Tài liệu Steamworks
Sắp ra mắt

Tổng quan

Bạn có thể đăng một trang Sắp ra mắt cho sản phẩm của mình trước ngày phát hành từ rất sớm. Bằng cách này, bạn có thể thông báo đến khách hàng sản phẩm của mình sắp ra mắt trên Steam và bắt đầu xây dựng lượng khán giả cũng như sự hào hứng cho sản phẩm. Đối với sản phẩm mới, bạn phải có trang Sắp ra mắt trước ngày phát hành ít nhất hai tuần.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đăng trang Sắp ra mắt càng sớm càng tốt. Ngay khi bắt đầu giới thiệu trò chơi công khai, bạn nên đăng tải trang Sắp ra mắt để thu thập ý kiến và cho phép khách hàng thêm nó vào danh sách ước.

Lợi ích

Một khi trang cửa hàng được hiển thị với mọi người, nó sẽ giúp bạn tăng độ nhận diện cho sản phẩm và tạo hứng thú giữa các khách hàng tiềm năng. Ngay khi sẵn sàng làm thương hiệu sản phẩm, ảnh chụp màn hình và mô tả trò chơi, bạn có thể đăng tải một trang 'sắp ra mắt' để bắt đầu sử dụng các công cụ sẵn có trên Steam. Và bạn có thể cập nhật trang cửa hàng bất kỳ lúc nào sau khi trang hoạt động.

Kích hoạt trung tâm cộng đồng: Trung tâm cộng đồng được bật ngay khi trang cửa hàng hiển thị công khai. Đây sẽ là nơi bạn đăng các thông báo, chia sẻ tác phẩm, và cho phép khách hàng đến chia sẻ sự hào hứng cũng như bàn về sản phẩm sắp ra mắt của bạn.

Cho phép thêm vào danh sách ước: Những ai hứng thú có thể thêm tựa sản phẩm của bạn vào danh sách ước ngay khi trang cửa hàng hiển thị công khai. Sau khi bạn nhấn nút 'phát hành' vào ngày ra mắt, Steam sẽ tự động gửi email đến những người đã thêm trò chơi của bạn vào danh sách ước.

Thiết lập

Chuẩn bị: Để đăng trang Sắp ra mắt, bạn sẽ cần tạo một ứng dụng mới, hoàn tất chặng mục phát hành rồi nộp trang của mình cho Valve đánh giá và xét duyệt. Để thực hiện, nhấp "Tạo ứng dụng mới..." từ trang tổng quan Steamworks rồi làm theo chặng mục trên trang đáp cho sản phẩm của bạn. Mọi thứ trong mục "Hiện diện trên cửa hàng" bắt buộc phải có trước khi đăng tải trang cửa hàng.

Gửi đi đánh giá: Sau khi hoàn thành chặng mục, bạn cần nhấn nút "Đánh dấu sẵn sàng chờ đánh giá" trong mục trên cùng trên trang đáp của sản phẩm. Điều này sẽ giúp hiển thị sản phẩm của bạn cho Valve đánh giá và phê duyệt trước khi phát hành.

Đăng tải: Sau khi trang được phê duyệt, bạn cần nhấn vào nút "Đăng dưới dạng Sắp ra mắt" màu xanh lá để cho phép hiển thị trang công khai dưới dạng Sắp ra mắt.

Để biết thêm chi tiết về cách chuẩn bị phát hành, vui lòng xem tài liệu Release Process.

Xuất hiện thế nào & ở đâu

Hiện ngày phát hành: Bạn có thể kiểm soát cách ngày phát hành và độ chi tiết bạn muốn hiển thị trước người chơi.

Vui lòng xem tài liệu Ngày phát hành để biết thêm chi tiết