Tài liệu Steamworks
Steam Input

Tổng quan

Đây là sổ tay chuyên sâu, tài liệu tham khảo và hướng dẫn chung về cách sử dụng và cấu hình thiết bị đầu vào thông qua phần mềm Steam Input. Bao gồm tay cầm Steam Controller và tất cả thiết bị của bên thứ ba được hệ thống hỗ trợ.

Đây không phải danh sách chi tiết các phương pháp được sử dụng để tương tác với phần mềm trong trò chơi của bạn. Xem API Steam Input để biết thông tin về vấn đề này.

Tiền đề

Để tạo tiền đề, bạn nên xem hoặc đọc phần trình bày trong Steam Dev Days 2016 sau đây:

https://www.youtube.com/watch?v=7I4SiAiKqqk
Slide thuyết trình - PDF
Slide thuyết trình - HTML

Đối với các ví dụ áp dụng cụ thể và nghiên cứu tình huống, bạn nên đọc bài viết này:

The Steam Controller Configurator's Untapped Power (Tiềm năng của cấu hình tay cầm Steam)

Sau khi trang bị hai nội dung này, bạn đã sẵn sàng đào sâu mọi chi tiết gốc rễ của tài liệu này!

Bảng mục lục


Để tôi dẫn bạn đi:
 1. Hướng dẫn bắt đầu cho người chơi
 2. Hướng dẫn bắt đầu cho nhà phát triển

Chi tiết hơn chút nữa nhé:
 1. Tổng quát về các khái niệm
 2. Thiết bị Steam Input
 3. File hành động trong trò chơi
 4. File manifest hành động
 5. Nguồn đầu vào
 6. Chế độ nguồn đầu vào
 7. Chuyển chế độ
 8. Duyệt tìm thiết lập
 9. Hoạt hóa
 10. Vùng chuột
 11. Menu tròn
 12. Menu cảm ứng
 13. Lớp bộ hành động
 14. Gán phím chế độ legacy