เอกสาร Steamworks
ใกล้วางจำหน่าย

ภาพรวม

คุณสามารถเปิดหน้า ใกล้วางจำหน่าย ขึ้นมาสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณล่วงหน้าก่อนถึงวันวางจำหน่ายจริงได้ การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณสามารถแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังจะเริ่มออกวางจำหน่ายบน Steam และคุณก็จะสามารถเริ่มสร้างฐานลูกค้าและสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณต้องแสดงหน้าใกล้วางจำหน่ายเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนถึงวันวางจำหน่าย

It is recommended that you publish your Coming Soon page as soon as possible. Right when you begin talking about your game publicly, you should launch your Coming Soon page to start collecting feedback and let customers Wishlist your game.

ประโยชน์

Once your store page is visible to customers, it can help you build awareness for your product and generate excitement among potential customers. เมื่อคุณมีสื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ภาพหน้าจอ และคำอธิบายของเกมคุณแล้ว คุณก็สามารถเปิดหน้า 'ใกล้วางจำหน่าย' ขึ้นมาเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือที่พร้อมใช้งานบน Steam ได้ And you can update your store page whenever you need to once it's live.

เปิดใช้งานศูนย์กลางชุมชน: Once your store page is visible to customers, it will also enable the Community Hub. This gives you a place to post announcements, share artwork, and gives your audience a place to share their enthusiasm and discuss your upcoming release.

สามารถนำไปใส่ไว้ในรายการสิ่งที่อยากได้: Once your store page is visible to customers, interested people can start adding your title to their wishlist. Once you reach your release date and hit the 'release' button, Steam will automatically send an e-mail to those people with your game on their Steam Wishlist.

การเตรียมใช้งาน

การเตรียมการ: To post your page as Coming Soon, you will first need to create a new application, complete your release checklist and have your page reviewed and approved by Valve. To do this, click "Create New App..." on your Steamworks dashboard and then follow the checklist on your product landing page. Everything in the "Your Store Presence" section is required prior to posting your store page.

การขอรับการตรวจสอบ: Once you have your checklist complete, you'll need to hit the "Mark As Ready For Review" button in the top section of your product landing page. This will make your product visible to Valve for review and approval prior to release.

การโพสต์: Once your page has been approved, you will need to click the green "Post as Coming Soon" button for it to show up publicly as coming soon.

For more information on preparing for release, please see the กระบวนการวางจำหน่าย documentation.

จะปรากฏอย่างไรและที่ไหน

การแสดงวันวางจำหน่าย: You can control how your release date appears and how specific you are ready to be. Within your 'Edit Store Page' section, you'll find a section that lets you define how your date should appear, whether as the actual intended release date or as a custom string such as 'Spring'.

NOTE: As long as the current planned release date is over 10 days away, you can make that change on your end from the app landing page. The warning message we show there might be a bit misleading -- you'll only need to contacting us here if it's within 10 days from now or less (including if it's already passed). Please set your date as close to your actual release date as possible.
It’s fine to change your release date-- plans change, delays happen, and you control the timing of your release on Steam. But we do want customers to see honest and accurate information on the store.

Visibility: 'Coming soon' pages can show up in search and on appropriate 'upcoming' lists within the store. And, like any game on Steam, your game can show up in organic ways as fans share links within the Steam Community and elsewhere.

NOTE: Once your Coming Soon page is live, third-party services will be able to scrape your game's metadata - including stats & achievements. Stats and achievements won't be displayed anywhere in the Steam Community, but they may show up on other sites.