เอกสาร Steamworks
คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลบริษัท

 • ถาม: ฉันจะต้องมีรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกาก่อนกรอกเอกสารหรือไม่?

  ตอบ: คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนก่อน เราจึงจะสามารถเตรียมคุณให้พร้อมใช้งาน Steamworks ได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ ITIN หรือ EIN เพื่อวัตถุประสงค์ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรดรอจนกว่าคุณได้รับ ID ที่จำเป็นก่อน แล้วจึงกรอกเอกสารดิจิทัลให้เรียบร้อย
 • ถาม: ฉันควรจดทะเบียนเป็นองค์กรหรือไม่?

  ตอบ: ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ ผู้พัฒนาหลายรายพบว่าการก่อตั้งนิติบุคคลเช่นบริษัทนั้นมีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า แต่ทั้งนี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ หากมีข้อสงสัย คุณอาจจะต้องจ้างนักกฎหมายเพื่อรับคำปรึกษาทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับประโยชน์และต้นทุนในการก่อตั้งนิติบุคคล หากคุณวางแผนจะก่อตั้งนิติบุคคล คุณต้องดำเนินการดังกล่าวก่อนกรอกเอกสารดิจิทัล
 • ถาม: ฉันสามารถกรอกเอกสารด้วยตัวอักขระพิเศษที่เป็นภาษาท้องถิ่นของฉันได้หรือไม่?

  ตอบ: ไม่ได้ ห้ามใช้ตัวอักขระพิเศษในภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • ถาม: ฉันสามารถกรอกเอกสารในฐานะห้างหุ้นส่วนได้หรือไม่?

  ตอบ: ได้ ถ้าคุณจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนในสหรัฐอเมริกา หรือมีห้างหุ้นส่วนอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และมีการเก็บภาษีห้างหุ้นส่วนในระดับห้างหุ้นส่วน แต่ถ้าห้างหุ้นส่วนของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และมีการเก็บภาษีห้างหุ้นส่วนในระดับสมาชิกที่เป็นบุคคลทั่วไป ก็ไม่สามารถกรอกเอกสารในฐานะห้างหุ้นส่วนได้ เนื่องจากการขอรับเอกสารภาษีที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เราจึงไม่สามารถรองรับห้างหุ้นส่วนนอกสหรัฐอเมริกาในฐานะนิติบุคคลภายใน Steamworks ได้
 • ถาม: ฉันสามารถใช้นามแฝง/ชื่อเล่นในการเตรียมพร้อมขั้นต้นได้หรือไม่?

  ตอบ: ไม่ได้ คุณจะต้องกรอกชื่อจริงและนามสกุลตามกฎหมาย เมื่อเข้าสู่กระบวนการเตรียมพร้อมขั้นต้น ห้ามใช้นามแฝงหรือชื่อเล่นในกระบวนการเตรียมพร้อมขั้นต้น
 • ถาม: ฉันควรกรอกชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมายของบริษัทด้วยข้อมูลอะไรดี?

  ตอบ: ชื่อที่คุณกรอกจะต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเกมหรือมีสิทธิ์เผยแพร่เกม และเป็นนิติบุคคลที่จะลงนามในข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Steam ชื่อบริษัทที่คุณกรอกในส่วนนี้จะต้องตรงกับชื่อที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารอย่างเป็นทางการที่ให้ไว้กับธนาคารของคุณ และในเอกสารภาษี IRS ของสหรัฐอเมริกาหรือเอกสารภาษีในต่างประเทศ ตามที่เกี่ยวข้อง
 • ถาม: ฉันควรกรอกชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมายของบริษัทด้วยข้อมูลอะไรดี ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว?

  ตอบ: ห้ามกรอกว่า ดำเนินธุรกิจในนาม (Doing Business As หรือ DBA) หรือ "ชื่อที่เป็นมิตร" หรือนามแฝง/ชื่อเล่น โปรดกรอกชื่อเต็มที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ชื่อบริษัทที่คุณกรอกในส่วนนี้จะต้องตรงกับชื่อที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารอย่างเป็นทางการที่ให้ไว้กับธนาคารของคุณ และในเอกสารภาษี IRS ของสหรัฐอเมริกาหรือเอกสารภาษีในต่างประเทศ ตามที่เกี่ยวข้อง
 • ถาม: ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่ได้ที่ไหน?

