Dokumentacja Steamworks
Najczęściej zadawane pytania

Informacje o firmie

 • P: Czy potrzebuję amerykańskiego numeru identyfikacji podatkowej przed zakończeniem podpisywania dokumentacji?

  O: Musisz podać wszystkie wymagane informacje, zanim będziemy mogli w pełni cię wdrożyć do Steamworks. Jeśli zażądałeś(-aś) już numeru identyfikacji podatkowej (ITIN) lub numeru identyfikacji pracodawcy (EIN) do uzyskania stawki podatku u źródła, musisz poczekać, aż otrzymasz te informacje, zanim wypełnisz cyfrową dokumentację.
 • P: Czy muszę założyć spółkę akcyjną?

  O: Decyzja należy do ciebie. Wielu innych producentów uważa, że lepiej założyć działalność taką jak np. spółka akcyjna, ale wszystko zależy od ciebie i twojej sytuacji. W razie wątpliwości warto zwrócić się po poradę prawną, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach i kosztach związanych z założeniem podmiotu prawnego. Jeśli planujesz założyć firmę, musisz to zrobić przed rozpoczęciem wypełniania cyfrowej dokumentacji.
 • P: Czy mogę używać polskich liter i innych znaków specjalnych podczas wypełniania dokumentów?

  O: Nie, użycie znaków specjalnych z języka innego niż angielski jest zabronione.
 • P: Czy mogę wypełnić dokumentację jako spółka?

  O: Tak, jeśli spółka jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych lub gdy funkcjonuje poza terytorium Stanów Zjednoczonych i jest opodatkowana na poziomie spółki. Nie jest to natomiast możliwe, jeśli spółka jest zarejestrowana poza terytorium Stanów Zjednoczonych i jest opodatkowana na poziomie wspólników. Ze względu na trudności z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji podatkowej nie możemy uznawać takich spółek spoza Stanów Zjednoczonych za podmioty prawne w Steamworks.
 • P: Czy mogę podać pseudonim, podpisując umowę Steamworks?

  O: Nie. Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko. Nie podawaj swojego pseudonimu podczas procesu wdrażania.
 • P: Co mam wpisać w polu nazwy prawnej firmy?

  O: Wpisywana nazwa musi być podmiotem prawnym, który posiada wszystkie prawa do wydania gry oraz będzie podpisywać Umowę dystrybucyjną Steam. Wpisywana nazwa musi zgadzać się z nazwą zapisaną w twoich dokumentach bankowych, dokumentach dla Urzędu Skarbowego USA (IRS) i zagranicznych dokumentach podatkowych, jeśli mają zastosowanie.
 • P: Co mam wpisać w polu nazwy prawnej firmy, jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?

  O: Nie wolno wpisywać swojej nazwy handlowej, „przyjaznej nazwy” ani nicków. Podaj swoje pełne imię i nazwisko. Wpisywane dane muszą zgadzać się z imieniem i nazwiskiem zapisanym w twojej dokumentacji bankowej, dokumentacji podatkowej Urzędu Skarbowego USA (IRS) i zagranicznej, jeśli ma to zastosowanie.
 • P: Gdzie mogę zmienić swój adres?

  O: Możesz zmienić swój adres, klikając „Wyświetl i edytuj informacje o firmie” na stronie głównej Steamworks. Link można znaleźć w sekcji "Narzędzia i linki" w prawej kolumnie na stronie. Skontaktuj się z użytkownikiem posiadającym uprawnienia zarządcze twojej organizacji na stronie Steamworks (jest to zazwyczaj osoba, która wypełniała dokumenty podane przez Valve). Jeśli zmieniasz kraj zamieszkania, konieczne będzie ponowne wypełnienie ankiety podatkowej w celu ustalenia nowej stawki podatku u źródła uzależnionej od twoich nowych warunków podatkowych.
 • P: Zmianie uległa moja nazwa prawna (oraz informacje bankowe i podatkowe). Jak wprowadzić te zmiany na Steamworks?

  O: Konieczne będzie powtórzenie procesu wdrożenia do Steamworks i utworzenie nowego konta partnerskiego z aktualnymi danymi. Konieczne będzie też podanie nowych informacji bankowych i podatkowych zgodnych z nową nazwą. Po zakończeniu tych czynności prześlemy dokumenty unieważniające prawa do własności intelektualnej starej firmy i przeniesiemy je na nową. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, skorzystaj z tego formularza, podając nazwę konta Steam, które zostanie wykorzystane do wypełnienia cyfrowej dokumentacji.
 • P: Czy istnieją jakieś kraje/regiony, podmioty lub jednostki, z którymi Valve nie może prowadzić interesów?

