Tài liệu Steamworks
Phân tích UTM
https://www.youtube.com/watch?v=K-qmYY69kqI

Phân tích UTM trong Steamworks cho bạn biết tận tường hiệu quả chiến dịch marketing UTM của mình. Bạn có thể dùng các tham số UTM trên một liên kết với trang cửa hàng Steam của mình làm địa chỉ đích, và Steamworks sẽ cung cấp thông tin về độ hiệu quả của liên kết đó.

UTM là gì

UTM (Urchin Tracking Module) là phương thức tiếp cận chuẩn trong ngành để đo lường xem các liên kết cụ thể trong chiến dịch marketing có được khách hàng nhấp vào không. Một liên kết dùng UTM có các tham số đặt riêng đi cùng địa chỉ đích đến của liên kết. Các tham số này làm rõ liên kết nào được nhấp vào khi khách hàng đến thăm địa chỉ đích. Để biết thêm thông tin về UTM, hãy đọc: https://en.wikipedia.org/wiki/UTM_parameters

Cách vận hành

Steamworks ghi nhận tham số UTM được dùng khi khách hàng đến thăm trang cửa hàng của trò chơi và có hành động gì đó như mua hàng hay thêm trò chơi vào danh sách ước. Một trang tổng quan trong Steamworks sẽ hiện thông tin UTM này để bạn đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Báo cáo đó có ba mục: tổng quan tổng lượng truy cập và chuyển đổi, sơ đồ hiển thị tổng lượng truy cập và chuyển đổi theo thời gian, và bảng phân tích tính hiệu quả của từng kết hợp độc nhất các tham số UTM. Phía trên cùng là bộ lọc dữ liệu theo từng tham số UTM cụ thể, cũng như tải dữ liệu về dưới dạng file .csv.

utm-example-update-2023.png

Quyền riêng tư

Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, thông tin cung cấp được lưu trữ dưới dạng tổng hợp và không kèm dữ liệu cá nhân. Điều này cho phép bạn hiểu hiệu quả của chiến dịch đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Sau đây là chi tiết cách Steam bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng:
 • Các thông tin cá nhân hay SteamID sẽ không bao giờ hiển thị hay đính kèm
 • Chúng tôi chỉ đưa thông tin lượt thăm và dữ liệu chuyển đổi dưới dạng con số tổng
 • Chúng tôi bỏ các kết hợp tham số UTM độc nhất khỏi bảng phân tích khi lượt thăm từ các kết hợp đó không đạt ngưỡng tối thiểu.
 • Vài người dùng sẽ không được theo dõi, dựa trên cấu hình trình duyệt hoặc tùy chọn cookie

Quyền hạn Steamworks cần thiết

Chỉ tài khoản Steamworks với quyền hạn "Xem dữ liệu lưu lượng marketing" cho trò chơi của bạn mới được phép truy cập báo cáo phân tích UTM.

Lượt thăm được theo dõi

Ba loại lượt thăm được theo dõi cho Phân tích UTM:
 • Tổng lượt thăm: Tổng số lượt thăm trang sản phẩm có chứa mã UTM gắn vào URL.
 • Lượt thăm đáng tin: Một tập hợp con của tổng lượt thăm, trừ lưu lượng truy cập bởi bot và phần mềm thu thập thông tin tìm kiếm.
 • Lượt thăm được theo dõi: Tổng lượt thăm trang sản phẩm mà người dùng có đăng nhập. Loại trừ lượng truy cập có hành vi bất thường như lặp lại việc ghé thăm ở tốc độ cao.

Lượt chuyển đổi

Khi người dùng đến thăm trang cửa hàng của bạn qua liên kết UTM và đăng nhập vào Steam, Steamworks sẽ cộng vào số "lượt thăm được theo dõi", đồng thời báo cáo việc chuyển đổi bởi những người dùng đó.

Các loại chuyển đổi được báo cáo bao gồm:
 • Lượt ước: khách hàng thêm trò chơi của bạn vào danh sách ước
 • Lượt mua hàng: khách hàng mua trò chơi của bạn
 • Lượt kích hoạt: khách hàng nhận giấy phép cho trò chơi miễn phí, hoặc dùng mã để lấy trò chơi

Khung thời gian chuyển đổi

Đối với các hành động trên, Steam sẽ tính là một lượt chuyển đổi nếu người dùng thực hiện hành động đó trong vòng 72 tiếng tính từ lúc nhấp vào liên kết UTM, kể cả khi họ truy cập các trang khác trong thời gian đó.

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một liên kết đến trang cửa hàng Steam với các tham số UTM được định dạng đúng.
https://store.steampowered.com/app/480?utm_source=homepage&utm_campaign=summer_sale&utm_medium=web

Nếu liên kết đó được khách hàng nhấp 20 lần, báo cáo phân tích UTM cho AppID 480 sẽ hiện 20 lần trong cột "tổng lượt thăm" cho kết hợp độc nhất của utm_source, utm_campaign, và utm_medium.

clicks_conversions.png

Báo cáo cũng hiện 6 trên 20 lượt thăm là của khách hàng đăng nhập vào Steam. Steamworks quy 2 lượt thêm vào danh sách ước, và 1 đơn hàng, cho 6 "lượt thăm được theo dõi".

