Steamworks документация
Очаквайте скоро

Обзор

Можете да качите страница „Очаквайте скоро“ за Вашия продукт дълго преди датата на излизането му. По този начин ще уведомите клиентите, че заглавието пристига в Steam и ще започнете да изграждате аудитория и ентусиазъм около своя продукт. За нови продукти е необходимо да имате активна страница „Очаквайте скоро“ поне две седмици преди пускане.

Препоръчително е да публикувате своята страница „Очаквайте скоро“ възможно най-бързо. Добре е да го направите в момента, в който споменете заглавието си пред публиката — така ще започнете да събирате отзиви и ще дадете шанс на клиентите да пожелаят играта Ви.

Ползи

Щом страницата Ви в магазина е видима за клиентите, тя може да Ви помогне да добиете осведоменост относно Вашия продукт и да изгради ентусиазъм сред потенциалните клиенти. Когато разполагате с маркетинговите материали, екранните изображения и описанието за своята игра, Вие можете да създадете страница „Очаквайте скоро“, за да започнете да се възползвате от наличните инструменти в Steam. При необходимост можете също да обновите страницата си в магазина, след като тя е активна.

Активиране на обществения център: Щом страницата Ви в магазина е видима за клиентите, тя също ще активира обществения център. Това ще Ви предостави място, където да публикувате анонси и да споделяте художествено творчество, а аудиторията Ви ще има къде да сподели ентусиазма си и да дискутира предстоящото Ви издание.

Възможност за пожелавания: Щом страницата Ви в магазина е видима за клиентите, заинтересованите хора ще могат да започнат да добавят заглавието Ви към списъците си с желания. Когато датата на излизане настъпи и Вие натиснете бутона за пускане, Steam автоматично ще изпрати е-писмо до клиентите, чиито Steam списъци с желания съдържат Вашата игра.

Установка

Подготовка: За да публикувате страницата си като „Очаквайте скоро“, първо е необходимо да създадете ново приложение, да изпълните списъка с условия за пускане и да получите преглед и одобрение за страницата си от Valve. За тази цел кликнете върху „Създаване на ново приложение…“ в своето Steamworks табло, след което следвайте списъка с условия в началната страница на продукта Ви. Всички елементи от секцията „Присъствието Ви в магазина“ са задължителни, преди публикуване на страницата Ви в магазина.

Получаване на преглед: Щом изпълните списъка с условия, кликнете върху бутона „Маркиране като готово за преглед“ в горната част на началната страница за продукта Ви. Това ще направи продукта Ви видим за Valve, за да можем да го прегледаме и одобрим преди пускане.

Публикуване: Щом страницата Ви е одобрена, трябва да кликнете върху зеления бутон „Публикуване като „Очаквайте скоро“ — така тя ще бъде видима за публиката по този начин.

За повече информация относно подготовката за излизане, моля, вижте документацията Release Process.

Място и начин на появяване

Показване на датите за излизане: You can control how your release date appears and how specific you are ready to be in how it appears to players.

Please see Дати на излизане documentation for more details