เอกสาร Steamworks
ใกล้วางจำหน่าย

ภาพรวม

คุณสามารถเปิดหน้า ใกล้วางจำหน่าย ขึ้นมาสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณล่วงหน้าก่อนถึงวันวางจำหน่ายจริงได้ การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณสามารถแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังจะเริ่มออกวางจำหน่ายบน Steam และคุณก็จะสามารถเริ่มสร้างฐานลูกค้าและสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณต้องแสดงหน้าใกล้วางจำหน่ายเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนถึงวันวางจำหน่าย

ประโยชน์

เมื่อลูกค้าสามารถมองเห็นหน้าร้านค้าของคุณได้ หน้านี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ของคุณและสร้างความตื่นเต้นให้กับว่าที่ลูกค้าได้ เมื่อคุณมีสื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ภาพหน้าจอ คำอธิบาย และวิดีโอที่แสดงให้เห็นเกมของคุณพร้อมแล้ว คุณก็สามารถเปิดหน้า 'ใกล้วางจำหน่าย' ขึ้นมาเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือที่พร้อมใช้งานบน Steam ได้ และเมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถอัปเดตหน้าร้านค้าของคุณเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ

เปิดใช้งานศูนย์กลางชุมชน: เมื่อลูกค้าสามารถมองเห็นหน้าร้านค้าของคุณได้แล้ว ศูนย์กลางชุมชนก็จะเปิดการใช้งานด้วยเช่นกัน ศูนย์กลางชุมชนจะเป็นสถานที่สำหรับติดประกาศ แบ่งปันงานศิลป์ และเป็นที่ให้ผู้รับชมของคุณมาแบ่งปันความชื่นชอบของตนเอง และสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังจะวางจำหน่าย

สามารถนำไปใส่ไว้ในรายการสิ่งที่อยากได้: เมื่อลูกค้าสามารถมองเห็นหน้าร้านค้าของคุณได้แล้ว ลูกค้าผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของคุณก็สามารถเริ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าไปยังรายการสิ่งที่อยากได้ของตนเอง และเมื่อถึงวันวางจำหน่ายและคุณกดปุ่ม 'เปิดวางจำหน่าย' Steam ก็จะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่มีเกมของคุณอยู่ในรายการสิ่งที่อยากได้บน Steam ของพวกเขาโดยอัตโนมัติ

การเตรียมใช้งาน

การเตรียมการ: ในการโพสต์หน้าของคุณให้มีสถานะเป็นใกล้วางจำหน่าย อันดับแรกคุณจะต้องดำเนินการตามรายการตรวจสอบก่อนวางจำหน่ายให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วขอให้ทาง Valve ตรวจสอบและอนุมัติหน้าของคุณ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการนี้ กรุณาดูรายการตรวจสอบบนหน้ารองรับของผลิตภัณฑ์ของคุณ ทุกอย่างในหัวข้อ "การนำเสนอร้านค้าของคุณ" ต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถโพสต์หน้าร้านค้าของคุณได้

การขอรับการตรวจสอบ: เมื่อคุณดำเนินการตามรายการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจำเป็นจะต้องคลิกปุ่ม "ทำเครื่องหมายเป็นพร้อมสำหรับการตรวจสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านบนสุดของหน้ารองรับของผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้น Valve จะสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติก่อนวางจำหน่าย

การโพสต์: เมื่อหน้าของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจำเป็นจะต้องคลิกปุ่มสีเขียวที่เขียนว่า "โพสต์เป็นใกล้วางจำหน่าย" จึงจะสามารถแสดงหน้าออกสู่สาธารณะในสถานะใกล้วางจำหน่ายได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับการวางจำหน่าย กรุณาอ่านเอกสาร กระบวนการวางจำหน่าย

จะปรากฏอย่างไรและที่ไหน

การแสดงวันวางจำหน่าย: คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้วันวางจำหน่ายปรากฏอย่างไรและคุณมีความพร้อมในการวางจำหน่ายเพียงใด ในหัวข้อ 'แก้ไขหน้าร้านค้า' คุณจะพบหัวข้อที่ช่วยให้คุณสามารถระบุวิธีการให้วันที่ของคุณปรากฏขึ้นมา ไม่ว่าจะระบุเป็นวันวางจำหน่ายจริงที่ตั้งใจไว้ หรือจะระบุเป็นข้อความแบบกำหนดเอง เช่น 'ฤดูใบไม้ผลิ' ก็ได้

หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้งานหน้าใกล้วางจำหน่ายไปแล้ว คุณจำเป็นจะต้องติดต่อทางเราก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนวันวางจำหน่ายได้ กรุณาตั้งค่าวันของคุณให้ใกล้เคียงกับวันวางจำหน่ายจริงของคุณให้มากที่สุด
การเปลี่ยนวันวางจำหน่ายของคุณเป็นเรื่องปกติ-- ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนหรือเกิดความล่าช้า คุณสามารถควบคุมวันวางจำหน่ายของคุณบน Steam ได้เสมอ แต่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำในร้านค้า

การกำหนดราคา: แม้ว่าคุณจำเป็นจะต้องกรอกการกำหนดราคาและได้รับการอนุมัติก่อน จึงจะเปิดใช้งานหน้าใกล้วางจำหน่ายของคุณได้ก็ตาม แต่ราคาดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้ลูกค้าเห็น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งราคาของตนเองได้ตามต้องการก่อนที่จะเปิดวางจำหน่าย

การมองเห็น: หน้า 'ใกล้วางจำหน่าย' สามารถปรากฏขึ้นมาในการค้นหา และบนรายการ 'ใกล้วางจำหน่าย' ที่เกี่ยวข้องภายในร้านค้าได้ และเฉกเช่นเดียวกับทุกเกมที่อยู่ใน Steam เกมของคุณจะปรากฏขึ้นมาโดยธรรมชาติ เมื่อแฟนคลับของคุณได้แบ่งปันลิงก์ลงไปในชุมชน steam และที่อื่น

NOTE: Once your Coming Soon page is live, third-party services will be able to scrape your game's metadata - including stats & achievements. Stats and achievements won't be displayed anywhere in the Steam Community, but they may show up on other sites.