Dokumentace systému Steamworks
Lokalizace a jazyky

Přehled

Na této stránce se dozvíte vše o lokalizaci a jazycích ve službě Steam, která jakožto globální platforma oficiálně podporuje 28 jazyků napříč všemi svými částmi – ostatně podpora co nejvíce jazyků, měn a způsobů platby je tím, co službu Steam odlišuje a povyšuje nad ostatní. V souvislosti s lokalizací pak platí, že více než 60 % zákazníků má ve službě Steam nastavený jiný jazyk než angličtinu a v potaz by to měli brát i vývojáři her ve službě distribuovaných.

Typy lokalizace

Ve službě Steam jsou podporovány dva oddělené typy lokalizace – lokalizace stránky hry v obchodu a lokalizace samotné hry. Typy můžete použít nezávisle na sobě, nicméně ideální je nabízet oba.

Správa lokalizace stránky v obchodu

Stránka Vaší hry v obchodu služby Steam může mít lokalizovaný obsah, a to včetně textového popisu, obrázků i upoutávek. Konkrétně texty lze v různých jazycích zadat tak, že vpravo nahoře nad textovým editorem v systému Steamworks vyberete požadovaný jazyk z rozbalovací nabídky a vložíte vhodný text.

Správa lokalizace hry

Na stránce v obchodu je také přítomna speciální sekce, ze které se zákazníci dozvědí o jazycích podporovaných danou hrou. Úrovně podpory jsou „Rozhraní“, „Zvuk“ a „Titulky“.

ingame.PNG
Ukázka podporovaných jazyků v obchodu.

Pokud Vaše hra podporuje více jazyků, ale obsah, na který se lokalizace vztahuje, je menšího rozsahu, není nutné tento obsah rozdělovat do samostatných úložišť. Hra může bez problémů používat jedno úložiště a pomocí funkce ISteamApps::GetCurrentGameLanguage se dotazovat klienta služby Steam na jazyk uživatele, který je vykazován jako kód (viz podporované jazyky). Vy však musíte určit základní jazyky podporované hrou, což je možné ze stránky Správa úložišť.

Na druhou stranu, pokud Vaše hra zahrnuje velké množství dat specifických pro určité jazyky, je doporučeno rozdělit tato data do oddělených úložišť (jedno úložiště na každý jazyk). Klient služby Steam poté uživatelům stáhne pouze obsah odpovídající jejich jazyku. Více informací ohledně vytváření úložišť se specifikovanými jazyky naleznete na stránce Uploading to Steam.

Lokalizace názvu aplikace

Na stránce „Obecná nastavení“ ve správě dat v systému Steamworks je možné přidat aplikaci lokalizovaný název, který se následně zobrazí zákazníkům používajícím službu Steam v daném jazyce.

localize_game_name.jpg

Pokud ve správě dat v systému Steamworks nastavíte lokalizovaný název, automaticky bude přepsán název určený pro daný jazyk ve správě stránky v obchodu, aby se názvy shodovaly napříč obchodem i knihovnou služby Steam.

Lokalizovaný název je dále používán při našeptávání vyhledávání pro zákazníky používající daný jazyk, nicméně základní (nelokalizovaný) název stále zůstává jako záložní varianta. Plus je možné narazit na některé zastaralé aplikace nebo API, která jazyky nerozlišují a vždy používají nepřeložený název.

Chcete-li, můžete lokalizovat také názvy balíků. Jednoduše vyberte požadovaný balík, klikněte na „Upravit název balíku“ a přidejte lokalizovaný název.

Poznámka: Lokalizace názvu hry podléhá stejným omezením jako změna názvu hry. Více informací naleznete na stránce Změna názvu hry.

Lokalizace komunitních oznámení

Oznámení zveřejňovaná v komunitním centru hry a na její stránce v obchodu lze taktéž lokalizovat.

Více informací naleznete na stránce dokumentace popisující nástroje pro správu oznámení a událostí.