  ตอบ: คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้โดยคลิกที่ ‘ดูและแก้ไขข้อมูลบริษัท’ จากหน้าหลักของ Steamworks สามารถหาลิงก์นี้ได้ใน เครื่องมือ + ลิงก์ ที่คอลัมน์/เฟรมทางขวามือของหน้าเว็บ โปรดติดต่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์อำนาจดำเนินการจริงบน Steamworks (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือบุคคลที่กรอกเอกสารต่าง ๆ กับ Valve ในตอนแรก) โปรดทราบว่าถ้าคุณเปลี่ยนประเทศที่พักอาศัย คุณอาจจะต้องรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีอีกครั้งเพื่อกำหนดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายใหม่ตามสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับคุณ
 • ถาม: ฉันได้เปลี่ยนชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (รวมถึงข้อมูลธนาคารและภาษี) แล้ว ฉันจะเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้บน Steamworks ด้วยได้อย่างไร?

  ตอบ: เราจะให้คุณเข้ากระบวนการเตรียมพร้อมขั้นต้นอีกครั้ง และสร้างบัญชีพันธมิตรใหม่ในชื่อใหม่ ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลธนาคารและภาษีในชื่อใหม่ด้วยเช่นกัน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องส่งเอกสารเพื่อยุติสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเก่า และโอนย้ายเกมจากบริษัทเก่าไปยังบริษัทใหม่ โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อเรา และระบุชื่อบัญชี Steam ที่คุณต้องการใช้กรอกเอกสารดิจิทัล
 • ถาม: มีบางประเทศ/ภูมิภาค หน่วยงาน หรือบุคคลที่ Valve ไม่สามารถทำธุรกิจด้วยหรือไม่?

  ตอบ: สำนักควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่ควบคุมและบังคับใช้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าตามนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและเป้าหมายด้านความมั่นคงระดับชาติของสหรัฐอเมริกา โดยจะคว่ำบาตรประเทศและระบบการปกครอง ผู้ก่อการร้าย ผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง และภัยต่อความมั่นคงระดับชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา OFAC ได้เผยแพร่รายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated National List) ไว้แล้ว และเนื่องจาก Valve เป็นบริษัทสหรัฐอเมริกา จึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจกับประเทศเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ OFAC ยังควบคุมการคว่ำบาตรทางการค้าและห้ามการส่งสินค้าไปขายในบางประเทศที่ถูกคว่ำบาตร (Sanctioned Countries) เพื่อห้ามหรือจำกัดการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตกับประเทศดังกล่าว นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ประเทศอื่น ๆ ยังบังคับใช้ข้อจำกัดหลายประการในลักษณะเดียวกับ OFAC อีกด้วย

  Valve จะไม่ทำธุรกิจ ดำเนินธุรกรรม หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร หรือถูกดำเนินมาตรการควบคุมทางการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเทศหรือหน่วยงานที่อยู่ในรายชื่อ Specially Designated Nationals (SDN) และ Foreign Sanctions Evaders (FSE) ที่จัดทำโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เราจะไม่ทำธุรกิจ ดำเนินธุรกรรม หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น ไครเมีย คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ และซีเรีย
 • ถาม: ฉันจะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลธนาคาร การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือการจ่ายเงินได้ที่ไหน?

  ตอบ: กรุณาดู คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจ่ายเงิน & คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษี
 • ถาม: ฉันยังมีคำถามเกี่ยวกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฉันบน Steam อยู่ ฉันจะหาคำตอบเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

  ตอบ: เรามีเอกสารประกอบการใช้งาน Steamworks และคำถามที่พบบ่อยสำหรับตอบคำถามต่าง ๆ ที่ผู้พัฒนาเคยสอบถามเราเข้ามาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เรายังมี กลุ่มผู้พัฒนาของ Steamworks ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถถามคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบจากเอกสารดังกล่าวได้อีกด้วย บ่อยครั้งที่พนักงานของ Valve จะมาตอบคำถามต่าง ๆ ร่วมกับผู้พัฒนาหลายท่านที่นั่นด้วย ซึ่งโดยปกติแล้ว วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการได้รับคำตอบ เนื่องจากมีหลายคนที่อ่านและตอบคำถามบนกระดานสนทนา
 • ฉันมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ Source Engine ในผลิตภัณฑ์ของฉัน

