Dokumentace systému Steamworks
Nastavení přenosu

Přehled

Na této stránce se krok za krokem dozvíte, jak nastavit přenos ze své hry vysílaný v obchodu služby Steam.

Než začnete

Poznámka: Hry „pouze pro dospělé“ nemohou vysílat přenosy v obchodu.
 • Pro vysílání přenosu je vyžadován neomezený účet služby Steam. Účet, ze kterého plánujete vysílat, tedy musí mít v obchodu evidované nákupy v hodnotě nejméně 5 USD, jelikož omezené účty (takové, které v obchodu neutratily alespoň 5 USD) nemohou vygenerovat RTMP token a mají zakázáno vysílat přenosy na stránkách v obchodu.
 • Účet, ze kterého plánujete vysílat, musí také vlastnit související hru. To si můžete ověřit, když se pod daným účtem přihlásíte do klienta služby Steam a hru vyhledáte v knihovně.
 • A konečně, účet musí v rámci partnera systému Steamworks disponovat oprávněním „Vysílání přenosů“ nebo být členem komunitní skupiny Store Broadcast Beta.

Nastavení přenosu přes protokol RTMP


Postup popsaný níže Vám pomůže se shromážděním informací vyžadovaných pro vysílání přenosu ze hry prostřednictvím softwaru třetí strany. Přenosy ve službě Steam využívají protokol RTMP, a přestože není nutná detailní znalost jeho fungování, základní obeznámení s koncepty používanými níže neuškodí.
 1. Zamiřte na http://steamcommunity.com/broadcast/upload/.

 2. Kliknutím na tlačítko „Vygenerovat RTMP token“ si nechte vyhledat server pro nahrávání. Služba Steam automaticky určí nejbližší server pro nahrávání na základě Vaší IP adresy, protože na tento server jsou odesílána data z počítače vysílajícího přenos a měl by mít co nejnižší odezvu.

  stream1.png


 3. Vyhledejte svůj nahrávací (RTMP) token, který bude vyžadován softwarem pro vysílání přenosu.

  Co je to RTMP token?

  RTMP token, neboli nahrávací token, je unikátní identifikátor umožňující vysílání přenosů ve službě Steam. Tento token si necháte vygenerovat na stránce https://steamcommunity.com/broadcast/upload a poté ho zadáte do softwaru, prostřednictvím kterého budete vysílat přenos.
  Důležité: S tokenem nakládejte jako s heslem a nikdy ho s nikým nesdílejte, protože by pak někdo cizí mohl vysílat přenosy pod Vaším jménem. Pokud se domníváte, že někdo získal přístup k Vašemu tokenu, můžete ho na stejné stránce obnovit, čímž dojde k zneplatnění a vygenerování nového.

  stream2.png


 4. Zadejte ID své hry.

  ID své hry (také někdy „ID aplikace“) zjistíte, když přejdete na vstupní stránku své hry v systému Steamworks nebo zavítáte na stránku své hry v obchodu služby Steam (ID je v obou případech nejlépe viditelné v URL adrese).

  Upozorňujeme, že je důležité použít ID základní hry – nepoužívejte ID DLC, demoverze, soundtracku nebo aplikace jakéhokoli jiného typu.

  stream3.png


 5. Určete oprávnění přenosu.

  Výchozí viditelnost přenosu je „Pouze přátelé“, což znamená, že ho kromě Vás budou moci sledovat pouze Vaši přátelé ve službě Steam. To se hodí pro otestování přenosu před veřejným vysíláním (adresu přenosu mimochodem najdete na stále stejné stránce s nastavením, když ve sloupci napravo kliknete na „URL Vašeho přenosu“). Až budete připraveni přidat přenos na stránku hry v obchodu, jednoduše změňte možnost „Povolení diváci“ na „Všichni“.

  stream4.png

Nastavení programu OBS (volitelné)

Pro vysílání přenosu ve službě Steam lze využít vícero programů, přičemž mezi nejpopulárnější patří OBS, který je open source a zdarma. Níže popisujeme, jak nastavit přenos v tomto programu, nicméně dodáváme, že můžete zvolit jiný program – musí však podporovat protokol RTMP.

stream5.png
 1. Otevřete program OBS a přejděte do „File > Settings > Stream“ („Soubor > Nastavení > Vysílání“).

 2. V rozbalovací nabídce vedle textu „Service“ („Služba“) vyberte možnost „Custom...“ („Vlastní...“).

  stream6.png

 3. Do pole „Server“ zadejte server pro nahrávání totožný s tím na stránce http://steamcommunity.com/broadcast/upload/.

 4. Do pole „Stream Key“ („Vysílací klíč“) zadejte RTMP token vygenerovaný na stránce http://steamcommunity.com/broadcast/upload/.

 5. Následně v programu OBS přejděte do „File > Settings > Output“ („Soubor > Nastavení > Výstup“).

  stream7.png

 6. Vedle textu „Output Mode“ („Režim výstupu“) vyberte z rozbalovací nabídky možnost „Advanced“ („Rozšířené“).

 7. V sekci „Streaming“ („Vysílání“) zadejte v řádce „Keyframe Interval“ („Interval klíčových snímků“) hodnotu „2“. Poznámka: Tento krok je nesmírně důležitý a přenos se bez něj nespustí.

