Τεκμηρίωση Steamworks
Steamworks SDK
The Steamworks SDK provides a range of features which are designed to help ship your application or game on Steam in an efficient manner.

The Steamworks SDK is only required to upload your content to Steam, everything else provided through the SDK is optional.

The Latest Steamworks SDK

Μπορείτε να κάνετε λήψη της νεότερης έκδοσης του Steamworks SDK εδώ.

Πρώτα βήματα

The full list of features provided through the SDK is as follows.

Older versions of the Steamworks SDK may contain other tools which are no longer used.