Tài liệu Steamworks
Phân tích UTM (Beta)
https://www.youtube.com/watch?v=K-qmYY69kqI

Phân tích UTM trong Steamworks cho bạn biết tận tường hiệu quả chiến dịch marketing UTM của mình. Bạn có thể dùng các tham số UTM trên một liên kết với trang cửa hàng Steam của mình làm địa chỉ đích, và Steamworks sẽ cung cấp thông tin về độ hiệu quả của liên kết đó.

UTM là gì

UTM là phương thức tiếp cận chuẩn trong ngành để đo lường liệu các liên kết cụ thể trong chiến dịch marketing có được khách hàng nhấp vào không. Một liên kết dùng UTM có các tham số đặt riêng theo UTM đi cùng địa chỉ đích đến của liên kết. Các tham số UTM này làm rõ liên kết nào được nhấp vào khi khách hàng đến thăm địa chỉ đích.

Cách vận hành

Steamworks nay ghi nhận tham số UTM được dùng khi khách hàng đến thăm trang cửa hàng của trò chơi. Một trang tổng quan trong Steamworks sẽ hiện thông tin UTM này để bạn đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Báo cáo đó có ba mục: tổng quan tổng lượng truy cập và chuyển đổi, sơ đồ hiển thị tổng lượng truy cập và chuyển đổi theo thời gian, và bảng phân tích tính hiệu quả của từng kết hợp độc nhất các tham số UTM. Bạn có thể lọc bảng phân tích này theo từng tham số UTM cụ thể, cũng như tải dữ liệu về dưới dạng tệp .csv.

utmdash.jpg

Quyền riêng tư

Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, thông tin cung cấp được lưu trữ dưới dạng tổng hợp và không kèm dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép bạn hiểu hiệu quả của chiến dịch đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Sau đây là chi tiết cách Steam bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng:
 • Các thông tin cá nhân hay Steam ID sẽ không bao giờ hiển thị hay đính kèm
 • Chúng tôi chỉ đưa thông tin lượt thăm và dữ liệu chuyển đổi dưới dạng con số tổng
 • Chúng tôi bỏ các kết hợp tham số UTM độc nhất khỏi bảng phân tích khi lượt thăm từ các kết hợp đó không đạt ngưỡng tối thiểu.
 • Vài người dùng sẽ không được theo dõi, dựa trên cấu hình trình duyệt hoặc tùy chọn cookie

Quyền truy cập báo cáo

Chỉ tài khoản Steamworks với quyền hạn "Xem dữ liệu lưu lượng marketing" cho trò chơi của bạn mới được phép truy cập báo cáo phân tích UTM.

Chuyển đổi

Khi người dùng đến thăm trang cửa hàng của bạn qua liên kết UTM và đăng nhập vào Steam, Steam sẽ cộng vào số "lượt đến được theo dõi" đồng thời báo cáo việc chuyển đổi bởi người dùng đó.

Các loại chuyển đổi được báo cáo gồm:
 • Wishlist: khách hàng thêm trò chơi của bạn vào danh sách ước
 • Purchase: khách hàng mua trò chơi của bạn
 • Activation: khách hàng cài trò chơi miễn phí của bạn, hoặc dùng mã để nhận trò chơi

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một liên kết đến trang cửa hàng Steam với các tham số UTM được định dạng đúng.
https://store.steampowered.com/app/480?utm_source=homepage&utm_campaign=summer_sale&utm_medium=web

Nếu liên kết đó được khách hàng nhấp 20 lần, báo cáo phân tích UTM cho App ID 480 sẽ hiện 20 lần trong cột "tổng số lượt thăm" cho kết hợp độc nhất của utm_source, utm_campaign, và utm_medium.

clicks_conversions.png

Báo cáo cũng hiện 6 trên 20 lượt thăm là của khách hàng đăng nhập vào Steam. Steamworks quy 2 lượt thêm vào danh sách ước, và 1 đơn hàng, cho 6 "lượt thăm được theo dõi".

Bắt đầu

Phân tích UTM trong Steamworks đã được bật cho trò chơi của bạn. Bắt đầu như sau:

Xem báo cáo

Bạn có thể truy cập trang tổng quan UTM qua một thẻ tại mục Quảng bá & hiển thị cho trò chơi. Nếu không thấy thẻ Phân tích UTM, kiểm tra xem bạn có quyền hạn "Xem dữ liệu lưu lượng marketing" cho trò chơi đó hay không, vì cần phải có quyền truy cập.

utm_tabs.png

Tạo một liên kết

Liên kết với các tham số UTM được lưu trữ bởi Steam nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Phải đề cập đến trang ứng dụng trên Steam. Liên kết tới các trang khác trên Steam hiện chưa được hỗ trợ.
  store.steampowered.com/app/APP_ID_CỦA_BẠN
 • Phải bao gồm tham số utm_source hoặc utm_campaign
Danh sách toàn bộ các tham số UTM được hỗ trợ là:
 • utm_source
 • utm_campaign
 • utm_medium
 • utm_content
 • utm_term

Có hai cách để đánh giá dữ liệu báo cáo bởi Phân tích UTM
 • Sơ đồ dữ liệu theo thời gian, và bảng phân tích hỗ trợ tính năng lọc và sắp xếp
 • Tải dữ liệu về dưới dạng tệp .csv để dùng với công cụ phân tích của riêng bạn

Kiểm tra liên kết

Một công cụ để kiểm tra xem liên kết của bạn có hợp lệ không, thông qua nút "Kiểm tra liên kết" trên báo cáo UTM. Cẩn tắc vô ưu, hãy kiểm tra các liên kết trong trình duyệt web. Lưu ý: các lượt thăm trên trang tổng quan của UTM được cập nhật hàng giờ.