 • ถ้าคุณมีม็อดหรือเกมที่ใช้ Source Engine โปรดอ้างอิง คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Source Engine บน Steam

ข้อมูลภาษี

การสัมภาษณ์ข้อมูลภาษี

 • ถาม: ฉันสามารถวางจำหน่ายเกมของตัวเองบน Steam ก่อนให้ข้อมูลธนาคารที่ถูกต้องได้หรือไม่?

  ตอบ: ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถวางจำหน่ายเกมบน Steam ได้ หากยังไม่ได้ให้ข้อมูลธนาคารและข้อมูลภาษีที่ถูกต้องกับเราก่อน
 • ถาม: ฉันจะให้ข้อมูลภาษีที่ Valve ต้องการได้อย่างไร?

  ตอบ: คุณจะได้รับลิงก์สำหรับเริ่มการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมพร้อมขั้นต้น การสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีจะใช้เวลา 5-10 นาที และจะมีการถามคำถามเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณในการกรอกแบบฟอร์มภาษีทั้งสองแบบ (W-9 หรือ W-8BEN) นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีได้โดยคลิก ‘ดูและแก้ไขข้อมูลบริษัท’ จากหน้าหลักของ Steamworks ได้อีกด้วย

  ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีของคุณ คุณจำเป็นจะต้องมีสิทธิ์ในอำนาจโดยชอบธรรมในส่วนจัดการผู้ใช้บน Steamworks กรุณาติดต่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่มี สิทธิ์ในอำนาจโดยชอบธรรม บน Steamworks (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือบุคคลที่กรอกเอกสารต่าง ๆ กับ Valve ในตอนแรก)
 • ถาม: ฉันจะต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษี?

  ตอบ: เรากำหนดให้พันธมิตรทุกรายต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรายงานภาษีของสหรัฐอเมริกา สำหรับพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา (W9) หมายเลข TIN ของคุณคือหมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง (EIN) หรือหมายเลขประกันสังคม (SSN) สำหรับพันธมิตรนอกสหรัฐอเมริกา (W8) จะต้องใช้หมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในอนุสัญญาภาษี
 • ถาม: ทำไมฉันถึงเห็น URL ที่ไม่ใช่ของ Valve เมื่อคลิกลิงก์เพื่อเริ่มรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษี?

  ตอบ: เราใช้บริการชื่อว่า TaxIdentity ของบริษัท Lilaham ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษี
 • ถาม: ฉันสามารถบันทึกความคืบหน้าระหว่างการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษี เพื่อที่จะกลับมาทำต่อให้เสร็จในภายหลังได้หรือไม่?

  ตอบ: ไม่ได้ คุณไม่สามารถบันทึกการสัมภาษณ์เพียงบางส่วนได้ คุณจะต้องรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีให้เสร็จสมบูรณ์ภายในคราวเดียว การสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีใช้เวลา 5-10 นาที
 • ถาม: ฉันสามารถรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีโดยใช้ชื่ออื่นนอกเหนือจากที่ให้ไว้ในข้อมูลบริษัทได้หรือไม่?

  ตอบ: ไม่ได้ ชื่อในการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ให้ไว้ในข้อมูลบริษัท
 • ถาม: ทำไมฉันถึงไม่ได้รับการยืนยันหมายเลข TIN ในทันที?

  ตอบ: หมายเลข TIN จะได้รับการยืนยันโดยกรมสรรพากร (Internal Revenue Service หรือ IRS) กระบวนการนี้อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดทำงานของฐานข้อมูลของ IRS ซึ่งทำให้กระบวนการล่าช้าได้ นอกจากนี้ หมายเลข TIN ที่เพิ่งออกให้อาจใช้เวลาถึง 30 วันในการดำเนินการยืนยัน เนื่องจาก IRS จะต้องอัปเดตฐานข้อมูลที่เราตรวจสอบ
 • ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีใหม่?

