Steamworks документация
Графични активи за магазина
Това са стандартните графични активи за магазина. Повечето от тях се изискват като част от установката на играта Ви в Steam.

Правила за капсулата в магазина

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА — Моля, вижте правилата за графични активи относно важни критерии за това какво може и не може да бъде включено в капсулите Ви с такива.

Шаблони за капсулата в магазина

ШаблониСвалете шаблони за оразмеряване и поставяне на текст върху активи за страницата в магазина.
Съдържание
 • Заглавна резюмираща капсула
 • Малка резюмираща капсула
 • Основна резюмираща капсула
 • Вертикална резюмираща капсула
 • Снимки
 • Фон на страницата
 • Активи за комплект

Заглавна резюмираща капсула (изисквана)


header.jpg

Употреба — Това се появява в горната част на страницата Ви в магазина, в секцията „Препоръчани за Вас“, в изгледа за преглед в режим „Голям екран“ и при дневните сделки, ако е приложимо.

Дизайн — За най-добри резултати, моля, използвайте ключовото художествено творчество и логото от кутии за продажба или маркетингови материали. Художественото творчество, използвано за тях, трябва незабавно да предава на клиента нещо важно относно играта. Това трябва да е графично ориентирано и да дава на потребителя някакво усещане за игралното преживяване.
 • Не включвайте цитати или други текстови низове, освен заглавието на играта Ви;
 • Логотипът на играта трябва да бъде ясен и отчетлив срещу фона.

Размер — Моля, предоставете изображение от 460 x 215 пиксела. От това автоматично ще бъде генерирано изображение 292 x 136 пиксела.

Малка резюмираща капсула (изисквана)


Добро изпълнение: Логото е ясно и отчетливо!

capsule_sm.png

Слабо изпълнение: Логото не е отчетливо при малък размер.

hlapoor.png

Употреба — Те се използват за разнообразни списъци из целия Steam. Резултати от търсачката, най-продавани, новоизлезли и т.н.

Дизайн — Те са малки, така че за най-добри резултати се съсредоточете върху това да направите логото ясно и отчетливо.

Размер — Моля, предоставете изображение от 321 x 87 пиксела. От това автоматично се генерират две капсули с по-малки размери (120 x 45 и 184 x 69 пиксела).

Изисквания — Трябва да съдържа отчетливо лого, дори при най-малкия размер. В повечето случаи това значи, че логото Ви трябва да изпълва почти цялата малка резюмираща капсула.

Основна резюмираща капсула (изисквана)


capsule_616x353.jpg

Употреба — Това изображение се появява в най-горната част на началната страница на Steam магазина в основната резюмираща ротационна капсула.

Дизайн — За най-добри резултати, моля, използвайте ключовото художествено творчество и логото от кутии за продажба или маркетингови материали. Художественото творчество, използвано за тях, трябва незабавно да предава на клиента нещо важно относно играта. Това трябва да е графично ориентирано и да дава на потребителя някакво усещане за игралното преживяване.
 • Не включвайте цитати или други текстови низове, освен заглавието на играта Ви;
 • Логотипът на играта трябва да бъде ясен и отчетлив срещу фона.

Размер — 616 x 353 пиксела.

Вертикална резюмираща капсула (изисквана)


hero_capsule.jpg

Употреба — Тези могат да се появяват в най-горната част на началната страница по време на сезонни разпродажби, както и в други страници за нови разпродажби.

Дизайн — За най-добри резултати, моля, използвайте ключовото художествено творчество и логото от кутии за продажба или маркетингови материали. Художественото творчество, използвано за тях, трябва незабавно да предава на клиента нещо важно относно играта. Това трябва да е графично ориентирано и да дава на потребителя някакво усещане за игралното преживяване.
 • Не включвайте цитати или други текстови низове, освен заглавието на играта Ви;
 • Логотипът на играта трябва да бъде ясен и отчетлив срещу фона.

