เอกสาร Steamworks
การรายงานและการจ่ายค่าตอบแทน

การรายงาน

ในฐานะพันธมิตรของ Steamworks คุณสามารถดูยอดขายและข้อมูลทางการเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ 2 วิธี:

  1. พอร์ทัลรายงานยอดขายและการเปิดใช้งานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ หน่วยขาย จำนวนผู้เล่น การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลเกือบเรียลไทม์
    หมายเหตุ: จำนวนเงินรายได้ที่แสดงบนไซต์รายงานยอดขายและการเปิดใช้งานจะไม่รวมการหักเงินใด ๆ (เช่น การขอคืนเงิน การเรียกเงินคืน ภาษี และอื่น ๆ)

  2. รายงานยอดขายรายเดือนของคุณจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงการหักเงิน ซึ่งจำนวนเงินในรายงานจะเป็นจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจริง นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดรายงานรายเดือนในรูปแบบไฟล์ CSV ได้อีกด้วย

สำหรับประวัติการจ่ายค่าตอบแทนของคุณ กรุณาดูรายงานประจำเดือนของคุณโดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ https://partner.steamgames.com และเลือกข้อมูลทางการเงินและเลือกแท็บรายงาน

การจ่ายค่าตอบแทน

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมียอดขายในเดือนก่อนหน้าเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ $100 ทาง Valve จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณด้วยวิธีโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT)

โดย Valve จะจ่ายค่าตอบแทนหลังจากการขายผ่านไปแล้ว 30 วัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นช่วงสิ้นเดือน ตัวอย่างเช่น การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดขึ้นตอนสิ้นเดือนมีนาคม