Tài liệu Steamworks
UTM Analytics
https://www.youtube.com/watch?v=K-qmYY69kqI

Phân tích UTM trong Steamworks cho bạn biết tận tường hiệu quả chiến dịch marketing UTM của mình. Bạn có thể dùng các tham số UTM trên một liên kết với trang cửa hàng Steam của mình làm địa chỉ đích, và Steamworks sẽ cung cấp thông tin về độ hiệu quả của liên kết đó.

UTM là gì

UTM (Urchin Tracking Module) là phương thức tiếp cận chuẩn trong ngành để đo lường liệu các liên kết cụ thể trong chiến dịch marketing có được khách hàng nhấp vào không. Một liên kết dùng UTM có các tham số đặt riêng đi cùng địa chỉ đích đến của liên kết. Các tham số này làm rõ liên kết nào được nhấp vào khi khách hàng đến thăm địa chỉ đích. Để biết thêm thông tin về UTM, hãy đọc: https://en.wikipedia.org/wiki/UTM_parameters

Cách vận hành

Steamworks nay ghi nhận tham số UTM được dùng khi khách hàng đến thăm trang cửa hàng của trò chơi. Một trang tổng quan trong Steamworks sẽ hiện thông tin UTM này để bạn đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Báo cáo đó có ba mục: tổng quan tổng lượng truy cập và chuyển đổi, sơ đồ hiển thị tổng lượng truy cập và chuyển đổi theo thời gian, và bảng phân tích tính hiệu quả của từng kết hợp độc nhất các tham số UTM. Bạn có thể lọc bảng phân tích này theo từng tham số UTM cụ thể, cũng như tải dữ liệu về dưới dạng tệp .csv.

utmdash.jpg

Quyền riêng tư

Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, thông tin cung cấp được lưu trữ dưới dạng tổng hợp và không kèm dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép bạn hiểu hiệu quả của chiến dịch đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Sau đây là chi tiết cách Steam bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng:
 • Các thông tin cá nhân hay Steam ID sẽ không bao giờ hiển thị hay đính kèm
 • Chúng tôi chỉ đưa thông tin lượt thăm và dữ liệu chuyển đổi dưới dạng con số tổng
 • Chúng tôi bỏ các kết hợp tham số UTM độc nhất khỏi bảng phân tích khi lượt thăm từ các kết hợp đó không đạt ngưỡng tối thiểu.
 • Vài người dùng sẽ không được theo dõi, dựa trên cấu hình trình duyệt hoặc tùy chọn cookie

Quyền hạn Steamworks cần thiết

Chỉ tài khoản Steamworks với quyền hạn "Xem dữ liệu lưu lượng marketing" cho trò chơi của bạn mới được phép truy cập báo cáo phân tích UTM.

Lượt thăm được theo dõi

Bốn loại lượt thăm được theo dõi cho Phân tích UTM:
 • Tổng lượt thăm: Tổng số lượt thăm trang sản phẩm có chứa mã UTM gắn vào URL.
 • Tổng lượt thăm đáng tin: Một tập hợp con của tổng lượt thăm, trừ lưu lượng truy cập bởi bot và phần mềm thu thập thông tin tìm kiếm.
 • Lượt thăm được theo dõi: Tổng lượt thăm đến trang sản phẩm mà người dùng có đăng nhập.
 • Lượt thăm đáng tin được theo dõi: Một tập hợp con từ lượt thăm được theo dõi, trừ lưu lượng truy cập biểu thị hành vi bất thường.
Lượt thăm đáng tin được theo dõi: Đôi khi lưu lượng truy cập vào Steam biểu thị hành vi bất thường, khiến chúng tôi cho là chúng không đến từ khách hàng hợp lệ. Trong trường hợp lưu lượng truy cập biểu thị bất thường, nó sẽ không được tính vào tỉ lệ chuyển đổi cho lượt danh sách ước, mua hàng hay kích hoạt. Bạn có thể chọn xem tất cả lưu lượng, bao gồm không đáng tin, trên trang Phân tích UTM.

funnel_chart_d.png

Chuyển đổi

Khi người dùng đến thăm trang cửa hàng của bạn qua liên kết UTM và đăng nhập vào Steam, Steam sẽ cộng vào số "lượt thăm được theo dõi" đồng thời báo cáo việc chuyển đổi bởi người dùng đó.