Размер — 374 x 448 пиксела.

Снимки (изисквани)


dotascreenshot.jpg

Снимките трябва ексклузивно да показват игралното преживяване на Вашето заглавие. Това означава да избягвате използването на концептуално художествено творчество, снимки от предварително рендирани кинематографични сцени или изображения показващи награди, маркетингови версии, писмени описания и т.н. Моля, показвайте на клиентите какво всъщност представлява играта Ви в действие. Снимки на менютата трябва да се включват само ако са уникален компонент от Вашата игра. Показването на игралния потребителския интерфейс може да бъде полезно за потребителите, така че да разберат как ще взаимодействат със заглавието Ви.

Употреба — Снимките се показват на Вашата страница в магазина. Видими са и на други страници, където е възможно играта Ви да бъде отличавана, като например началната страница на Steam. Трябва да предоставите поне 5 снимки на своя продукт.

Дизайн:

 • Форматиране — За най-добри резултати, моля, предоставяйте снимки с висока резолюция в широкоекранен формат. Всякакви изображения, които качвате в секцията „Снимки“ на страницата в магазина трябва да са такива, демонстриращи играта Ви. Това означава да избягвате използването на концептуално художествено творчество, снимки от предварително рендирани кинематографични сцени или изображения съдържащи награди, маркетингови версии и писмени продуктови описания. За елементи като маркетингови версии, награди, с които бихте искали да се похвалите, или описания на Вашето луксозно издание, моля, използвайте специфичните пространства, които вече са достъпни на страницата Ви в магазина, вместо да ги включвате към своите снимки.

 • Локализация — С цел да качите локализирана версия на дадена снимка, провлечете и пуснете алтернативните версии върху съответната миниатюра на съществуващ такъв. Названието на езика може да бъде употребено като наставка, така ще се подскаже на потребителския интерфейс за кой език трябва да бъде използвана тази снимка (ето например „foo_japanese.jpg“).

 • Подходяща възраст и съдържание за възрастни – По подразбиране снимките Ви не са маркирани като „подходящи за всички възрасти“. Преди да публикувате своята страница, трябва да прегледате дали Вашите снимки разполагат с подходящо съдържание. Както и дали са подходящи за всички възрасти. Трябва да маркирате поне четири снимки, както е посочено на изображението по-долу. Подходящите снимки не трябва да съдържат кървища, насилие или навяват непристойни асоциации. Ако не маркирате никакви снимки като „подходящи за всички възрасти“, възможно е те да не се показват в някои площи на Steam, включително на началната страница, когато задържите курсора на мишката над художественото творчество за заглавието. Ако не разполагате с достатъчно отбелязани снимки, е възможно играта Ви да не се показва на тези места, дори ако отговаря на останалите изисквания.

  screenshotsuitable.PNG

Размер — 1280 x 720 или 1920 x 1080 пиксела.

Фон на страницата (незадължително)


dota_page_bg_raw.jpg

Употреба — Това е изображението, което е възможно да бъде използвано за фона на страницата Ви в магазина.

Дизайн — Това изображение трябва да бъде фоново, така че да не се конкурира със съдържанието на страницата. Автоматично ще бъде приложен шаблон върху качения от Вас файл. Ако не качите Ваше собствено изображение, ние автоматично ще вземем последната снимка и ще генерираме подходящо фоново такова от нея.

Размер — 1438 x 810 пиксела.

Активи за комплект

Комплектите използват същия набор от активи като другите продукти в Steam, с едно допълнение:

Заглавна част на комплекта


civ6.jpg

Употреба — Това изображение се появява в най-горната част на страницата с подробности за комплекта в Steam.

Дизайн — Това изображение трябва да се фокусира над авторството на продукта Ви. За най-добри резултати, моля, използвайте сходно художествено творчество като това от кутиите за продажба или от маркетинговите материали и се уверете, че логото е ясно отчетливо.

Размер — 707 x 232 пиксела.