Dokumentacja Steamworks
UTM Analytics
https://www.youtube.com/watch?v=K-qmYY69kqI

Analiza UTM na Steamworks zapewnia wgląd do rezultatów twoich kampanii marketingowych UTM. Możesz użyć parametrów UTM w linku do twojej strony w Sklepie Steam jako adresu docelowego, a Steamworks zapewni dodatkowe informacje na temat tego, jak ten link się spisuje.

Co to jest UTM?

UTM (ang. Urchin Tracking Module) to będący normą w branży sposób na mierzenie, czy dane linki w twoich kampaniach marketingowych są klikane przez klientów. Link korzystający z UTM posiada konkretnie nazwane parametry, które następują po docelowym adresie w linku. Te parametry ujawniają, który link został kliknięty, gdy klient odwiedza adres docelowy (czyli powoduje odsłonę). Więcej informacji o UTM uzyskasz tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parametry_UTM.

Jak to działa

Steamworks od teraz odnotowuje parametry UTM użyte, gdy klient wejdzie na stronę twojej gry w sklepie. Panel główny w Steamworks wyświetla te informacje UTM dla ciebie w celu oceny, czy twoje kampanie dobrze sobie radzą.

Raport ma trzy sekcje: informacje ogólne na temat sumarycznego ruchu sieciowego i konwersji, wykres ukazujący sumaryczny ruch sieciowy i współczynniki rozłożone w czasie, a także tabelę z zestawieniem ukazującym, jak radziła sobie każda unikalna kombinacja parametrów UTM. Możesz odfiltrować tę tabelę, by zobaczyć konkretne parametry UTM, a także pobrać dane w formacie CSV.

utmdash.jpg

Prywatność

Aby chronić prywatność klientów, przedstawiane informacje stanowią sumaryczny podgląd i nie zawierają żadnych danych osobistych. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak radzą sobie twoje kampanie marketingowe bez naruszania prywatności użytkowników. Oto kilka szczegółów na temat tego, jak Steam chroni prywatność klientów:
 • ID Steam ani inne informacje osobiste nigdy nie będą częścią raportu.
 • Zapewniamy tylko sumaryczne informacje dotyczące odsłon i konwersji.
 • Wykluczamy wyświetlanie unikalnych kombinacji parametrów UTM w tabeli z zestawieniem, jeżeli odsłony dla tych kombinacji nie przekraczają minimalnych progów.
 • Niektórzy użytkownicy nie będą zliczani na podstawie ich konfiguracji przeglądarki lub preferencji ciasteczek.

Wymagane uprawnienia Steamworks

Dostęp do twojego raportu analizy UTM jest ograniczony do kont Steamworks z uprawnieniem „Wyświetlanie danych ruchu sieciowego marketingu” dla twojej gry.

Zliczane odsłony

Na potrzeby analizy UTM zliczane są cztery rodzaje odsłon:
 • Suma odsłon: suma odsłon strony twojego produktu w sklepie, które miały dołączony kod UTM do adresu URL.
 • Suma zaufanych odsłon: podzbiór sumy odsłon, wyłączając ruch botów oraz indeksatorów.
 • Zliczone odsłony: suma odsłon strony twojego produktu w sklepie, podczas których użytkownicy byli zalogowani.
 • Zliczone zaufane odsłony: podzbiór zliczonych wizyt z wyłączeniem ruchu noszącego znamiona zachowania odbiegającego od normy.
Zliczone zaufane odsłony: niekiedy ruch na Steam cechuje się odbiegającymi od normy wzorcami, co z kolei pozwala nam sądzić, że nie został wygenerowany przez prawdziwego użytkownika. W przypadkach, gdy ruch nie wygląda na pochodzący od rzeczywistego użytkownika, nie jest on wliczany do raportów dotyczących list życzeń, zakupów oraz aktywacji. Możesz wybrać opcję wyświetlania całego ruchu sieciowego (włączając w to niezaufane odsłony) z poziomu strony analizy UTM.

funnel_chart_d4.png

Konwersje

Gdy użytkownicy odwiedzają twoją stronę w sklepie za pomocą linka UTM i zalogują się do Steam, to Steamworks zwiększy wartość licznika o nazwie „Zliczone odsłony”, a także zaraportuje konwersje dokonane przez tych użytkowników.