Otestování přenosu

Až vše nastavíte a začnete vysílat přenos ze své hry, přejděte zpět na stránku http://steamcommunity.com/broadcast/upload/ a ve sloupci napravo klikněte na „URL Vašeho přenosu“.

stream8.png

Pokud vše funguje, jak má, měli byste vidět svůj vlastní přenos. A pokud jste zatím neměnili oprávnění „Povolení diváci“, neměl by ho vidět nikdo nepovolaný.

Vytvoření související události

O vysílání přenosu můžete dát vědět svým zákazníkům prostřednictvím nástrojů pro správu událostí a oznámení. Níže se nachází stručný návod pro vytvoření události. Další informace získáte případně na stránce https://partner.steamgames.com/doc/marketing/event_tools.

Postupujte následovně:
 1. Na vstupní stránce své hry v systému Steamworks vyhledejte sekci „Komunita a správa“ a vyberte možnost „Správa událostí a oznámení“.

 2. Na nové stránce poté klikněte na modré tlačítko „Vytvořit novou událost nebo oznámení“.

 3. Z nabízených kategorií vyberte „Přímý přenos“.

  stream10.png


 4. Přejděte do záložky „Přenosy“.

  stream11.png


 5. Povolte přenosy na stránce události a stránce hry v obchodě, čímž se Vám odemknou možnosti nastavení.

  stream14.png

  Zde určete nadpis přenosu. Ten lze vybrat ze seznamu předem připravených možností, nebo zadat vlastní. Pokud se rozhodnete zadat vlastní, nezapomeňte také zahrnout jeho lokalizované varianty (připravené nadpisy jsou lokalizovány automaticky).

  stream12.png

  Zde pak přidejte účty služby Steam, které budou moci v průběhu události vysílat přenos na stránce hry v obchodu. Přidejte účet, ze kterého budete vysílat přenos:

  stream13.png

  Důležité: Účet nastavující přenos a účet (příp. účty) vysílající přenos musí být ve službě Steam přátelé, jinak se zde nezobrazí.

  Volitelné (ale doporučené): Přidejte svému přenosu obrázky, které lze použít i opakovaně. Obrázky mohou přenos doprovázet zleva i zprava.

  Ve spodní liště klikněte na tlačítko „Uložit“.

 6. Nyní přejděte do záložky „Možnosti“ a zkontrolujte, jestli data zahájení a ukončení události odpovídají Vašim představám. Ve vysílání přenosu lze mimochodem pokračovat až 24 hodin po ukončení události.

 7. Uložte a zveřejněte událost. Až poté během události zahájíte vysílání přenosu, tento přenos se objeví na stránce Vaší hry v obchodě. Upozorňujeme však, že mezi zahájením vysílání a zobrazením na stránce v obchodu může být až 5 minut dlouhá prodleva. Ideálně tedy zahajte vysílání o pár minut dříve.

Řešení problémů


Co mám dělat, když přenos nevidím na stránce hry v obchodě?

 • Zkuste stránku hry po chvíli obnovit. Přenos se zobrazí teprve po navázání spojení s vysílajícím, přičemž pro první diváky trvá tento proces nejdéle.
 • Ověřte, že jste na stránce https://steamcommunity.com/broadcast/upload zadali správné ID aplikace. Toto ID je použito pro spojení přenosu se hrou, a pokud chybí, přenos se nezobrazí na stránce hry v obchodu a ani nebude vystaven na domovské stránce obchodu. Pokud jste tedy ID zadali špatně, opravte ho, obnovte RTMP token a zadejte ho do softwaru pro vysílání.

Specifikace přenosu přes protokol RTMP

Informace uvedené v této sekci se na Vás vztahují, pokud k vysílání přenosu ve službě Steam používáte externí software. Aktuálně jsou vyžadovány následující hodnoty kódování, takže pokud máte problém se zasekáváním, pozastavováním nebo nesprávným přehráváním přenosu, zkontrolujte následující:

Požadavky na kódování obrazu

 • Kodek: H.264
 • Profil: Vysoký
 • Úroveň: 4,1
 • Snímková frekvence: 30 nebo 60 FPS
 • Poměr stran: 16:9
 • Interval klíčových snímků: 2 sekundy
 • Maximální přenosová rychlost: 7 000 kbit/s CBR (konstantní)
Požadavky na kódování zvuku
 • Kodek: AAC-LC
 • Maximální přenosová rychlost: 128 kbit/s

Poznámky k softwaru pro vysílání
VMIX: Software VMIX ve výchozím nastavení používá profil „Hlavní“ a úroveň „3,0“. Aby tedy vše fungovalo, musíte tyto hodnoty změnit.

Souběžné vysílání

Pravidla obsahu

Při vysílání přenosu na stránku hry v obchodu nezapomeňte dodržovat pravidla ohledně obsahu. Tato pravidla naleznete na stránce „Přenosy ve službě Steam“ na stránkách podpory pod otázkou „Jaký obsah je povoleno vysílat?“. Společnost Valve si vyhrazuje právo moderovat přenosy, které tato pravidla porušují, nebo podniknout potřebné kroky proti použitým účtům partnerů systému Steamworks, a to včetně jejich zrušení.