Steamworks-dokumentation
Lokalisering og sprog

Oversigt

Denne guide forklarer, hvordan sprog understøttes på Steam. Steam er en global platform med fuld officiel understøttelse af 29 sprog på tværs af en lang række platformfunktioner. Med understøttelse af flest mulige sprog, valutaer og betalingsmetoder leverer Steam den bedst mulige oplevelse til kunder i hele verden. Flere end 60% af Steams brugere benytter Steam på et andet sprog end engelsk, så det er vigtigt at skræddersy den oplevelse, du tilbyder til disse brugere.

Lokaliseringstyper

Steam understøtter to forskellige slags lokalisering: oversættelser til butikssider og til spil. Du kan bruge begge uafhængigt af hinanden, men det er ideelt at understøtte begge.

Administrering af oversættelse af butiksside

Steam giver dig mulighed for at oversætte indholdet på din butiksside, inklusive skriftlige beskrivelser, billeder og trailere. Du kan indtaste tekst til flere forskellige sprog ved at klikke på sprogrullemenuen i øverste højre hjørne af en vilkårlig teksteditor i Steamworks-partnerportalen.
Tip: Hvis du oversætter indholdet på din butiksside til sprog, som du overvejer at understøtte, kan du kigge på regionale ønskelister for dit spil for at få en idé om, hvor dit spil måske kan blive populært, og hvilke sprog det derfor kan være godt at give højere prioritet med hensyn til oversættelse.

Administrering af oversættelser i spil

Du kan også fortælle kunderne, hvilket sprog dit produkt understøtter i spillet. Der er valgmuligheder for undertekster, grænseflade eller fuld lydunderstøttelse for hvert sprog.

ingame.PNG
Eksempel på valgmuligheder vedr. sprog spil på Steam

Hvis et spil understøtter flere sprog, men det sprogspecifikke indhold er begrænset, er det ikke nødvendigt at opdele indholdet i individuelle depoter. Spillet kan i stedet benytte et enkelt depot og spørge Steam om det sprog, som brugeren har valgt, ved at bruge API'en ISteamApps::GetCurrentGameLanguage. Dette vil returnere en af API-sprogkoderne, der fremgår af understøttede sprog. Du skal definere de basissprog, som dit spil understøtter. Det kan du gøre på siden Administrer depoter.

Hvis dit produkt på den anden side har en stor mængde sprogspecifikke data, anbefales det, at du lagrer disse data i separate sprogspecifikke depoter. Ét supplerende depot pr. sprog. På denne måde leverer Steam kun indholdet, der er specifikt for sproget, som brugeren kører. Se Upload til Steam for at få mere at vide om opbygning af sprogspecifikke Steam-depoter.

Lokaliserede applikationsnavne

I "Generelle applikationsindstillinger" i sektionen med Steamworks-indstillinger for din app kan du indtaste lokaliserede navne til dit produkt. Når du angiver et lokaliseret navn for et sprog, bliver dette navn vist til kunder, som kører Steam på det pågældende sprog.

localize_game_name.jpg

Hvis du angiver lokaliserede navne i indstillingssektionen i Steamworks, vil dette overskrive alle navne i butikssidesektionen for det pågældende sprog, så det lokaliserede navn, som vises på butikssiden, altid matcher navnet, som kunden ser i biblioteket.

Det lokaliserede navn vil blive brugt til forslag til søgninger for kunder på det pågældende sprog. Grundnavnet (det ikke-lokaliserede navn) kan også bruges som fallback til forslag til søgninger. Derudover kan det være, at nogle ældre applikationer og API'er ikke er bevidste om sprog, og de viser derfor det originale navn.

Pakkenavne kan også oversættes. Vælg den pakke, du vil give et lokaliseret navn. Klik på "Rediger pakkenavn", og tilføj det lokaliserede navn.

Bemærk: Oversættelse af spilnavnet er underlagt de samme begrænsninger som ændring af spilnavnet. Se: Ændring af spilnavn for at få flere oplysninger.

Lokaliserede fællesskabsmeddelelser

Meddelelser, som du slår op i din fællesskabshub og på din butiksside, kan også oversættes.

Se afsnittet "Lokalisering" i "Værktøjer til begivenheder og meddelelser" for at få flere oplysninger.

