เอกสาร Steamworks
การเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์เกมแบบเฉพาะของคุณ

ภาพรวม

หากไคลเอนต์เกมของคุณจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ คุณสามารถใช้ Steam ในการเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณได้ ซึ่งจะช่วยทำให้ง่ายต่อการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของคุณและทำให้เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นมีการอัปเดตเป็นปัจจุบัน

การสร้าง

ในการเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์เกมแบบเฉพาะของคุณผ่านทาง Steam จำเป็นจะต้องดำเนินการตั้งค่าบางอย่างเสียก่อน
  1. สร้างไอดีแอปประเภท TOOL ที่จะถูกใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของเกมของคุณเท่านั้น You can do this yourself by visiting the "All Associated Packages, DLC, Demos and Tools" section for your app and clicking "Create new Tool" button. กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า คุณได้ทำเครื่องหมายในกล่องทำเครื่องหมายเพื่อทำให้เครื่องมือดังกล่าวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เฉพาะแล้ว
  2. ในแอปใหม่ดังกล่าว ให้คลิก แก้ไขการตั้งค่า Steamworks ไปยัง การติดตั้ง -> Redistributables แล้วเปิดเซิร์ฟเวอร์เฉพาะแบบ Redistributables ซึ่งจะเพิ่มดีโป Steam SDK Redist ต่าง ๆ ไปยังแอปพลิเคชัน
  3. เปลี่ยนไปยังแท็บเผยแพร่แล้วเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในขณะนี้คุณสามารถอัปโหลดดีโปใหม่ไปยังแอปเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่บรรจุเอาไว้แต่เพียงไบนารีเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณได้

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องสร้างไฟล์ steam_appid.txt ที่บรรจุเฉพาะไอดีแอปเกมของคุณเท่านั้นอีกด้วย ให้บรรจุไฟล์ดังกล่าวลงไปในแพ็กเกจเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณสามารถเรียกใช้ไอดีแอปหลักได้

การวางจำหน่าย

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณมีรายการตรวจสอบสำหรับการวางจำหน่ายที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นใน Steamworks คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการตามรายการที่กำหนดทางด้านขวามือของหน้ารองรับแอปสำหรับเครื่องมือของแอปของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณพร้อมที่จะวางจำหน่ายแล้ว คุณสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมเพื่อจัดการวางจำหน่ายได้ด้วยตัวของคุณเอง

รายละเอียดดังต่อไปนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มวางจำหน่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณ:
  1. ในกรณีส่วนมาก ขอแนะนำให้ดำเนินการทำให้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณสามารถทำงานในโหมดไม่ระบุชื่อได้ ทั้งนี้ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ไคลเอนต์ Steam หรือผู้ใช้ Steam เฉพาะมาเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เพราะฉะนั้น เวลาที่คุณใชุ้อุปกรณ์ควบคุมการวางจำหน่ายเครื่องมือของคุณ ไอดีแอปของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะและดีโปที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มเข้าไปยังแพ็กเกจ steamcmd ประเภทไม่ระบุชื่อ (pkg 17906) โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้ SteamCMD ในโหมดไม่ระบุชื่อ
  2. ไอดีแอปดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายเป็น 'วางจำหน่ายแล้ว' ทำให้คุณสามารถเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ผ่านทาง SteamCMD ได้

หากคุณไม่มีอุปกรณ์ควบคุมการวางจำหน่ายเครื่องมือของคุณเอง (ซึ่งเป็นเรื่องปกติหาก Valve ได้สร้างเครื่องมือของคุณให้เองในอดีตที่ผ่านมา) หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นจะต้องให้ตัวแทนของ Valve เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวนี้ คุณสามารถ ติดต่อ Valve ที่นี่

จากนั้นคุณควรจะทดสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณสามารถถูกดาวน์โหลดได้ และสามารถเรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้บน หน้า SteamCMD