Steamworks документация
Steamworks SDK

Как да започнете със Steamworks SDK

Steamworks SDK предоставя диапазон от характеристики, които са предназначени да спомагат за излизането на приложението или играта Ви в Steam по ефективен начин.

Steamworks SDK се изисква само за качването на съдържанието Ви в Steam, всичко останало, предоставяно посредством софтуерния комплект за разработка (SDK), не е задължително.

Можете да свалите последната версия на Steamworks SDK оттук.

Пълният списък с характеристики, предоставяни посредством софтуерния комплект за разработка (SDK), е както следва.

Възможно е по-старите версии на Steamworks SDK да съдържат други инструменти, които вече не се използват.