เอกสาร Steamworks
ใกล้วางจำหน่าย
โดยสรุป
จัดเตรียมหน้าเว็บที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเกมของคุณเพื่อเริ่มสร้างฐานผู้เล่น และมอบพื้นที่ให้ผู้เล่นใช้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและเพิ่มเข้าไปในสิ่งที่อยากได้ของตน
ระดับการผสานระบบ
คุณต้องมีชุดรูปภาพแสดงแบรนด์ คำอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร และควรมีตัวอย่างโฆษณาเกมเพลย์

ภาพรวม

คุณสามารถเปิดหน้า "ใกล้วางจำหน่าย" ให้ผลิตภัณฑ์ของคุณล่วงหน้าก่อนถึงวันวางจำหน่ายได้ การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณใกล้จะวางจำหน่ายบน Steam พร้อมทั้งเริ่มสร้างฐานลูกค้าและกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณต้องแสดงหน้า "ใกล้วางจำหน่าย" เป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนถึงวันวางจำหน่าย

ช่วงเวลา

ขอแนะนำให้คุณเผยแพร่หน้า "ใกล้วางจำหน่าย" ของคุณทันทีที่พร้อมจะพูดคุยให้บุคคลทั่วไปทราบเกี่ยวกับเกมของคุณ เมื่อคุณโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับของคุณ คุณสามารถใช้หน้า "ใกล้วางจำหน่าย" บน Steam เพื่อเริ่มรับข้อเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเพิ่มเกมของคุณในสิ่งที่อยากได้ของตนได้

สิ่งที่ควรพิจารณา:
  • คุณควรรอจนกว่าคุณรู้สึกค่อนข้างมั่นใจว่าอาร์ตเวิร์กและชุดคุณสมบัติหลักของคุณจะออกมาในรูปใด ก่อนที่จะเผยโฉมเกมของคุณให้บุคคลทั่วไปทราบ หลังจากที่คุณเผยโฉมเกมแต่ก่อนวางจำหน่าย หากเกมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้เล่นที่เพิ่มเกมนั้นในสิ่งที่อยากได้ของตนอาจจะสับสนได้
  • การจัดให้มีหน้าร้านค้าเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนวางจำหน่ายดูเหมือนจะไม่มีข้อเสียที่สำคัญใด ๆ เว้นแต่ว่าเกมจะเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงเวลานั้น ผู้เล่นที่เพิ่มเกมของคุณในสิ่งที่อยากได้ของตนก่อนวางจำหน่าย 2 ปี มีแนวโน้มที่จะซื้อพอ ๆ กันกับผู้ที่เพิ่มเกมก่อนวางจำหน่าย 2 สัปดาห์

ประโยชน์

เมื่อลูกค้าสามารถมองเห็นหน้าร้านค้าของคุณแล้ว ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รับรู้กันทั่วไปและทำให้ผู้ที่อาจเป็นลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นไปด้วย เมื่อคุณมีสื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ภาพหน้าจอ และคำอธิบายเกี่ยวกับเกมของคุณแล้ว คุณก็สามารถเปิดหน้า "ใกล้วางจำหน่าย" ขึ้นมาเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานบน Steam ได้ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณก็สามารถอัปเดตหน้าร้านค้าของคุณได้ทุกเวลาที่ต้องการ

เปิดใช้งานศูนย์กลางชุมชน: เมื่อลูกค้าสามารถมองเห็นหน้าร้านค้าของคุณแล้ว ก็จะเปิดใช้งานศูนย์กลางชุมชนด้วย This gives you a place to post announcements, share artwork, and gives your audience a place to share their enthusiasm and discuss your upcoming release.

สามารถนำไปใส่ไว้ในรายการสิ่งที่อยากได้: เมื่อลูกค้าสามารถมองเห็นหน้าร้านค้าของคุณแล้ว ผู้ที่สนใจเกมของคุณก็จะเริ่มเพิ่มเกมของคุณเข้าไปยังรายการสิ่งที่อยากได้ของตนเอง พอถึงวันวางจำหน่ายและคุณกดที่ปุ่ม "วางจำหน่าย" Steam ก็จะส่งอีเมลแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลที่มีเกมของคุณอยู่ในรายการสิ่งที่อยากได้ใน Steam ของตน

การเตรียมใช้งาน

การเตรียมการ: ในการจะโพสต์หน้า "ใกล้วางจำหน่าย" นั้น ก่อนอื่นคุณจะต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่ ดำเนินการตามรายการตรวจสอบก่อนวางจำหน่ายของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วให้ Valve ตรวจสอบและอนุมัติหน้าดังกล่าวของคุณ โดยคลิกที่ "สร้างแอปใหม่..." บนกระดานรวมใน Steamworks ของคุณ จากนั้นดำเนินการตามรายการตรวจสอบบนหน้ารองรับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณต้องมีครบทุกอย่างที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การนำเสนอร้านค้าของคุณ" เสียก่อน จึงจะโพสต์หน้าร้านค้าของคุณได้

การขอรับการตรวจสอบ: เมื่อคุณดำเนินการตามรายการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะต้องคลิกปุ่ม "ทำเครื่องหมายเป็นพร้อมสำหรับการตรวจสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านบนสุดของหน้ารองรับผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้น Valve จะมองเห็นผลิตภัณฑ์ของคุณ แล้วดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติก่อนวางจำหน่าย

การโพสต์: เมื่อหน้าเพจของคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องกดที่ปุ่ม "โพสต์เป็นใกล้วางจำหน่าย" สีเขียว เพื่อให้บุคคลทั่วไปเห็นเป็นหน้า "ใกล้วางจำหน่าย"

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเพื่อวางจำหน่าย โปรดอ่านเอกสารกระบวนการวางจำหน่าย

จะปรากฏอย่างไรและที่ไหน

การแสดงวันวางจำหน่าย: คุณสามารถควบคุมได้ว่าคุณจะแสดงวันวางจำหน่ายของคุณอย่างไรและจะแสดงให้ผู้เล่นเห็นในลักษณะใด

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารวันวางจำหน่าย