Tài liệu Steamworks
Tư liệu đồ họa trang cửa hàng
Đây là tư liệu đồ họa trang cửa hàng tiêu chuẩn. Hầu hết các hình ảnh này là cần thiết để thiết lập trò chơi trên Steam.

Quy định về ảnh biểu trưng cửa hàng

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Vui lòng xem Quy định về tư liệu đồ họa để tìm hiểu các nguyên tắc quan trọng và biết nội dung nào có hoặc không thể bao gồm trong ảnh biểu trưng cho tư liệu đồ họa.

Mẫu ảnh biểu trưng cửa hàng

Bản mẫuTải xuống bản mẫu để biết kích thước và vị trí đặt chữ trên tư liệu trang cửa hàng.
Nội dung
 • Ảnh biểu trưng tiêu đề
 • Ảnh biểu trưng nhỏ
 • Ảnh biểu trưng chính
 • Ảnh biểu trưng dọc
 • Ảnh chụp
 • Hình nền trang
 • Tư liệu bộ sản phẩm

Ảnh biểu trưng tiêu đề Bắt buộc


header.jpg

Sử dụng: Ảnh này hiện trên đầu trang cửa hàng, tại mục 'Nên xem', cửa sổ duyệt tìm ở chế độ Big Picture, và 'Ưu đãi hàng ngày' nếu có.

Thiết kế: Để đạt kết quả tốt nhất, xin vui lòng sử dụng key art và logo dùng cho hộp sản phẩm bán lẻ hoặc marketing. Hình ảnh sử dụng nên ngay lập tức nói lên nội dung quan trọng của trò chơi. Nên lấy đồ họa làm trung tâm và giúp người dùng cảm nhận phần nào lối chơi.
 • Không dùng trích dẫn hoặc các từ khác ngoài tiêu đề trò chơi của bạn.
 • Logo của trò chơi nên dễ nhận diện trên hình nền.

Kích thước: Vui lòng dùng '460px x 215px' . Ảnh cỡ '292px x 136px' sẽ được tự động tạo từ ảnh trên.

Ảnh biểu trưng nhỏ Bắt buộc


Thực hiện tốt: Logo dễ đọc!

capsule_sm.png

Thực hiện kém: Logo khó đọc vì kích thước nhỏ.

hlapoor.png

Sử dụng: Được dùng cho các danh sách khác nhau trên Steam. Kết quả tìm kiếm, bán chạy, mới phát hành v.v.

Thiết kế: Các ảnh này nhỏ, đạt kết quả tốt nhất khi làm logo dễ nhận diện.

Kích thước: Vui lòng dùng '231px x 87px'. Từ đó, hai ảnh cỡ nhỏ hơn (120x45 và 184x69) sẽ được tự động tạo từ ảnh trên.

Yêu cầu: Ảnh biểu trưng nhỏ nên chứa logo dễ đọc, kể cả ở kích thước nhỏ nhất. Trong hầu hết trường hợp, điều này có nghĩa logo của bạn nên lấp đầy gần hết ảnh biểu trưng nhỏ.

Ảnh biểu trưng chính Bắt buộc


capsule_616x353.jpg

Sử dụng: Ảnh này hiện đầu trang chủ cửa hàng Steam tại khung xoay tua cho ảnh biểu trưng chính.

Thiết kế: Để đạt kết quả tốt nhất, xin vui lòng sử dụng key art và logo dùng cho hộp sản phẩm bán lẻ hoặc marketing. Hình ảnh sử dụng nên ngay lập tức nói lên nội dung quan trọng của trò chơi. Nên lấy đồ họa làm trung tâm và giúp người dùng cảm nhận phần nào lối chơi.
 • Không dùng trích dẫn hoặc các từ khác ngoài tiêu đề trò chơi của bạn.
 • Logo của trò chơi nên dễ nhận diện trên hình nền.

Kích thước: 616px x 353px

Ảnh biểu trưng dọc Bắt buộc


hero_capsule.jpg

Sử dụng: Ảnh này có thể xuất hiện ở đầu trang chủ xuyên suốt các đợt ưu đãi theo mùa, và trên nhiều trang ưu đãi mới khác.

Thiết kế: Để đạt kết quả tốt nhất, xin vui lòng sử dụng key art và logo dùng cho hộp sản phẩm bán lẻ hoặc marketing. Hình ảnh sử dụng nên ngay lập tức nói lên nội dung quan trọng của trò chơi. Nên lấy đồ họa làm trung tâm và giúp người dùng cảm nhận phần nào lối chơi.
 • Không dùng trích dẫn hoặc các từ khác ngoài tiêu đề trò chơi của bạn.
 • Logo của trò chơi nên dễ nhận diện trên hình nền.

