Steamworks-dokumentasjon
Lokalisering og språk

Oversikt

Denne veiledningen forklarer hvordan språk støttes på Steam. Steam er en global plattform med full offisiell støtte for 29 språk på tvers av mange funksjoner på plattformen. Å støtte så mange spill, valutaer og betalingsmetoder som mulig gjør det mulig for Steam å tilby best mulig opplevelse til kunder over hele verden. Over 60 % av brukere på Steam bruker plattformen på et annet språk enn engelsk, så det er viktig å rette opplevelsen du tilbyr, mot disse brukerne.

Typer lokalisering

Steam støtter opptil to atskilte typer lokalisering – butikkside og i spill. Du kan bruke hver av disse uavhengig fra den andre, men støtte for begge er optimalt.

Behandling av oversettelse i butikksiden

Steam lar deg lokalisere innhold på butikksiden, inkludert tekst, bilder og trailere. Du kan angi tekst for flere språk ved å trykke på nedtrekksmenyen for språk oppe til høyre på en hvilken som helst tekstredigering i partnerportalen i Steamworks.
Tips: Hvis du oversetter innholdet på butikkside til språk du vurderer å støtte, kan du se på regionale ønskelister for spillet for å få et inntrykk av hvor spillet kanskje kan bli populært og hvilke språk som dermed bør ha høyere prioritet for å få en oversettelse.

Behandling av oversettelse i spill

Du kan også fortelle kunder om hvilke språk produktet støtter i spill. Det finnes alternativer for undertekst, grensesnitt og fullstendig lyd for alle språk.

ingame.PNG
Eksempel på alternativ for språk i spill på Steam

Hvis et spill har støtte for flere språk, men innholdet for et spesifikt språk er lite, så er det ikke nødvendig å bryte opp innholdet i atskilte depoter. Istedenfor kan spillet heller bruke et enkelt depot, og be Steam om språket som brukeren har valgt med API-et ISteamApps::GetCurrentGameLanguage. Dette sender tilbake en av språkkodene i API-et oppført it støttede språk. Du må angi grunnleggende språk som spillet har støtte for. Du kan gjøre det på siden for behandling av depoter.

På den andre siden, hvis produktet har en stor mengde data som er spesifikk for språk, så anbefales det å lagre dataene i atskilte språkspesifikke depoter. Et ytterligere depot per språk. På denne måten leverer Steam kun innhold som gjelder for språket brukeren har valgt. Se Uploading to Steam for mer informasjon om hvordan man bygger språkspesifikke depoter på Steam.

Lokaliserte applikasjonsnavn

Du kan angi lokaliserte navn på produktet i generelle applikasjonsinnstillinger i seksjonen for Steamworks-innstillinger for applikasjonen. Å angi et lokalisert navn for et språk gjør at navnet vises for kunder som kjører Steam på det språket.

localize_game_name.jpg

Hvis du angir lokaliserte navn i seksjonen for Steamworks-innstillinger, så overstyrer dette navn som angis i seksjonen for butikkside for språket, slik at det lokaliserte navnet som vises i butikksiden alltid samsvarer med det lokaliserte navnet som kunden ser i biblioteket.

Det lokaliserte navnet brukes i anbefalte søk for kunder på språket. Navnet som brukes i utgangspunktet (ikke lokalisert) falles også tilbake på i anbefalte søk. I tillegg er enkelte eldre applikasjoner og API-er ikke bevisste på språk, og kan da vise tilbakefallsnavnet.

Pakkenavn kan også lokaliseres. Velg pakken du har lyst til å legge et lokalisert navn til, trykk for å redigere pakenavn, og legg til lokalisert navn.

Merk: lokalisering av spillets navn er underlagt de samme begrensningene som endring av spillets navn. Ta en titt på Endring av navnet til et spill for mer informasjon.

Lokaliserte kunngjøringer i samfunnet

Kunngjøringer som legges ut i samfunnssentralen og på butikksiden kan også lokaliseres.

Ta en titt på lokaliseringsseksjonen i verktøyet for begivenheter og kunngjøringer på Steam for mer informasjon.

