Dokumentacja Steamworks
Analiza UTM
https://www.youtube.com/watch?v=K-qmYY69kqI

Analiza UTM na Steamworks zapewnia wgląd do rezultatów twoich kampanii marketingowych UTM. Możesz użyć parametrów UTM w linku do twojej strony w Sklepie Steam jako adresu docelowego, a Steamworks zapewni dodatkowe informacje na temat tego, jak ten link się spisuje.

Co to jest UTM?

UTM (ang. Urchin Tracking Module) to będący normą w branży sposób na mierzenie, czy dane linki w twoich kampaniach marketingowych są klikane przez klientów. Link korzystający z UTM posiada konkretnie nazwane parametry, które następują po docelowym adresie w linku. Te parametry ujawniają, który link został kliknięty, gdy klient odwiedza adres docelowy (czyli powoduje odsłonę). Więcej informacji o UTM uzyskasz tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parametry_UTM.

Jak to działa

Steamworks records the UTM parameters used when a customer visits your game's store page and takes an action such as purchasing or adding to their wishlist. Panel główny w Steamworks wyświetla te informacje UTM dla ciebie w celu oceny, czy twoje kampanie dobrze sobie radzą.

Raport ma trzy sekcje: informacje ogólne na temat sumarycznego ruchu sieciowego i konwersji, wykres ukazujący sumaryczny ruch sieciowy i współczynniki rozłożone w czasie, a także tabelę z zestawieniem ukazującym, jak radziła sobie każda unikalna kombinacja parametrów UTM. There are a set of filters at the top to narrow the data to specific UTM parameters, as well as download the data as a .csv file.

utm-example-update-2023.png

Prywatność

Aby chronić prywatność klientów, przedstawiane informacje stanowią sumaryczny podgląd i nie zawierają żadnych danych osobistych. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak radzą sobie twoje kampanie marketingowe bez naruszania prywatności użytkowników. Oto kilka szczegółów na temat tego, jak Steam chroni prywatność klientów:
 • ID Steam ani inne informacje osobiste nigdy nie będą częścią raportu.
 • Zapewniamy tylko sumaryczne informacje dotyczące odsłon i konwersji.
 • Wykluczamy wyświetlanie unikalnych kombinacji parametrów UTM w tabeli z zestawieniem, jeżeli odsłony dla tych kombinacji nie przekraczają minimalnych progów.
 • Niektórzy użytkownicy nie będą zliczani na podstawie ich konfiguracji przeglądarki lub preferencji ciasteczek.

Wymagane uprawnienia Steamworks

Dostęp do twojego raportu analizy UTM jest ograniczony do kont Steamworks z uprawnieniem „Wyświetlanie danych ruchu sieciowego marketingu” dla twojej gry.

Zliczane odsłony

Na potrzeby analizy UTM zliczane są cztery rodzaje odsłon:
 • Suma odsłon: suma odsłon strony twojego produktu w sklepie, które miały dołączony kod UTM do adresu URL.
 • Trusted Visits: A subset of Total Visits that excludes bot traffic and search crawlers.
 • Tracked Visits: The total number of visits to your product page for which users were also logged in. Excludes traffic that exhibit abnormal behavior such as repeated visits at a high rate.

Konwersje

When users visit your store page via a UTM link and log in to Steam, Steamworks increments the "Tracked Visits" count and also reports on conversions by those users.

The types of conversions reported are:
 • Lista życzeń: klient dodał twoją grę do swojej listy życzeń.
 • Nabycie: klient kupił twoją grę.
 • Aktywacja: klient zainstalował twoją darmową grę lub aktywował klucz w celu zdobycia gry.

Okres konwersji

For the above actions, Steam will count it as an conversion if the user takes that action within 72 hours of clicking through your UTM link, even if they visit other pages in between.

Przykład

Here's an example of a link to a Steam store page with properly formatted UTM parameters.
https://store.steampowered.com/app/480?utm_source=homepage&utm_campaign=summer_sale&utm_medium=web

If that link was clicked by customers 20 times, the UTM Analytics report for App ID 480 would show 20 visits in the "Total Visits" column for that unique combination of utm_source, utm_campaign, and utm_medium.

clicks_conversions.png

The report also shows 6 of the 20 visits were by customers signed in to Steam. Steamworks attributed 2 wishlist additions, and 1 purchase, to the 6 "Tracked Visits".

Pierwsze kroki

UTM Analytics in Steamworks is already enabled for your game. Here's how to get started.

Wyświetlanie raportu

You can access the UTM dashboard via a tab in the Marketing & Visibility section for your game. If you don't see the UTM Analytics tab, check if you have the "View Marketing Traffic Data" permission for the game as that permission is required.

utm_tabs.png

Tworzenie linku

Links with UTM parameters are recorded by Steam if the following criteria is met:
 • Muszą odwoływać się do strony aplikacji na Steam. Linki do innych stron na Steam nie są obecnie obsługiwane.
  store.steampowered.com/app/TWOJE_ID_APLIKACJI
 • Muszą zawierać parametr utm_source lub utm_campaign.
The complete list of supported UTM parameters is:
 • utm_source,
 • utm_campaign,
 • utm_medium,
 • utm_content,
 • utm_term.

Using any combination of letters, numbers, and other characters supported by URLs, you can append any term to each of those parameters for your own purpose. See example above.