Bắt đầu

Phân tích UTM trong Steamworks đã được bật cho trò chơi của bạn. Bắt đầu như sau:

Xem báo cáo

Bạn có thể truy cập trang tổng quan UTM qua một thẻ tại mục Quảng bá & hiển thị cho trò chơi. Nếu không thấy thẻ Phân tích UTM, kiểm tra xem bạn có quyền hạn "Xem dữ liệu lưu lượng marketing" cho trò chơi đó hay không, vì cần phải có quyền truy cập.

utm_tabs.png

Tạo liên kết

Liên kết với các tham số UTM được lưu trữ bởi Steam nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Phải đề cập đến trang ứng dụng trên Steam. Liên kết tới các trang khác trên Steam hiện chưa được hỗ trợ.
  store.steampowered.com/app/APP_ID_CỦA_BẠN
 • Phải bao gồm tham số utm_source hoặc utm_campaign
Danh sách toàn bộ các tham số UTM được hỗ trợ như sau:
 • utm_source
 • utm_campaign
 • utm_medium
 • utm_content
 • utm_term

Dùng bất kỳ tổ hợp chữ cái, số, và ký tự khác được URL hỗ trợ, cũng có thể thêm thuật ngữ vào mỗi tham số trên cho mục đích riêng. Xem ví dụ bên trên.

Có hai cách để đánh giá dữ liệu báo cáo bởi Phân tích UTM
 • Sơ đồ dữ liệu theo thời gian, và bảng phân tích hỗ trợ tính năng lọc và sắp xếp
 • Tải dữ liệu về dưới dạng file .csv để dùng với công cụ phân tích của riêng bạn

Kiểm tra liên kết

Một công cụ để kiểm tra xem liên kết của bạn có hợp lệ không, thông qua nút "Kiểm tra liên kết UTM". Cẩn tắc vô ưu, hãy kiểm tra các liên kết trong trình duyệt web. Lưu ý: các lượt thăm trên trang tổng quan của UTM được cập nhật mỗi giờ. Lượt chuyển đổi được tổng kết 4 ngày sau khi truy cập.

Hỏi đáp

Hỏi: Tại sao Steam cung cấp Phân tích UTM?

Đáp: Tính năng được phát triển để đáp lại yêu cầu thường gặp từ các nhà phát triển trò chơi muốn có công cụ báo cáo UTM trong Steamworks.

Hỏi: Tại sao tôi không thấy lượt thăm UTM cho chiến dịch của mình?

Đáp: Sau đây là vài nguyên nhân khả thi:
 • Tài khoản Steam của bạn không có quyền "Xem dữ liệu lưu lượng marketing". Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Quản lý tài khoản Steamworks > Quyền hạn nhóm
 • Nếu chiến dịch vừa bắt đầu, bạn có thể phải đợi để trang tổng quan UTM cập nhật. Lượt thăm được làm mới mỗi giờ.
 • Chúng tôi bỏ các kết hợp tham số UTM độc nhất khỏi bảng phân tích khi lượt thăm từ các kết hợp đó không đạt ngưỡng tối thiểu.
 • Liên kết có thể gặp sự cố. Dùng công cụ "Kiểm tra liên kết UTM" (một nút trên trang tổng quan UTM) để xem liên kết của bạn đạt điều kiện báo cáo hay chưa.

Hỏi: Lượt thăm được theo dõi là gì?

Đáp: Lượt thăm được theo dõi đến từ người dùng đăng nhập vào Steam trong trình duyệt và mở liên kết UTM. Cũng bao gồm lượt thăm từ liên kết UTM mở từ ứng dụng Steam di động. Chỉ có lượt thăm được theo dõi mới hợp lệ cho báo cáo chuyển đổi (thêm vào danh sách ước, giao dịch, kích hoạt sản phẩm).

Hỏi: Có được tính lượt chuyển đổi không nếu khách hàng mua một trò chơi khác trong danh mục của tôi?

Đáp: Chỉ có lượt thêm vào danh sách ước, mua hàng, hoặc kích hoạt của cùng AppID trong liên kết UTM mới được tính là lượt chuyển đổi. Chúng tôi hy vọng có thể mở rộng việc tìm hiểu lượt chuyển đổi để bao gồm những tình huống thế này.

Hỏi: Có tính là một lượt chuyển đổi nếu khách hàng tải xuống demo hay DLC của trò chơi?

