Tài liệu Steamworks
Tài chính
Phần này đem đến cái nhìn tổng quát về các chủ đề liên quan tới tài chính trên Steam. Bao gồm nhận tiền, xử lý tiền thuế, và cách Steam báo cáo doanh số và hoạt động tài chính tới bạn.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, bạn có thể muốn đọc Hỏi đáp về báo cáo & thanh toán.

Sự minh bạch rất quan trọng với chúng tôi. Do vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều thông tin nhất có thể để giúp bạn lựa chọn quyết định cho việc kinh doanh. Nếu có phản hồi hay câu hỏi liên quan tới tài chính, đừng ngần ngại liên lạc chúng tôi.