เอกสาร Steamworks
การขายและการตลาด
การทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยในหัวข้อนี้จะครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณบน Steam ตลอดจนคุณสมบัติและเครื่องมือที่พันธมิตรสามารถใช้งานได้คูปองชุมชนคูปองชุมชนเป็นคูปองที่ถูกแจกจ่ายให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน Steam
การช่วยดูแลชุมชนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคำแนะนำในการจัดการการนำเสนอบนชุมชนของคุณใน Steam
ผู้แนะนำบน Steam และการเชื่อมต่อผู้แนะนำPromote your game directly to Curators on Steam.
การลดราคาInformation about running discounts and sales on Steam.
เครื่องมือประกาศและกิจกรรมCommunicate with your audience on Steam about your game.
จุดเด่นและเครื่องมือ, การตลาดLearn more about the various tools Steam has for marketing your game.
Google AnalyticsYou can enable Google Analytics for your Steam Store page and/or Community Hub for anonymized data about your traffic sources and visitor behavior.
Profile FeaturesGames that have achieved broad player engagement and some commercial success are eligible to create content that players can use in their Steam Community profile. These include Steam Trading Cards, Badges, Background, and Emoticons.
Marketing Best PracticesIf you are working to bring your title to Steam, or have already released on Steam, we've got a few suggestion and best practices to help you think and ask the right questions about marketing.
Steam Branding GuidelinesTo ensure that Steam branding and trademarks are used consistently across all marketing and communication materials, we have some guidelines that should be followed by all partners when using Steam branding.
Steam Trading CardsSteam Trading Cards are collectible cards users get by playing games on Steam. By collecting the entire set of cards, users earn items that help them customize their profile and show off gameplay.
Store WidgetFor any game with a visible purchase option in the Steam store, you can create a widget with information about your product, current price, any discounts, and a purchase button to help you promote and display your title anywhere.
Visibility on SteamProminent visibility of products on the front page of the Steam Store is a careful balancing act. We want to show products that customers are interested in buying and are going to be happy with, while also giving new games and software a chance to find their audience.
WishlistsEmail notifications may be sent to customers based on a variety of trigger actions related to your game, software, or video on Steam. These triggers may change in the future, but this is a description of current set of features.