Tipy pro lokalizaci

  • Určete prioritu jazyků. Lokalizace do všech jazyků není podmínkou a ne každý jazyk „vrátí“ Vaši investici do překladu. Pro určení priority tedy analyzujte návštěvnost stránky své hry v obchodu, prodeje a komunitní zpětnou vazbu. Statistiky jazyků pro celou uživatelskou základnu služby Steam jsou případně dostupné prostřednictvím hardwarového a softwarového průzkumu (rozbalte řádku „Language“ u spodu stránky).
  • Dodatečné jazyky přidávejte v aktualizacích. Využijte komunitních oznámení a zviditelnění po aktualizaci a dejte svým zákazníkům vědět o přidání podpory nového jazyka. Pokud půjde o nadmíru velkou aktualizaci (např. ještě s jiným obsahem), můžete zvážit také uspořádání slevy.
  • Čím méně je jazyk podobný angličtině, tím vyšší lze očekávat návratnost investice do překladu. Řada zákazníků z Asie například vůbec neovládá angličtinu, zatímco v Evropě je znalost angličtiny podstatně větší.
  • Ve službě Steam jsou zvýhodněny lokalizované produkty. V potaz je brán jazyk podporovaný samotnou hrou, nikoli její stránkou v obchodě (pokud však máte lokalizovanou hru, zvažte také lokalizaci její stránky).
  • Nepleťte si jazyk s geografickou polohou. Zákazníci ve službě Steam mluví různými jazyky a jejich preference se liší nezávisle na tom, kde žijí. Mimochodem, pokud Vaše hra disponuje podporou dodatečného jazyka, tento jazyk by měl být dostupný všem zákazníkům, ne pouze zákazníkům z určitého regionu (někdo může např. mluvit japonsky a bydlet v Česku).

Lokalizace achievementů

Pokud máte zájem, můžete lokalizovat názvy a popisy achievementů Vaší aplikace. Když poté skrze API vyžádáte řetězec s achievementem, vrátí služba Steam lokalizované informace odpovídající jazyku používanému uživatelem. Lokalizaci achievementů lze nastavit na stejnojmenné stránce ve správě dat v systému Steamworks.

Lokalizace finální verze aplikace

Instalátor finální verze („gold master“) aplikace se může přizpůsobit jazyku uživatele. Více informací naleznete na této stránce.

Podporované jazyky

Kompletní seznam podporovaných jazyků a jejich kódů pro API naleznete na stránce Jazyky podporované ve službě Steam.

Spolupráce s překladatelskými agenturami

Po světě působí celá řada schopných překladatelských agentur (nebo jednotlivců) specializujících se na překládání her. Pokud se rozhodnete využít jejich služeb, zvažte následující:
  • Určete své cílové jazyky. Některé agentury se mohou zaměřovat na konkrétní regiony nebo mít experty na konkrétní jazyky.
  • Porovnejte si ceníky jednotlivých agentur a služeb, abyste byli v obraze a mohli vybrat řešení odpovídající Vašim představám.
  • Rozmyslete si, jestli potřebujete lokalizaci i testování lokalizace. Pokud například nechcete nic podcenit, může být vhodné najmout jednu agenturu na lokalizaci a jinou na nezávislé otestování této lokalizace. Pokud jste případně v těsném kontaktu se svými hráči, kteří ovládají jiné jazyky, můžete o zpětnou vazbu požádat přímo je (pro snazší sběr názorů lze vytvořit speciální podfórum v komunitním centru hry).
  • Zvažte, jak náročná je Vaše hra na lokalizaci. Je v ní přemíra textů? Má herní svět vlastní rozsáhlou historii? Je hra specifická pro určité regiony? Odpovědi na tyto a podobné otázky Vám pomohou určit, koho si na překlad vybrat (a kolik Vás to bude stát).
  • Až si vyberete překladatelskou agenturu, vyžádejte si seznam her, na kterých pracovala, a o jakou práci konkrétně šlo. Každý se logicky chlubí svými nejznámějšími klienty, ale ne každý už specifikuje, jestli překládal herní obsah, manuál nebo se staral pouze o marketing. Dobře se tedy poptejte, aby agentura skutečně vyhověla Vašim požadavkům.