Tài liệu Steamworks
SteamVR

Tổng quan

SteamVR là runtime đi kèm với phần mềm Steam nhằm hỗ trợ trải nghiệm thực tế ảo. SteamVR tự động được cài đặt khi Steam nhận thấy có mũ chụp kết nối vào PC người dùng. Cũng có thể cài đặt thủ công SteamVR.

Tính năng

SteamVR cho phép người dùng quản lý một số khía cạnh khi trải nghiệm VR, bao gồm:
  • Sắp xếp phòng - Xác định khu vực chơi
  • Trạng thái và quản lý thiết bị - Cập nhật firmware, bắt cặp thiết bị mới, đổi thiết lập âm thanh, lặp hình âm, và tùy chỉnh tính năng như làm mượt chuyển động

Báo cáo hệ thống

Báo cáo hệ thống là công cụ hữu ích khi khắc phục sự cố phần cứng, và bạn có thể cần tạo một báo cáo để gửi cho đội ngũ hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể tạo báo cáo hệ thống trong SteamVR bằng cách đi tới Thiết lập->Tổng quan, nhấp Tạo báo cáo hệ thống, rồi nhấp Lưu vào tệp.

Mua hàng trong ứng dụng

SteamVR hỗ trợ việc mua hàng trong ứng dụng bằng cách dùng cùng API giao dịch nhỏ như các ứng dụng Steam khác. Xem Giao dịch phụ (Mua hàng trong trò chơi) để biết thêm thông tin.

Trang chủ SteamVR

Trang chủ SteamVR là nơi người dùng bắt đầu trong SteamVR. Người chơi có thể khởi chạy ứng dụng, kết nối với bạn bè, và khám phá vô vàn môi trường trong các sảnh công cộng lẫn riêng tư, hoàn thành nhiệm vụ, tạo và tùy chỉnh ảnh đại diện lẫn môi trường, và duyệt tìm trên cửa hàng cũng như trong cộng đồng Steam. Đọc thông báo ra mắt trang chủ SteamVR tại đây

Bộ sưu tập SteamVR

Bộ sưu tập SteamVR gồm các vật phẩm 3D được trao cho người chơi dựa trên quyền sở hữu và thời gian chơi trò chơi VR. Các nhà phát triển có thể tạo vật phẩm tùy chỉnh rơi ra cho người chơi để dùng trang trí trong môi trường trang chủ SteamVR.

Hiện nay, bộ sưu tập SteamVR cần được Valve nhập thủ công. Nếu muốn thảo luận về việc gửi vật phẩm cho sưu tập, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Đọc thêm về bộ sưu tập SteamVR

SteamVR trong môi trường doanh nghiệp

SteamVR được thiết kế để được phân phối cùng Steam, và nhận cập nhật qua Steam. Đôi khi bạn có thể muốn chạy SteamVR mà không có Steam, ví dụ có một chính sách của công ty ngăn cản việc cài đặt phần mềm Steam. Có thể tìm thấy thông tin về việc chạy SteamVR trong cài đặt độc lập ở đây.

Ứng dụng lớp phủ SteamVR

Có thể tạo ứng dụng tương tác trực tiếp với lớp phủ SteamVR, ví dụ như thêm thẻ bổ sung hay bật các tính năng khác ngay cả khi các ứng dụng VR khác đang chạy. Bạn có thể đọc thêm về xây dựng ứng dụng lớp phủ trên trang GitHub của OpenVR:
https://github.com/ValveSoftware/openvr/wiki/IVROverlay_Overview

Ứng dụng lớp phủ có thể được phân phối trên Steam như các ứng dụng khác bằng cách bật tùy chọn khởi chạy "Chạy lớp phủ SteamVR".

Hai ví dụ về ứng dụng lớp phủ SteamVR trên Steam:

OVRDrop:
https://store.steampowered.com/app/586210/OVRdrop/

TurnSignal:
https://store.steampowered.com/app/689580/TurnSignal/