sammen gyldig feedback og afspejler, hvad kunderne synes om oplevelsen, som dit spil giver.

Sp. Mit spil får bombarderinger af anmeldelser. Vil Steam markere det og fjerne det fra min samlede score?
Sv. Hvis din score bliver berørt af en anmeldelsesbombardering (en unormal ændring i mængden af anmeldelser og følelserne i dem), bør du kontakte Valve via e-mail eller gennem vores partnersupportkanal, så vores team kan vurdere anmeldelserne og give dig flere oplysninger.

Sp. Kan jeg bruge Steam-brugeranmeldelser i mit markedsføringsmateriale?
Sv. Hvis du ønsker at bruge en brugeranmeldelse i dit markedsføringsmateriale, skal du henvende dig til den pågældende bruger og få brugerens tilladelse.