Τεκμηρίωση Steamworks
Live Streaming (Beta)

Αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.

Αυτή η σελίδα τεκμηρίωσης δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στη γλώσσα σας, οπότε εμφανίζεται παρακάτω η αγγλική έκδοση.
Note: This is a BETA feature. It may change at any time or it may be discontinued.

Feature

You can broadcast live or pre-recorded content to your Steam product page (or pages). If properly setup, Steam will also show the 'Live' tag on your capsules throughout the Steam store. Popular Stream will also be surfaced on the Steam frontpage.

Feedback

Broadcast on the store page is currently in open beta. We are looking for your feedback to make it better. If you plan on using this feature, we recommend you join the 'Store Broadcast Beta' group. We use this group to announce features as they launch. We use the discussion forum to answer your questions, receive your feedback, comments and bug reports.

Search keywords: livestream, broadcast, streaming, broadcasts, streams, streamer