Kích thước: 374px x 448px

Ảnh chụp Bắt buộc


dotascreenshot.jpg

Ảnh chụp chỉ nên diễn đạt lối chơi mà trò chơi có. Nghĩa là tránh dùng concept art, hình cinematic tĩnh được dựng sẵn, hoặc ảnh khoe giải thưởng, thông điệp marketing, mô tả dưới dạng văn bản, và tương tự như thế. Hãy cho khách hàng biết trò chơi của bạn thực sự hoạt động ra sao. Ảnh chụp menu chỉ nên được đưa vào nếu chúng là một phần độc đáo của trò chơi. Hiển thị giao diện trong trò chơi có thể giúp người chơi hiểu cách tương tác với trò chơi của bạn.

Sử dụng: Ảnh chụp xuất hiện trên trang cửa hàng, và nhiều trang khác mà trò chơi có thể hiển thị như trang chủ Steam. Bạn phải cung cấp ít nhất 5 ảnh chụp cho sản phẩm.

Thiết kế:

 • Định dạng - Để đạt kết quả tốt nhất, vui lòng cung cấp ảnh chụp độ phân giải cao, định dạng màn ảnh rộng. Bất kỳ ảnh nào tải lên mục ‘ảnh chụp’ trên trang cửa hàng cũng nên là ảnh chụp màn hình cho trò chơi. Nghĩa là tránh dùng concept art, hình cinematic tĩnh được dựng sẵn, hay ảnh khoe giải thưởng, thông điệp marketing, hoặc mô tả sản phẩm dạng văn bản. Với các yếu tố như thông điệp marketing, giải thưởng bạn muốn phô bày, hay mô tả cho phiên bản Deluxe, vui lòng dùng không gian đặc trưng sẵn có trên trang cửa hàng thay vì đưa nó vào ảnh chụp.

 • Bản địa hóa - Để tải lên phiên bản bản địa hóa của một ảnh chụp, kéo và thả phiên bản thay thế lên thumbnail của ảnh chụp sẵn có. Tên ngôn ngữ có thể được dùng làm hậu tố để gợi ý giao diện về loại ngôn ngữ cho ảnh chụp (ví dụ: foo_japanese.jpg)

 • Nội dung người lớn và phù hợp với độ tuổi - Mặc định, ảnh chụp của bạn không được đánh dấu là 'phù hợp cho mọi lứa tuổi'. Trước khi phát hành trang, bạn nên xem lại ảnh chụp đã có nội dung phù hợp hay chưa, và nếu ảnh phù hợp cho mọi lứa tuổi, bạn nên đánh dấu ít nhất bốn ảnh chụp như hình bên dưới. Ảnh chụp phù hợp không nên chứa cảnh máu me, bạo lực, hoặc khiêu gợi. Nếu không đánh dấu bất kỳ ảnh chụp nào là 'phù hợp cho mọi lứa tuổi', chúng có thể không hiện tại một số vị trí trên Steam, bao gồm trang chủ khi bạn di chuột lên trên ảnh tiêu đề. Nếu bạn không đánh dấu đủ ảnh chụp, trò chơi của bạn có thể sẽ không được hiện trên các nơi này, mặc dù thỏa những điều kiện khác.

  screenshotsuitable.PNG

Kích thước: 1280x720 hoặc 1920x1080

Hình nền trang Không bắt buộc


dota_page_bg_raw.jpg

Sử dụng: Đây là ảnh có thể được dùng làm hình nền cho trang cửa hàng của bạn.

Thiết kế: Nên được thiết kế nhẹ nhàng, tránh gây mâu thuẫn với nội dung trang. Một khuôn mẫu sẽ được tự động áp vào file bạn tải lên. Nếu bạn không tải lên, chúng tôi sẽ tự động lấy ảnh chụp cuối cùng và tạo một hình nền phù hợp dựa trên đó.

Kích thước: 1438px x 810px

Tư liệu bộ sản phẩm

Bộ sản phẩm dùng chung tư liệu như các sản phẩm khác trên Steam, nhưng bổ sung thêm một loại:

Tiêu đề bộ sản phẩm


civ6.jpg

Sử dụng: Ảnh này hiện đầu trang chi tiết bộ sản phẩm trên Steam.

Thiết kế: Ảnh này nên tập trung vào thương hiệu sản phẩm. Để đạt kết quả tốt nhất, vui lòng sử dụng chung tác phẩm mà bạn dùng cho bất kỳ hộp sản phẩm bán lẻ hoặc marketing, và đảm bảo logo dễ nhận diện.

Kích thước: 707px x 232px