  O: Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA administruje i egzekwuje ekonomiczne i handlowe sankcje w oparciu o amerykańską politykę zagraniczną i cele bezpieczeństwa narodowego skierowane przeciwko konkretnym krajom i reżimom, terrorystom, międzynarodowym handlarzom narkotyków, osobom zaangażowanym w rozpowszechnianie broni masowego rażenia i innym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej lub ekonomii Stanów Zjednoczonych. OFAC publikuje listy takich podmiotów (Specially Designated National List), z którymi Valve, jako firma amerykańska, ma zakaz współpracy gospodarczej. Dodatkowo OFAC administruje sankcjami handlowymi i programami embargo przeciwko określonym krajom (Sanctioned Countries) i transakcje, w których stronami są kraje podlegające embargo, są zabronione lub ograniczone. Wiele z ograniczeń narzucanych przez OFAC, ale nie wszystkie, są również narzucane przez kraje inne niż USA.

  Valve nie angażuje się ani nie prowadzi współpracy gospodarczej czy inicjuje transakcji z osobami lub podmiotami, które podlegają sankcjom lub innym podobnym ograniczeniom handlowym. W tym, ale nie tylko, z podmiotami wymienionymi na listach specjalnie oznaczonych obywateli (Specially Designated Nationals, SDN) i osobom uchylających się od sankcji (Foreign Sanctions Evaders, FSE), które są tworzone przez Departament Skarbu USA. Dodatkowo nie współpracujemy ani nie przeprowadzamy transakcji z osobami, ani podmiotami w krajach objętymi sankcjami, w tym na Krymie, Kubie, w Iranie, Korei Północnej i Syrii.
 • P: Gdzie mogę znaleźć więcej informacji dotyczących informacji bankowych, podatku u źródła lub płatności?

  O: Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące płatności oraz podatków.
 • P: Mam inne pytanie dotyczące wydania mojego produktu na Steam. Do kogo się zwrócić?

  O: W dokumentacji Steamworks oraz w sekcji z najczęściej zadawanymi pytaniami znajdują się odpowiedzi na pytania, które otrzymywaliśmy w przeszłości od producentów. Dodatkowo w grupie Steamworks Development możesz zadawać pytania, na które w dokumentacji nie ma odpowiedzi. Pracownicy Valve wraz z innymi producentami często odpowiadają tam na zadawane pytania. Zwykle jest to najszybszy sposób, aby uzyskać odpowiedź, ponieważ wiele osób obserwuje te dyskusje.
 • Mam pytanie dotyczące użycia silnika Source w moim produkcie.

 • Jeśli posiadasz modyfikację lub grę na silniku Source, przeczytaj artykuł na temat dystrybucji gier na silniku Source.

Informacje podatkowe

Ankieta podatkowa

 • P: Czy mogę wydać grę na Steam przed podaniem informacji bankowych?

  O: Nie. Wydawanie gier na Steam nie będzie możliwe, dopóki nie podasz informacji bankowych i podatkowych.
 • P: W jaki sposób mogę przekazać Valve informacje podatkowe?

  O: W ramach procesu wdrażania do Steamworks wysłany zostanie link do ankiety podatkowej. Wypełnienie jej zajmuje 5-10 minut. W tym czasie zadawana jest seria pytań, które pozwolą wypełnić formularz podatkowy (W-9 lub W-8BEN). Ankietę podatkową można znaleźć, klikając „Wyświetl i edytuj informacje o firmie” na stronie głównej Steamworks.

  Do zmiany informacji podatkowych wymagane są uprawnienia zarządcze w panelu zarządzania użytkownikami Steamworks. Skontaktuj się z użytkownikiem posiadającym uprawnienia zarządcze twojej organizacji na stronie Steamworks (jest to zazwyczaj osoba, która wypełniała dokumenty podane przez Valve).
 • P: Co muszę przygotować przed przystąpieniem do wypełnia ankiety podatkowej?

  O: Od wszystkich partnerów wymagamy podania prawidłowych deklaracji podatkowych, aby wszystko było zgodne z regulacjami podatkowymi w USA. Dla partnerów z USA (W9) numerem TIN będzie numer identyfikacji pracodawcy (Employer Identification Number, EIN) lub numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number, SSN). Dla partnerów spoza USA (W8) wymagany jest amerykański lub zagraniczny TIN, aby mogli oni czerpać korzyści płynące z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • P: Dlaczego widzę link do strony niezwiązanej z Valve po kliknięciu na link prowadzący do ankiety podatkowej?

  O: Korzystamy z serwisu o nazwie Tax Identity prowadzonego przez firmę Lilaham w celu przeprowadzania ankiet podatkowych.
 • P: Czy mogę zapisać niedokończoną ankietę podatkową i skończyć później?

