เอกสาร Steamworks
อุปกรณ์ควบคุมบน Steam

ภาพรวม

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือโดยละเอียด พร้อมด้วยแหล่งข้อมูลอ้างอิง และคำแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้งานและกำหนดค่าอุปกรณ์อินพุต โดยอาศัยซอฟต์แวร์ Steam Input นี่รวมถึงคอนโทรลเลอร์ Steam และอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่รองรับโดยระบบ

เอกสารนี้ ไม่ใช่ รายละเอียดเมธอดต่าง ๆ ที่ใช้โต้ตอบกับซอฟต์แวร์จากภายในเกมของคุณ
Steamworks Partner D หากต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว กรุณาอ่าน API ของ Steam Input

รูปภาพฉากหลัง

เพื่อรับข้อมูลเบื้องต้น คุณอาจเริ่มจากการรับชมหรืออ่านงานนำเสนอ Steam Dev Days ในปี 2016 ต่อไปนี้:

https://www.youtube.com/watch?v=7I4SiAiKqqk
Slides - PDF
Slides - HTML

หากต้องการดูตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้งานจริง คุณควรอ่านบทความต่อไปนี้:

The Steam Controller Configurator's Untapped Power

เมื่อรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งสอง เท่านี้คุณก็พร้อมจะศึกษารายละเอียดพื้นฐานของเอกสารฉบับนี้ได้แล้ว!

สารบัญ


ช่วยจูงมือฉันด้วย:
 1. การเริ่มต้นในฐานะผู้เล่น
 2. การเริ่มต้นในฐานะผู้พัฒนา

ขอรายละเอียดแบบเนิร์ด ๆ ทั้งหมดเลยได้ไหม:
 1. แนวคิดโดยทั่วไป
 2. Steam Input Devices
 3. In-Game Actions File
 4. ไฟล์มานิเฟสต์คำสั่ง
 5. แหล่งที่มาของอินพุต
 6. โหมดสำหรับแหล่งที่มาของอินพุต
 7. การเปลี่ยนโหมด
 8. การเลือกดูกำหนดค่า
 9. ตัวส่งคำสั่ง
 10. บริเวณการควบคุมเมาส์
 11. เมนูแฉกรัศมี
 12. เมนูสัมผัส
 13. เลเยอร์ชุดคำสั่ง
 14. การเชื่อมโยงในโหมดเลกาซี่