เอกสาร Steamworks
การเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์เกมแบบเฉพาะของคุณ

ภาพรวม

หากไคลเอนต์เกมของคุณจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ คุณสามารถใช้ Steam ในการเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณได้ ซึ่งจะช่วยทำให้ง่ายต่อการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของคุณและทำให้เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นมีการอัปเดตเป็นปัจจุบัน

การสร้าง

ในการเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์เกมแบบเฉพาะของคุณผ่านทาง Steam จำเป็นจะต้องดำเนินการตั้งค่าบางอย่างเสียก่อน
  1. สร้างไอดีแอปประเภท TOOL ที่จะถูกใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของเกมของคุณเท่านั้น You can do this yourself by visiting the "All Associated Packages, DLC, Demos and Tools" section for your app and clicking "Create new Tool" button.
  2. ในแอปใหม่ดังกล่าว ให้คลิก แก้ไขการตั้งค่า Steamworks ไปยัง การติดตั้ง -> Redistributables แล้วเปิดเซิร์ฟเวอร์เฉพาะแบบ Redistributables ซึ่งจะเพิ่มดีโป Steam SDK Redist ต่าง ๆ ไปยังแอปพลิเคชัน
  3. เปลี่ยนไปยังแท็บเผยแพร่แล้วเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในขณะนี้คุณสามารถอัปโหลดดีโปใหม่ไปยังแอปเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่บรรจุเอาไว้แต่เพียงไบนารีเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณได้

นอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องสร้างไฟล์ steam_appid.txt ที่บรรจุเฉพาะไอดีแอปเกมของคุณเท่านั้นอีกด้วย ให้บรรจุไฟล์ดังกล่าวลงไปในแพ็กเกจเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณสามารถเรียกใช้ไอดีแอปหลักได้

การวางจำหน่าย

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณมีรายการตรวจสอบสำหรับการวางจำหน่ายที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นใน Steamworks คุณจำเป็นจะต้องดำเนินการตามรายการที่กำหนดทางด้านขวามือของหน้ารองรับแอปสำหรับเครื่องมือของแอปของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณพร้อมที่จะวางจำหน่ายแล้ว คุณสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมเพื่อจัดการวางจำหน่ายได้ด้วยตัวของคุณเอง

รายละเอียดดังต่อไปนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มวางจำหน่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณ:
  1. ในกรณีส่วนมาก ขอแนะนำให้ดำเนินการทำให้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณสามารถทำงานในโหมดไม่ระบุชื่อได้ ทั้งนี้ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ไคลเอนต์ Steam หรือผู้ใช้ Steam เฉพาะมาเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เพราะฉะนั้น เวลาที่คุณใชุ้อุปกรณ์ควบคุมการวางจำหน่ายเครื่องมือของคุณ ไอดีแอปของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะและดีโปที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มเข้าไปยังแพ็กเกจ steamcmd ประเภทไม่ระบุชื่อ (pkg 17906) โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้ SteamCMD ในโหมดไม่ระบุชื่อ
  2. ไอดีแอปดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายเป็น 'วางจำหน่ายแล้ว' ทำให้คุณสามารถเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ผ่านทาง SteamCMD ได้

หากคุณไม่มีอุปกรณ์ควบคุมการวางจำหน่ายเครื่องมือของคุณเอง (ซึ่งเป็นเรื่องปกติหาก Valve ได้สร้างเครื่องมือของคุณให้เองในอดีตที่ผ่านมา) หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นจะต้องให้ตัวแทนของ Valve เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวนี้ คุณสามารถ ติดต่อ Valve ที่นี่

จากนั้นคุณควรจะทดสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณสามารถถูกดาวน์โหลดได้ และสามารถเรียกใช้คำสั่งดังต่อไปนี้บน หน้า SteamCMD