Các loại chuyển đổi được báo cáo gồm:
 • Lượt ước: khách hàng thêm trò chơi của bạn vào danh sách ước
 • Lượt mua hàng: khách hàng mua trò chơi của bạn
 • Lượt kích hoạt: khách hàng cài trò chơi miễn phí của bạn, hoặc dùng mã để nhận trò chơi

Khung thời gian chuyển đổi

Steam sẽ tính từng hành động trên là một lượt chuyển đổi nếu người dùng thực hiện trong vòng 72 tiếng tính từ lúc nhấp vào liên kết UTM, kể cả khi họ truy cập các trang khác trong thời gian đó.

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một liên kết đến trang cửa hàng Steam với các tham số UTM được định dạng đúng.
https://store.steampowered.com/app/480?utm_source=homepage&utm_campaign=summer_sale&utm_medium=web

Nếu liên kết đó được khách hàng nhấp 20 lần, báo cáo phân tích UTM cho App ID 480 sẽ hiện 20 lần trong cột "tổng lượt thăm" cho kết hợp độc nhất của utm_source, utm_campaign, và utm_medium.

clicks_conversions.png

Báo cáo cũng hiện 6 trên 20 lượt thăm là của khách hàng đăng nhập vào Steam. Steamworks quy 2 lượt thêm vào danh sách ước, và 1 đơn hàng, cho 6 "lượt thăm được theo dõi".

Bắt đầu

Phân tích UTM trong Steamworks đã được bật cho trò chơi của bạn. Bắt đầu như sau:

Xem báo cáo

Bạn có thể truy cập trang tổng quan UTM qua một thẻ tại mục Quảng bá & hiển thị cho trò chơi. Nếu không thấy thẻ Phân tích UTM, kiểm tra xem bạn có quyền hạn "Xem dữ liệu lưu lượng marketing" cho trò chơi đó hay không, vì cần phải có quyền truy cập.

utm_tabs.png

Tạo liên kết

Liên kết với các tham số UTM được lưu trữ bởi Steam nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Phải đề cập đến trang ứng dụng trên Steam. Liên kết tới các trang khác trên Steam hiện chưa được hỗ trợ.
  store.steampowered.com/app/APP_ID_CỦA_BẠN
 • Phải bao gồm tham số utm_source hoặc utm_campaign
Danh sách toàn bộ các tham số UTM được hỗ trợ là:
 • utm_source
 • utm_campaign
 • utm_medium
 • utm_content
 • utm_term

Có hai cách để đánh giá dữ liệu báo cáo bởi Phân tích UTM
 • Sơ đồ dữ liệu theo thời gian, và bảng phân tích hỗ trợ tính năng lọc và sắp xếp
 • Tải dữ liệu về dưới dạng file .csv để dùng với công cụ phân tích của riêng bạn

Kiểm tra liên kết

Một công cụ để kiểm tra xem liên kết của bạn có hợp lệ không, thông qua nút "Kiểm tra liên kết UTM". Cẩn tắc vô ưu, hãy kiểm tra các liên kết trong trình duyệt web. Lưu ý: các lượt thăm trên trang tổng quan của UTM được cập nhật mỗi giờ. Lượt chuyển đổi được duyệt lần cuối 4 ngày sau khi truy cập.

Hỏi đáp

Hỏi: Tại sao Steam cung cấp Phân tích UTM?

Đáp: Tính năng được phát triển để phản hồi yêu cầu thường xuyên từ nhà phát triển trò chơi muốn có công cụ báo cáo UTM trong Steamworks của họ.

Hỏi: Tại sao tôi không thấy lượt thăm UTM cho chiến dịch của mình?

Đáp: Sau đây là vài nguyên nhân khả thi:
 • Tài khoản Steam của bạn không có quyền "Xem dữ liệu lưu lượng marketing". Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Quản lý tài khoản Steamworks > quyền hạn nhóm
 • Nếu chiến dịch vừa bắt đầu, bạn có thể phải đợi để trang tổng quan UTM cập nhật. Lượt thăm được làm mới mỗi giờ.
 • Chúng tôi bỏ các kết hợp tham số UTM độc nhất khỏi bảng phân tích khi lượt thăm từ các kết hợp đó không đạt ngưỡng tối thiểu.
 • Liên kết có thể gặp sự cố. Dùng công cụ "Kiểm tra liên kết UTM" (một nút trên trang tổng quan UTM) để xem liên kết của bạn đạt điều kiện báo cáo hay chưa.