  O: Nie. Nie możesz zapisać niedokończonej ankiety podatkowej, musi ona być uzupełniona za jednym podejściem. Ta czynność trwa od 5 do 10 minut.
 • P: Czy mogę użyć nazwy innej niż podanej w informacjach o firmie, aby wypełnić ankietę podatkową?

  O: Nie. W ankiecie podatkowej musi zostać użyta ta sama nazwa, która została użyta w informacjach o firmie.
 • P: Dlaczego weryfikacja mojego numeru TIN nie jest natychmiastowa?

  O: Numer TIN jest weryfikowany przez Urząd Skarbowy USA (IRS). Proces ten może być opóźniony przez przerwy w działaniu bazy danych IRS. Dodatkowo ostatnio przydzielone numery TIN mogą pozostać nieaktywne do 30 dni, ponieważ tyle czasu zajmuje aktualizacja bazy danych IRS, z której korzystamy przy weryfikacji.
 • P: Co się stanie, gdy ponownie uzupełnię ankietę podatkową?

  O: Poprzednia ankieta podatkowa zostanie usunięta, nawet jeśli była zweryfikowana i zatwierdzona. Ankieta powinna zostać ponownie wypełniona tylko w przypadku zmiany informacji (np. zmiany kraju zamieszkania) lub ich uzupełnienia, np. podania amerykańskiego lub zagranicznego numeru TIN, który został wcześniej pominięty.
 • P: Jestem tuż po przeprowadzce. Czy muszę ponownie wypełniać ankietę podatkową?

  O: Jeśli twoja przeprowadzka odbyła się w granicach państwa, które podano w pierwotnej ankiecie podatkowej, nie ma potrzeby jej ponownego wypełniania. W przeciwnym wypadku należy wypełnić ją ponownie.

Amerykańskie numery TIN

 • P: Dlaczego potrzebuję indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej (ITIN)?

  O: W większości przypadków dochody osiągnięte przez obcokrajowców na terenie Stanów Zjednoczonych podlegają opodatkowaniu według stawek USA. Najczęściej stawka ta wynosi 30%. Może ona zostać zmniejszona lub całkowicie zniesiona, jeśli między USA a krajem podatnika została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby z niej skorzystać, należy wypełnić formularz W-8BEN, co wymaga podania ojczystego lub amerykańskiego numeru identyfikacyjnego podatnika. Listę krajów, które podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, można znaleźć tutaj:
  http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/United-States-Income-Tax-Treaties-A-to-Z

  Jeśli mieszkasz w Słowacji, musisz podać amerykański numer TIN, wypełniając formularz W-8BEN, aby korzystać ze zwolnienia z podatku pobieranego u źródła. Zagraniczny numer identyfikacji podatkowej nie wystarczy.
 • P: Czy złożenie wniosku o numer TIN wiąże się z koniecznością składania wniosku o zwrot podatku w USA?

  O: Składanie wniosku o numer ITIN dla skorzystania z porozumienia podatkowego nie zmusza cię do składania wniosku o zwrot podatku w USA.
 • P: Jakie są rodzaje numeru TIN w USA?

  O: Dla osób spoza USA numerem TIN będzie numer EIN, czyli numer identyfikacji pracodawcy (w przypadku osób prawnych i fizycznych) lub numer ITIN, czyli indywidualny numer identyfikacji podatkowej (wyłącznie dla osób fizycznych).
 • P: Jeśli jestem osobą fizyczną, czy mogę ubiegać się o EIN lub ITIN?

  O: Tak, osoba fizyczna może się ubiegać o numer EIN lub ITIN.
 • P: W jaki sposób mogę uzyskać amerykański numer TIN?

  O: Numer identyfikacji pracodawcy (EIN) dla osób prawnych i fizycznych (wskaż, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą) można uzyskać, dzwoniąc pod numer (267) 941-1099. Połączenie z tym numerem nie jest bezpłatne i może obowiązywać opłata za połączenie międzynarodowe. Numer EIN może także zostać przyznany przez wysłanie stosownego formularza („Form SS-4, Application for Employer Identification Number”) przez faks, co zajmuje około czterech dni roboczych lub pocztą, co zajmuje około czterech tygodni. Więcej informacji o formularzu SS-4 jest dostępnych na stronie IRS.

  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
 • P: Jak długo trzeba czekać, aż IRS (Urząd Skarbowy USA) przydzieli indywidualny numer identyfikacyjny podatnika (ITIN)?

  O: Przydzielenie numeru ITIN może zająć kilka miesięcy lub dłużej.