Typy raportowanych konwersji to:
 • Lista życzeń: klient dodał twoją grę do swojej listy życzeń.
 • Nabycie: klient kupił twoją grę.
 • Aktywacja: klient zainstalował twoją darmową grę lub aktywował klucz w celu zdobycia gry.

Okres konwersji

Jeśli użytkownik podejmie jedno z ww. działań w ciągu 72 godzin od kliknięcia linka UTM, to Steam uzna je za konwersję, nawet jeśli w międzyczasie odwiedzi on też inne strony.

Przykład

Oto przykładowy link do strony w Sklepie Steam z poprawnie sformatowanymi parametrami UTM.
https://store.steampowered.com/app/480?utm_source=homepage&utm_campaign=summer_sale&utm_medium=web

Jeżeli ten link zostałby kliknięty przez klientów 20 razy, to raport analizy UTM dla aplikacji o ID 480 pokazałby 20 odsłon w kolumnie „Suma odsłon” dla tej unikalnej kombinacji parametrów: utm_source, utm_campaign i utm_medium.

clicks_conversions.png

Raport również pokazuje, że 6 z tych 20 odsłon pochodzą od klientów, którzy zalogowali się do Steam. Steamworks przypisał 2 dodania do list życzeń i 1 zakup do 6 zliczonych odsłon.

Pierwsze kroki

Analiza UTM w Steamworks jest domyślnie włączona. Oto instrukcje umożliwiające zapoznanie się z nią.

Wyświetlanie raportu

Możesz uzyskać dostęp do panelu głównego UTM poprzez zakładkę w sekcji „Marketing i widoczność” dla twojej gry. Jeżeli nie widzisz zakładki „Analiza UTM”, sprawdź, czy posiadasz uprawnienie do wyświetlania danych ruchu sieciowego marketingu dla twojej gry, gdyż jest ono wymagane.

utm_tabs.png

Tworzenie linku

Linki z parametrami UTM są odnotowywane przez Steam, jeżeli spełnione są poniższe kryteria:
 • Muszą odwoływać się do strony aplikacji na Steam. Linki do innych stron na Steam nie są obecnie obsługiwane.
  store.steampowered.com/app/TWOJE_ID_APLIKACJI
 • Muszą zawierać parametr utm_source lub utm_campaign.
Pełna lista obsługiwanych parametrów UTM wygląda następująco:
 • utm_source,
 • utm_campaign,
 • utm_medium,
 • utm_content,
 • utm_term.

Istnieją dwa sposoby oceniania danych raportowanych przez analizę UTM:
 • Wykres danych w czasie oraz tabela z zestawieniem, która obsługuje filtrowanie i sortowanie.
 • Pobranie danych jako plik w formacie CSV do użycia w wybranym przez ciebie narzędziu do analizy.

Testowanie linku

Dzięki przyciskowi „Przetestuj link UTM” można sprawdzić, czy twój link jest poprawny. Dobrym pomysłem jest również testowanie linków w przeglądarce internetowej. Uwaga: liczby odsłon w panelu głównym UTM są aktualizowane co godzinę. Konwersje są finalizowane 4 dni po odsłonie.

Najczęściej zadawane pytania

P: Dlaczego Steam zapewnia analizę UTM?

O: Stworzyliśmy tę usługę jako odpowiedź na częste prośby od twórców gier, by Steamworks posiadał narzędzia do raportowania UTM.

P: Dlaczego nie widzę odsłon UTM dla mojej kampanii?

O: Oto kilka możliwych powodów:
 • Twoje konto Steamworks nie posiada uprawnienia o nazwie „Wyświetlanie danych ruchu sieciowego wywołanego marketingiem”. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, przejdź do działu „Uprawnienia grupowe” w artykule „Zarządzanie swoim kontem Steamworks”.
 • Jeżeli twoja kampania właśnie się zaczęła, musisz odczekać na odświeżenie panelu głównego UTM. Liczby odsłon odświeżają się co godzinę.
 • Wykluczamy wyświetlanie unikalnych kombinacji parametrów UTM w tabeli z zestawieniem, jeżeli odsłony dla tych kombinacji nie przekraczają minimalnych progów.
 • Możliwe, że istnieje problem z linkiem. Użyj narzędzia do testowania linku UTM (dostępnego jako przycisk w panelu głównym UTM), by sprawdzić, czy link spełnia wymagania do raportowania.