Hỏi: Lượt thăm được theo dõi là gì?

Đáp: Lượt thăm được theo dõi đến từ người dùng đăng nhập vào Steam trong trình duyệt và mở liên kết UTM. Chỉ có lượt thăm được theo dõi mới hợp lệ cho báo cáo chuyển đổi (thêm vào danh sách ước, giao dịch, kích hoạt sản phẩm).

Hỏi: Có được tính lượt chuyển đổi không nếu khách hàng mua một trò chơi khác trong danh mục của tôi?

Đáp: Chỉ có thêm vào danh sách ước, đơn hàng, hoặc kích hoạt của cùng App ID trong liên kết UTM mới được tính lượt chuyển đổi. Chúng tôi hy vọng có thể mở rộng việc tìm hiểu lượt chuyển đổi để bao gồm những tình huống thế này.

Hỏi: Có tính là một lượt chuyển đổi nếu khách hàng tải xuống demo hay DLC của trò chơi?

Đáp: Hiện tại, tải xuống demo hay DLC mà không kèm theo trò chơi gốc chưa được tính thành lượt chuyển đổi cho liên kết UTM dẫn đến trang trò chơi gốc. Nếu đó là gói DLC kèm trò chơi gốc, nó sẽ được tính là một lượt chuyển đổi.

Hỏi: Có theo dõi lượt chuyển đổi qua các đơn hàng trong trò chơi?

Đáp: Chúng tôi hiện không báo cáo lượt chuyển đổi cho các đơn hàng trong trò chơi.

Hỏi: Có theo dõi lượt chuyển đổi qua mã CD/mã Steam bán lẻ?

Đáp: Có, các lượt chuyển đổi này được theo dõi tại phần "Kích hoạt" của trang tổng quan UTM.

Hỏi: Do you track conversions for playtest apps?

Đáp: We do not currently report conversions for playtest apps.

Hỏi: Do you support other community and store page links such as sub, curator, bundle?

Đáp: At this time only app pages are supported. We hope to expand support for additional page types in the future.

Hỏi: Do UTM links get recorded if the store page opens an age gate?

Đáp: Yes, the UTM click event is recorded for the app when the age gate page is shown. Customers who decide to stop at the age gate are still recorded as having clicked the UTM link.

Hỏi: What devices are supported?

Đáp: Any device with a modern browser capable of showing the Steam store is supported. This includes mobile devices and tablets. We do not currently display which types of devices customers are using when they visit the store page via a UTM link click. If a user signs in to Steam on their mobile device where they clicked the UTM link, then subsequently makes a wishlist or purchase on a computer we will recognize that as a conversion.

Q. Why are my total visits different from the 3rd party reported number?

A. There can be a difference in the total visits reported by Steam and a 3rd party as Steam increments the total visits anytime the customer visits the link with UTM params on the URL. Examples include if customers share the Store page link w/UTM parameters for others to click, or visit the link using their browser history. Có thể sẽ khó để ngăn việc này bởi vì báo cáo UTM không:

Q: Can I use UTM to create an “affiliate program” or reward players?

A: An affiliate program is where someone receives something of value in exchange for promoting your game. Steam does not offer an affiliate marketing program, but some developers have asked about creating their own by handling compensation outside of Steam and using UTM to track actions. We would caution against using UTM parameters to create your own affiliate or reward program, as such programs are susceptible to abuse by customers by holding purchases long enough to receive your reward, and then refunding those purchases. This can be difficult to prevent because the UTM report does not:
 • Tiết lộ giao dịch mua thuộc về tham số UTM nào, nhưng chỉ tổng số giao dịch cho từng bộ tham số UTM độc nhất
 • Điều chỉnh tổng số dựa trên yêu cầu hoàn tiền trong vòng 4 ngày hoặc trễ hơn sau lượt truy cập UTM. Lượt truy cập UTM được xem là đã qua xử lý hoàn toàn sau 4 ngày.

If you are still interested in creating your own affiliate program using UTM links to your Steam store page, here are some rules to keep in mind:
 • Làm theo mọi quy định pháp lý có hiệu lực. Lưu ý: Có thể khác nhau tùy quốc gia.
 • Yêu cầu bất kỳ ai tham gia chương trình tiếp thị liên kết phải tiết lộ thông tin này cho khán giả.
 • Đừng quảng cáo chương trình tiếp thị liên kết trên trang cửa hàng trò chơi của bạn.