เอกสาร Steamworks
ใกล้วางจำหน่าย

ภาพรวม

คุณสามารถเปิดหน้า ใกล้วางจำหน่าย ขึ้นมาสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณล่วงหน้าก่อนถึงวันวางจำหน่ายจริงได้ การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณสามารถแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังจะเริ่มออกวางจำหน่ายบน Steam และคุณก็จะสามารถเริ่มสร้างฐานลูกค้าและสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณต้องแสดงหน้าใกล้วางจำหน่ายเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนถึงวันวางจำหน่าย

It is recommended that you publish your Coming Soon page as soon as possible. Right when you begin talking about your game publicly, you should launch your Coming Soon page to start collecting feedback and let customers Wishlist your game.

ประโยชน์

Once your store page is visible to customers, it can help you build awareness for your product and generate excitement among potential customers. As soon as you have product branding, screenshots, a description and video showing your game, you can put up a 'coming soon' page to start utilizing the tools available on Steam. And you can update your store page whenever you need to once it's live.

เปิดใช้งานศูนย์กลางชุมชน: Once your store page is visible to customers, it will also enable the Community Hub. This gives you a place to post announcements, share artwork, and gives your audience a place to share their enthusiasm and discuss your upcoming release.

สามารถนำไปใส่ไว้ในรายการสิ่งที่อยากได้: Once your store page is visible to customers, interested people can start adding your title to their wishlist. Once you reach your release date and hit the 'release' button, Steam will automatically send an e-mail to those people with your game on their Steam Wishlist.

การเตรียมใช้งาน

การเตรียมการ: To post your page as Coming Soon, you will first need to create a new application, complete your release checklist and have your page reviewed and approved by Valve. To do this, click "Create New App..." on your Steamworks dashboard and then follow the checklist on your product landing page. Everything in the "Your Store Presence" section is required prior to posting your store page.

การขอรับการตรวจสอบ: Once you have your checklist complete, you'll need to hit the "Mark As Ready For Review" button in the top section of your product landing page. This will make your product visible to Valve for review and approval prior to release.

การโพสต์: Once your page has been approved, you will need to click the green "Post as Coming Soon" button for it to show up publicly as coming soon.

For more information on preparing for release, please see the กระบวนการวางจำหน่าย documentation.

จะปรากฏอย่างไรและที่ไหน

การแสดงวันวางจำหน่าย: You can control how your release date appears and how specific you are ready to be. Within your 'Edit Store Page' section, you'll find a section that lets you define how your date should appear, whether as the actual intended release date or as a custom string such as 'Spring'.

หมายเหตุ: เมื่อหน้าเตรียมวางจำหน่ายของคุณเปิดใช้งานจริงแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันวางจำหน่ายได้โดยไม่ต้อง ติดต่อเราที่นี่ กรุณาตั้งค่าวันของคุณให้ใกล้เคียงกับวันวางจำหน่ายจริงของคุณให้มากที่สุด
การเปลี่ยนวันวางจำหน่ายของคุณเป็นเรื่องปกติ-- ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนหรือเกิดความล่าช้า คุณสามารถควบคุมวันวางจำหน่ายของคุณบน Steam ได้เสมอ แต่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำในร้านค้า

การกำหนดราคา: While you do need to have pricing entered and approved prior to making your coming soon page live, the price will not appear to customers. You may also change your pricing as you wish prior to release.

การมองเห็น: 'Coming soon' pages can show up in search and on appropriate 'upcoming' lists within the store. And, like any game on Steam, your game can show up in organic ways as fans share links within the Steam Community and elsewhere.

NOTE: Once your Coming Soon page is live, third-party services will be able to scrape your game's metadata - including stats & achievements. Stats and achievements won't be displayed anywhere in the Steam Community, but they may show up on other sites.