Dokumentacja Steamworks
Dystrybucja twojego serwera dedykowanego gry

Wprowadzenie

Jeżeli klienty twojej gry wymagają łączenia się z dedykowanymi serwerami, to możesz użyć Steam do dystrybucji posiadanego przez ciebie takowego serwera. To rozwiązanie ułatwia wdrażanie twoich serwerów i aktualizowanie ich.

Tworzenie

Aby dystrybuować twój serwer dedykowany poprzez Steam, musisz wpierw wykonać kilka działań:
  1. Stwórz nowe ID aplikacji o typie NARZĘDZIE (tool), które będzie używane wyłącznie dla serwera dedykowanego gry. Możesz to zrobić samodzielnie poprzez przejście do sekcji „Wszystkie powiązane pakiety, DLC, dema i narzędzia” dla twojej aplikacji i kliknięcie przycisku „Stwórz nowe narzędzie”.
  2. Z poziomu tej nowej aplikacji kliknij „Edytuj ustawienia Steamworks”. Przejdź do „Instalacja” -> „Pakiety redystrybucyjne” i włącz „Pakiety redystrybucyjne serwera dedykowanego”. Spowoduje to dodanie różnych magazynów zawartości pakietów redystrybucyjnych SDK do aplikacji.
  3. Przejdź do zakładki publikacji i opublikuj zmianę.
Teraz możesz przesłać nowy magazyn zawartości do aplikacji serwera dedykowanego zawierającej tylko pliki binarne twojego serwera.

Musisz także utworzyć plik steam_appid.txt, który będzie zawierał tylko ID aplikacji twojej gry. Umieść ten plik w twoim pakiecie serwera dedykowanego, aby mógł on zostać uruchomiony jako bazowe ID twojej aplikacji.

Wydanie

Twój serwer dedykowany posiada listę kontrolną wydania podobną do innych rodzajów produktów na Steamworks. Musisz ukończyć wymagane pozycje wymienione po prawej stronie listy docelowej aplikacji dla utworzonego wcześniej narzędzia. Po wykonaniu wszystkich wymaganych kroków skorzystaj z menu, by wydać serwer, kiedy tylko będziesz gotowy.

Oto, co się stanie po kliknięciu przycisku wydania dla twojego serwera dedykowanego:
  1. W większości wypadków zaleca się sprawić, by twój serwer dedykowany był w stanie pracować w trybie anonimowym, przez co nie będzie on wymagał przypisania do niego klienta Steam lub specyficznego użytkownika Steam. W związku z tym, po skorzystaniu z menu do wydania narzędzia, do anonimowego pakietu steamcmd (pkg 17906) zostaną automatycznie dodane ID aplikacji serwera dedykowanego oraz powiązane z nim magazyny zawartości, aby można było je pobrać, korzystając ze SteamCMD w trybie anonimowym.
  2. ID aplikacji zostanie oznaczone jako „wydane”, aby możliwe było uruchomienie serwera poprzez SteamCMD.

Jeżeli nie masz możliwości wydania własnego narzędzia poprzez menu (zazwyczaj dzieje się tak, jeśli Valve kiedyś ręcznie utworzyło twoje narzędzie), to działanie będzie musiało zostać wykonane przez przedstawiciela Valve. Skontaktuj się z Valve tutaj.

Następnie wykonaj instrukcje zawarte na stronie SteamCMD, by przetestować, czy twój serwer dedykowany może zostać pobrany i uruchomiony.