Hỏi đáp

Hỏi: Tại sao Steam cung cấp Phân tích UTM?

Đáp: Tính năng được phát triển để phản hồi yêu cầu thường xuyên từ nhà phát triển trò chơi muốn có công cụ báo cáo UTM trong Steamworks của họ.

Hỏi: Tại sao tôi không thấy lượt thăm UTM cho chiến dịch của mình?

Đáp: Sau đây là vài nguyên nhân khả thi:
 • Tài khoản Steam của bạn không có quyền "Xem dữ liệu lưu lượng marketing". Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Quản lý tài khoản Steamworks > quyền hạn nhóm
 • Nếu chiến dịch vừa bắt đầu, bạn có thể phải đợi để trang tổng quan UTM cập nhật. Lượt thăm được làm mới mỗi giờ.
 • Chúng tôi bỏ các kết hợp tham số UTM độc nhất khỏi bảng phân tích khi lượt thăm từ các kết hợp đó không đạt ngưỡng tối thiểu.
 • Liên kết có thể gặp sự cố. Dùng công cụ "Kiểm tra liên kết UTM" (một nút trên trang tổng quan UTM) để xem liên kết của bạn đạt điều kiện báo cáo hay chưa.

Hỏi: Lượt thăm được theo dõi là gì?

Đáp: Lượt thăm được theo dõi đến từ người dùng đăng nhập vào Steam trong trình duyệt và mở liên kết UTM. Chỉ có lượt thăm được theo dõi mới hợp lệ cho báo cáo chuyển đổi (thêm vào danh sách ước, giao dịch, kích hoạt sản phẩm).

Hỏi: Có được tính lượt chuyển đổi không nếu khách hàng mua một trò chơi khác trong danh mục của tôi?

Đáp: Chỉ có thêm vào danh sách ước, đơn hàng, hoặc kích hoạt của cùng App ID trong liên kết UTM mới được tính lượt chuyển đổi. Chúng tôi hy vọng có thể mở rộng việc tìm hiểu lượt chuyển đổi để bao gồm những tình huống thế này.

Hỏi: Will it count as a conversion if the customer downloads the game's Demo or DLC?

Đáp: Demo and DLC downloads which do not include the base game are not currently included as conversions for UTM links to the base game page. If a DLC package includes the base game it will be counted as a conversion.

Hỏi: Do you track conversion via in-game purchases?

Đáp: We do not currently report conversion for in-game purchases.

Hỏi: Do you track conversion via CD-Keys/Steam Retail Keys?

Đáp: Yes, these conversions are tracked in the "Activations" section of the UTM Dashboard.

Hỏi: Do you support other community and store page links such as sub, curator, bundle?

Đáp: At this time only app pages are supported. We hope to expand support for additional page types in the future.

Hỏi: Do UTM links get recorded if the store page opens an age gate?

Đáp: Yes, the UTM click event is recorded before the redirect to the age gate page occurs. Customers who decide to stop at the age gate are still recorded as having clicked the UTM link.

Hỏi: What devices are supported?

Đáp: Any device with a modern browser capable of showing the Steam store is supported. This includes mobile devices and tablets. We do not currently display which types of devices customers are using when they visit the store page via a UTM link click. If a user signs in to Steam on their mobile device where they clicked the UTM link, then subsequently makes a wishlist or purchase on a computer we will recognize that as a conversion.

Q. Why are my total visits different from the 3rd party reported number?

Đáp: There can be a difference in the total visits reported by Steam and a 3rd party as Steam increments the total visits anytime the customer visits the link with UTM params on the URL. Examples include if customers share the Store page link w/UTM parameters for others to click, or visit the link using their browser history. We're evaluating how we measure total visits and will update this documentation if there are changes.

Q: Can I use UTM to create an “affiliate program” or reward players?

A: An affiliate program is where someone receives something of value in exchange for promoting your game. Steam does not offer an affiliate marketing program, but some developers have asked about creating their own by handling compensation outside of Steam and using UTM to track actions. We would caution against using UTM parameters to create your own affiliate or reward program, as such programs are susceptible to abuse by customers by holding purchases long enough to receive your reward, and then refunding those purchases. This can be difficult to prevent because the UTM report does not:
 • Reveal which purchases belong to which UTM parameters, only the total number of purchases for each unique set of UTM parameters
 • Adjust totals for refunds occurring 4 days or later after the UTM visit. We consider the UTM visit fully processed at 4 days.

If you are still interested in creating your own affiliate program using UTM links to your Steam store page, here are some rules to keep in mind:
 • Follow all applicable legal requirements. Note that legal requirements may vary by country.
 • Require from anyone who participates in your affiliate program that they disclose this fact to their audience.
 • Do not advertise affiliate programs on your game’s store page.