Τεκμηρίωση Steamworks
Steamworks SDK

Αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.

Αυτή η σελίδα τεκμηρίωσης δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στη γλώσσα σας, οπότε εμφανίζεται παρακάτω η αγγλική έκδοση.

Getting started with the Steamworks SDK

The Steamworks SDK provides a range of features which are designed to help ship your application or game on Steam in an efficient manner.

The Steamworks SDK is only required to upload your content to Steam, everything else provided through the SDK is optional.

You can download the latest version of the Steamworks SDK here.

The full list of features provided through the SDK is as follows.

Older versions of the Steamworks SDK may contain other tools which are no longer used.