Đáp: Hiện tại, tải xuống demo hay DLC mà không kèm theo trò chơi gốc chưa được tính thành lượt chuyển đổi cho liên kết UTM dẫn đến trang trò chơi gốc. Nếu đó là gói DLC kèm trò chơi gốc, nó sẽ được tính là một lượt chuyển đổi.

Hỏi: Có theo dõi lượt chuyển đổi qua các đơn hàng trong trò chơi?

Đáp: Chúng tôi hiện không báo cáo lượt chuyển đổi cho các đơn hàng trong trò chơi.

Hỏi: Có theo dõi lượt chuyển đổi qua mã CD/mã Steam bán lẻ?

Đáp: Có, các chuyển đổi này được theo dõi trong phần "Kích hoạt" của trang tổng quan UTM.

Hỏi: Hệ thống có theo dõi lượt chuyển đổi cho các ứng dụng chơi thử không?

Đáp: Chúng tôi hiện không báo cáo lượt chuyển đổi cho các ứng dụng chơi thử.

Hỏi: Có hỗ trợ các trang cộng đồng và cửa hàng khác như thuê bao, thẩm định viên, bộ gói?

Đáp: Vào thời điểm này, chỉ trang ứng dụng được hỗ trợ. Chúng tôi hy vọng mở rộng hỗ trợ cho các loại trang khác trong tương lai.

Hỏi: Liên kết UTM có được ghi nhận nếu trang cửa hàng mở chức năng kiểm tra tuổi?

Đáp: Có, hành động nhấp vào liên kết UTM được ghi nhận cho ứng dụng khi hiện trang kiểm tra tuổi. Khách hàng dừng lại khi tới trang kiểm tra tuổi vẫn được ghi nhận là đã nhấp vào liên kết UTM.

Hỏi: Thiết bị nào được hỗ trợ?

Đáp: Bất kỳ thiết bị nào với một trình duyệt hiện đại có khả năng hiện cửa hàng Steam. Bao gồm thiết bị di động và máy tính bảng. Chúng tôi đang không hiển thị loại thiết bị khách hàng dùng khi họ đến thăm trang cửa hàng qua việc nhấp một liên kết UTM. Nếu một người dùng đăng nhập Steam trên thiết bị di động rồi nhấp vào liên kết UTM, sau đó thêm sản phẩm vào danh sách ước hoặc mua hàng qua máy tính, chúng tôi sẽ xem đó là một lượt chuyển đổi.

Đáp: Tại sao tổng lượt ghé trang của tôi khác với con số bên thứ ba báo cáo?

Đáp: Có thể có sự khác biệt về tổng lượt ghé thăm báo cáo bởi Steam và bên thứ ba, vì Steam tăng tổng số lượt thăm bất cứ khi nào khách hàng truy cập liên kết với tham số UTM trong URL. Bao gồm trường hợp: nếu khách hàng chia sẻ liên kết trang cửa hàng với tham số UTM cho người khác nhấp vào, hoặc truy cập đường dẫn thông qua lịch sử trình duyệt. Chúng tôi đang đánh giá cách đo lường tổng lượt ghé thăm và sẽ cập nhật tài liệu này nếu có thay đổi.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng UTM để làm “tiếp thị liên kết” hoặc thưởng người chơi?

Đáp: Tiếp thị liên kết là hình thức mà một người nhận thưởng để quảng bá trò chơi cho bạn. Steam không có chương trình tiếp thị liên kết, nhưng vài nhà phát triển đã hỏi về việc tự chạy quảng bá bằng cách thanh toán các khoản phí ngoài Steam và dùng UTM để theo dõi hoạt động. Chúng tôi khuyến cáo không dùng tham số UTM để tự tạo chương trình tiếp thị liên kết hoặc thưởng, vì chúng có thể bị lạm dụng bởi những khách hàng giữ đơn hàng đủ lâu để nhận thưởng từ bạn, rồi yêu cầu hoàn tiền. Có thể sẽ khó để ngăn việc này bởi vì báo cáo UTM không:
 • Tiết lộ giao dịch mua thuộc về tham số UTM nào, nhưng chỉ tổng số giao dịch cho từng bộ tham số UTM độc nhất
 • Điều chỉnh tổng số dựa trên yêu cầu hoàn tiền trong vòng 4 ngày hoặc trễ hơn sau lượt truy cập UTM. Lượt truy cập UTM được xem là đã qua xử lý hoàn toàn sau 4 ngày.

Nếu bạn vẫn có ý muốn tự tạo chương trình đối tác bằng liên kết UTM dẫn đến trang cửa hàng Steam, sau đây là vài quy tắc cần nhớ:
 • Làm theo mọi quy định pháp lý có hiệu lực. Lưu ý: Có thể khác nhau tùy quốc gia.
 • Yêu cầu bất kỳ ai tham gia chương trình tiếp thị liên kết phải tiết lộ thông tin này cho khán giả.
 • Đừng quảng cáo chương trình tiếp thị liên kết trên trang cửa hàng trò chơi của bạn.