Tài liệu Steamworks
Nhánh (Beta)
Nhánh, cũng được biết với tên Beta, là các build cụ thể của ứng dụng mà bạn đã đăng công khai hoặc riêng tư thông qua Steam.

Có thể quản lý nhánh thông qua trang Build trong quản lý ứng dụng của Steamworks. Nhánh hiện có cho ứng dụng liệt kê tất cả các nhánh bạn đã tạo, kèm theo nhánh mặc định (default).

RimWorld_BranchManagement.jpg

Bạn có thể tạo một nhánh mới bằng cách nhấn nút đã ghi sẵn nhãn phù hợp: "Tạo nhánh ứng dụng mới". Khi tạo nhánh mới, bạn chỉ cần phải đặt một tên có ý nghĩa mà không có dấu cách. Khi chọn trong menu Beta cho trò chơi của bạn, đây sẽ là tên mà người dùng thấy, kèm phần mô tả. Nếu cần chỉ định mật khẩu thì họ sẽ phải nhập mật khẩu trước khi có thể truy cập vào nhánh, bao gồm tên của nó.

Để chuyển sang nhánh tùy chọn trong phần mềm Steam, nhấn chuột phải vào trò chơi trong trang thư viện và chọn "Thiết lập". Trong danh sách thẻ hiện tại, sẽ có thẻ mang tên "Beta".
Beta của bạn được liệt kê trong menu thả xuống bên dưới mục "Chọn bản beta bạn muốn tham gia"

Rimworld_BranchExample.jpg

Ngay sau khi người chơi thử nghiệm hoặc khách hàng đã chọn nhánh, phần mềm Steam sẽ tự động tải nhánh xuống, thay thế nhánh hiện tại đã cài đặt sẵn.

Nhánh mặc định default

Nhánh default là phiên bản trò chơi được phân phối tới khách hàng của bạn trên Steam. Trước khi phát hành, đây sẽ là phiên bản các người chơi thử nghiệm mặc định tải xuống. Sau khi phát hành trò chơi, bạn sẽ không cần điều chỉnh gì đặc biệt để phân phối bản mặc định default tới tay khách hàng.

LƯU Ý: Khi tải lên nội dung, bạn không thể đặt build đó tự động phát hành ngay trên nhánh default. Bạn phải làm bước đó thủ công trong bảng quản trị ứng dụng.

Thêm nhánh mới

Bạn có thể tạo thêm nhánh cho sản phẩm của mình để thỏa mãn các yêu cầu khác nhau. Thử nghiệm là mục đích phổ biến nhất cho một nhánh beta.
Thí dụ sản phẩm của bạn đã ra mắt trên Steam:
 • Bạn có nhu cầu sửa một số lỗi hiện thấy trong báo cáo lỗi nhưng cần phương thức thử nghiệm mã sửa lỗi trước khi cập nhật trò chơi tới khách hàng.
 • Bạn không phát hành thêm nội dung mới, vì thế bạn không phiền nếu khách hàng đăng ký vào beta và thử phiên bản đang được hoàn thiện.
 • Đây là các bước để thiết lập:
  • Tạo một nhánh mới tại thẻ Build trong bảng quản trị ứng dụng
  • Sử dụng công cụ ContentBuilder trong SDK Steamworks, tải lên bản build bạn muốn dùng để thử nghiệm
  • Làm mới trang quản trị ứng dụng và bản build mới nhất sẽ xuất hiện ở đầu danh sách Hiện 50 build gần đây:
  • Chọn nhánh từ "Phát build lên nhánh..." từ menu xổ xuống.
  • Nhấp vào nút "Xem trước thay đổi" đối với bản build đã chọn.
  • Nhấp "Đăng công khai build ngay" để lập tức đăng nhánh lên Steam.