P: Czym są zliczone odsłony?

O: Zliczone odsłony pochodzą od użytkowników, którzy zalogowali się do Steam w przeglądarce, w której otworzyli link UTM. Tylko zliczone odsłony podlegają raportowaniu konwersji (lista życzeń, nabycie, aktywacja).

P: Czy fakt, że klient kupił inną grę z mojego katalogu, będzie się liczył jako konwersja?

O: Obecnie tylko dodanie do listy życzeń/nabycie/aktywacja tego samego ID aplikacji użytego w linku UTM będzie uznawane za konwersję. Być może rozszerzymy tę funkcjonalność w przyszłości, by tego typu przypadki zawierały się w konwersjach.

P: Czy pobranie dema lub DLC gry przez klienta będzie się liczyło jako konwersja?

O: Pobranie dema i DLC, które nie zawiera gry bazowej, nie jest obecnie dołączane do liczby konwersji dla linków UTM prowadzących do strony gry bazowej. Jeżeli pakiet DLC zawiera grę bazową, to będzie to zliczane jako konwersja.

P: Czy zliczacie konwersje poprzez nabycia w grze?

O: Obecnie nie obsługujemy raportowania konwersji za nabycia w grze.

P: Czy zliczacie konwersje poprzez klucze produktu/klucze detaliczne Steam?

O: Tak, te konwersje są zliczane na stronie panelu głównego UTM w sekcji „Aktywacje”.

P: Do you track conversions for playtest apps?

O: We do not currently report conversions for playtest apps.

P: Do you support other community and store page links such as sub, curator, bundle?

O: At this time only app pages are supported. We hope to expand support for additional page types in the future.

P: Do UTM links get recorded if the store page opens an age gate?

O: Yes, the UTM click event is recorded for the app when the age gate page is shown. Customers who decide to stop at the age gate are still recorded as having clicked the UTM link.

P: What devices are supported?

O: Any device with a modern browser capable of showing the Steam store is supported. This includes mobile devices and tablets. We do not currently display which types of devices customers are using when they visit the store page via a UTM link click. If a user signs in to Steam on their mobile device where they clicked the UTM link, then subsequently makes a wishlist or purchase on a computer we will recognize that as a conversion.

Q. Why are my total visits different from the 3rd party reported number?

A. There can be a difference in the total visits reported by Steam and a 3rd party as Steam increments the total visits anytime the customer visits the link with UTM params on the URL. Examples include if customers share the Store page link w/UTM parameters for others to click, or visit the link using their browser history. We're evaluating how we measure total visits and will update this documentation if there are changes.

Q: Can I use UTM to create an “affiliate program” or reward players?

A: An affiliate program is where someone receives something of value in exchange for promoting your game. Steam does not offer an affiliate marketing program, but some developers have asked about creating their own by handling compensation outside of Steam and using UTM to track actions. We would caution against using UTM parameters to create your own affiliate or reward program, as such programs are susceptible to abuse by customers by holding purchases long enough to receive your reward, and then refunding those purchases. This can be difficult to prevent because the UTM report does not:
 • nie ujawnia, które nabycia należą do których parametrów UTM – wskazywana jest tylko całkowita liczba nabyć dla każdej unikalnej kombinacji parametrów UTM;
 • Nie koryguje różnic z powodu zwrotu, który miał miejsce 4 dni po odsłonie UTM lub później. Uznajemy odsłonę UTM za w pełni przetworzoną po 4 dniach.

If you are still interested in creating your own affiliate program using UTM links to your Steam store page, here are some rules to keep in mind:
 • Działaj zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Pamiętaj, że mogą się one różnić w zależności od kraju.
 • Wymagaj od każdej osoby uczestniczącej w twoim programie partnerskim, by ujawniła ten fakt swojej publiczności.
 • Nie reklamuj programów partnerskich na stronie swojej gry w sklepie.