Dokumentacja Steamworks
Analiza UTM (beta)
https://www.youtube.com/watch?v=K-qmYY69kqI

Analiza UTM na Steamworks zapewnia wgląd do rezultatów twoich kampanii marketingowych UTM. Możesz użyć parametrów UTM w linku do twojej strony w Sklepie Steam jako adresu docelowego, a Steamworks zapewni dodatkowe informacje na temat tego, jak ten link się spisuje.

What is UTM?

UTM (Urchin Tracking Module) is an industry standard approach to measuring whether specific links in your marketing campaigns are being clicked by customers. A link using UTM has specifically named parameters following the link's destination address. These parameters make it clear which link was clicked when a customer visits the destination address. For more background on UTM, see here: https://en.wikipedia.org/wiki/UTM_parameters

Jak to działa

Steamworks od teraz odnotowuje parametry UTM użyte, gdy klient wejdzie na stronę twojej gry w sklepie. Panel główny w Steamworks wyświetla te informacje UTM dla ciebie w celu oceny, czy twoje kampanie dobrze sobie radzą.

Raport ma trzy sekcje: informacje ogólne na temat sumarycznego ruchu sieciowego i konwersji, wykres ukazujący sumaryczny ruch sieciowy i współczynniki rozłożone w czasie, a także tabelę z zestawieniem ukazującym, jak radziła sobie każda unikalna kombinacja parametrów UTM. Możesz odfiltrować tę tabelę, by zobaczyć konkretne parametry UTM, a także pobrać dane w formacie CSV.

utmdash.jpg

Prywatność

Aby chronić prywatność klientów, przedstawiane informacje stanowią sumaryczny podgląd i nie zawierają żadnych danych osobistych. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak radzą sobie twoje kampanie marketingowe bez naruszania prywatności użytkowników. Oto kilka szczegółów na temat tego, jak Steam chroni prywatność klientów:
 • ID Steam ani inne informacje osobiste nigdy nie będą częścią raportu.
 • Zapewniamy tylko sumaryczne informacje dotyczące odsłon i konwersji.
 • Wykluczamy wyświetlanie unikalnych kombinacji parametrów UTM w tabeli z zestawieniem, jeżeli odsłony dla tych kombinacji nie przekraczają minimalnych progów.
 • Niektórzy użytkownicy nie będą zliczani w oparciu o ich konfigurację przeglądarki lub preferencje ciasteczek.

Required Steamworks Permissions

Dostęp do twojego raportu analizy UTM jest ograniczony do kont Steamworks z uprawnieniem „Wyświetlanie danych ruchu sieciowego marketingu” dla twojej gry.

Tracked Visits

Four types of visits are tracked for UTM Analytics:
 • Total Visits: The total number of visits to your product page that had a UTM code attached to the URL.
 • Total Trusted Visits: A subset of Total Visits, excluding bot traffic and search crawlers.
 • Tracked Visits: The total number of visits to your product page for which users were also logged in.
 • Tracked Trusted Visits: A subset of Tracked Visits, excluding traffic that exhibit abnormal behavior.
Tracked Trusted Visits: Sometimes traffic to Steam exhibits abnormal patterns which leads us to assume it is not from a legitimate user. In cases where traffic looks illegitimate, it is not counted as part of the conversion rate for wishlists, purchases or activations. You can choose see all traffic, including non-trusted, on the UTM Analytics page.

funnel_chart_d4.png

Conversions

When users visit your store page via a UTM link and log in to Steam, Steamworks increments the "Tracked Visits" count and also reports on conversions by those users.

The types of conversions reported are:
 • Wishlist: customer added your game to their wishlist
 • Purchase: customer purchased your game
 • Activation: customer installed your free-to-play game, or redeemed a key to acquire the game

Conversion timeframe

For the above actions, Steam will count it as an conversion if the user takes that action within 72 hours of clicking through your UTM link, even if they visit other pages in between.

Przykład

Here's an example of a link to a Steam store page with properly formatted UTM parameters.
https://store.steampowered.com/app/480?utm_source=homepage&utm_campaign=summer_sale&utm_medium=web

If that link was clicked by customers 20 times, the UTM Analytics report for App ID 480 would show 20 visits in the "Total Visits" column for that unique combination of utm_source, utm_campaign, and utm_medium.

clicks_conversions.png

The report also shows 6 of the 20 visits were by customers signed in to Steam. Steamworks attributed 2 wishlist additions, and 1 purchase, to the 6 "Tracked Visits".

Pierwsze kroki

UTM Analytics in Steamworks is already enabled for your game. Here's how to get started.