There are two ways to evaluate the data reported by UTM Analytics
 • Wykres danych w czasie oraz tabela z zestawieniem, która obsługuje filtrowanie i sortowanie.
 • Pobranie danych jako plik w formacie CSV do użycia w wybranym przez ciebie narzędziu do analizy.

Testowanie linku

A tool to test if your link is valid is available on the UTM report via the "Test a Link" button. It's also a good idea to test links in a web browser. Note: visit counts on the UTM dashboard are updated hourly. Conversions are finalized 4 days after the visit.

Najczęściej zadawane pytania

P: Dlaczego Steam zapewnia analizę UTM?

A. This was built in response to the frequent requests from game developers for UTM reporting tools in Steamworks.

P: Dlaczego nie widzę odsłon UTM dla mojej kampanii?

O: Here are some possible reasons:
 • Twoje konto Steamworks nie posiada uprawnienia o nazwie „Wyświetlanie danych ruchu sieciowego wywołanego marketingiem”. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, przejdź do działu „Uprawnienia grupowe” w artykule „Zarządzanie swoim kontem Steamworks”.
 • Jeżeli twoja kampania właśnie się zaczęła, musisz odczekać na odświeżenie panelu głównego UTM. Liczby odsłon odświeżają się co godzinę.
 • Wykluczamy wyświetlanie unikalnych kombinacji parametrów UTM w tabeli z zestawieniem, jeżeli odsłony dla tych kombinacji nie przekraczają minimalnych progów.
 • Możliwe, że istnieje problem z linkiem. Użyj narzędzia do testowania linku UTM (dostępnego jako przycisk w panelu głównym UTM), by sprawdzić, czy link spełnia wymagania do raportowania.

P: Czym są zliczone odsłony?

A. Tracked visits are by users who logged into Steam in the browser where they opened the UTM link. Only tracked visits are eligible for conversion (wishlist, purchase, activation) reporting.

P: Czy fakt, że klient kupił inną grę z mojego katalogu, będzie się liczył jako konwersja?

O: Only a wishlist, purchase, or activation of the same App ID used in the UTM link will currently be considered a conversion. We hope to expand on our conversion insights to include scenarios like this.

P: Czy pobranie dema lub DLC gry przez klienta będzie się liczyło jako konwersja?

O: Demo and DLC downloads which do not include the base game are not currently included as conversions for UTM links to the base game page. If a DLC package includes the base game it will be counted as a conversion.

P: Czy zliczacie konwersje poprzez nabycia w grze?

O: We do not currently report conversion for in-game purchases.

P: Czy zliczacie konwersje poprzez klucze produktu/klucze detaliczne Steam?

O: Yes, these conversions are tracked in the "Activations" section of the UTM Dashboard.

P: Czy śledzicie konwersje dla aplikacji Steam Playtest?

O: We do not currently report conversions for playtest apps.

P: Czy obsługujecie inne rodzaje linków społeczności i stron w sklepie takich jak „sub”, „curator” i „bundle”?

O: At this time only app pages are supported. We hope to expand support for additional page types in the future.

P: Czy linki UTM są odnotowywane, jeżeli strona w sklepie wyświetla bramkę wiekową?

O: Yes, the UTM click event is recorded for the app when the age gate page is shown. Customers who decide to stop at the age gate are still recorded as having clicked the UTM link.

P: Jakie urządzenia są obsługiwane?

O: Any device with a modern browser capable of showing the Steam store is supported. This includes mobile devices and tablets. We do not currently display which types of devices customers are using when they visit the store page via a UTM link click. If a user signs in to Steam on their mobile device where they clicked the UTM link, then subsequently makes a wishlist or purchase on a computer we will recognize that as a conversion.

P: Dlaczego moja łączna liczba odsłon różni się od liczby raportowanej przez podmioty zewnętrzne?

O: There can be a difference in the total visits reported by Steam and a 3rd party as Steam increments the total visits anytime the customer visits the link with UTM params on the URL. Examples include if customers share the Store page link w/UTM parameters for others to click, or visit the link using their browser history. We're evaluating how we measure total visits and will update this documentation if there are changes.

P: Czy mogę użyć UTM do stworzenia „programu partnerskiego” lub nagradzania graczy?

A: An affiliate program is where someone receives something of value in exchange for promoting your game. Steam does not offer an affiliate marketing program, but some developers have asked about creating their own by handling compensation outside of Steam and using UTM to track actions. We would caution against using UTM parameters to create your own affiliate or reward program, as such programs are susceptible to abuse by customers by holding purchases long enough to receive your reward, and then refunding those purchases. This can be difficult to prevent because the UTM report does not:
 • Nie ujawnia, które nabycia należą do których parametrów UTM – wskazywana jest tylko całkowita liczba nabyć dla każdej unikalnej kombinacji parametrów UTM.
 • Nie koryguje różnic z powodu zwrotu, który miał miejsce 4 dni po odsłonie UTM lub później. Uznajemy odsłonę UTM za w pełni przetworzoną po 4 dniach.

If you are still interested in creating your own affiliate program using UTM links to your Steam store page, here are some rules to keep in mind:
 • Działaj zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Pamiętaj, że mogą się one różnić w zależności od kraju.
 • Wymagaj od każdej osoby uczestniczącej w twoim programie partnerskim, by ujawniła ten fakt swojej publiczności.
 • Nie reklamuj programów partnerskich na stronie swojej gry w sklepie.