Anbefalede fremgangsmåder

  • Prioriter din lokaliseringsplan – Du bør ikke betragte det som nødvendigt at lokalisere til alle sprog, ligesom det ikke er alle sprog, der giver samme afkast på investeringen. Se på trafikken til din butiksside, omsætningen og tilbagemeldinger fra fællesskabet, når du udarbejder din plan. Du kan få et indtryk af sprogbrugen blandt Steams samlede brugerbase ved at gennemse den seneste af Steams hardwareundersøgelser og vælge rækken "Sprog" for at se nærmere oplysninger.
  • Udgiv supplerende sprog som en opdatering. Brug værktøjerne "Fællesskabsbekendtgørelser" og "Opdater synlighedsrunde" for at gøre kunderne opmærksomme på dit nye indhold. Du kan også overveje at køre et udsalg, hvis opdateringen er vigtig nok.
  • Jo mindre et sprog ligner engelsk, desto højere afkast kan man forvente. Mange kunder i f.eks. det asiatiske område taler ikke engelsk, mens mange kunder i europæiske lande er fortrolige med sproget.
  • Steam foretrækker produkter, der er lokaliseret. Sprogunderstøttelse fastlægges ved de spilinterne sprogindstillinger, ikke butikssiden (men hvis dit produkt er lokaliseret, bør du også overveje at lokalisere din butiksside).
  • Sprog må ikke forveksles med geografi – Kunderne på Steam taler forskellige sprog, og deres præferencer varierer uafhængigt af deres geografiske tilhørsforhold. Hvis du har supplerende sprog til rådighed til dit produkt, bør du gøre dem tilgængelige for hele din kundebase og ikke bare kunderne i en bestemt region.

Sprogunderstøttelse til præstationer

Du kan oversætte nogle af præstationsnavnene og beskrivelserne i din applikation. Når en forespørgsel sender en præstationsstreng gennem API'en, vil Steam returnere de lokaliserede oplysninger baseret på det sprog, brugeren har valgt i spillet. Du kan konfigurere lokaliseringsdata i afsnittet Præstationslokalisering i panelet "App-administrator".

Gold Master-sprogunderstøttelse

Gold Master-værktøjet kan tilpasse den selvinstallerende pakke til brugersproget. Se dokumentationen om Gold Master-lokalisering for at få nærmere oplysninger.

Understøttede sprog

Se den komplette liste over understøttede sprog og deres tilknyttede API-sprogkode her: Understøttede sprog på Steam

Arbejde med oversættelsesleverandører

Der er mange gode oversættervirksomheder rundt omkring i verden, som har specialiseret sig i spiloversættelser. Når du skal beslutte, hvem du vil arbejde med til oversættelse af dit spil, er der et par ting at overveje:
  • Fastlæg dine målsprog: Nogle virksomheder er kendt for at fokusere på eller være stærkere inden for visse regioners sprog end andre.
  • Sammenlign priser for at finde ud af, hvad serviceydelserne koster.
  • Undersøg, om du skal bruge både lokalisering og kvalitetssikring vedr. lokaliseringen.. Hvis du f.eks. vil have en upartisk kontrol af det færdige resultat, kan du få ét firma til at lave lokaliseringen og et andet til at håndtere kvalitetssikringen. Hvis du har tæt kommunikation med medlemmer af dit fællesskab, der taler andre sprog, kan du alternativt forsøge at indhente feedback direkte fra dine spillere. Overvej, om du kan konfigurere en mulighed, så de kan give dig denne feedback, når du begynder at understøtte andre sprog (f.eks. ved at konfigurere et specifikt underforum eller et andet diskussionsområde).
  • Overvej, hvor vanskeligt dit spil bliver at lokalisere. Er teksten meget tung/fuld af historiefortælling/nem at forholde sig til globalt? Dette kan have indvirkning på, hvilken oversættelsesleverandør der er bedst egnet til specifikke sprog.
  • Bed om en referenceliste over spil, som den pågældende leverandør har arbejdet på, og spørg, hvad de præcist har lavet på de pågældende spil. Alle anfører deres vigtigste kunder, men de oplyser muligvis ikke, om de har oversat spilindholdet, tekniske manualer eller måske bare markedsføring. Disse ting er meget forskellige, så det er op til dig at følge op og indhente flere oplysninger, så du kan undersøge videre på egen hånd.

Ofte stillede spørgsmål

Sp. Hvordan påvirker sprogunderstøttelse mit spils synlighed?
Sv. Information om synlighed kan findes i dokumentationen om synlighed på Steam.