Viewing the report

You can access the UTM dashboard via a tab in the Marketing & Visibility section for your game. If you don't see the UTM Analytics tab, check if you have the "View Marketing Traffic Data" permission for the game as that permission is required.

utm_tabs.png

Creating a link

Links with UTM parameters are recorded by Steam if the following criteria is met:
 • Must refer to an app page on Steam. Links to other pages on Steam are not currently supported.
  store.steampowered.com/app/YOUR_APP_ID
 • Must include the utm_source or utm_campaign parameter
The complete list of supported UTM parameters is:
 • utm_source
 • utm_campaign
 • utm_medium
 • utm_content
 • utm_term

There are two ways to evaluate the data reported by UTM Analytics
 • The graph of data over time, and the breakdown table which supports filtering and sorting
 • Download the data as a .csv file for use in the analytics tool of your choice

Testing a link

A tool to test if your link is valid is available on the UTM report via the "Test a Link" button. It's also a good idea to test links in a web browser. Note: visit counts on the UTM dashboard are updated hourly. Conversions are finalized 4 days after the visit.

Najczęściej zadawane pytania

P: Dlaczego Steam zapewnia analizę UTM?

O: This was built in response to the frequent requests from game developers for UTM reporting tools in Steamworks.

P: Dlaczego nie widzę odsłon UTM dla mojej kampanii?

O: Here are some possible reasons:
 • Your Steamworks account does not have the "View Marketing Traffic Data" permission. For account permission information, please see Managing Your Steamworks Account > Group Permissions
 • If your campaign just started you may need to wait for the UTM dashboard to refresh. Visit counts refresh hourly.
 • We exclude showing unique UTM parameter combinations in the breakdown table when visits for those combinations do not meet minimum thresholds.
 • There may be an issue with the link. Use the "Test a UTM Link" tool (available via a button on UTM Dashboard) to check if your link meets reporting requirements.

P: Czym są zliczane odsłony?

O: Tracked visits are by users who logged into Steam in the browser where they opened the UTM link. Only tracked visits are eligible for conversion (wishlist, purchase, activation) reporting.

P: Czy fakt, że klient kupił inną grę z mojego katalogu, będzie się liczył jako konwersja?

O: Only a wishlist, purchase, or activation of the same App ID used in the UTM link will currently be considered a conversion. We hope to expand on our conversion insights to include scenarios like this.

P: Czy pobranie dema lub DLC gry przez klienta będzie się liczyło jako konwersja?

O: Demo and DLC downloads which do not include the base game are not currently included as conversions for UTM links to the base game page. If a DLC package includes the base game it will be counted as a conversion.

P: Czy zliczacie konwersje poprzez nabycia w grze?

O: We do not currently report conversion for in-game purchases.

P: Czy zliczacie konwersje poprzez klucze produktu/klucze detaliczne Steam?

O: Yes, these conversions are tracked in the "Activations" section of the UTM Dashboard.

P: Czy obsługujecie inne rodzaje linków społeczności i stron w sklepie takich jak „sub”, „curator” i „bundle”?

A. At this time only app pages are supported. We hope to expand support for additional page types in the future.

P: Czy linki UTM są odnotowywane, jeżeli strona w sklepie wyświetla bramkę wiekową?

A. Yes, the UTM click event is recorded for the app when the age gate page is shown. Customers who decide to stop at the age gate are still recorded as having clicked the UTM link.

P: Jakie urządzenia są obsługiwane?

A. Any device with a modern browser capable of showing the Steam store is supported. This includes mobile devices and tablets. We do not currently display which types of devices customers are using when they visit the store page via a UTM link click. If a user signs in to Steam on their mobile device where they clicked the UTM link, then subsequently makes a wishlist or purchase on a computer we will recognize that as a conversion.

P: Dlaczego moja łączna liczba odsłon różni się od liczby raportowanej przez podmioty zewnętrzne?

A. There can be a difference in the total visits reported by Steam and a 3rd party as Steam increments the total visits anytime the customer visits the link with UTM params on the URL. Examples include if customers share the Store page link w/UTM parameters for others to click, or visit the link using their browser history. We're evaluating how we measure total visits and will update this documentation if there are changes.

P: Czy mogę użyć UTM do stworzenia „programu partnerskiego” lub nagradzania graczy?

A: An affiliate program is where someone receives something of value in exchange for promoting your game. Steam does not offer an affiliate marketing program, but some developers have asked about creating their own by handling compensation outside of Steam and using UTM to track actions. We would caution against using UTM parameters to create your own affiliate or reward program, as such programs are susceptible to abuse by customers by holding purchases long enough to receive your reward, and then refunding those purchases. This can be difficult to prevent because the UTM report does not:
 • Reveal which purchases belong to which UTM parameters, only the total number of purchases for each unique set of UTM parameters
 • Adjust totals for refunds occurring 4 days or later after the UTM visit. We consider the UTM visit fully processed at 4 days.

If you are still interested in creating your own affiliate program using UTM links to your Steam store page, here are some rules to keep in mind:
 • Follow all applicable legal requirements. Note that legal requirements may vary by country.
 • Require from anyone who participates in your affiliate program that they disclose this fact to their audience.
 • Do not advertise affiliate programs on your game’s store page.