Anbefalte fremgangsmåter

  • Prioriter lokaliseringsplanen – Du bør ikke føle deg presset til å lokalisere for hvert språk, og ikke alle språk gir samme fortjeneste. Ta en titt på trafikk til butikksiden, salg og tilbakemeldinger fra samfunnet for å hjelpe deg med å finne en plan. For å få en oversikt over bruk av språk blant brukere på Steam, så kan du ta en titt på Steams maskinvareundersøkelse og velge språkraden, og så utvide den for å se detaljert informasjon.
  • Gi ut ytterligere språk som en oppdatering. Bruk verktøyene for kunngjøringer i samfunnet og synlighetsrunder for å la kunder få vite om nytt innhold. Du bør også vurdere å kjøre et salg hvis oppdateringen er stor nok.
  • Jo mindre et språk ligner på engelsk, jo høyere er forventet fortjeneste. Mange kunder i Asia snakker for eksempel ikke engelsk, mens mange kunder i Europa gjør det.
  • Steam foretrekker produkter som er lokaliserte. Støtte for språk avgjøres av innstillinger i spillet, ikke butikksiden (men hvis produktet er lokalisert, så bør du vurdere å lokalisere butikksiden også).
  • Ikke forveksle språk med geografi – Kunder på Steam bruker forskjellige språk, og innstillingene deres varierer uavhengig av hvor de befinner seg geografisk. Hvis du har ytterligere språk i produktet ditt, så kan du i tillegg gjøre dem tilgjengelige for hele kundegruppen din, og ikke bare kunder i et spesifikt område.

Støtte for språk i prestasjoner

Du kan lokalisere noen av applikasjonens navn og beskrivelser på prestasjoner. Når du ber om en prestasjonsstreng gjennom API-et, så sender Steam tilbake lokalisert informasjon basert på språket brukeren har valgt i spillet. Du kan sette opp lokaliseringsdata for prestasjoner i seksjonen for prestasjonslokalisering i panelet for applikasjonsadministrasjon.

Gold Master-støtte for språk

Verktøyet Gold Master kan tilpasse den selvinstallerende pakken til brukerens språk. Se dokumentasjonen om Gold Master-lokalisering for mer informasjon.

Støttede språk

For en fullstendig liste over støttede språk og tilknyttet språkkode i API-et, ta en titt på Språk som støttes på Steam

Samarbeid med oversettelsesleverandører

Det finnes mange gode oversettelsesbedrifter over hele verden som er spesialister på å oversette spillinnhold. Når du vurderer hvem du vil jobbe med på oversettelese av spillinnholdet, så finnes det noen få ting du bør vurdere:
  • Bestem deg for språkene du vil bruke – Noen bedrifter er kjente for fokus på språk i spesifikke regioner.
  • Sammenlign priser for å få et godt bilde av hvor mye tjenestene koster.
  • Se om du trenger både lokalisering og kvalitetskontroll av lokaliseringen. For eksempel hvis du vil ha en upartisk kvalitetskontroll, så kan du la ett firma utføre lokaliseringen, og la et annet firma ta seg av kvalitetskontrollen. Alternativt, hvis du er i nær kontakt med medlemmer i samfunnet ditt som snakker andre språk, så kan du be om tilbakemelding direkte fra spillere. Vurder om du kan sette opp en metode de kan bruke for å levere slik tilbakemelding når du begynner å støtte språkene deres (f.eks. ved å sette opp et spesifikt underforum eller et annet diskusjonsområde).
  • Vurder hvor vanskelig det er å lokalisere spillet. Har det mye tekst, mye historie og er det lett å forholde seg til for et globalt publikum? Dette kan påvirke hvilken oversettelsesleverandør man bør bruke for spesifikke språk.
  • Be om en oversikt eller liste over spill som en leverandør har jobbet med, og spør dem om nøyaktig hva slags arbeid de utførte med disse spillene. Alle pleier å føre opp toppklientene sine, men de spesifiserer ikke nødvendigvis om de jobbet med spillinnhold, tekniske manualer eller til og med kun markedsføring. Dette er ganske forskjellige ting, så det er opp til deg å følge opp og få mer informasjon slik at du kan finne ut mer på egen hånd.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan påvirker språkstøtte spillets synlighet?
Se dokumentasjonen om synlighet på Steam for mer informasjon.