  ตอบ: ข้อมูลภาษีครั้งก่อนหน้าที่สัมภาษณ์เอาไว้จะถูกลบออกไป แม้ว่าจะมีการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภาษีดังกล่าวแล้วก็ตาม คุณควรรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีใหม่เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์บางอย่างเท่านั้น (เช่น คุณย้ายไปอาศัยอยู่ประเทศอื่น) หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศที่แต่เดิมละเว้นไว้
 • ถาม: ฉันเพิ่งย้ายที่อยู่ ฉันจะต้องรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีใหม่หรือไม่?

  ตอบ: ถ้าคุณย้ายที่อยู่ใหม่แต่ยังอยู่ในประเทศเดิมตามที่ให้ข้อมูลไว้ในการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีเดิม คุณไม่จำเป็นต้องรับการสัมภาษณ์ใหม่ ถ้าคุณย้ายไปอยู่ประเทศอื่น คุณจะต้องรับการสัมภาษณ์ข้อมูลภาษีใหม่

หมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกา

 • ถาม: ทำไมฉันถึงต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป (Individual Taxpayer Identification Number หรือ ITIN)?

  ตอบ: โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างประเทศจะต้องเสียภาษีของสหรัฐอเมริกาสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ประเภทรายได้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ของชาวต่างประเทศ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 30% อาจขอลดหย่อนหรืองดเว้นการหักภาษีเหล่านี้ได้ หากประเทศที่บุคคลนั้นพักอาศัยอยู่มีการทำอนุสัญญาภาษีกับสหรัฐอเมริกา หากต้องการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีดังกล่าว คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN และจะต้องมีหมายเลข TIN ต่างประเทศหรือของสหรัฐอเมริกา ตรวจดูรายชื่อประเทศที่ทำอนุสัญญาภาษีกับสหรัฐอเมริกาได้ที่นี่:
  http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/United-States-Income-Tax-Treaties-A-to-Z

  ถ้าคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศสโลวาเกีย คุณจะต้องแจ้งหมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกาด้วย เมื่อกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ในอนุสัญญาภาษีและของดเว้นจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย หมายเลข TIN ต่างประเทศอย่างเดียวไม่เพียงพอ
 • ถาม: เมื่อสมัครขอหมายเลข TIN แล้ว ฉันจะต้องยื่นเอกสารขอคืนภาษีกับทางการสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

  ตอบ: การสมัครขอหมายเลข ITIN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้อนุสัญญาภาษี ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารขอคืนภาษีกับทางการสหรัฐอเมริกา
 • ถาม: หมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกามีกี่ประเภท?

  ตอบ: สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา หมายเลข TIN อาจอยู่ในรูปแบบหมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง (EIN) สำหรับบุคคลทั่วไปหรือองค์กรธุรกิจ หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป (ITIN) สำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น
 • ถาม: ถ้าฉันเป็นบุคคลทั่วไป ฉันสามารถเลือกสมัครขอระหว่าง EIN กับ ITIN ได้หรือไม่?

  ตอบ: ได้ บุคคลทั่วไปสามารถเลือกสมัครขอ EIN หรือ ITIN ก็ได้
 • ถาม: ฉันจะสมัครขอหมายเลข TIN ของสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร?

  ตอบ: คุณสามารถสมัครขอหมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง (EIN) สำหรับบุคคลทั่วไป (คุณจะต้องระบุว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว) และองค์กรธุรกิจได้ทางโทรศัพท์โดยโทรติดต่อไปที่หมายเลข (267) 941-1099 หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขโทรฟรี และอาจมีการเก็บค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล นอกจากนี้ยังสามารถสมัครขอ EIN ได้โดยกรอก “แบบฟอร์ม SS-4 เพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้าง” แล้วส่งแฟกซ์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ หรือหากส่งทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์ม SS-4 ได้ที่เว็บไซต์ IRS

  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
 • ถาม: IRS ใช้เวลานานเท่าใดในการออกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป (ITIN)?

  ตอบ: อาจต้องรอสองสามเดือนหรือนานกว่านั้นจึงจะได้รับ ITIN